ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Скачати 68.34 Kb.
НазваПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Дата21.04.2013
Розмір68.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Перелік практичних завдань

для підсумкового модульного контролю

Модуль: “Епідеміологія”

 1. Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності.

 2. Визначення рівня інфікованості населення за даними вибіркових лабораторних досліджень та його епідеміологічна оцінка.

 3. Заповнення річного „Звіту про окремі інфекційні і паразитарні захворювання” (форма №2).

 4. Заповнення журналу обліку інфекційних захворювань (форма №60).

 5. Заповнення екстреного повідомлення про вперше виявлене інфекційне або паразитарне захворювання (форма №58).

 6. Заповнення карти профілактичних щеплень (форма №63) та індивідуальної карти розвитку дитини (форма 112).

 7. Визначення коефіцієнту епідеміологічної ефективності щеплень та його оцінка.

 8. Обґрунтування переліку протиепідемічних заходів в осередках інфекційних захворювань.

 9. Створення стовпчикових діаграм для наглядного вираження епідеміологічних даних та визначення груп та чинників ризику захворюваності.

 10. Відбір матеріалу для бактеріологічного дослідження на дифтерійну інфекцію.

 11. Визначення коефіцієнта сезонності річної динаміки захворюваності на діаграмі розподілу захворюваності по місяцях року та його оцінка.

 12. Оцінка якості дезінфекції і стерилізації при вірусних гепатитах А та В.

 13. Проведення протиепідемічних заходів в осередках кишкових, дихальних та кров’яних інфекцій.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ЗАГАЛЬНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 1. Предмет і задачі епідеміології.

 2. Основні етапи розвитку епідеміології (Д.Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В. Громашевський, В.Д. Беляков).

 3. Епідемічний процес та його складові.

 4. Розділи вчення про епідемічний процес.

 5. Рушійні сили епідемічного процесу.

 6. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози.

 7. Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.

 8. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

 9. Осередок інфекційної хвороби. Напрямки проведення епідеміологічного обстеження осередку?

 10. Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Наведіть приклади.

 11. Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку.

 12. Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них?

 13. КІЗ та його функції.

 14. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

 15. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

 16. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

 17. Заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб.

 18. Епідеміологічне значення тварин (гризуни, свійські тварини тощо).

 19. Поняття про дератизацію, види і методи.

 20. Теорія механізму передачі збудників інфекційних хвороб Л.В Громашевського. Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

 21. Закони відповідності механізму передачі первинній (епідеміологічній) локалізації збудника в організмі людини.

 22. Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини.

 23. Епідеміологічне значення членистоногих (комарі, мухи, кліщі, воші, блохи тощо) як переносників збудників інфекційних хвороб. Види і методи дезинсекції.

 24. Визначення дезинфекції, її види і методи. Контроль якості дезінфекції.

 25. Дезінфекційні камери принципи їх влаштування та призначення.

 26. Стерилізація та її етапи, контроль якості.

 27. Календар профілактичних щеплень України. Правові аспекти вакцинопрофілактики.

 28. Складання плану проведення профілактичних щеплень.

 29. Заповнення обліково-звітної документації щодо проведення щеплень.

 30. Основні нормативні документи в області епідеміології.

 31. Епідеміологічний метод дослідження, його структура.

 32. Описово-оціночний прийом епідеміологічного методу.

 33. Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

 34. Рівні доказовості в медицині.

 35. Епідеміологічна діагностика, як основа профілактичної та протиепідемічної роботи.

 36. Оперативний епідеміологічний аналіз.

 37. Методика проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу.

 38. Аналіз багаторічної та річної динаміки захворюваності.

 39. Прояви епідемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

 40. Аналіз територіального розподілу захворюваності.

 41. Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

 42. Структура та рівень захворюваності населення по колективам, групам та нозологічним формам.

 43. Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

 44. Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.

 45. Значення природного фактору в розвитку епідемічного процесу.

 46. Аналітичні і експериментальні прийоми епідеміологічного методу дослідження.

 47. Сутність аналітичного дослідження типу «випадок-контроль».

 48. Сутність когортного аналітичного дослідження.

 49. Визначення епідеміологічного експерименту.

 50. Зміст і мета контрольованого епідеміологічного експерименту.

 51. Зміст і мета неконтрольованого епідеміологічного експерименту.

 52. Зміст і мета природного епідеміологічного експерименту.

 53. Прогнозування проявів епідемічного процесу.

 54. Мета і особливості організації скринінгових обстежень населення.

 55. Методи математичного моделювання в епідеміології та їх значення.

 56. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: СПЕЦІАЛЬНА ЕПІДЕМІОЛОГІЯ

 1. Епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб.

 2. Епідеміологічні особливості групи кишкових інфекцій.

 3. Епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.

 4. Епідеміологічні особливості групи кров'яних інфекцій.

 5. Епідеміологічні особливості групи зовнішніх покривів.

 6. Епідеміологія та профілактика ВЛІ.

 7. Організація санітарної охорони території України від заносу й розповсюдження карантинних інфекцій.

 8. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених захворювань.

 9. Карантинні заходи щодо особливо небезпечних інфекційних хвороб.

 10. Черевний тиф. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 11. Гепатит А. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу). профілактичні та протиепідемічні заходи.

 12. Шигельози. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 13. Холера. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 14. Поліомієліт. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 15. Грип та інші ГР3. Етіологічна структура, епідемiологiчнi особливості, джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 16. Дифтерія. Епідемiологiчнi особливості, джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 17. Кір. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 18. Сальмонельози. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 19. Ботулізм. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 20. Менінгококова інфекція та гнійні бактеріальні менінгіти. Етіологічна структура гнійних бактеріальних менінгітів, епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 21. Туляремія. Епiдемiологічнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 22. Гепатит В. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 23. ВІЛ-iнфекцiя. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 24. Малярія. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи

 25. Висипний тиф та хвороба Бриля. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 26. Чума. Епiдеміологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 27. Кліщовий енцефаліт. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори i шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

 28. Геморагічні лихоманки Ебола і Марбурга. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 29. Геморагічна лихоманка Ласса. Епідеміологічні особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепідемічні заходи.

 30. Лайм-бореліоз. Епідемiологiчнi особливості (джерело збудників, фактори і шляхи передачі, прояви епідемічного процесу), профілактичні та протиепiдемiчнi заходи.

Схожі:

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Перелік питань до модульного контролю з експериментальної психології
Гіпотеза. Види гіпотез. Критерії «доброї» гіпотези. Принцип верифікованості та фальсифікованості
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
ХХ століття: Методичні матеріали для організації самостійної роботи...
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Ушкалов Л. В
База тестів до проведення підсумкового модульного контролю з навчальної...
Розділ 2 Закону України „Про правові засади цивільного захисту” (2004р.) визначає
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка