Єкзамен по соц пед


Скачати 47.34 Kb.
НазваЄкзамен по соц пед
Дата02.04.2013
Розмір47.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Єкзамен по соц.. пед..

1. Соц.педагогіка як наука.Назвіть відмінні ознаки соц. Педагогіки від педагогіки.

2. Предмет та завдання соц. педагогіки. Вкажіть особливість соціальної педагогіки як практичної діяльності.

3. Поняття інвалідності, її причини і види.

4. Соціально-психологічна робота з сім’єю.

5. Сім’я як об’єкт соц.-пед. роботи. Функції сім ї у суспільстві: господарсько-єкономічна, репродуктивна, комунікативна, виховна, психотерапевтична (підтримка у різніх життєвих ситуаціях).

6. Визначте основні напрями соц.-пед роботи з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями.

7. Захист прав дитини як соц.-пед проблема.

8. Соціалізація особистості. Види та механізми соціалізації.

9. Сутність соц.-пед діяльності,її структура.

10. Охарактеризуйте принцити соц.-пед діяльності.

11. Охарактеризуйте суб’екти соц.-пед діяльності.

12. . Охарактеризуйте об’екти соц.-пед діяльності.

13.Дайте характеристику дітей з інтелектуальними порушеннями, назвіть причини виникнення цієї вади.

14. Вкажіть особливості поведінки дітей, які мають вади зору.

15. Дайте характеристику дитей з вадами слуху.

16. Дайте характеристику дитей, що мабть дефекти мови.

17. Назвіть правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю.

18. Розкрийте сутність девіантної поведінки.

19. Визначте причини девіантної поведінки дітей та молоді.

20. Розкрийте різноманітні динамічні характеристики девіантної поведінки.

21. Делінквентна поведінка, її сутність таа передумови виникновення.

22. Адиктивна поведінка, її сутність та передумови виникнення.

23. Охарактеризуйте суїцидальну поведінку неповнолітніх.

24. Охарактеризуйте фази суїцидальної активності підліиків.

25. Назвіть стадії формування залежності від наркотичних речовин, вкажіть, що є характерним для кожної з них.

26. Назвіть ознаки, які свідчать про вживання підлітками наркогенних речовин.

27. Підліткова проституція, її причини, особливості.

28. Назвіть умови локалізації.

29. Поняття наркотиків та наркотичних речовин.

30.Зміст профілактики девіантної поведінки дітей та молоді.

31. Розкрийте інформаційний підхід до профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

32. Розкрийте поведінковий підхід до профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

33. Формування здорового способу життя молоді як напрям соц.-пед роботи.

34. Дайте характеристику основних складових здорового способу життя: харчування, побут, активність, умови праці.

35. Дайте характеристику обдарованої дитини.

36. Робота педагога з обдарованими дітьми.

37. Обдарована дитина в сім’ї.

38. Розкрийте професійні завдання діяльності соц. педагогів загальноосвітніх навчальних закладів.

39. Визначте основні відмінності професійної діяльності соц. педагога від діяльності учителя.

40. Явище соц. сирітства в Україні. Причини його виникнення.

41. Форми опікування дітей-сиріт в Україні.

42. Усиновлення як форма опікування дітей-сиріт.

43. Опіка і піклування як форма опікування дітей-сиріт.

44. Прийомна сім’я як форма опікування дітей-сиріт.

45. Функциннування будинків сімейного типу.

46. Розкрийте інноваційні форми опікування дітей-сиріт в Україні.

47. Розкрийте традиційні форми опікування дітей-сиріт в Україні.

48. Розкрийте особливості соціалізації дітей в закладах інтернатного типу.

49. Розкрийте особливості соціалізації дітини в благополучних сім’ях.

50. Розкрийте особливості соціалізації дітини в разних типах проблемних сімей.

51. Назвіть особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями.

52. Висвітліть негативні аспекти соціалізації дітей у закладах інтернатного типу.

53. Розкрийте сутність соціального виховання.

54. Розкрийте сутність соціальної адаптації.

55. Розкрийте сутність соціального обслуговування.

56. Розкрийте сутність соціальної реабілітації.

57. Розкрийте сутність соціальної профілактики.

59. Розкрийте сутність соціальної допомоги як виду соціальної діяльності.

60. Назвіть та охарактеризуйте стилі батьківського спілкування: авторитарний, ліберальний, демократичний.

61. Охарактеризуйте правила батьківської поведінки.

62. Охарактеризуйте группи «дітей вулиц».

63. Назвіть ознаки, що вказують на застосування фізичної сили проти дитини.

64. Назвіть ознаки сексуальної експлуатації дитини.

65. Назвіть ознаки, що вказують на застосування проти дитини емоційного насильства.

66. Назвіть ознаки занедбаності або нехтування потребами детини.

67. Складіть план-схему роботу з батьками щодо захисту прав і гідності дітей.

68. Назвіть чинники ризику, які можуть сприяти жорстокому поводженню з дітьми.

69. Назвіть форми покарання дитей, розкрийте найбільш небажані з них та малоефективні.

70. Опишіть соц.-психологічний портрет волонтера.

71. Опишіть соц.-психологічний портрет соц. педагога.

72. Покажіть наочно взаємодію соц. педагогіки з іншими науками.

73. Розкрийте когнітивний компонент готовності до соц.-пед роботи.

74. Розкрийте операційний компонент готовності до соц.-пед роботи.

75. Розкрийте професійні роли соц. педагога.

76.Методи соц.-пед діяльності.

77. Дайте характеристику неблагополучної сімї. Вкажіть, які негативні тенденції впривабть на життя сучасної сімї.

78. Охарактеризуйте соц.-педагогічну віктимологію як галузь соц. педагогіки.

79. Назвіть та охарактеризуйте функції сімї.

80. Запропонуйте шляхи локалізації соціального сирітства в Україні.

81. Розкрийте зміст та напрями соц.-пед работи з одарованими дітьми

82. Розкрийте функції соц. педагога, яка з них є провідною?

83. Діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Схожі:

Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні Авторський колектив
В. М., доктор пед наук; Охрімчук P. M., канд пед наук; Полянський П. Б., канд. істор наук, директор департаменту загальної середньої...
Григорія Сковороди "ПОГОДЖЕНО"
Робоча програма складена на основі: Блуда А. А. Практична підготовка вчителя історії в пед навч закладах України: Етапи і особливості.—К.,...
ВСЕУКРАЇНСЬКА ЮНАЦЬКА БАСКЕТБОЛЬНА ЛІГА “Затверджую”
ТАВРІЙСЬКА ЗІРКА-95 (Херсон+В. Рогачик) -СОЦ-95 (Ізмаїл) ВОРСКЛА-95 (Миргород+Полтава) ДЮСШ-95 (Бердянськ)
Олександр Бугайов, докт пед наук, професор, Микола Головко, канд...
ПМК “Фізика – 7”. Ці програмно-методичні комплекси, на наш погляд, є першими кроками до розробки принципово нової та доповнення і...
Закон У. «про охорону праці»
Охорона праці – система правових, організаційно технічних, соц економічних, санітарно-гігієнічних, засобів та способів, спрямована...
Т. К. Андрющенко
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педпрацівників, канд пед наук
Пед н., доцент СЄНУ імені Лесі Українки Л. В. Заремба
ФОРМИ НАВЧАЛЬНО-КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДОШКІЛЬНИКАМИ, ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ЗОРОВОГО АНАЛІЗАТОРА
МАТЕМАТИКА
Г. М. Мерсіянова канд пед наук, ст наук спів лабо­раторії олігофренопедагогіки Інституту дефектології АПН України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Чепурна Н. М., директор Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, канд пед наук
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Навчальна програма курсу „Історія педагогіки” / Заг редакція доктора пед наук, проф. Л. В. Кондрашової. – Кривий Ріг, 2007. – 142...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка