«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту


Скачати 83.13 Kb.
Назва«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
Дата14.05.2013
Розмір83.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Військова справа > Документи
«ЗАТВЕРЖДЖУЮ»

Начальник ГУ МНС України

в Миколаївській області

генерал-майор служби

цивільного захисту

М.І. Поступальський

“ “ березня 2008 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

на проведення занять з пожежно-стройової підготовки

з особовим складом частини.

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Оснащення ланки газодимозахисної служби. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку і підтримування зв’язку.

Вправа № 7: „Підйом по маршовим драбинам з вантажем”. Відпрацювання нормативу ГДЗС :№ 3 „В’язка подвійної рятувальної мотузки та надягання її на потерпілого” та № 2 „ Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію”.

ВІДПРАЦЬОВАНІ ВПРАВИ: 1. Робота із засобами зв’язку і підтримування зв’язку. Відпарювання сигналів управління ланкою.

2. Включення в протигаз.

ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 2 години.

НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити озброєння ланки ГДЗС, відпрацювати прийоми організації зв’язку та керування ланкою.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: спорткомплекс АРЗ СП вул. Привільна, 136.МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: практично
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АРГЗ, апарати АСП-2, ліхтарі, засоби зв'язку, зв'язка, лом.

ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, наказ МВС України № 657 від 02.12.1994р.,правила Б.П. у пожежній охороні України, наказ МВС України № 455-03 р.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

Питання, що

відпрацьовуються
Короткий зміст

Методичні вказівки

1. Організаційний момент

Шикування, прийом рапорту, перевірка зовнішнього вигляду. Оголошення теми і мети заняття. Нагадування правил безпеки праці.

Час: 5 хв.

2. Перевірка знань.

Питання повторення:

 1. Для чого призначений редуктор?

 2. Звідки береться резерв повітря?

 3. Мінімальна кількість газодимозахисників у ланці?

Час: 10 хв

3. Розминка

Розминаюча хода звичайним шагом, на ціпочках, на п’ятках, на внутрішній стороні стопи, на зовнішній стороні стопи, обпершись руками об коліна, напівприсід, випади. пересування приставними шагами – правим боком, лівим боком. перекісний біг з високим підійманням бедра, на прямих ногах, із за хльостом голені.

Підіймання та опускання рук в перед, в сторони, кругові обертання головою, туловищем, нахили в перед та назад, вистрибування у верх, стрибки на одній нозі (лівій, правій) віджимання від полу в упорі лежачі.

Час: 10 хв

4. Вправа № 1

При роботі на пожежi ланок ГДЗС організовується прямий двосторонній зв’язок між ланками ГДЗС, ведучими розвідку в осередку пожежi в АСП-2, та постовими якi знаходяться на посту безпеки. Такий самий двосторонній зв’язок можливий між трьома бойовими дільницями, КГП або оперативним штабом пожежогасіння. У випадку не можливості застосування засобів зв’язку використовують сигнали управління згідно з Бойовим статутом державної пожежної охорони.

Під час роботи на пожежi ланки ГДЗС важливу роль займає безперервна робота засобів зв’язку вміння особового складу пожежних пiдроздiлiв користуватися сигналами управління на пожежi, від чого залежить успіх рятування потерпілих iз задимлених приміщень, робота ланок ГДЗС та хід гасіння пожежi.

При вивченні питань озброєння ланки i підтримання зв’язку між газодимозахисниками слiд вiдмiтити, що ланка (вiддiлення) відправляючись в розвідку, повинна мати:

- засоби захисту органів дихання та зору

( iзолюючi протигази, протигази на стислому повiтрi);

-бойовий одяг та спорядження або тепловiдбиваючi костюми;

- засоби зв’язку (сигнально-переговорний пристрій, радiостанцiю).;

- засоби освітлення (iндивiдуальний i груповий ліхтар);

- засоби гасіння (вогнегасник порошковий або вуглекислотний, рукавну лінію під тиском води зі стволом);

- полегшений лом (для розкривання конструкцій i простукування шляху пересування);

- рятувальну мотузку.

Перед входом в задимлену зону о/с ланки повинен знати бойову задачу, план дій, місце розташування посту безпеки i контрольно-пропускного пункту, порядок слідування до місця роботи i назад.

Командир ланки (вiддiлення) призначає замикаючого пожежного з числа найбільш підготовлених, потом особисто перевіряє справність захисту органів дихання та зору, а також бойового одягу та спорядження або тепловiдбиваючих костюмів, розподіляє засоби гасіння серед членів ланки (вiддiлення) встановлює зв’язок по радiостанцiї або сигнально переговорному пристрою з постом безпеки ,озброюється груповим ліхтарем i полегшеним ломом-подає команду.

Організація зв’язку

Зв’язок в середині ланки здійснюється голосом, торканням один одного, жестами, світлом ліхтаря. Якщо світло ліхтаря показуються напiвдугами над головою, ланка просувається вперед, напiвдугами внизу-повертається назад, світло ліхтаря направлене на маску-пошкоджена маска, на манометр - закінчилось повітря, на корпус протигаза пошкоджена кришка або iншi частини протигазу.

Зв’язок між командиром ланки ,постовим на посту безпеки, начальником бойової дiльницi , КПП i КГП може здійснюватись по радіозв’язку:

Зв’язок по радiостанцiї повинен проводитись згiдно правилам радiообмiну. Переносними радiостанцiями зв’язок встановлюється мiж собою з пересувними радiостанцiями i виходом через гучномовну установку яка встановлюється на штабних автомобiлях,автомобiлях зв’язку та освiтлення, ГДЗС та iнш. по електромегафону на великiй вiдстанi; по рятувальнiй мотузцi: Попередньо командир ланки встановлює з постовим на посту безпеки умовнi сигнали,наприклад:

-один ривок -необхiдна допомога;

-два ривка -просуваються вперед;

-три ривка-знайшли осередок загорання i.т.п.

Час: 50 хв

Прочитати

Дати під запис та пояснити


Дати під запис


Прочитати

Дати під запис та пояснити

Дати під запис

Вправа № 2

Включення в протигаз ланкою ГДЗС:

Пожежні у бойовому одязі та спорядженні знаходяться в одному метрі від протигазів (обличчям до них).

Протигази складені на лавках, або спеціальних полках.

Початок – подана команда. “Апарати перевірити!”

Закінчення – пожежні включені в протигази (всі етапи включення виконано відповідно до вимог Настанови з ГДЗС).

“Відмінно” – 55 сек;

“Добре” – 60 сек;

“Задовільно” 65 сек.

Час: 20 хв

Апарати перевірити!”

Вправа № 3 Відпрацювання нормативів по ГДЗС № 2, 3.

Відпрацювання нормативів по ГДЗС № 2,3.


10 хвилин (по 5 хвилин на кожний норматив).

Норматив по ГДЗС № 3 “в’язання подвійної рятувальної петлі та надягання її на рятуємого”

“5”- 32 сек, “4”- 38 сек,

“3”- 45 сек.
Норматив ГДЗС № 2

“закріплення рятівної мотузки за конструкцію”

“5”- 6 сек, “4”- 8 сек, “3”- 10 сек.


5. Підведення

підсумків

Даю оцінку рівню підготовленості особового складу караулу. Відзначаю приклади правильного виконання вправи. Вказую на характерні помилки. Оголошую оцінки. Відповідаю на запитання.

Час: 05 хвТЕХНIКА БЕЗПЕКИ:
 1. При заступаннi на чергування тиск в протигазах повинен бути не менше 18 МПа(180 атм).

 2. При роботi в непридатному для дихання середовищi ланка ГДЗС повинна складатись не менше нiж з 3-х чоловiк, включаючи командира ланки. В надзвичайних випадках при проведеннi рятувальних робiт, керівник гасiння пожежi КГП, або начальник бойової дiльницi, можуть прийняти рiшення про зменшення складу ланки до 2-х чоловiк.

 3. Ланка повинна складатись як правило iз газодимозахисникiв, якi несуть службу в одному вiддiленнi або караулi. У вийняткових випадках можуть бути органiзованi збiрнi ланки.

 4. Для забезпечення безпеки роботи ланки газодимозахисної служби в непридатному для дихання середовищi необхiдно мати: -засоби зв”язку

(переговорний пристрiй,переносна радiостанцiя, шляховий шпагат або рятувальна вiрьовка);

 • засоби освiтлення (груповий лiхтар на ланку i індивідуальний лiхтар для кожного газодимозахисника);

 • засоби страхування (зв’язку);

 • рукавну лiнiю з пожежним стволом;

 • шанцевий iнструмент для відкривання дверей i розкриття конструкцій.

 1. Час роботи ланки в непридатному для дихання середовищі визначається по апарату з меншим показанням тиску кисню (повітря) в балоні, або найменшому часу захисної дiї.

 2. Для забезпечення контролю за роботою ла нок ГДЗС у мiсцях їх входу в непридатне для дихання середовище, виставляється пост безпеки. На посту безпеки необхiдно вести облiк роботи ланки в журналi. Ланка повинна повертатись в повному складi, роздiлення на групи, або залишати газодимозахисникiв в непридатному для дихання середовищi-забороняється.

 3. При слiдуваннi в розвiдку в примiщення заповнені вибухонебезпечними парами або газами,особовий склад ГДЗС повинен виконувати всi мiри застереження при висiканнi iскр

Методичну розробку склав:


Заступник начальника ОВ

майор сл. ц. з. О.П.Бурлаченко
“ “ березня 2008 року

Схожі:

«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
Тема 14: Прийоми вiдшукування людей у задимлених примiщеннях. Виявлення осередку пожежi в задимленому примiщеннi, винесення „потерпілого...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
Навчальна мета: Підготовка пожежно-рятувальних підрозділів до боротьби з торф’яними пожежами
Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
Навчальна мета: ознайомити працівників з основними ознаками здорового морально-психологічного клімату
Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
Мислення, його основні форми і види. Інтелект та оцінка інтелекту. Особливості професійного мислення
Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
“Затверджу ю” Начальник служби цивільного захисту Березанського району...
Організація прийому громадян з особистих питань ДПРЧ- ТУ МНС у Миколаївській області
Начальник У МНС України в Миколаївській області
Відповідальність за організацію заходів радіаційного та хімічного захисту в підрозділах покласти на начальників частин або їх заступників....
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник служби цивільного захисту в Жовтневому районі...
Виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, заходи щодо функціонування єдиної системи цивільного...
«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Заст начальника ГУ МНС України в Миколаївській області...
Тема 14: Прийоми вiдшукування людей у задимлених примiщеннях. Виявлення осередку пожежi в задимленому примiщеннi, винесення «потерпілого»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка