ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Миколаївського технікуму залізничного транспорту


НазваПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Миколаївського технікуму залізничного транспорту
Сторінка1/5
Дата27.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3   4   5
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Миколаївського технікуму залізничного транспорту

імені академіка В.М. Образцова в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серія АГ № 582530, виданої 03.11.2011 р. за наступними напрямами підготовки (спеціальностями),


п/п

Шифр та найменування галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Денна

Заочна

1

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050204 “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання”

30

30

01.07.2014

2

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”

60

30

01.07.2013

3

0505

Машинобудування та матеріалообробка

5.05050213 “Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт”

50

50

01.07.2014

4

0502

Автоматика та управління

5.05020203 “Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті”

60

60

01.07.2014

5

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010103 “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”

60

30

01.07.2017

6

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010503 “Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства”

60

60

01.07.2014


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова (далі - приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спрорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за № 1221/19959, 1222/19960.
І. Загальні положення

1.1. Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” за напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

    1. До Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

    2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

2.3. Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

2.4. Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.
ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

З понеділка по п’ятницю, з 8.00 до 18.00 год.

Субота та неділя, з 10.00 до 15.00 год.

4.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:Етапи вступної компанії


Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

16 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року


8 серпня

2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2012 року

14 серпня

2012 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів


21–31 липня 2012 року

9-14 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників


перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу 15 цих правил)

15 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

не пізніше

29 серпня4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії


Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

16 липня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

20 липня 2012 року


8 серпня

2012 року


Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань
31 липня 2012 року
Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів


21–31 липня 2012 року

9-14 серпня

2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників


перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години 5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години 8 серпня 2012 року

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності відповідно до розділу XV цих правил)

15 серпня

2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

не пізніше

29 серпня


Термін прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути продовжені за згодою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до вищого навчального закладу (далі — заява) в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

завірену за місцем роботи копію трудової книжки (для осіб, які мають трудовий стаж).

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.8. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова за їх вибором.

5.9. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Миколаївському технікумі залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова за їх вибором.

5.10. Вступник може подати заяву не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Журналу реєстрації вступників з відповідного напряму (спеціальності), безпосередньо під час прийняття заяви.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14 Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

5.15 При вступі на денну форму навчання з метою виявлення відповідності стану здоров’я вступників вимогам щодо придатності для роботи за професіями, профіль яких відповідає напряму (спеціальності), за якими ведеться підготовка, Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка В.М.Образцова додатково організовує проведення медичної комісії у медичних закладах системи залізничного транспорту (поліклініка станції Миколаїв).
  1   2   3   4   5

Схожі:

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ імені академіка В. М. Образцова
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2012 році та рішення...
НАКАЗ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2012 році та рішення...
НАКАЗ
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2012 році та рішення...
З конкурсних предметів
На підставі Правил прийому до Миколаївського технікуму залізничного транспорту імені академіка В. М. Образцова у 2010 році та рішення...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до Лозівського професійного ліцею Загальна частина
Правила прийому до професійно-технічних навчальних закладів України (далі – правила прийому) є обов'язковими для професійно-технічних...
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ¢ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО...
Наближається улюблений, довгожданий час час зимових канікул і новорічних свят
ПЛАН Вступ Основи міжнародно-правового регулювання залізничного транспорту...
Економічні відносини між державами та їх юридичними й фізичними особами без застосування транспорту неможливі. Конвенції та інші...
MIНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ЗАЛІЗНИЧНОГО...
За своєю суттю, дисципліна «Фізика» є інтегрованою. Вона вся пронизана міжпредметними зв'язками і пропонує учням знання багатьох...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка