MIНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Методична розробка


Скачати 312.81 Kb.
НазваMIНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Методична розробка
Сторінка1/3
Дата21.10.2013
Розмір312.81 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3


MIНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Методична розробка

інтегрованого заняття з предмету «Фізика» та спец.дисциплін

Розробили викладачі: Іванова Г.С.

Пивоварова С.Ю.

Одеса .

2010
ПЕРЕДМОВА
Інтегрований урок - одне з нововведень сучасної методики. Ця технологія сміливо вторгається в учбові програми і зв'язує різні предмети .За своєю суттю, дисципліна «Фізика» є інтегрованою. Вона вся пронизана міжпредметними зв'язками і пропонує учням знання багатьох галузей науки та основи майбутньої спеціальності, мистецтва, культури, а також реального повсякденного життя.

Інтеграція - це обєднання в ціле розрізнених частин, глибоке взаємопроникнення, злиття в одному учбовому матеріалі узагальнених знань в тій або іншій області.

Переваги інтеграції на уроці.

1 Світ, що оточує студентів, пізнається ними в різноманітті і єдності, а предмети навчального циклу, спрямовані на вивчення окремих явищ цієї єдності, не дають уявлення про ціле явище, поділяючи його на розрізнені фрагменти.

2 Інтегровані уроки розвивають потенціал самих учнів, спонукають до активного пізнання навколишньої дійсності, до осмислення і знаходження причинно-наслідкових зв'язків, до розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. Вони відрізняються від звичайних занять і сприяють розвитку мови, формуванню уміння порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

3 Форма проведення інтегрованого заняття - нестандартна, захоплююча, цікава для студентів.

Використання різних видів роботи підтримує увагу учнів на високому рівні, що дозволяє говорити про розвиваючу ефективність такого уроку.

Він знімає стомлюваність, перенапруження учнів за рахунок перемикань на різноманітні види діяльності, різко підвищує пізнавальний інтерес, служать розвитку уяви, уваги, мислення, мови і пам'яті учнів.

4 Інтеграція дає можливість для самореалізації, самовираження творчості викладача, сприяє розкриттю здібностей його студентів.

Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які підтверджують та поглиблюють певні висновки, спостереження учнів в різних предметах.

  • Інтегровані уроки дають студенту досить широке і яскраве уявлення про світ, в якому він живе, про взаємодопомогу.

  • Основний акцент в інтегрованому уроці доводиться на засвоєння знань про взаємозв'язок явищ і предметів, та на розвиток образного мислення. Інтегровані уроки також припускають обов'язковий розвиток творчої активності учнів. Такі заняття дозволяють використовувати зміст учбових предметів, притягати відомості з різних галузей науки, культури, мистецтва, звертаючись до явищ природи і подій навколишнього середовища.

Структура інтегрованого уроку відрізняється від звичайних уроків наступними особливостями:

  • граничною чіткістю, компактністю, стислістю учбового матеріалу;

  • логічною взаємообумовленістю, взаємнообов'язком матеріалу інтегрованих предметів : «Фізика» та «Електропостачання» на кожному етапі уроку;

  • великою інформативною місткістю учбового матеріалу, використовуваного на уроці.

При плануванні і організації такого уроку ми врахували такі умови:

1. У інтегрованому уроці об'єдналися блоки знань двух різних предметів: «Фізика» та «Електропостачання», тому ми правильно визначили головну мету інтегрованого уроку.

2. Інтеграція сприяє зняттю напруги, перевантаження, стомленості учнів за рахунок перемикання їх на різноманітні види діяльності в ході уроку.

3. У формі інтегрованого заняття ми провели вступну лекцію для студентів першого курсу, на якій розкрили роль фізики в майбутній спеціальності.

4 В інтегрованому уроці ведучим є предмет «Фізика» так як це основа для подальшого вивчення спеціальних дисциплін

5 Наш урок є спареними і проводився з викладачем спеціальних .дисциплін «Електричні станції та підстанції», «Електропостачання» та «Організація експлуатації пристроїв електропостачання».

План заняття

Тема : Роль фізики на залізниці та в електропостачанні.

Мета :

 • Навчальна :

 • сформулювати уявлення про фізику як науку, яка вивчає природні явища;

 • розглянути міжпредметний зв‘язок фізики з іншими науками та її роль на залізниці;

 • Розвиваюча:

 • описувати та систематизувати результати спостережень;

 • Виховна :

 • навчити та прищепити любов до майбутньої професії;

 • виховувати дбайливе ставлення до природи та спостерігати за природними явищами.

Міжпредметні зв‘язки : математика, література, хімія, біологія, географія, електротехніка, технічна механіка, енергозбереження, електропостачання, електричні станції та підстанції.

Тип заняття : лекція, інтегроване заняття

Забезпечення заняття : мультимедійний проектор, слайди за темами : « Фізика і природа», «Залізниця : минуле і сьогодення», « Знаєте чи ви..?»; наочні прилади, плакати з цитатами різних вчених.

Література :

 1. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних закладів. – М., «Наука», 1981.

 2. Гончаренко С.У. Фізика 10-11 кл. – К., «Освіта «, 1998.

 3. Окслід К, Паркер С. Світ науки. – М., 1999.

 4. Перельман Я.И. Занимательная фізика. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.

 5. Правила улаштування системи тягового електропостачання залізниць України. - К.: «Швидкий рух», 2005

 6. Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К. Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: ACADEMIA, 2004

 7. Камишинський О.М., Овчинников В.Є. Електричні станції та підстанції залізниць:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів., 2008р

 8. Почаевец В.С. Электрические подстанции:Учеб.пособие для техникумов и коледжей ж.-д.трансп. – М.:Желдориздат,2001Навчально – методична картка заняття

з/п

Етапи заняття

Метод

Час

(хв.)

1

Організаційний момент
2

2

Мотивація навчальної діяльності

Словесний.

5

3

Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

7

4

Формування знань4.1

Фізика – наука про природу

Словесний, пояснювально - ілюстративний

15

4.2

Міжпредметний зв‘язок фізики

з іншими науками

Словесний, наочний

10

4.3

Фізика і техніка

Словесний, пояснювально - ілюстративний

5

4.4

Звязок фізики зі спец.дисциплінами

Словесний

4

4.5

Фізика і залізниця.

Словесний, пояснювально - ілюстративний

15

4.6

Контроль зворотного зв‘язку

Розгадування кросворду, робота зі слайдами

10

5

Підведення підсумків заняття

Відеоролик

5

6

Домашнє завдання
2


Хід уроку

1 Організація групи

2 Оголошення теми та мети

3 Актуалізація опорних знань

Усне опитування та тестове завдання

4 Формування знань

4.1 Фізика – наука про природу.

4.2 Міжпредметний зв‘язок фізики з іншими науками.

4.3 Фізика і техніка

4.4 Фізика і залізниця.

4.5 Контроль зворотного зв‘язку

Розгадування кросворду

«Чи знаєте ви…?»

5 Підведення підсумків заняття

6 Домашнє завдання (приведено на слайдах)

Актуалізація опорних знань

 1. Поясніть значення «фізики» у житті кожної людини.

 2. Наведіть приклади, де ви зустрічаєтесь з явищами фізики в природі та побуті.

 3. Поясніть приказки : «Як гукнеться так і відгукнеться», «Як з гуся вода».

 4. Який вид транспорту споживає електричну енергію?

 5. Вкажіть переваги та недоліки електричних машин та теплових машин.

 6. Проаналізуйте роль залізничного транспорту в екології.

Фізика – наука про природу. Міжпредметний звязок фізики з іншими науками. Розвиток фізичної науки


1 Від грецького слова « фюзіс »- що означає «природа» тому науку про природу почали називати «фізикою».

Фізика наука про природу о найпоширеніших явищах і тілах.

Фізика це наука про загальні закономірності перебігу явищ природи.

Основна мета цієї науки – відкрити і пояснити закони природи, якими визначаються всі фізичні явища.

Ми зустрічаємось з фізичними явищами на кожному кроці нашого життя. Вона присутня не тільки в явищах природи але і у біту, прислів’ях, приказках, загадках. Давайте разом розберемо декілька з них.

Наприклад у природі:

Веселка


Веселка виникає через те, що сонячне світло заломлюється у крапельках води і відбувається дисперсія. Залежність швидкості світла в речовині від довжини хвилі.

Що таке дисперсія? (явище залежності показника заломлення від довжини хвилі)
Блискавка

Вона дає можливість спостерігати електричний розряд в газовому середовищі при напрузі в декілька сотень мільйонів вольт і відстані між електродами в кілька кілометрів.

Існують декілька видів блискавки: лінійні, плоскі й кульові.

Град


Град звичайно випадає при сильних грозах у теплу пору року, коли температура земної кори 20. Це заморожені у повітрі краплі дощу.СнігСніг це атмосферні осадки, які складаються з маленьких кристалів льоду. Він виникає при замерзанні водяного пару, який міститься у атмосфері.
ТуманЦе конденсована водяна пара при охолодженні повітря.

Що таке конденсація? (Перехід пари у рідину)
Повне відбиванняПовне відбивання характеризується граничним кутом.

Наприклад:

- у загадках:

1. Живе –лежить,

Помре – біжить. (сніг)

2. Куди ступиш – всюди маєш,

Хоч не бачиш, а вживаєш. (повітря)

3. Прозорий мов скло,

А не вставиш у вікно. (лід)

4. Без ніг біжить, без вогню горить. (ехо)

- у прислів’ях, прикметах:

1. Як з гуся вода (процес не змочування).

2. Як гукнеться, так і відгукнеться ( третій закон Ньютона: на кожну діючу силу є проти діюча сила).

Ми розглянули тільки деякі явища природи, народні мудрості, прикмети, загадки, але будь – яку прикмету або прислів’я можна пояснити з точки фізики.

Давайте розглянемо фізичні явища які відбуваються у побуті:

Теплові явища – кипіння, випаровування, пароутворення.

Конденсація – явище спостерігаємо у ванній кімнаті, на окулярах в холодну пору року.

Дифузія – у рідинах, газах та у твердих тілах.

Конвекція – батареї закріплюються у низу тому, що гаряче повітря піднімається до гори, витяжка під плитою.

Тиск - ніж, ножиці гострі легше різати, тому що площина леза менша й тиск теж менший.

Електризація – розчісування волос.

Ми ще раз довели що з фізичними явищами зустрічаємось на кожному кроці.

Фізичні явища поділяються на механічні, електричні, магнітні, оптичні, теплові та атомні явища.
2 Фізика – це не єдина наука про природу. Природу також вивчають хімія, астрономія, географія та безліч інших наук.

Вона дуже тісно пов’язана з іншими науками. Але в їх основі лежить те, що вивчає фізика, яка допомогла людям оволодіти потужною технікою та застерегти навколишнє середовище.

Наприклад, міжпредметний зв'язок фізики з іншими науками:
1. Фізика – Біологія.

«Фізика – це наука розуміти природу».

(Роджерс)

Наприклад: рух молекул, температура , звук, капіляри, тиск, око,і т.д.

2. Фізика –Хімія.

«Хімік без знання фізики схожий на людину, яка все повинна шукати навпомацки». (М.В. Ломоносов)

Наприклад: структура речовини, ядерна реакція, будова атома,

іонні і ковалентні зв’язки, таблиця Мендєлєєва і т.д.

3. Фізика – математика.

«Математика – цариця всіх наук і служниця фізики».

(Арабська мудрість)

Наприклад: кут, пряма, вектор, довжина, вага, швидкість, похідна, прискорення, площа і т.д.

4. Фізика – література.

«У будь який галузі людських знань є сила – силенна поезії»

(К. Паустовський)

«Ветер по морю гуляет

И кораблик подгоняет;

Он бежит себе в волнах

На поднятых парусах»Енергія вітру приводить в рух корабель.
5. Фізика – географія

Вулкани, сонячна енергія, блискавка, випаровування, землетруси.

6. Фізика і музика

Дифракція, звук, швидкість звуку, частота звуку.

7. Фізика – праця.

Робота лопатою, лом як точка опора, зварювання, спаювання.

8. Фізика – астрономія.

Швидкість руху планет, оптичні прилади, зірки.

9. Фізика – фізкультура.

Кидок ядра, прижок у довжину, швидкість.
  1   2   3

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ¢ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО...
Наближається улюблений, довгожданий час час зимових канікул і новорічних свят
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ імені академіка В. М. Образцова
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2012 році та рішення...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Миколаївського технікуму залізничного транспорту
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова здійснюється...
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
Міністерство освіти і науки України Донецька облдержадміністрація...
У методичній розробці виховного заходу поданий цикл зимових свят українців: святкування Різдва, Щедрого вечора та Водохреща
ПОЛОЖЕННЯ управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради
Управління транспорту, комунікацій та зв'язку (надалі Управління) є виконавчим органом Тернопільської міської ради, нею утворюється,...
Погоджено
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському технікумі залізничного транспорту
Погоджено
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському технікумі залізничного транспорту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка