Реферат Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки


Скачати 358.83 Kb.
НазваРеферат Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки
Сторінка1/3
Дата18.03.2013
Розмір358.83 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Туризм > Реферат
  1   2   3
Національний Університет
“Києво-Могилянська Академія”Реферат

Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки
1)Юридична природа екологічної безпеки

2)Особливості правовідносин у галузі

забезпечення екологічної безпеки

3)Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

Виконав студент ФПН-1

Шестопал Руслан


Київ-1998О’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Радіаційна небезпека

Хімічна небезпека

Токсична небезпека

Технічна небезпека

Біологічна небезпека

Біологічна небезпека
Ядерна

небезпека

Фізична

небезпека

- Санітарно епідеміологічна небезпека


Харчова небезпека

Стихійно природна небезпека

Стихійно-природна небезпека
Природне навколишнє середовище

Людина

Зовнішня екологічна небезпекаВнутрішня екологічна небезпека


Система екологічної безпеки


Підвищений ризик екологічної небезпекиЕкологічна безпека-такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечюється попереджння погіршення екологічного стану та винекниння небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів1

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Стаття 9. Екологічні права громадян України

Кожний громадянин України має право на:

а)безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів,

матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів,які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарськихорганів, установ та організацій з цих питань;в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони

навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г)здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

Екологічні права громадян забезпечуються:

а)проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів;

в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища;

д)компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної

здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

е)невідворотністю відповідальності за порушення

законодавства про охорону навколишнього природного середовища.Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.

Стаття 11. Захист прав громадян Україна у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.

Ради народних депутатів, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені,а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища Громадяни України зобов'язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.

Ознаки

1)Стан навколишнього середовища

2)Наявність механізму забезпечення (заходи)

Попередження погіршення

екологічного стану

Попередження виникнення небезпеки для людейСкладові механізму забезпечення (заходи)
Політичні

Економічні

Технічні

Організаційні

Державно правові


Організаційні

Державно-правові

Інші заходи

Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки

  1. Захист людини та навколишнього природного середовища від надзвичайфної небезпеки.

  2. Умови забезпечення здоров’я людей і сталого соціально-економічного розвитку.

  3. Гарантія упередження екологічних катастроф і аварій.

Основними умовами фоормування зазначених підходів є баланс розвитку екоситем та стан міжнародних відносин, при якому звбезпечюється збережекння, раціональне використання, відтворення та підвищення якості навколишнього природного середовища.
  1   2   3

Схожі:

Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського молодіжного конкурсу «Вчимося заповідати»
України на 2000-2015 роки”, де передбачено збільшення площі земель природно-заповідного фонду до 10,4 на 2015 рік, а площу національної...
Стратегія діяльності Міністерства екології та природних ресурсів
Головними завданнями Стратегії діяльності Міністерства є поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки...
Як і галузь права, галузь екологічного законодавства є комплексною
Екологічне право — це комплексна галузь права, якою регулюються суспільні відносини в галузі охорони навколишнього природного середовища,...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми
Неможливість одностороннього розв’язання екологічних проблем будь-якою країною та транскордонний характер забруднення навколишнього...
ПЛАН КОНСПЕК Т Проведення заняття з гуманітарної підготовки
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського...
НАШІ МЕБЛІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНУ,...
...
НАКАЗ
На виконання п. І. 2 протоколу засідання Державної комісії Кабінету Міністрів України з питань техногенно-екологічної безпеки та...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Затвердити новий склад постійної районної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ( далі – комісія)...
Кодекс набирає чинності з 1 вересня 2001 року, див п. 1 розділу I...
Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського...
Кодекс набиpає чинності з 1 веpесня 2001 pоку
Кpимінальний кодекс Укpаїни має своїм завданням пpавове забезпечення охоpони пpав і свобод людини і гpомадянина, власності, гpомадського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка