Уроках математики


Скачати 152.84 Kb.
НазваУроках математики
Дата16.12.2013
Розмір152.84 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Розвиток інтелектуальних здібностей на уроках математики

шляхом впровадження інтерактивних методик


Жити в час змін. Творити його. І бути щасливою з того... Я дуже люблю свою професію. Не уявляю свого життя без неї...Досвід роботи, долі моїх учнів усе більше переконують мене у тому, що зараз, як ніколи раніше, необхідно працювати так, щоб ідеалом сучасного навчання стала особистість не з енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, зі швидкою реакцією на все нове, з повноцінними розвинутими потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й творчими здібностями.

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та інші державні документи визначили головну мету української системи освіти – це створення умов для інтелектуального розвитку і реалізації кожної особистості. Світові освітні пріоритети кожної розвиненої країни направлені на незаперечну істину: як оптимально використати вирішальний етап у житті дитини – молодший шкільний вік для інтелектуального розвитку.

Професор Чиказького університету Бенджамін С. Блум опублікував результати важливого дослідження, в якому стверджує, що діти в молодшому шкільному віці виявляють великий потяг до знань. А на думку Тоні Базана “У кожної здорової дитини закладені задатки генія”.

Актуальність вироблення продуктивної освітянської політики щодо створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей є очевидною і виявляється як в цілому в світі, державі, так і на регіональному рівні.

Учень повинен отримувати задоволення від навчання, з дня в день розвивати свої творчі задатки, закладені природою, сім’єю. Беручи це за основу своєї роботи, я завжди цікавилася чим “живиться” дитяча думка, щиро вивчаю кожного учня як особистість і, взагалі, стараюся орієнтуватись не на клас, а бачити кожну дитину окремо, “не загубити” жодної, проявляти чуйність, щирість до своїх вихованців.

Власні міркування про освіту сьогодні. Як? Якою стежинкою підійти до учня як до цілісної, активної діяльної особистості? Як розвинути його інтелектуальний потенціал? Як залучити до пізнавальної діяльності учнів, щоб їм було цікаво, щоб вся робота на уроці породжувала творчі дитячі поривання, розвивала інтелект, логічне мислення, що особливо важливо на уроках математики. Це й стало основою перебудови мого навчально-виховного процесу. Учень – не об’єкт, а насамперед творець свого власного “Я”.

Крізь діяльність учня я переосмислила саму структуру навчально-виховного процесу, перейшла до вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей школярів шляхом застосування інтерактивних методів.

Перебудова навчально-виховного процесу переорієнтувала і мої функції у напрямку творчості. А саме: зменшилася вага моєї виконавчої діяльності на уроці і, відповідно, стала зростати функція організаційна. Це, в свою чергу, вимагало глибокого оволодіння педагогічною технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня. Лише за цієї умови мені вдалося включити учня в діяльність, як свого “партнера”.

Основними методами, які сприяють реалізації інтелектуального розвитку на уроках математики є:

 • створення емоційно-сприятливої атмосфери;

 • налаштування учнів на очікувані результати;

 • проблемна ситуація;

 • розмірковування;

 • творчий пошук;

 • презентація виконаного завдання;

 • рефлексія результатів учнями.

Науково-теоретичні засади діяльності вчителя. Інтелект (від лат. іntellectus – розуміння, розсудок, пізнання) – досить складне інтегративне явище, яке пов’язане з можливостями індивіда до засвоєння нових знань і адаптації до середовища. Складовими інтелекту є: пізнавальні процеси, увага, пам’ять, мислення та мовлення. Розвиток цих складових інтелекту відбувається протягом усієї навчальної діяльності з перших днів у школі. “Розум – це не посудина, яку треба наповнити, а вогонь, який належить запалити.” (Плутарх) До основних засад інтелектуального розвитку належать:

 • оптимальні умови навчання;

 • спосіб презентації теми, який би залучив до роботи наші відчуття, а одночасно мотивував би до діяльності, був би захопливим, розмаїтим та енергійним;

 • творче й критичне мислення, яке стимулює внутрішнє засвоєння інформації;

 • активізація доступу до засвоєння матеріалу через гру, жарт;

 • реальне застосування знань, уміння пов’язувати їх із життям;

 • регулярне повторення й оцінювання, а при цьому святкування навчальних досягнень.

Шляхи розвитку інтелекту учнів:

  • уроки з використанням інтерактивних методів навчання;

  • математичні гуртки; ранки; олімпіади та конкурси; газети;

  • учнівські проекти, математичні куточки.

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів, яких я навчаю можна простежити за допомогою такої діаграми.


Розглянувши діаграму, можна зробити висновок, що інтерес до навчання як складова інтелектуального розвитку з віком зростає. Так, в порівнянні з першим класом інтелект учнів у другому класі змінюється у сторону зростання приблизно в 1,5 рази; в 2 рази - у третьому класі; в 2,4 рази - у четвертому класі.

Мої педагогічні істини.

Високопрофесійна компетентність, самостійність суджень. Створення захоплюючої атмосфери дитячої творчості на уроках математики, стану розкутості й оригінальності думки.

Уміння спонукати дітей до стану інтелектуального напруження.

Вимогливість і наполегливість, прагнення у всьому дійти до суті.

Здатністю швидко пов'язати нові знання з уже набутими, наявністю внутрішньої потреби в перебудові.

Уміння прогнозувати нові педагогічні ідеї, оригінальні моделі педагогічного процесу.

Я не прагну вивищуватися над іншими, у мене вища мета: доля дитини. У цьому сенс мого життя. “Творчість – не лише акт свободи, а й відповідальність” – такої думки притримуюся щоденно.

Стежки вчительської праці... Перша. Як розширити інтелектуальний розвиток учня? Як зацікавити його? Як допомогти засвоїти новий матеріал? Це є моєю ключовою проблемою на уроках математики. Головним, надійним і випробуваним моїм помічником є гра: ігри з віршованими завданнями, загадки, ребуси, головоломки.

Як багато треба знати і вміти, щоб пробудити в дітей живий інтерес до знань, не погасити ті крихітні вогники захоплення в дитячих очах, що спалахують на уроках математики. Тому я прагну не тільки розширити інтелектуальний розвиток дитини іграми, а й зробити перебування своїх вихованців у класі цікавим, насиченим. За допомогою гри навчання школярів стає радісною, захопливою і життєво важливою справою, бо саме у грі маленька особистість пізнає світ, отримує позитивні емоції, вдосконалює інтелектуальні здібності. Переконана, що не тільки шестилітки, а й переважна більшість молодших учнів позитивно ставляться до навчання, проте їх бажання вчитися і працездатність залежать, насамперед від уміння вчителя зацікавити дітей, активізувати різні види сприймання, різні види мислення, пам'яті, спостережливості. Дидактична гра спрямована на розвиток мислення, уваги, мовлення дітей. Різні види ігор мають для цього різні можливості. Вони є: предметні, настільно-друковані й словесні. Матеріалом (предметом, малюнком, словом) зумовлюється основний зміст розумових і практичних дій дитини.

Дидактичні ігри на уроках математики я використовує для ознайомлення дітей з новим матеріалом та для його закріплення, для повторення раніше набутих уявлень і понять, для повноцінного глибшого їх осмислення, формування обчислювальних, графічних умінь та навичок, розвитку основних прийомів мислення, розширення кругозору.

Головними умовами ефективності застосування дидактичних ігор є:

  • оригінальне включення їх у навчальний процес;

  • захоплюючі назви;

  • наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування;

  • обов’язковість правил, які не можна порушувати;

  • включення лічилок;

  • емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій.

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. Ще К.Д. Ушинський писав: “Зроби серйозне навчання для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної. З перших же уроків привчаю дитину полюбити свої обов’язки й знаходити приємність в їх виконанні.”

Не секрет, що багатьом учням математика здається нелегкою і зарозумілою, тому стараюсь вчити дітей запам’ятовувати правила, свідомо, розуміючи їх, що допомагає уникнути формалізму в знаннях, покращує засвоєння і розуміння нового матеріалу.

На мою думку цілком природно, що саме в грі слід шукати приховані можливості для успішного засвоєння учнями математичних ідей, понять, формування необхідних умінь і навичок.

Дидактичні ігри виконують різні функції:

 • дають змогу індивідуалізувати роботу на уроці, давати завдання, посильні кожному учню, максимально розвиваючи їхні здібності;

 • активізують інтерес та увагу дітей;

 • збагачують процес мислення індивідуальними почуттями, розвивають саморегуляцію, тренують вольові якості дитини;

 • виховують почуття відповідальності, колективізму;

 • діти вчаться лічити, розв’язувати задачі, конструювати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити самостійні висновки, обґрунтовувати їх.

Одне з головних завдань, яке закладено в Державному стандарті початкової загальноосвітньої школи, - це орієнтація системи освіти на дитячу особистість, її розвиток. Практика доводить, що розвиток інтелектуальних здібностей неможливий без диференційованого навчання.

Своїм професійним обов’язком вважаю знати насамперед особистість дитини, якомога точніше бачити її пізнавальні можливості.

Диференційовані завдання – давно відомий та ефективний засіб, який впроваджую для здійснення індивідуального підходу до організації навчальної діяльності учнів. Його застосовує систематично і гнучко, що відповідає змінам, які відбуваються у підготовці школярів.

Для здійснення диференційованого навчання необхідно наступне:

 • вивчати загальну готовність дітей до навчальної діяльності та сприйняття конкретного матеріалу, зокрема;

 • передбачити труднощі, які можуть виникнути в дітей під час засвоєння нового матеріалу;

 • застосовувати в системі уроків диференційовані індивідуальні та групові завдання;

 • здійснювати перспективний аналіз: з якою метою планую завдання, чому їх треба використовувати саме на цьому етапі уроку, як продовжити роботу на наступних уроках.

З великим інтересом учні розв'язують задачі з логічним навантаженням. Підбираю диференційовано для кожної групи дітей, яких у класі є чотири: “Сонечко”, “Промінчик”, “Зірочка”, “Веселка”. Учні поділені за розумовими здібностями (умовно). Кожна група має свою задачу. Після вивчення умови задачі, учні повідомляють про свій підхід до розв'язування, розповідають, про що в задачі можна одразу дізнатись, що шукаємо, тобто учні аналізують задачі і презентують план розв'язування. Вся ця робота організовується грою “Мікрофон”. Тут же звертаю увагу на наполегливість й ініціативу учнів, на їхні цікаві й оригінальні прийоми. Така атмосфера роботи запобігає виникненню страху перед невдачею. Як засіб заохочення – оцінюю працю школярів.

Ця робота домінує на уроках математики щодня, щохвилини під час розв'язання різних цікавих вправ, завдань, як і стандартних, так і таких, що потребують оригінального підходу, творчих пошуків, винахідливості.

Як правило, привчаю дітей критично мислити, що в майбутньому допомагатиме вибирати їм єдино правильний і можливий шлях розв'язування чи найраціональніший, бачити помилки, доводити правильність своєї думки.

Для розвитку інтелектуальних здібностей на уроках систематично використовую алгоритми-пам'ятки, опорні схеми. Алгоритми в навчанні, як відомо, включають чіткий опис прийомів мислення або послідовності розумових операцій, спрямованих на розв’язування однорідних завдань. Алгоритмічні приписи визначають найдоцільнішу послідовність розумових і практичних дій і цим самим привчають дитину міркувати правильно і ефективно.

Для навчання дітей “діяти за пам'яткою” я виділяю час, коли вперше вводиться новий вид роботи. Щоб це не набувало формального характеру, основним методом вважаю не пояснення, а приучування дітей користуватись алгоритмом під час виконання завдань. Спочатку під моїм керівництвом, а потім цілком самостійно, спираючись на алгоритми, учні виконують аналогічні і нові завдання. Загальні алгоритми тривалої дії я оформила у вигляді настінної таблиці-пам'ятки.

Наприклад.

Тема: “Ділення на одноцифрове число (У випадках, коли в середині або в кінці частки з'являються нулі). Розв’язування задач.”

I. Проблемно-ігрова ситуація: Чомучка просить допомогти відшукати помилку в розв’язуванні даних прикладів:
1206 3 1260 3

12 42 12 42

____ ___

6 6

6 6

0 0

Діти розглядають розв’язання і не можуть відразу знайти помилку. Але знаходяться декілька учнів, які швидко справляються із вказаним завданням, використовуючи перевірку до дії ділення. Зразу ж і пояснили хід своєї думки. Аналогічно справляються з іншими прикладами всі діти в класі. Відповідно проводжу рефлексію.

І наше завдання на цьому уроці :розв’язання прикладів на ділення, коли в діленому в середині або в кінці є нулі, засвоєно.

II. Актуалізація опорних знань відбувається у грі “Мозковий штурм” (Повторення вивченого).

Наступним видом актуалізації є усне ділення з остачею. Гра “Мікрофон”.

Пригадування пам’ятки ділення на одноцифрове число:

1. Виділи перше неповне ділене, встанови кількість цифр у частці.

2. Знайди цифру вищого розряду частки.

3. Перевір, чи правильно дібрано цифру частки.

4. Слідкуй, щоб остача була менша за дільник.

5. Знось наступну цифру.

6. Продовжуй ділення так само.

Діти розв’язують приклади у малих групах. 216 : 2, 1428 : 7, 5250 : 5, 8575 : 7.

III. Презентація виконаних завдань.

IV. Рефлексія результатів учнів. Виведення правила.

V. Допомога Незнайку.

Учні допомагають казковому герою відшукати помилки і готують поради для Незнайка: щоб не помилятись, треба правильно визначити число цифр у частці, бути уважним, щоб не забути писати в частці нуль, перевіряти число цифр у частці, робити перевірку результату.

Розвитку інтелектуальних здібностей сприяє розв’язання “деформованих прикладів” на множення. Завдання: заміни зірочки необхідними цифрами.

2 * 8

×

4

______

*032
Діти з'ясовують спосіб дій, а потім застосовують в аналогічних випадках. Рефлексія результатів учнями.

Важливу роль в інтелектуальну розвитку дитини відіграють і схеми-опори, які я застосовую, як основний фактор, що забезпечує високу якість теоретичного узагальнення (тобто подача матеріалу від загального до конкретного з використанням матеріалізованої навчальної задачі. А така форма мислення, по-перше, є вирішальним компонентом в успішному навчанні, по-друге, цілком доступна молодшим школярам.

Складаючи опорні схеми, я дотримуюся таких вимог:

  • доступність;

  • максимальна інформативність;

  • компактність;

  • легка запам'ятовуваність;

  • легка відтворюваність.


Самостійність учнів у навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, вміннями і навичками.

Самостійний пошук і самостійне розв’язування питань виховує в учнів впевненість в знаннях, в своїх силах, формує потребу займатися навчальною діяльністю, виховує навички самоосвіти, роботи з підручником. Самостійна робота в початкових класах проводиться мною – як обов’язковий компонент процесу навчання. Роль самостійної роботи, її зміст, тривалість, способи керівництва визначаються метою вивчення певного матеріалу, його специфікою та рівнем підготовки школярів.

В залежності від цілей, що ставляться перед самостійними роботами, вони бувають навчальні, закріплюючі, розвивальні, творчі, контрольні.

Самостійна робота - це обов’язковий компонент уроку та доцільний засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, який робить урок ефективним, цікавим і захоплюючим, сприяє інтелектуальному розвитку дитини.

Стежинка друга. Соціальні перетворення в суспільстві вносять зміни і в освіту. Тому навчальний процес має відбуватися за умови постійної, активної взаємодії учнів, бо праця дитини, яка сидить за партою, слухає вчителя, і намагається запам'ятати те, що йому говорять, не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя людини від успіхів у праці. Розв'язання цих актуальних проблем бачу у широкому запровадженні інтерактивних методів навчання, спрямованих на всебічний інтелектуальний розвиток дитини.

Ефективними інтерактивними методами, які впроваджую в практику своєї роботи є: “Мікрофон”, “Міні ажурна пилка”, “Робота в парах”, “Два – чотири – всі разом”, “Карусель”, “Асоціативний кущ”, “Мозковий штурм” та ін.

Метою такого навчання є створення комфортних умов, при яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, що робить продуктивним сам освітній процес.

Я переконана, що інтерактивні методи навчання мають суттєві переваги:

 • всі учні класу задіяні у роботі;

 • діти вчаться працювати у команді (групі);

 • під час роботи формується доброзичливе ставлення до опонента;

 • кожна дитина має можливість висловити свою думку;

 • створюється ситуація успіху;

 • учні вчаться відстоювати свою точку зору;

 • формуються навички толерантного спілкування.


Враховуючи психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку та рівень їхньої готовності до спілкування, я на уроках математики використовує “Роботу в парах”, де учні отримують можливість говорити, що є необхідним для цього вікового періоду. Наприклад. Вивчаючи тему: ”Додавання виду 38 + 4. Творча робота над задачею. Розв’язування задачі двома способами.” “Роботу в парах” використовую на будь-якому етапі уроку, навіть на етапі перевірки самостійно виконаного завдання, зокрема, й домашнього, коли пропоную звірити відповіді завдань і в разі розходження, довести правильність своєї відповіді.

Для розв’язання логічних завдань або нового виду нестандартних вправ використовую з учнями технологію “Два – чотири - всі разом”. Спочатку самостійно, за відведений час, учні продумують і знаходять спосіб розв’язання. Тоді за моєю пропозицією , учні об’єднуються в пари з сусідом по парті і обмінюються своїми ідеями та виносять спільне рішення. Коли час вичерпався, пропоную учням об'єднатися в четвірки. Школярі діляться своїми думками щодо способу розв’язання і доходять спільної згоди. По закінченні часу учні визначають, хто презентуватиме план розв’язування задачі, завдання.

Розвитку інтелектуальних здібностей сприяє і такий інтерактивний метод, як “Асоціативний кущ”. Наприклад, при поясненні теми “Вивчення цифри і числа 7 у 1 класі запитую учнів:

- Де зустрічалося вам число 7? (Відповіді дітей, на основі яких будується цікавий “кущ”, на гілках якого знаходяться відомі ілюстрації.)


Сім днів тижня


Сім кольорів веселки

Сім нот

Сім чудес світу


“Білосніжка та семеро гномів”


“Вовк та семеро козенят”

Інший вид роботи проводжу у формі також гри. "Перетягування водяної лілії " - так називається наступна гра. Малюю листок латаття, а на ньому - квітку лілії. Від листка в обидва боки простяглися шнурочки , на які я "нанизую" щоразу іншу кількість жабенят. Учні порівнюють відповідно числа : 7,5, 10 і т. д. ( Наприклад: зліва двоє жабенят, а справа - п'ятеро.) Цікаві види робіт створюють захоплюючу атмосферу як у першому, так і в четвертому класах .

Учням подобається така робота, і саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно. А це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, інтелектуальні здібності.

Звичайно, для того, щоб застосовувати такі методи роботи потрібна велика особиста моя підготовка , яка орієнтована на інтелектуальний розвиток особистості та на її саморозвиток і самовдосконалення.

Творчість моя породжує творчість учня. Найефективніший той урок, на якому на всіх і на все вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись. А найкраща оцінка уроку – допитливі, зацікавлені оченята школярів.

Хочеться згадати східну народну мудрість: “Дай мені рибку, і я буду їсти її весь день, навчи мене ловити рибку, і я буду їсти її протягом всього життя”. Які прекрасні слова. Отже, я навчаю учнів вчитися, починаючи з першого класу крок за кроком, формую уміння молодших школярів самостійно здобувати знання, щоб успішно просуватися на всіх етапах навчальної діяльності, підґрунтям якої є реалізація вимог Державного стандарту початкової школи, спрямованого на системно-діяльнісний підхід, який побудований на розвиткові інтелектуальних здібностей школярів.

Дитина творить завжди, вона відкриває для себе щось нове: арифметичну властивість, певну закономірність, новий спосіб розв'язання вправи. Від таких “відкриттів” діти отримують велике інтелектуальне задоволення, справжню насолоду, у них поліпшується настрій. Із великим задоволенням учні сприймають створення ситуації утруднення, які вони спроможні подолати, і ця робота (якщо вона закінчується успіхом) теж приносить учням радість відкриття, що є базою для інтелектуального розвитку. А результатом цієї інтелектуальної творчості є самовдосконалення, саморозвиток особистості.

Академік М. М. Амосов у своєму відгукові Академії наук сказав про наших дітей так: “Основна якість учнівського інтелекту не нашпигованість, а кмітливість. Вони легко засвоюють нове. Вони не стільки ерудити, скільки мають бути “вирішувачі проблем”. Саме це на мій погляд , і є головним підсумком інтелектуального розвитку дітей.

Завершуючи, хочу сказати: всі діти талановиті, “В кожній дитині – чудо; чекай його!”

Найкращою оцінкою моєї роботи є бажання дітей кожного ранку зустріти мене по дорозі в школу, працювати активно на уроках, бути моїми партнерами під час навчальної діяльності і, як правило, провести мене додому...

Розвиток інтелектуальних здібностей учнів – складне і відповідальне завдання, яке спонукає мене до вивчення питання розвитку особистості учня та колективу на уроках, вплив інтелектуального фону класу на розвиток окремої особистості, залежність рівня сформованості техніки обчислювальних навичок і розв'язування задач на успіхи в навчанні. Досліджую завжди розвивальні можливості сучасного уроку. Вивчаю постійно роль інтерактивних методик, їхній вплив на ефективність занять. Вивчення цих та інших теоретичних питань дали змогу мені впроваджувати на уроках інтерактивні методи навчання, за допомогою яких створювалася емоційно-сприятлива атмосфера, під час якої учень відчуває свої успіхи, інтелектуальну роботу, продуктивність навчання, відбувається включення домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Школярі вчаться спілкуватися з іншими людьми, конструктивно мислити, приймати продумані рішення.

Я переконана, що в процесі вивчення математики для інтелектуального розвитку молодших школярів інтерактивні методи навчання відіграють важливу роль. Така діяльність забезпечує вищий рівень навчальних досягнень учнів, навчає учнів оцінювати результати своєї роботи, підвищує інтерес до навчання.

Досвідом роботи про роль інтерактивних методів у розвитку інтелектуальних здібностей молодших школярів я ділюся з колегами на засіданнях методичного об’єднання вчителів початкових класів, на засіданнях творчих груп, виступаю на педагогічних радах, міських методичних об’єднаннях. З метою впровадження досвіду роботи проводжу відкриті уроки для вчителів школи, міста, студентів Кам’янець-Подільського університету. Відкриті уроки та позакласні заходи мої відзначаються нестандартністю, творчістю.

Учні, яких я навчаю, мають добре розвинуті інтелектуальні здібності, вміють творчо мислити, наполегливі, цілеспрямовані, відповідальні, працелюбні.
Ольга Дмитрівна Іванів

вчитель початкових класів

вищої категорії, вчитель-методист

Кам'янець-Подільської ЗОШ № 6

Хмельницької обл.
Схожі:

Уроках математики
Посібник містить методичні рекомендації щодо впровадження проектних технологій на уроках математики
Уроках математики
Я пропоную деякі прийоми, які дають можливість вчителю математики сприяти формуванню даної компетентності засобами уроків математики,...
Уроках математики вчителі математики
«Усі знання виростають з одного коріння — з навколишньої дійсності, а тому й повинні вивчатися у зв'язках»
Уроках математики
Робота містить теоретичні положення та рекомендації щодо використання таблиць та схем у процесі навчання молодших школярів математики....
Уроках математики? Що саме розвивається на заняттях з математики?...
Навіщо потрібно вивчати математику? Кожен відповідає по-своєму, всі вони праві, мотиви різні, цілі різні
Уроках математики 6 клас
Чи можна вважати правильним твердження “Десяткові дроби це певна група звичайних дробів”?
Уроках математики в 1 класі
Розробка вчителя початкових класів закладу «Загальноосвітня I-IIIст школа №11 Вінницької міської ради»
На уроках математики і фізики
Точка а називається точкою локального максимуму функції f(x), якщо для всіх х з деякого околу точки а виконується нерівність
Уроках математики в Украйнській гімназії з використанням технології...
Ами змістом навчальної дисципліни, зокрема математики, а й сформованість компетентності учня як загальної здатності особистості....
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мова йде про формування підприємницької компетентності учнів, яка у подальшому житті підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка