Міністерство аграрної політики та продовольства України


НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України
Сторінка1/24
Дата10.04.2013
Розмір2.21 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський національний аграрний університет

Обліково-фінансовий факультет
Кафедра економічного аналізу

і аудиту

Робочий зошит для виконання практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін “Організація і методика економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності” студента (ки) групи _____________________________________________________

на прикладі ____________________________________________

_______________________________________ (району)

Викладач кафедри:

_______________________________

_______________________________

Миколаїв - 2013

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета i завдання дисциплін - навчити студентів оцінювати стан економіки підприємства, його виробничого потенціалу, виконання планів, договірних зо­бов'язань, ефективність господарювання, виявляти i мобілізувати невикористані внутрішньогосподарські резерви для покращення фінансової діяльності підприємства. В пpоцесi вивчення дисциплін студент повинен отримати навики аналiзу, пошуку й ґрунтування шляхів подальшого збільшення виходу продукції, покращення її якості i підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Вивчення дисциплін «Організація і методика економічного аналізу», «Аналіз господарської діяльності» поводиться для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» i спирається на знання наступних дисциплін: економіки сільського господарства, статистики, бухгалтерського обліку, інформатики, технічних та технологічних дисциплін.

Вимоги до основних знань та вмінь навичок дисциплін:

Студент повинен знати :

 • основні поняття аналізу;

 • організацію і послідовність аналітичної роботи;

 • систему аналітичних показників і методику їх розрахунку;

 • основні етапи і методи аналізу;

 • основні завдання і джерела даних відповідно об’єктам аналізу;

 • глибинні зв’язки аналізуємих явищ, предметів прийому оформлення висновків аналізу;

Студент повинен вміти :

 • складати план організації економічного аналізу;

 • визначати джерела інформації;

 • володіти різноманітними методами аналізу;

 • вміти проводити аналіз:

 • природно-економічних умов діяльності господарств

 • ресурсного потенціалу

 • виробництва та реалізації продукції

 • фінансового стану підприємства

 • проводити маркетинговий аналіз;

 • давати комплексну оцінку діяльності господарства;

 • виявляти недоліки і диспропорції витрати діяльності підприємства;

 • виявляти резерви підвищення ефективності виробництва і рівня господарювання.


ОРІЄНТОВАНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІН

Т е м а

Навчальний час, годин

Всього

год/кред

в тому числі

Форма контролю

ЛК

ПР

Сам. робота

Модуль 1. Організація і методика економічного аналізу

52

18

14

20
Тема 1. Предмет та види економічного аналізу

10

4

2

4
Тема 2. Метод і методика економічного аналізу

30

10

8

12

Контрольна робота

Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу

6

2

2

2
Тема 4. Організація аналітичної роботи на підприємстві

6

2

2

2

Контрольна робота

Модуль 2. Аналіз умов господарювання сільськогосподарських підприємств

12

4

4

4
Модуль 3. Маркетинговий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств

12

4

4

4

Контрольна робота

Модуль 4. Аналіз ресурсного потенціалу

64

16

18

36
Тема 1. Аналіз земельних ресурсів

16

4

4

8
Тема 2. Аналіз трудових ресурсів

16

4

4

8

Контрольна робота

Тема 3. Аналіз основних засобів

18

4

4

10
Тема 4. Аналіз капітальних вкладень

14

2

2

10

Контрольна робота

Разом:

180/5

40/

1,67

40/

1,11

100/

2,22

ІСПИТ

Модуль 5. Аналіз виробництва та використання сільськогосподарської продукції

28

8

8

12
Модуль 6. Аналіз собівартості сільськогосподарської продукції, товарів, робіт та послуг

28

8

8

12

Контрольна робота

Модуль 7. Аналіз реалізації сільськогосподарської продукції, товарів, робіт та послуг

24

6

6

12
Модуль 8. Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

28

8

8

12

Контрольна робота


Курсова робота

36

-

-

36

Захист курсової роботи


Разом:


108 /3 +

36 /1 к.р.


30/

0,83


30/

0,83


48/

1,33


ІСПИТ

Методи та підходи економічного аналізу

 1. Табличний метод аналізу

 2. Метод порівняння

 3. Метод динамічних рядів

 4. Метод деталізації

 5. Метод абсолютних різниць

 6. Метод ланцюгових підстановок

 7. Метод прямих та обернених зв’язків

 8. Метод відносних різниць

 9. Метод процентних різниць

 10. Індексний метод аналізу

 11. Метод подовження факторних систем і подовження чисельника

 12. Метод формального розкладання

 13. Метод скорочення факторної моделі

 14. Метод розширення функцій моделей

 15. Метод пропорційного розподілу і часткової участі

 16. Інтегральний метод

 17. Симплексний аналіз


Комплексний аналіз діяльності ____________________________________________________________________________________________ (району)
МОДУЛЬ 2. Аналіз умов господарювання сільськогосподарських підприємств, оцінка факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.

Завдання 1. Місцезнаходження та склад господарства, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища.


Недоліки

Переваги

Правового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

 • відсутність нормативно-правової бази щодо способів використання земель сільськогосподарського призначення

 • розбіжності в нормативно-законодавчих документах

 • політична нестабільність

 • корумпованість судових органів

 • функціонування сільськогосподарських підприємств здійснюється відповідно до чинного законодавства

 • податкові пільги для сільсько­господарських товарови­роб­ників

Соціального середовища

 • старіння сільського населення

 • деградація сільських населених пунктів

 • зменшення реальних доходів сільського населення в розрахунку на одного члена сім’ї

 • низький рівень соціального захисту сільського населення

 • занепад соціальної інфраструктури села

 • комплексний соціально-еконо­мічний розвиток сільського регіону

 • розроблені державні цільові програми розвитку села

 • соціальна відповідальність аграрного бізнесу
Економічного середовища

 • низький рівень конкуренції, а зде­біль­шого випадків її відсутність

 • ціновий диспаритет

 • наявність на ринку імпортних

 • продуктів харчування низької якості та за низькими цінами

 • низький рівень технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств

 • диверсифікація сільськогоспо­дарських і несільськогоспо­дарсь­ких видів діяльності

 • державна фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників

Екологічного середовища

 • недосконалість нормативно-законодавчої бази щодо охорони навколишнього середовища

 • виробництво екологічно чистої сільськогосподарської продукції


Основні задачі виконання завдання полягають у наступному:

- охарактеризувати місцезнаходження і склад господарства, ґрунтово-кліматичні та інші умови; встановити наскільки вони відповідають успішному розвитку сільськогосподарського виробництва в господарстві при плановій його спеціалізації.

Природно-кліматичні умови та організаційно-економічна характеристика підприємства, що досліджується:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аналіз місцезнаходження підприємства наведено в таблиці 2.1.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Схожі:

ПРОГРАМА
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ МЛИНІВСЬКИЙ...

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Формування м'ясного балансу та споживання м'яса населенням України. Досвід розвитку свинарства за кордоном
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ...
Бойко Л. А., Пшенична Ю. С., викладачі Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської ДАА
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Структура управління ЛНАУ Архітектурна і конструктивна характеристика аудиторій Методи виконання робіт і організації праці
Міністерство аграрної політики та продовольства України
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка