ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Скачати 50.37 Kb.
НазваПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Дата16.03.2013
Розмір50.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Основні підходи до визначення соціальної психології.

 2. Соціальна психологія в системі психологічного знання.

 3. Предмет та завдання соціальної психології.

 4. Виникнення та становлення соціальної психології як науки.

 5. Експериментально-прикладний та експериментальний етапи у розвитку соціальної психології.

 6. Головні теоретичні напрямки сучасної західної соціальної психології.

 7. Розвиток соціальної психології у колишньому Радянському Союзі та в Україні.

 8. Роль соціальної психології у професійній діяльності психолога ОВС.

 9. Специфіка підходу сучасної світової соціальної психології до вивчення особистості.

 10. Характеристика соціально-психологічних типів особистості.

 11. Соціалізація особистості: поняття, інститути та механізми.

 12. Вплив соціально-психологічних факторів на соціалізацію особистості.

 13. Соціально-психологічні особливості особистості з девіантною поведінкою.

 14. Використання знань психології особистості з девіантною поведінкою в діяльності психолога ОВС.

 15. Застосування соціально-психологічних знань стосовно особистості в діяльності психолога ОВС.

 16. Структура атитюду. Емоційний, когнітивний та поведінковий елементи соціальних установок.

 17. Диспозиційна концепція регуляції соціальної поведінки В.А. Ядова.

 18. Функції атитюдів і регуляція соціальної поведінки особистості.

 19. Співвідношення соціальної установки та соціальної поведінки. Ефект Лап’єра.

 20. Формування та зміна соціальної установки.

 21. Спілкування як обмін інформацією, як комунікативний процес.

 22. Поняття та характеристика невербальних засобів спілкування.

 23. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні системи знаків.

 24. Просторовочасова система організації комунікативного процесу.

 25. Бар’єри спілкування.

 26. Інтерактивна сторона спілкування: спілкування як обмін діями, як взаємодія.

 27. Перцептивна сторона спілкування: спілкування як взаєморозуміння та взаємопізнання людей.

 28. Функції, психологічні механізми, ефекти соціальної перцепції.

 29. Психологічні засоби впливу в процесі спілкування.

 30. Моделі, стратегії та стилі спілкування працівників міліції.

 31. Застосування стратегій та стилів спілкування в діяльності психолога ОВС.

 32. Конфлікт як соціально-психологічний феномен.

 33. Соціально-психологічна структура конфліктів.

 34. Динаміка конфлікту.

 35. Соціально-психологічний зміст управління конфліктом.

 36. Діагностика конфліктів.

 37. Методики психокорекції та психотерапії конфліктів.

 38. Методи підтримки співробітництва в конфлікті.

 39. Управління конфліктами в умовах міліцейської діяльності.

 40. Поняття малої групи в соціальній психології.

 41. Основні напрями соціально-психологічних досліджень малих груп.

 42. Класифікація малих груп.

 43. Структура малих соціальних груп.

 44. Значення різних типів малих груп для детермінації поведінки індивіда.

 45. Використання знань психології малої групи в діяльності психолога ОВС.

 46. Проблема розвитку та динаміки малої групи.

 47. Механізми групової динаміки.

 48. Двовимірні та одновимірні моделі розвитку малої групи.

 49. Моделі колективоутворення Л.Уманського, А.Петровського, О.Киричука, О.Чернишова.

 50. Процес інтеракції та його основні функції.

 51. Групові цілі. Залежність функціонування групи від ясності (неясності) цілі.

 52. Індивідуальні та групові рішення.

 53. Поняття про групові норми.

 54. Функції групових норм. Нормативний та інформаційний впливи групи на індивіда.

 55. Дослідження нормативного впливу групової більшості на членів групи.

 56. Конформізм та конформність. Наслідки відхилень індивіда від групових норм. Нонконформізм. Уніформізм.

 57. Вплив меншості на групу. Концепція референтних груп особистості.

 58. Поняття та види групових структур.

 59. Соціометрична структура. Соціометричний статус особистості в групі.

 60. Проблема групової згуртованості. Індекс згуртованості групи.

 61. Комунікативна структура малої групи.

 62. Позиції центральні та периферичні. Дослідження ефективності діяльності групи залежно від центральності структури.

 63. Структура влади та її психологічні механізми.

 64. Використання соціально-психологічних знань щодо видів групових структур у діяльності міліцейських підрозділів.

 65. Поняття лідерства та керівництва в соціальній психології.

 66. Соціально-психологічні концепції лідерства.

 67. Типології лідерства.

 68. Використання соціально-психологічних знань щодо лідерства та керівництва як умова підвищення ефективності діяльності підрозділів ОВС.

 69. Проблема соціальної організації у сучасній психології.

 70. Колектив як різновид соціальної організації.

 71. Проблеми згуртованості колективу, психологічної сумісності його членів.

 72. Психологічна структура колективу.

 73. Характеристика соціально-психологічних явищ, спрямованих на інтеграцію колективу.

 74. Соціально-психологічні явища, які призводять до диференціації колективів.

 75. Сім’я як мала соціальна група.

 76. Соціально-психологічна характеристика сфер сімейної діяльності.

 77. Сім’я як об'єкт соціально-психологічних досліджень.

 78. Використання психологами ОВС знань соціальної психології сім’ї.

 79. Поняття та психологічні ознаки великих соціальних груп.

 80. Структура психології великої соціальної групи.

 81. Соціальна психологія чуток.

 82. Особливості психології основних типів великих соціальних груп.

 83. Методи дослідження психології великих соціальних груп.

 84. Використання психологами ОВС знань психологічних характеристик великих соціальних груп.

 85. Соціально-психологічна характеристика стихійних груп. Психологічні риси стихійних груп.

 86. Психологічна характеристика натовпу.

 87. Характеристика психологічних способів впливу в стихійних групах.

 88. Використання психологами ОВС знань психології соціальних рухів та стихійних груп.

 89. Психологія націй та національна психологія.

 90. Структура національної психології.

 91. Психологічна сутність та основні ознаки

 92. Використання психологами ОВС соціально-психологічних характеристик етнічних груп.

 93. Використання психологами ОВС соціально-психологічних характеристик релігійних спільнот.

 94. Поняття та соціально-психологічна сутність психології впливу.

 95. Теоретичні та методичні основи соціально-психологічного впливу.

 96. Використання психологами ОВС знань основ соціально-психологічного впливу.

 97. Прикладна соціальна психологія як галузь професійної діяльності

 98. Теоретико-методологічні та методичні проблеми соціально-психологічної діагностики.

 99. Соціально-психологічне консультування.

 100. Практика використання соціальної психології у різних галузях суспільного життя та правоохоронній діяльності.

 101. Соціально-психологічна характеристика масової комунікації.

 102. Поняття та соціально-психологічна сутність моди.

 103. Поняття та соціально-психологічна сутність реклами.

 104. Організація прикладного соціально-психологічного дослідження

 105. Методика прикладного соціально-психологічного дослідження

 106. Організаційні та методичні підходи щодо соціально-психологічного дослідження в органах внутрішніх справ.

Схожі:

Перелік питань для підготовки до підсумкового контролю
Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими соціогуманітарними науками
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Медицина Середньовіччя (Візантії, арабських народів, Тибету, середньовічної Європи)
Перелік питань до підсумкового контролю модуля №1
Повному хімічному контролю згідно з вимогами Наказу МОЗ України №626 від 15 грудня 2004р. „Про затвердження Правил виробництва (виготовлення)...
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Визначення прогнозу рівня захворюваності на наступний рік за лінією тенденції багаторічної динаміки захворюваності
10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Основні риси і періодизація господарства країн Західної Європи в епоху середньовіччя
Система поточного та підсумкового контролю знань
...
Перелік питань для модульного контролю знань (ІІ рівень) З ПОЛІТОЛОГІЇ
Місце політології в системі наук про суспільство: взаємозв'язок та взаємозалежність
Питання для підсумкового контролю з Етики та естетики
Художні особливості мистецтва Північного Відродження (Нідерланди, Німеччина, Франція)
14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю
Джерела цивільного права. Співвідношення загального і спеціального цивільного законодавства
Перелік питань до модульного контролю з експериментальної психології
Гіпотеза. Види гіпотез. Критерії «доброї» гіпотези. Принцип верифікованості та фальсифікованості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка