Ботаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)


НазваБотаніка Водорості та гриби Навчальний посібник (під редакцією І. Ю. Костікова та В. В. Джаган)
Сторінка38/45
Дата02.04.2013
Розмір4.84 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45

Вид губка дубова – Daedalea quercina (рис. ...). Гриб викликає буру деструктивну гниль деревини. Трапляється переважно на пеньках дуба та на обробленій деревині. Плодові тіла багаторічні, плоскі, напівкруглі або копитовидні, розпростерто-відігнуті або розпростерті, прикріплені боком, часто зібрані черепичастими групами. Зверху плодові тіла горбкуваті, з нечіткими концентричними зонами щорічного наростання, кольору свіжої деревини. Гіменофор лабіринтовидний (у вигляді товстостінних звивистих ходів, що проникають у плодове тіло на глибину 3-5 см). Гіменій поновлюється щороку в тих самих ходах, стінки яких наростають знизу. Спори еліпсоїдні, біля основи косо загострені, безбарвні. Тканина плодового тіла пружна, корковидна, світло-коричнювата або сірувата, при розрізуванні ножем скрипить (що зумовило народну назву гриба – скрипуха).Вид лензитес березовий – Lenzites betulina (рис. ...). Плодові тіла однорічні, сидячі, черепичасті, іноді зростаються по довжині. Шапинки напівкруглі, половинчасті, прикріплені по всій довжині або центральною дисковидною основою до субстрату. Зовні шапинки повстисто-волосисті, звичайно невиразно зональні, брудно-білі, сірі або буруваті. Тканина плодового тіла шкіряста, при розриві ватоподібна, волокниста, потім жорстка або трохи пружна, біла або палева. Гіменофор виразно пластинчастий. Пластинки розходяться радіально, трохи розгалужені. Спори безбарвні, циліндричні, дещо зігнуті. Зростає гриб на пнях, повалених стовбурах і гілках листяних порід, особливо берези, осики, вільхи. Дуже поширений вид. Спричиняє білу гниль деревини.

Порядок Телефоральні - Thelephorales

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні незагниваючі (переважно коркоподібної консистенції або м'які, з гладким або шипастим гіменофором); щетинки в гіменофорі відсутні; базидія хіастична, проста (холобазидія); парентосоми з перфораціями; спори темнозабарвлені, орнаментовані, в обрисах кутасті. Утворюють ектотрофну мікоризу. Специфічна особливість - наявність телефорової кислоти, яка має характерний непиємний запах ( Thelephora, Hydnellum, Sarcodon)

Вид телефора наземна – Thelephora terrestris (рис. ...). Плодові тіла з ніжкою, м'які, шкірясті, часто розпростерті та розташовуються розетками або піднімаються по субстрату, з відігнутими, черепичастими, лопатевими, розірваними або суцільними білуватими краями. Плодові тіла темно-коричневі, волосисті. Гіменіальний шар гладенький або нерівногорбкуватий. Спори округлі або кутасті, щетинисті, коричневі. Зростає гриб на грунті, на трав'янистих рослинах по всій території України.Порядок Фістулінальні - Fistulinales

Плодові тіла гімнокарпні, *******, гіменофор трубчастий, легко відділяється від трами (як у Boletaceae), трубочки між собою не зростаються.

Fistulina hepatica.

Вид печіночниця звичайна – Fistulina hepatica. Плодові тіла однорічні, у вигляді бічної, сидячої або з короткою ніжкою шапинки, напівкруглі, язиковидні. Шапинки соковиті, м'ясисті, потім сухуваті, щільні, поодинокі або зростаються основами по 2-5-екземплярів, оранжево-червоні, згодом кров'яно-червоні або пурпурово-м'ясо-червоні, з віком темно-бурі. Тканина плодового тіла соковита (з червонуватим соком), з радіально розташованими світлішими прожилками, кислувата на смак. Спори світло-жовто-рожеві, гладенькі, яйцевидні, біля основи гостро звужені. Гіменофор трубчастий. Трубочки на нижньому боці шапинки вільні (не з'єднані між собою). Зростає печіночниця на живих стовбурах дерев, переважно біля основи старих дубів та каштанів, спричиняє буру гниль деревини, відому під назвою "бурий дуб". В природі зустрічається рідко. В молодому віці гриб їстівний.
Порядок Гіменохетальні - Hymenochaetales

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні та багаторічні, здерев'янілі або корковидні, не загниваючі, ресупінатні, відігнуті або копитовидні; гіменофор гладкий, складчастий або трубчастий; характерна особливість - наявність у гіменофорі щетинок; парентосоми без перфорацій; плодові тіла забарвлюються розчином КОН; спори ***

(Hymenochaete, Phellinus, ****);
Порядок Кантареляльні - Cantharellales

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні, м'ясисті, але незагниваючі; гіменофор гладкий, складчастий (переважно у вигляді пластинок з анастомозами) або шипастий; базидія стихічна, проста (холобазидія); парентосоми з перфораціями; спори ***, гладкі або шипасті. Ектомікоризні гриби. Включає дві провідні родини - лисичкові (Cantharellaceae) та рогатикові (Clavariaceae), які відрізняються, в першу чергу, за типами гіменофору та формою плодового тіла.
Родина лисичкові, або кантарелові - Cantharellaceae

(Cantharellus, Craterellus, Clavulina, Hydnum)

Рід лисичка, або кантарел – Cantharellus (рис. …). Яскраво-жовті плодові тіла С. cibarius (лисичка жовта або звичайна) можна зустріти в хвойних та мішаних лісах з червня по жовтень. Плодові тіла висотою до 12 см, ніжка суцільна, розширюється доверху і переходить в шапинку, гладенька, гола. Шапинка до 10 см в діаметрі, щільно м'ясиста, спочатку опукла, з загорнутим краєм, потім майже плеската, згодом воронковидна. Гіменофор складчастий, з чисельними анастомозами, заходить вниз по ніжці. М'якуш щільний, неламкий, має приємний аромат та гострий смак.

Лисичка – один з найвідоміших їстівних грибів, який використовують в свіжому або консервованому вигляді. Цікаво, що м'якуш цих грибів майже ніколи не буває поточений хробаками або іншими безхребетними.

Плодові тіла лисички багаті на вітаміни РР та В1, мікроелементи (цинк, мідь).Вид кратерел попелясто-сірий – Craterellus cinereus (рис. …). Плодові тіла лійковидні. Шапинка темно-сіра, при підсиханні світлішає, волокнисто-кошлата, в центрі з відкритою порожниною ніжки. Гіменофор складчастий (з пластинковидними анастомозованими складочками), низько спускається по ніжці, сірий. Ніжка кольору шапинки. М'яку з фруктовим запахом. Спори гладенькі, безбарвні. Рідкісний гриб, зростає у лісах, на грунті.
Вид гіднум виїмчастий, або їжовик жовтуватий – Hydnum repandum (рис. ....). Плодове тіло у вигляді шапки з ніжкою, м'ясисте, в сухому стані крихке. Шапинка опукло - або увігнуто-розпростерта, зрідка лійковидна, часто неправильна, гладенька або злегка опушена, біла, кремова, вохряно-жовта, рудувато-коричнева, з рівним або хвилястим краєм. Гіменофор шипастий, трохи спускається на ніжку. Шипи конусовидні, на кінцях загострені, густо розташовані, білі, кремові, жовтуваті, рудуваті. Ніжка центральна або ексцентрична, іноді при основі розширена. Тканина плодового тіла біла, потім кремова або жовтувата. Спори безбарвні, в масі жовтуваті, гладенькі, яйцевидні або кулясті, із сосочком при основі. Гриб їстівний. Зростає на грунті у хвойних, листяних та мішаних лісах.
Родина рогатикові, або клаварієві - Clavariaceae

спори шипасті, жовто-коричневі, забарвлюються солями заліза
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   45

Схожі:

ВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС Навчальний...
В55 Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г Кременя. Авторський колектив: М. Ф. Степко,...
ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА Навчальний посібник За загальною редакцією професора Пастухова В. П
Кримського економічного університету КНЕУ; М. Ю. НАУМ доцент Прикарпатського державного
Баранівський В. Ф., Бабенко М. С. та ін.: Навчальний посібник //...
У навчальному посібнику у стислій формі викладені основні положення тем з навчальної дисципліни “Організація й методика виховної...
КОНФЛ І КТОЛОГ І Я Навчальний посібник
Конфліктологія: Навчальний посібник. Авт. Зінчина О. Б. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 164 с
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
Сергієнко В. В. Філософські проблеми наукового пізнання : навчальний посібник. / В. В. Сергієнко − Кременчук : Кременчуцький національний...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму “Транспортні технології” вищих навчальних...
ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Збірник наукових праць (навчальний посібник) За загальною редакцією...
Рецензенти: доктор філософських наук, професор Ю. С. Вілков; доктор філософських наук, професор В. В. Остроухов; кандидат філософських...
Дробышевский С. М., Худько Е. В., Великова Е. Е
Жук І. Н., Киреева Е. Ф., Кравченко В. В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник / Під общ ред. І. Н. Жук. Мн.: БГЭУ, 2001. 149...
ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Навчальний посібник
Куц В. М. Теорія кримінальної відповідальності. Навчальний посібник – К.: НАПУ, 2011. 307 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка