4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності


Скачати 297.4 Kb.
Назва4. Роль і функції держави у зниженні негативного впливу тіньової економічної діяльності
Сторінка2/4
Дата25.03.2013
Розмір297.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4

Змістовний модуль 3.

ТЕМА 7. Первинний фінансовий моніторинг


7.1. Огляд націоного законодавства з питань здійснення первинного фінансового моніторингу банками у сфері ЗПВД.

7.2. Вимоги до внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу.

7.3. Ідентифікація і вивчення клієнтів банку та осіб, що беруть участь у фінансовій операції.

7.4. Порядок та особливості виявлення фінансових операцій (порядок проведення заходів для з’ясування суті та мети операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу).

7.5. Особливості ведення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

7.6. Подання інформації, пов’язаної із здійсненням моніторингу фінансових операцій клієнтів до Державної служби фінансового моніторингу України.

7.7. Порядок зупинення фінансових операцій у випадках, передбачених антилегалізаційним законодавством.

ТЕМА 8. Державний фінансовий моніторинг

8.1. Правовий статус і повноваження Національного банку України у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

8.2. Інформаційна взаємодія між банками та Державною службою фінансового моніторингу України (відпрацювання запитів Держфінмоніторингу щодо надання додаткової інформації та щодо відстеження фінансових операцій клієнтів).

8.3. Взаємодія Національного банку України з Державною службою фінансового моніторингу України.

8.4. Особливості здійснення перевірок банків з питань фінансового моніторингу та застосування санкцій з боку Національного банку України.

8.5. Відповідальність (кримінальна, адміністративна та цивільно-правова) за порушення вимог антилегалізаційного законодавства.

ТЕМА 9. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг в контексті протидії корупції

9.1. Концептуальні підходи до інтерпретації поняття корупція: типологізація корупційних відносин; чинники корупції; соціально-економічні та політичні наслідки корупції.

9.2. Порівняльний аналіз поширення корупції у країнах світу (індекс сприйняття корупції, індекс хабародавців, глобальний барометр корупції, рівень контролю корупції, індекс непрозорості, індикатор «свободи у світі», індекс економічної свободи, рейтинговий показник «ведення бізнесу»).

9.3. Взаємозв’язок політики, організованої злочинності та корупційного ринку: способи кримінально-корупційного поглинання держави та ринку (підприємницького середовища).

9.4. Стримування корупції шляхом запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом: ідентифікація та вивчення фінансових операцій публічних діячів.
«Фінансовий супермаркет»

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Фінансовий супермаркет.
Тема 1. Теоретичні основи функціонування фінансових супермаркетів

 1. Поняття фінансового супермаркету.

 2. Предмет та метод дисципліни.

 3. Причини виникнення фінансових супермаркетів.

 4. Функції фінансового супермаркету (СРС).

 5. Методи дослідження фінансового супермаркету (СРС).

 6. Законодавчо-нормативна основа функціонування фінансових супермаркетів.


Тема 2. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації фінансових супермаркетів

 1. Характеристика розвитку фінансових супермаркетів у розвинутих країнах.

 2. Приклади ефективної побудови фінансових супермаркетів.

 3. Стан та перспективи розвитку фінансових супермаркетів в Україні.

 4. Формування фінансових супермаркетів на прикладі вітчизняних банків (СРС).Тема 3. Технології та інновації в діяльності фінансових супермаркетів

 1. Поняття банківських технологій.

 2. Електронне банківське обслуговування:

 1. електронна торгівля;

 2. CRM- технології як підсистеми електронного бізнесу (СРС).

 1. Переваги і недоліки аутсорcингу.

 2. Банки як учасники ринку комунікаційних послуг (СРС).

 3. Інновації у фінансовій сфері.

 4. Інновації в сфері укладання фінансових контрактів (СРС).

..

Тема 4. Банки на ринку фінансових послуг

 1. Економічна сутність банківських фінансових послуг (СРС).

 2. Класифікація банківських послуг (СРС).

 3. Конкуренція на ринку фінансових послуг (СРС).

 4. Універсалізація та спеціалізація банків (СРС).

 5. Циклічність розвитку ринку банківських послуг (СРС).

 6. Методи ціноутворення на основні види банківських послуг.

 7. Продукто- та клієнтоорієнтована банківська мережа.


Тема 5. Взаємодія банків та страхових компаній

 1. Передумови появи «банкострахування».

 2. Етапи розвитку взаємодії банків та страхових компаній.

 3. Розвиток принципів «банкострахування» в світі (СРС).

 4. Особливості взаємодії банків та страхових компаній в Україні:

  1. агентські відносини між банками та страховими компаніями (СРС);

  2. об’єднання капіталів вітчизняних банків та страхових організацій.


Тема 6. Інформаційно-консалтингові послуги фінансового супермаркету

 1. Організаційний механізм функціонування фінансового супермаркету.

 2. Види інформаційних та консалтингових послуг.

 3. Створення позитивного фінансового іміджу установи (СРС).

 4. Аналіз ефективності інформаційно-консалтингових послуг (СРС).


Тема 7. Вплив глобалізації на діяльність фінансових супермаркетів

 1. Глобалізація банківської справи та фінансових послуг.

 2. Пропозиція банківських послуг за кордоном (СРС).

 3. Міжнародний і валютний ризики. Ризик країни (СРС).

 4. Ефективність на міжнародному ринку банківських послуг (СРС).

 5. Особливості регулювання діяльності фінансових супермаркетів на національному та міжнародному рівнях.

 6. Зміни на світовому фінансовому ринку під впливом кризи 2008-2009 рр.


«Бюджетування в банку»

Змістовий модуль 1. Бюджетування у банку

Тема1. Планування як основа управління діяльністю банку

 1. Планування в управлінні банком.

 2. Суть стратегічного планування.

 3. Оперативне планування, його суть, поняття та призначення.

 4. Бізнес-план та його види.

 5. Особливості бюджетного планування в банку.


Тема 2. Сутність бюджетування та його організація

 1. Сутність, мета та задачі бюджетування.

 2. Напрями бюджетування та види бюджетів.

 3. Керівництво з бюджетування.

 4. Організація бюджетного планування.

 5. Методи складання бюджетів.


Тема 3. Складання та взаємоузгодження бюджетів банку


 1. Постановка системи бюджетного планування у банку.

 2. Система та взаємозв’язок бюджетів банку.

 3. Внутрішній оборот грошових коштів та внутрішнє (трансфертне) ціноутворення.

 4. Методи розрахунку трансфертних цін.

 5. Алокація загальнобанківських витрат.


Тема 4. Організація обліку за центрами відповідальності


 1. Система управлінського обліку за центрами відповідальності.

 2. Задачі обліку за центрами відповідальності.

 3. Вибір показників для оцінки діяльності центрів відповідальності.

 4. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

 5. Складання та використання звітів центрів відповідальності.

Тема 5. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень

 1. Система бюджетного контролю.

 2. Види аналізу виконання бюджетів банку.

 3. Виявлення відхилень від бюджетів.

 4. Оцінка та аналіз відхилень від бюджетів.

 5. Розмір відхилень від бюджетів та причини їх виникнення.

 6. Використання гнучкого бюджету і аналіз відхилень.

 7. Управління за відхиленнями.

Тема 6. Особливості бюджетного процесу в Національному банку України

 1. Процес бюджетування Національного банку як складова фінансового планування.

 2. Періоди бюджетного процесу Національного банку. Порядок формування проекту бюджету доходів і витрат Національного банку.

 3. Напрями здійснення контролю та вимоги до документів, за якими проводяться операції, що впливають на показники бюджету доходів і витрат Національного банку.

 4. Порядок складання звітів про виконання бюджету доходів і витрат Національного банку, бюджету поточних доходів і витрат, бюджету інвестицій, фінансового плану ЦКВ.«Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність»

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності.

  1. Історичні аспекти виникнення науки. Етапи розвитку науки.

  2. Поняття про науку. Сутність, характеристика, та головні функції науки. Класифікація наук.

  3. Загальна схема процесу наукового пізнання і його характеристика.

  4. Розвиток економічних наук та їх класифікація. Поняття наукової школи.


Тема 2. Організація наукового дослідження.

  1. Поняття, сутність та основні етапи організації наукового дослідження.

  2. Основні напрями і методи наукових досліджень з економіки.

  3. Організація і планування наукового дослідження.

  4. Вибір проблеми і обґрунтування теми дослідження. Конкретизація проблеми дослідження.

  5. Поняття інтелектуальної власності.


Тема 3. Основні положення наукової методології.

  1. Структура і функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій. Місце теорій в наукових дослідженнях.

  2. Поняття методології системного дослідження. Методологія теоретичних і експериментальних досліджень.

  3. Спеціальні методи економічних досліджень. Методи спостереження та збору даних. Методи вибіркового спостереження. Методи групування. Таблично-графічні методи. Методи аналізу. Методи прогнозування. Методи моделювання. Програмно-цільовий метод. Евристичні методи.


Тема 4. Інформаційна база наукових досліджень.

  1. Роль інформації в наукових дослідженнях.

  2. Поняття і класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень.

  3. Економічна інформація, її класифікація і призначення в науково-дослідному процесі.

  4. Організація збору та документальне оформлення інформації.

  5. Порядок опрацювання інформації в економічних дослідженнях.


Тема 5. Систематизація, впровадження та оцінювання ефективності наукових досліджень.

  1. Види систематизації результатів наукового дослідження та їх зміст.

  2. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні.

  3. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання.

  4. Впровадження результатів наукових досліджень. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.«Оцінка заставного майна»

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ ОЦІНКИ МАЙНА. КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ МАЙНА
Лекція 1. Сутність оціночної діяльності та її нормативно-правове регулювання. Національні та міжнародні стандарти оцінки майна.


 1. Сутність оціночної діяльності та базові поняття, що використовуються при оцінці майна.

 2. Законодавче регулювання оціночної діяльності (МСО та НСО).

 3. Структура МСО (СРС).

 4. Кваліфікаційні та професійні вимоги до оцінювача (СРС).

 5. Законодавче регулювання застави (СРС).

 6. Класифікація типів майна. Заставне майно.

 7. Суть методичних підходів до оцінки майна.


ТЕМА 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА
Лекція 2. Поняття вартості в теорії оцінки. Підходи до оцінки майна.


 1. Інформація про об’єкт оцінки. Юридична ідентифікація прав власності на об’єкт (СРС).

 2. Поняття корисності, ціни, витрат, вартості, собівартості об’єкта оцінки.

 3. Економічний зміст поняття вартості, ринкова вартість, основні неринкові види вартості.

 4. Принципи оцінки майна. (СРС)

 5. Вплив фактора часу на зміну вартості. Шість функцій складного відсотка.

 6. Використання таблиць складних відсотків для оцінки вартості. (СРС)


ТЕМА 3. ОЦІНКА РУХОМОГО МАЙНА
Лекція 3. Визначення вартості рухомого майна витратним підходом


 1. Види вартості, які використовуються у витратному підході до оцінки майна.

 2. Способи нарахування амортизації (СРС)

 3. Види зносу та методи його визначення.

 4. Особливості оцінки машин та обладнання (СРС).

 5. Підходи до оцінки обладнання за міжнародними стандартами (СРС).

 6. Методи витратного підходу до оцінки майна.

 7. Процедура використання витратного підходу при оцінці застави.(СРС)

ТЕМА 4. РИНОК НЕРУХОМОГО МАЙНА
Лекція 4. Оцінка нерухомості порівняльним підходом


 1. Характеристика об’єктів нерухомості, які використовуються як об’єкти застави.

 2. Ідентифікація прав власності на об’єкти оцінки. Документи, що встановлюють право на нерухомість (СРС).

 3. Класифікація методичних підходів та методів оцінки земельних ділянок.

 4. Оцінки земельної ділянки витратним підходом (СРС).

 5. Процедура оцінки нерухомого майна порівняльним підходом.ТЕМА 5. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ, ЯКА ПРОПОНУЄТЬСЯ В ЗАСТАВУ
Лекція 5. Використання дохідного підходу для оцінки застави


 1. Оцінка нерухомості з метою іпотечного кредитування (СРС).

 2. Поняття прямої та непрямої капіталізації.

 3. Визначення ставки дисконту та капіталізації.

 4. Послідовність оціночних процедур в межах дохідного підходу згідно з НСО.

 5. Оцінка комерційної нерухомості дохідним підходом (СРС).


«Ситуаційне моделювання в банку»

Тема 1 Принципи управління моделлю банку

 1. Наукове пізнання і моделювання. Модель як метод описування систем.

 2. Класифікація моделей. Моделі складу та структури системи.

 3. Методи моделювання систем.

 4. Модель банку та її оточення.

 5. Динамічна модель змін у банківській сфері.


Тема 2 Фінансовий менеджмент в моделі банку

 1. Роль і значення фінансового менеджменту в банку.

 2. Ризики ліквідності та процентної ставки банку.

 3. Дослідженя окремих ситуацій: модель GAP, чутливість до процентної ставки.

 4. Значення хеджування для оперативного управління GAP – ом.

 5. Особливості управління активами і пасивами банку.

 6. Стратегії та моделі управління активами і пасивами у банках.

 7. Моделювання активів і пасивів банку.1   2   3   4

Схожі:

Головне призначення держави полягає в тому, що вона надає організованості...
Це загальне призначення держави конкретизується в її багатоманітних функціях як основних напрямах діяльності держави, її впливу на...
OC77 Удосконалення статистичної оцінки обсягів тіньової економіки...
Чена дослідженню методичних аспектів статистичної оцінки тіньової економіки, специфиці їх застосування в сучаних умовах їх господарювання,...
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Автором уточнено та поглиблено сутність, функції і структуру інтелектуального капіталу, досліджено та удосконалено теоретико-методологічні...
1. Об'єкти ринкових відносин та структура ринку. Суть та функції...
Сеналом перевірених часом і господарською практикою законодавчих і моральних норм, багатоплановою і компетентною політикою держави...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Для студентів І курсу групи СР-111
Поняття «сталого розвитку», як одного із шляхів подолання негативного впливу на навколишнє середовище
Показати результати негативного впливу господарювання людей на землі
Проаналізувати причини погіршення родючості ґрунтів, та вказати шляхи поліпшення ситуації
Теми і зміст семінарських занять з курсу «Основи економічної теорії»
Об’єкт, предмет, методи і функції економічної науки. Специфіка економічних явищ і процесів
Тема. Дослідження зворотних зв’язків (ЗЗ) в підсилювачах
Мета роботи: дослідження впливу негативного ЗЗ на характеристики і параметри підсилювачів
Тема: Основи теорії держави
Терміни: суспільство, суспільно-економічна формація, політика, влада, держава, суверенітет, функції держави, механізм держави, державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка