МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ


Скачати 303.71 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Сторінка3/3
Дата12.04.2013
Розмір303.71 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
1   2   3

ньому участь, але можуть бути відключені негайно.

4.5.2. Струмоприймачі механізмів, що задіяні в процесі

підготовки та подання сировини, упакування, транспортування,

складування продукції тощо, до технологічної броні не належать.

4.5.3. У колонці 17 Акта для кожної живильної лінії

вказується час, необхідний для зупинки технологічного процесу

(циклу виробництва), після якого лінія може бути відключена, за

винятком ліній, на які згруповане навантаження екологічної та/або

аварійної броні. У цьому разі сумарне навантаження цих ліній після

завершення технологічного процесу (циклу виробництва) не повинно

перевищувати відповідних навантажень струмоприймачів екологічної

або аварійної броні.

4.5.4. Під час визначення технологічної броні обов'язково

враховується те, що в міру закінчення етапів технологічного

процесу задіяні в них струмоприймачі відключаються.

4.5.5. Загальна величина технологічної броні

електропостачання споживача визначається за сумою технологічної

броні окремих живильних ліній і зазначається у пункті 2.6 Акта.

4.5.6. Час завершення технологічних процесів, що визначається

за документацією споживача щодо зупинки технологічного процесу

(циклу виробництва), збігається з часом відключення останньої

живильної лінії, що живить струмоприймачі технологічної броні. Цей

час зазначається у пункті 2.6 Акта.
4.6. Прикінцева частина

У пунктах 4.1-4.4 Акта зазначаються переліки живильних ліній

споживача, на яких згруповані струмоприймачі екологічної та

аварійної броні електропостачання, а також тих, що можуть бути

відключені після закінчення часу, необхідного для завершення

технологічного процесу, або негайно за їх диспетчерськими

найменуваннями, інтервал часу до відключення та навантаження

ліній, що відключаються.
5. Порядок розрахунку та визначення

величин екологічної та аварійної броні

електропостачання споживача
5.1. Екологічна броня електропостачання споживача
1. Розрахункові величини потужності та добового

електроспоживання екологічної броні по лініях, до яких приєднані

струмоприймачі екологічної броні (цеху, об'єкта), розраховуються

за формулами:
N

P'е = S Pн х Kз х Kо (кВт) (1)

j i = 1 i i i

N

W'е = S (Pн х Kз х Kо ) х t (кВт х год. за добу), (2)

j i = 1 i i i
де P'е - розрахункова величина потужності екологічної броні

j

j-ї лінії, кВт;
W'е - розрахункове добове електроспоживання екологічної

j

броні j-ї лінії, кВт х год.;
N - кількість струмоприймачів екологічної броні, приєднаних

до лінії;
Pн - номінальна (паспортна) потужність i-го струмоприймача

i

екологічної броні, кВт;
Kз - коефіцієнт завантаження i-го струмоприймача екологічної

i

броні уточнюється щодо кожного струмоприймача під час обстеження з

документації споживача;
Kо - коефіцієнт одночасності роботи i-го струмоприймача

i

екологічної броні, Kо < = 1;

i
t - кількість годин роботи за добу i-го струмоприймача

екологічної броні, приєднаного до лінії.
2. Розрахункові величини потужності та добового

електроспоживання екологічної броні споживача в цілому

визначаються як сума розрахункових величин екологічної броні ліній

за формулами:
M

Pе = S P'е (кВт) (3)

J = 1 j

M

Wе = S W'е (кВт х год. за добу), (4)

J = 1 j
де Pе - розрахункова величина потужності екологічної броні,

кВт;
Wе - розрахункове добове електроспоживання екологічної броні,

кВт х год.;
P'е - розрахункова величина потужності екологічної броні j-ї

j

лінії, кВт;
W'е - розрахункове добове електроспоживання екологічної

j

броні j-ї лінії, кВт х год.;
M - кількість ліній, до яких приєднані струмоприймачі

екологічної броні.
3. Фактичне електроспоживання струмоприймачів екологічної

броні визначається за показами засобів комерційного обліку.
4. За наявності субспоживачів, яким відповідно до вимог цієї

Інструкції Актами визначені величини екологічної броні

електропостачання, сумарна величина екологічної броні всіх

субспоживачів зазначається в пункті 2.4 Акта споживача та

враховується при групуванні навантажень екологічної броні на

живильні лінії.
5.2. Аварійна броня електропостачання споживача
1. Розрахункові величини потужності та добового

електроспоживання аварійної броні по лініях, до яких приєднані

струмоприймачі аварійної броні (цеху, об'єкта), розраховуються за

формулами:
N

P'а = S Pн х Kз х Kо (кВт) (5)

j i = 1 i i i

N

W'а = S (Pн х Kз х Kо ) х t (кВт х год. за добу), (6)

j i = 1 i i i
де P'а - розрахункова величина потужності аварійної броні

j

j-ї лінії, кВт;
W'а - розрахункове добове електроспоживання аварійної броні

j

j-ї лінії, кВт х год.;
N - кількість струмоприймачів аварійної броні, приєднаних до

лінії;
Pн - номінальна (паспортна) потужність i-го струмоприймача

i

аварійної броні, кВт;
Kз - коефіцієнт завантаження i-го струмоприймача аварійної

i

броні уточнюється щодо кожного струмоприймача під час обстеження з

документації споживача;
Kо - коефіцієнт одночасності роботи i-го струмоприймача

i

аварійної броні, Kо <= 1;

і
t - кількість годин роботи за добу i-го струмоприймача

аварійної броні, приєднаного до лінії.
2. Розрахункові величини потужності та добового

електроспоживання аварійної броні споживача в цілому визначаються

як сума розрахункових величин аварійної броні ліній за формулами:
M

Pа = S P'а (кВт) (7)

J = 1 j

M

Wа = S W'а (кВт х год. за добу), (8)

J = 1 j
де Pа - розрахункова величина потужності аварійної броні,

кВт;
Wа - розрахункове добове електроспоживання аварійної броні,

кВт х год.;
P'a - розрахункова величина потужності аварійної броні j-ї

j

лінії, кВт;
W'а - розрахункове добове електроспоживання аварійної броні

j

j-ї лінії, кВт·год.;
M - кількість ліній, до яких приєднані струмоприймачі

аварійної броні.
3. За наявності субспоживачів, яким відповідно до вимог цієї

Інструкції Актами визначені величини аварійної броні

електропостачання, сумарна величина аварійної броні всіх

субспоживачів зазначається в пункті 2.5 Акта споживача та

враховується при групуванні навантажень аварійної броні на

живильні лінії.
Головний державний інспектор

України з енергетичного нагляду Є.Арбузов

Додаток 1

до пункту 1.1.4 Інструкції

про порядок складання акта

екологічної, аварійної та

технологічної броні

електропостачання споживача

Затверджую: Затверджую: Затверджую:

Керівник Керівник Величину

_________________ __________________ екологічної броні

(найменування (найменування електропостачання

постачальника споживача) Начальник інспекції

електричної __________________ Держенергонагляду

енергії __________________ в _________________

________________ (посада, П.І.Б.) (АР Крим, областях,

за регульованим містах Києві та

тарифом "___"______200_ р. Севастополі)

(електропере- __________________ ___________________

давальної (підпис, печатка) (посада, П.І.Б.)

організації)

________________ "___"_______200_ р.

(посада, П.І.Б.)

__________________

"___"_____200_ р. (підпис, печатка)
_________________

(підпис, печатка)

АКТ

екологічної, аварійної та технологічної

броні електропостачання споживача

"____"______________ 200_ р.
Акт складено споживачем електричної енергії _________________

(повна назва

__________________________________________________________________

споживача)
в особі відповідального представника _____________________________

(посада, П.І.Б.)
та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом

(електропередавальною організацією) ______________________________

(повна назва постачальника

__________________________________________________________________

електричної енергії за регульованим тарифом

__________________________________________________________________

(електропередавальної організації)
в особі відповідального представника _____________________________

(посада, П.І.Б.)
з метою встановлення величин екологічної, аварійної та

технологічної броні електропостачання.
При цьому встановлено:
1. Загальні відомості (за договором):
1.1. Місцезнаходження постачальника електричної енергії за

регульованим тарифом (електропередавальної організації)

__________________________________________________________________

(місцезнаходження, факс, телефон)

__________________________________________________________________
1.2. Місцезнаходження споживача _____________________________

(місцезнаходження, факс,

__________________________________________________________________

телефон)
1.3. Власник (керівник) _____________________________________

(посада, П.І.Б., телефон)
1.4. Особа, відповідальна за електрогосподарство ____________

(посада,

__________________________________________________________________

П.І.Б., телефон)
1.5. Змінність роботи споживача: перша зміна з ____ год.

до _____ год.; друга зміна з ____ год. до ____ год.; третя зміна

з ____ год. до ____ год.; четверта зміна з ____ год. до ____ год.
1.6. Дозволена до використання потужність ______________ кВт.
2. Визначені при обстеженні величини:
2.1. Середньомісячне електроспоживання: _____________________

тис. кВт х год.
2.2. Добове ел. споживання, зима ___________________________

тис. кВт х год., літо ____________________, тис. кВт х год.
2.3. Середнє споживання потужності в години максимуму

енергосистеми, споживач: зима ____________________________________

кВт, літо ________________ кВт; субспоживачі: зима ______________

кВт, літо ____________ кВт.
2.4. Величина навантаження екологічної броні:

споживача потужність ____________________________ кВт; добове

електроспоживання екологічної броні ______________________________

тис. кВт х год.

субспоживачів (за наявності) потужність ________________ кВт;

добове електроспоживання екологічної броні _______________________

тис. кВт х год.
2.5. Величина навантаження аварійної броні:

споживача потужність: зима _____________________________ кВт,

літо _____________________ кВт; добове електроспоживання аварійної

броні зима ___________________ тис. кВт х год., літо _____________

тис. кВт х год.

субспоживачів (за наявності) потужність: зима _______________

кВт, літо ________________ кВт; добове електроспоживання аварійної

броні: зима _______________ тис. кВт х год., літо ______________,

тис. кВт х год.
2.6. Величина навантаження технологічної броні споживача:

потужність зима ____________________ кВт, літо ___________________

кВт; час зупинки технологічного процесу ______ год.
3. Величини навантажень на живильних лініях
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N | Диспетчерське | Наванта- | Екологічна броня | Аварійна броня | Технологічна броня |

|з/п| найменування | ження | | | |

| |------------------| лінії |-----------------------------------------+------------------------------------------+---------------------|

| | N |живильна| | Перелік | Катего- | Величина | На | Перелік | Катего- | Величина | На яку | Мінімально |Час для |

| |живильної| лінія, | | струмо- | рійність |потужності| яку ел.| струмо- |рійність |потужності |ел. лінію| необхідна | завер- |

| | підстан-|напруга,| |приймачів,| електро- | струмо- | лінію |приймачів,|електро- | струмо- | перево- | потужність | шення |

| | ції | кВ | | їх |постачання|приймачів,| перево-| їх | поста- | приймачів | диться | для |техноло-|

| | | | | наймену- | зафактич-| кВт | диться | наймену- |чання за | | наванта-| завершення |гічного |

| | | | | вання та |ною схемою| |наванта-| вання та |фактичною| | ження |технологіч- |процесу |

| | | | | установ- | | | ження | установ- | схемою | |аварійної|ного процесу|(циклу |

| | | | | лена | | | еколо- | лена | | |броні та | (циклу | вироб- |

| | | | | одинична | | | гічної | одинична | | | спосіб |виробництва)|ництва),|

| | | |-----------|потужність| | |броні та|потужність| |-----------| переве- |------------| год. |

| | | |зима,|літо,| (кВт), | | | спосіб | (кВт), | |зима,|літо,| дення |зима,| літо,| |

| | | | кВт | кВт |кількість | | | переве-|кількість | | кВт | кВт | (АВР, | кВт | кВт | |

| | | | | |однотипних| | | дення |однотипних| | | | вручну) | | | |

| | | | | | | | | (АВР, | | | | | | | | |

| | | | | | | | |вручну) | | | | | | | | |

|---+---------+--------+-----+-----+----------+----------+----------+--------+----------+---------+-----+-----+---------+-----+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Прикінцева частина
4.1. Перелік живильних ліній, на яких згруповані

струмоприймачі екологічної броні електропостачання за їх

диспетчерськими найменуваннями ___________________________________

__________________________________________________________________
4.2. Перелік живильних ліній, на яких згруповані

струмоприймачі аварійної броні електропостачання за їх

диспетчерськими найменуваннями ___________________________________

__________________________________________________________________
4.3. Перелік живильних ліній, які можуть бути відключені

після закінчення часу, необхідного для завершення технологічного

процесу за їх диспетчерськими найменуваннями, інтервал часу (год.)

до відключення ___________________________________________________
4.4. Перелік живильних ліній, які можуть бути відключені

негайно з центрів живлення електропередавальної організації або

споживача за їх диспетчерськими найменуваннями, та їх навантаження

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Підписи:
Відповідальний представник постачальника

електричної енергії за регульованим тарифом

(електропередавальної організації) __________ ________

(підпис) (П.І.Б.)
Відповідальний представник споживача __________ ________

(підпис) (П.І.Б.)
Погоджено:
Величина екологічної броні споживача: потужність ___________ кВт,

добове електроспоживання ___________ тис. кВт х год.
Державний інспектор (старший державний

інспектор) з енергетичного нагляду __________ ________

(підпис) (П.І.Б.)
Примітка.

В Акті чітко заповнюються чорнилом або кульковою ручкою

передбачені формою відомості, незаповнені графи прокреслюються,

виправлення (підчистки) не допускаються.

Додаток 2

до пункту 3.9 Інструкції

про порядок складання акта

екологічної, аварійної та

технологічної броні

електропостачання споживача

АКТ

ПРО ВІДМОВУ

"____"______________ 200_ р.
Цей Акт складено ____________________________________________

(повна назва постачальника електричної

__________________________________________________________________

енергії за регульованим тарифом, місцезнаходження)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в особі __________________________________________________________

(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)

та _______________________________________________________________

(повна назва споживача, місцезнаходження)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в особі __________________________________________________________

(посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
про те, що Споживач відмовляється від складання Акта екологічної,

аварійної, технологічної броні з причин: _________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
Споживач повідомлений про те, що постачальник електричної

енергії за регульованим тарифом (електропередавальна організація)

може залучити в установленому порядку його електроустановки до

графіків обмежень споживання електричної енергії та потужності і

графіків аварійних відключень.
Постачальник ____________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали керівника, печатка)
Споживач ________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали керівника, печатка)
1   2   3

Схожі:

Урок №55 Тема: Теплота згоряння палива
Мета уроку: Показати, за рахунок чого виділяється енергія з палива; ознайомити учнів з основними видами використовуваного палива;...
Вид палива, енергії Середній калорійний еквівалент для перерахунку...

Міністерство освіти і науки України
Лозинський О. Ю., д т н., професор, директор Інституту енергетики та систем керування – голова комісії Вченої ради університету з...
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ Міністерства енергетики та вугільної промисловості...
Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики ”
Пам’ятні дати в історії ядерної енергетики України
України. Саме цього числа у 1977 році введено у промислову експлуатацію перший енергоблок Чорнобильської АЕС
ДЕМЧИШИН
Міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції, заступник голови Координаційної ради
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАУКИ,...
Про посилення заходів з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь серед
Резолюція наради з питань підготовки кадрів для атомної енергетики і промисловості України
України, проблем, які мають місце в учбовому процесі, і шляхів їх вирішення, 28 лютого 2008 року в м. Києві відбулася нарада, організована...
ГІРНИЧИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ
Закону, надаються пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу виходячи із розрахунку вартості...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка