Визначте які найголовніші загальнонаціональні завдання стояли перед українським народом на початку ХХ століття?


Скачати 65.24 Kb.
НазваВизначте які найголовніші загальнонаціональні завдання стояли перед українським народом на початку ХХ століття?
Дата20.03.2013
Розмір65.24 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Військова справа > Вопрос
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДКР З ПРЕДМЕТУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

1. Визначте які найголовніші загальнонаціональні завдання стояли перед українським народом на початку ХХ століття?

2. Розкрийте зміст терміна « українське питання» в роки першої світової війни.

3. Визначте яке місце займала Україна в планах воюючих у Першій світовій війні сторін? Порівняйте ці плани.

4. Охарактеризуйте позиції політичних партій Наддніпрянщини щодо Росії та держав Троїстого союзу.

5. Поясніть яким було ставлення до воюючих сторін представників політичних партій і народу Західної України.

6. Обґрунтуйте з якою метою був створений легіон Українських січових стрільців і який бойовий шлях він пройшов.

7. Проаналізуйте у чому полягала трагедія українського народу в Першій світовій війні? Чи міг він уникнути цієї трагедії?

8. Визначте чим було викликано посилення українського – національно визвольного руху на Наддніпрянщині в роки Першої світової війни?

9. Проаналізуйте які цілі ставив перед собою Союз визволення України і як він добивався цих цілей?

10. Охарактеризуйте наростання економічної і політичної кризи в воюючих країн. Що її спричинило?

11. Визначте як світова війна вплинула на зростання національної свідомості українського народу? Які наслідки це мало?

12. Початок Першої світової війни. Воєнні дії в 1914р. на українських землях. 13. Вплив Першої світової війни на формування українського національного руху в Галичині й Наддніпрянській Україні

14. Українські землі в 1915-1917рр.

15. Початок української революції, утворення Центральної Ради. М.Грушевський, В.Винниченко.

16. Дайте оцінку різних політичних сил до ідеї самовизначення Україні в перші тижні революції.

17. Коли і за яких обставин була утворена українська Центральна Рада? Хто ввійшов до її складу?

18. Охарактеризуйте відносини між Центральною радою і Тимчасовим Урядом у березні – жовтні 1917 року.

19. Проаналізуйте у чому суть і значення Другого Універсалу.

20. І Універсал Центральної Ради та його історичне значення.

21. Обґрунтуйте неминучість конфлікту між Центральною Радою і більшовицьким Раднаркомом.

22. Проголошення Української Народної Республіки.

ІІІ Універсал Центральної Ради.

23. Розкрийте причини війни радянської Росії проти УНР.

(кінець 1917-початок 1918 рр.)

24. Визначте в яких історичних умовах відбулося проголошення незалежності УНР.

25. Розкрийте зміст і історичне значення Четвертого Універсалу.

26. Поясніть чому спроба українського народу створити в 1917 – на початку 1918 років міцну демократичну державу зазнала невдач?

27. Чи є підстави називати Українську революцію: національною. демократичною? Якщо є, то які?

28. Визначте що свідчило про те, що наприкінці 1917 – на початку 1918 років Українська революція не зазнала остаточної поразки і її потенціал був ще не вичерпаний?

29. Які факти свідчать про якісне зростання національної свідомості українців в ході національно – демократичної революції?

30. Визначте історичне значення Доби правління Центральної Ради, її недоліки та причини падіння.

31. Проаналізуйте чи можна вважати Брест – Литовські мирні переговори спробою утримати владу на території УНР в 1918 році.

32. Проаналізуйте чи можна вважати Брест – Литовський мирний договір між УНР і державами німецько – австрійського блоку успіхом української дипломатії7 Відповідь обґрунтуйте.

33. Дайте узагальнюючу характеристику Української державм П. Скоропадського. У чому, на ваш погляд, виявляється нестійкість гетьманату?

34.Випішить в хронологічній послідовності події , які відбувалися в Україні протягом грудня1918 – липня 1919 років.

35. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику Української Держави. П.Скоропадський.

36. Назвіть причини падіння Української держави. Відповідь обґрунтуйте.

37. Виділіть основні риси перетворень які відбулись за часів правління гетьмана П. Скоропадського.

38. Назвіть відомих вам діячів директорії. Складіть коротку характеристику одного з них.

39. Які принципи було покладено в основу державного управління більшовиків в Україні?

40. Порівняйте причини падіння гетьманату та Центральної Ради. Відповідь обґрунтуйте.

41. Які, на вашу думку, основні причини спонукали падіння української Держави?

42. Проаналізуйте внутрішню політику Директорії.

43. Визначте у чому полягала суть зовнішньої політики Директорії?

44. Поясніть чому Червона Армія так швидко змогла потіснити війська Директорії?

45. Чи була поразка Директорії закономірною? Чому?

46. Визначте яким був результат переговорів Директорії з Антантою? Чим він закінчився?

47. Політика радянського уряду в Україні в 1919-1920рр.

« Воєнний комунізм ».

48. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.

Є. Петрушевич. Злука УНР і ЗУНР.

49. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику Директорії УНР

С.Петлюра.

50. Визначте історичне значення й уроки боротьби українського народу

за незалежність у 1917-1920рр.

51. Визначте особливості її впровадження Нової економічної політики

в Україні

52. Поясніть політику « українізації » (коренізація), її наслідки для УРСР.

О.Шумський, М.Скрипник.

53. Що з політичного курсу гетьманської держави П. Скоропадського, на вашу думку, може ьути використане для розвитку України сьогодні? Аргументуйте свою відповідь.

54. Визначте яка форма державного устрою радянської України передбачалася за Конституцією УСРР 1919 року?

55. Проаналізуйте чи справді в УСРР здійснювалась диктатура пролетаріату?

56. Чим було викликане запровадження політики « воєнного комунізму»?

57. Назвіть причини антибільшовицьких виступів 1919 року.

58 Охарактеризуйте добу правління Директорії., визначте її історичне значення.

59. Назвіть характерні риси денікінського окупаційного режиму. Якою була аграрна програма денікінців?

60. В чому полягає історичне значення Акту злуки УНР та ЗУНР. Відповідь обґрунтуйте.

61. Перша світова війна була у:

а) 1914-1917 рр.;

б) 1913-1920 рр.;

в) 1914-1918 рр.;

г) 1912-1918 рр.

62. Військові дії під час Першої світової війни велись на території:

а) Галичини, Буковини і Центральної України;

б) Галичини, Центральної України і Закарпаття;

в) Галичини, Буковини, Волині та Закарпаття;

г) Галичини, Волині і Полісся.

63. Легіон Українських січових стрільців було створено в…

а) 1913 р.;

б) 1914 р.;

в) 1916 р.

64. Автором мелодії національного гімну “Ще не вмерла Україна” є композитор:

а) Михайло Гайворонський;

б) Михайло Вербицький;

в) Микола Лисенко.

65. Українська Центральна Рада була утворена:

а) 4 березня 1917 р.;

б) 12 березня 1917 р.;

в) 6 квітня 1917 р.

66. Яким універсалом була проголошена Українська Народна Республіка (УНР)? Коли?

67. Хто очолював перший уряд (Генеральний Секретаріат) УНР?

а) М.С.Грушевський;

б) В.Винниченко;

в) С.Петлюра.

68. Коли було повалено Тимчасовий уряд і захоплено владу в Петрограді більшовиками? (За старим стилем).

а) 25 жовтня 1917 р.;

б) 7 листопада 1917 р.;

в) 6 червня 1917 р.

69. Радянську владу в Україні було проголошено в Харкові…

а) 5 грудня 1917 р.;

б) 12 грудня 1917 р.;

в) 9 січня 1918 р.

70. 27 січня 1918 р. УНР підписала в Бресті мирний договір з…

а) Великобританією, Францією, США і Болгарією;

б) Німеччиною, Англією, Австро-Угорщиною;

в) Німеччиною, Австро-Угорщиною, Болгарією і Туреччиною;

г) Австро-Угорщиною, Німеччиною, Францією і США.

71. Хто в 1918 році розпустив Українську Центральну Раду?

а) більшовицький уряд УСРР;

б) гетьман П.Скоропадський;

в) білогвардійці генерала Денікіна.

72. До складу Директорії УНР, утвореної в листопаді 1918 р. входили:

а) В.Винниченко, С.Петлюра, В.Затонський, Є.Коновалець, Ф.Швець;

б) В.Винниченко, П.Андрієвський, К.Левицький, С.Петлю-ра, В.Голубович;

в) В.Винниченко, П.Андрієвський, А.Макаренко, С.Петлю-ра, Ф.Швець.

73. Західно-українська Народна Республіка (ЗУНР) була проголошена:

а) 13 листопада 1918 р.;

б) 1 листопада 1918 р.;

в) 22 січня 1919 р.

74. Акт Злуки УНР і ЗУНР було проголошено:

а) 20 грудня 1918 р.;

б) 13 листопада 1918 р.;

в) 22 січня 1919 р.

75. В березні 1919 р. на ІІІ Всеураїнському з’їзді Рад було:

а) проголошено повалення Української держави П.Скоропад-ського;

б) утворено “незалежну” УСРР, прийнято її Конституцію;

в) затверджено Брестський мирний договір.

76. Австро-німецька окупація України в березні-квітні 1918 р. відбулася за сприяння:

а) Центральної Раді УНР;

б) Гетьмана П.Скоропадського;

в) уряду Української Соціалістичної Радянської Республіки.

77. В грудні 1919 року столицею УСРР було проголошено:

а) м. Київ ;

б) м. Харків.

78. В 1919, 1920 рр. білогвардійців (Денікіна і Врангеля) з території України вигнали війська:

а) більшовиків;

б) УНР;

в) УНР і УГА.

79. Варшавська угода (квітень 1920 р.) була підписана:

а) між Польщею і УНР;

б) Польщею і Українською Соціалістичною Радянською Республікою;

в) Польщею і більшовицькою Росією.

80. Виділіть із перерахованих нижче ознак ті, що характеризували політику “воєнного комунізму”:

а) продрозкладка;

б) продовольчий податок;

в) заборона вільної торгівлі;

г) відсутність товарно-грошових відносин;

д) іноземні концесії;

е) загальна трудова повинність.

81. Утворення СРСР відбулося:

а) 30 грудня 1922 р.;

б) 31 січня 1924 р.;

в) 18 березня 1921 р.

82. Курс на початок політики коренізації (“українізації”) дав:

а) УІІ Всеукраїнський з’їзд Рад;

б) ХІІ з’їзд РКП(б);

в) ІІ Всеукраїнський з’їзд Рад.

83. Встановіть відповідність судових процесів в Україні:

1)“Шахтинська справа” а) березень 1931 р.

2) у справі СВУ (Спілки

визволення України) б)березень-квітень 1930 р.

3) у справі УНЦ в) травень-липень 1928 р.

84. Голод 1921-1923 рр. охопив губернії Ураїни:

а) Катеринославську, Донецьку, Миколаївську, Київську, Волинську;

б) Київську, Подільську, Катеринославську, Миколаївську, Запорізьку;

в) Миколаївську, Одеську, Донецьку, Запорізьку, Катерино-славську.

85. Активними прихильниками національного відродження (“україні-зації”) в Україні виступали:

а) С.Косіор, М.Скрипник, В.Мануїльський;

б) М.Скрипник, Г.Гринько, О.Шумський;

в) М.Скрипник, Г.Петровський, В.Чубар.

86. За який строк в період індустріалізації побудовано харківський тракторний завод потужністю 16 тис. тракторів в рік?

а) за 2 роки;

б) за п’ятирічку;

в) за 1,5 роки.

87. На проведення індустріалізації в роки першої п’ятирічки (1928-29 – 1932-33 рр.) Україна отримала від усіх капіталовкладень СРСР…

а) 15% ;

б) 20% ;

в) 30%.

88. Проведення колективізації в Україні носило:

а) добровільний характер;

б) примусовий характер.

89. Закон про охорону соціалістичної власності (т.зв. “Закон про п’ять колосків”) було прийнято:

а) 1 жовтня 1931 року;

б) 7 серпня 1932 року;

в) 6 грудня 1932 року.

90. В 1933 р. в УСРР видавалося українською мовою газет і журналів:

а) 50% ;

б) 70% ;

в) 90%.

Схожі:

Виховний захід на тему
Україну; формувати в дітей почуття обов’язку перед батьками, своїм народом, своєю Батьківщиною
Ренат Польовий Кубанська Україна Київ Діокор 2002
Ця книга про тих, хто творив українське життя на Кубані з кінця ХVIII ст до початку ХХI ст. Найбільша увага приділена добі Української...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх) ( кожне завдання...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 10 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 15 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців
Завдання 1 – 13 мають по чотири варіанти відповідей, із яких може бути один або кілька правильних. Визначте його (їх), позначивши...
Питання: до рубіжки із всесвітньої історії
Визначте особливості державного устрою та економічного розвитку Франції на початку XX ст
Першого уроку
Працюючи над минулим, важливо ошляхетнювати майбутнє. Кардинал Йосип Сліпий казав: «Я буду таким кардиналом, яким ви будете народом....
ЄВРОПЕЙСЬКЕ МИСТЕЦТВО ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ
Якщо взяти основні країни Францію, Англію, Германію, Росію, США то протягом всього періоду від Великої Французької революції і до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка