Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур?


НазваМіжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур?
Дата19.03.2013
Розмір94.1 Kb.
ТипВопрос
bibl.com.ua > Спорт > Вопрос


Питання20121.

1.В якому році набула чинності Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур?

2.Коли Україна стала членом ГАТТ/СОТ?

.ЗУкраїнська система митної оцінки, яка використовується на сьогодні, базується на: 4.У випадку виникнення спорів між країнами-учасницями до якого органу ГАТТ/СОТ потрібно звернутися?

5.Митна вартість товару це: 6. Відомості про митну вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, можуть використовуватися для:

7.Головним нормативно-правовим актом, що регулює порядок визначення митної вартості

є:

8.Порядок заповнення декларацій митної вартості визначається:

9.Декларант має право оскаржити рішення митного органу щодо визначення митної

вартості оцінюваних товарів до

 1. Митна вартість товарів, що експортуються, визначається на основі:

 2. Митна вартість обчислюється на момент:

 3. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, - це загальна сума всіх платежів, які були здійснені або які повинні бути здійснені покупцем оцінюваних товарів шляхом:

 4. Фактурна вартість товару це:.

14.Статистична вартість товарів використовується для:

15. В яких грошових одиницях розраховується митна вартість?

16.Ким заявляється (декларується) митна вартість товарів і метод її визначення під час переміщення товарів через митний кордон України:

17.Митна вартість товарів, що вивозяться, згідно Митного кодексу України це: І8.Д0 цінових обмежень, що можуть встановлюватися під час вивезення (експорту) з України окремих товарів, відносяться:

19.Система визначення митної вартості товарів, що імпортуються, складається з:

20.Найдіть вірну послідовність застосування методів митної оцінки:

21. Основним методом визначення митної вартості товарів, що імпортуються, є

22.Основую для визначення митної вартості за першим методом є:

23.3а основу визначення митної вартості при використанні методу визначення митної

вартості за ціною угоди (перший метод) береться:

24.Використання першого методу визначення митної вартості товарів можливе при наступних видах контрактів:

25.ГТри використанні першого методу розрахунки за товар можливі у наступній формі: 26.Перший метод визначення митної вартості може бути використаний за умови наявності наступної вимоги:

27.Вважаються взаємозалежними особи, які:
28.0сновую для визначення митної вартості за другим методом є: 29.Умовою застосування другого методу визначення митної вартості є: ЗО.Умовою застосування другого методу визначення митної вартості є: 31.Основую для визначення митної вартості за третім методом є:
32.Умовою застосування третього методу визначення митної вартості є:
ЗЗ.Яким чином може здійснюватись митна оцінка у разі ввезення унікальної продукції, що ввозиться за безоплатним договором:

34.При визначенні митної вартості по шостому методу в якості бази для визначення митної вартості може виступати:

З5.При визначенні митної вартості по шостому методу в якості бази для визначення митної вартості може виступати:.

Зб.До митної вартості включаються нижченаведені витрати:

37.Місцем ввозу на митну територію України для авіаперевезень являється:

38 Місцем ввозу на митну територію України для морських перевезень являється:

39 В «Інкотермс» усі терміни поділені на групи:

 1. E,F,C,D;

 2. E,F,C,S;

 3. E,D,G,F;

 4. E,D,C,G.
 1. При яких умовах поставки «Інкотермс» на продавця покладаються мінімальні зобов'язання:

 2. При яких умовах поставки «Інкотермс» на продавця покладаються максимальні зобов'язання:

1. .

42.Умова поставки DAP використовуються, коли митний кордон України перетинається:

1. .

43 Лри застосуванні умов поставки DAP-Київ при ввезенні товарів на митну територію України транспортні витрати:

1. .

44.У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки FCA-Москва транспортні витрати:

45.Умови поставки групи Е використовуються для перевезення транспортом:

і. .

46.Умови поставки FAS використовуються для перевезення транспортом: 47.Умови поставки CFR використовуються для перевезення транспортом: 48.Умови поставки СРТ використовуються для перевезення транспортом:
49.Які умови поставки передбачають наявність обов'язкового страхування у мінімальному розмірі:

50.У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки FOB-Токіо транспортні витрати:
51.У разі вивезення товарів з митної території України при умовах поставки FOB-Одеса транспортні витрати:

52.У разі ввезення товарів на митну територію України при умовах поставки СГР-Миколаїв транспортні витрати:
53.Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то транспортні витрати розподіляються:
54.Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то комісійні витрати розподіляються:
55.Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на брокерську винагороду розподіляються:
56.Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на навантаження розподіляються: 1. •

57.Якщо ВМД заповнюється на товари декількох найменувань, то витрати на страхування розподіляються:
58.До митної вартості товарів включаються комісійні винагороди: 59.До митної вартості товарів включаються брокерські винагороди: бО.Вартість поворотної тари включається до митної вартості товару: бІ.Роялті це:

62.Сезонні знижки надаються:

бЗЛорядок декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України, затверджений:

64 Форма декларацій митної вартості затверджена:65.Відомості про митну вартість товару можуть бути заявлені митному органу шляхом надання:67.Декларація митної вартості обов'язково подається у випадку: 68. Декларація митної вартості подається у обов'язковому порядку якщо: 69.Декларація митної вартості подається тільки за бажанням декларанта у випадку: 70.Документ, який є підтвердження заявленої фактурної вартості:

71.Разом із договором на перевезення товарів не власним транспортним засобом обов'язково подається також наступний документ:

72.Для підтвердження транспортних витрат обов'язково подається наступний документ,

якщо перевезення здійснюється власним транспортним засобом:

73.Копії документів, що подаються для підтвердження заявленої митної вартості,

засвідчуються:

74.До обов'язкових документів, що подаються у підтвердження митної вартості, відносяться: 75.До обов'язкових документів, що подаються у підтвердження митної вартості, відносяться: 76.До обов'язкових документів, що подаються у підтвердження митної вартості, відносяться: 77.Скільки граф декларації митної вартсоті заповнюються посадовою особою митного органу?

78.Методи державного регулювання зовнішньої торгівлі класифікуються на:

79.Інструментом митно-тарифного регулювання є:

80.До переліку митних податків в Україні на сьогодні відносяться:

81.До переліку митних податків в Україні на сьогодні відносяться:
82.Мито це:

83.В Україні застосовуються такі види мита :

84.Сезонні ввізні (імпортні) мита запроваджуються :

85.До особливих видів мита належать:

86.0собливі види мита стягуються на підставі рішень

87.Спеціальне мито застосовується:

88.Антидемпінгове мито застосовується:

89.Компенсаційне мито застосовується

 1. Ставки ввізного мита у Єдиному тарифі диференційовані в залежності від країни походження на:

 2. Преференційні ставки ввізного мита застосовуються, якщо:

 3. Пільгові ставки ввізного мита застосовуються, якщо:

93.В залежності від способу нарахування застосовуються наступні види ставок мита: 94.Ставка мита, що нараховується у відсотках до митної вартості, називається: 95.Ставка мита, що нараховується у встановленому розмірі за одиницю товарів або залежно від характеристик, називається:

96. Основою нарахування для адвалерної ставки ввізного мита є:

97.0сновою нарахування для антидемпінгового мита, що нараховується у відсотках, є: 98-.Основою нарахування для спеціального мита, що нараховується у відсотках, є: 99.Вивізне мито нараховується відповідно до:

ІОО.До товарів, на які встановлено ставку вивізного (експортного) мита, відносяться: 134.До товарів, на які встановлено ставку вивізного (експортного) мита, відносять. ІОІ.Країна походження визначається з метою: 102.Країною походження товару це країна: ІОЗ.Товарами, повністю вироблені у країні, вважаються:

104.Одним з критеріїв достатньої переробки при визначенні країни походження є:

105.Товарами, повністю вироблені у країні X, вважаються:

ІОб.Згідно Митного кодексу України критеріями достатньої переробки є:

107.Такий критерії достатньої переробки, як правило адвалерної частки, застосовується

відповідно до порядку, що визначається:

108.Укра'їною укладено Угоди про вільну торгівлю з країнами

109.У відповідності з умовами Угод про вільну торгівлю, укладених Україною з країнами СНД, для підтвердження країни походження товару подається сертифікат за формою: ПО.Товари, походження яких достовірно не встановлено оподатковуються за наступними ставками ввізного мита

111.Які товари вважаються як такі, що повністю вироблені у країні:

112.У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:

113.Є вимогою для надання преференції, що встановлена Угодою про вільну торгівлю між Республікою Білорусь та Україною:

114.Належність товару до підакцизного встановлюється:

 1. Звільняються від оподаткування акцизним податком :

 2. До переліку підакцизних товарів на даний час належать: 117.До переліку підакцизних товарів на даний час належать: 118.Акцизний податок на тютюнові вироби обчислюється:

119.Якщо акцизний податок встановлено у відсотках, то основою нарахування є: 120.У разі встановлення ставки акцизного податку у відсотках обов'язковим є подання: 121.0б'єктом оподаткування ПДВ є:

122.Базою оподаткування податком на додану вартість є:

123.До бази оподаткування податком на додану вартість, що нараховуються умовно, включаються: 124.До бази оподаткування податком на додану вартість, що нараховується умовно, включаються: 125. Критерії ризику експортних операцій в рамках взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб'єктами ЗЕД (Наказ ДМСУ та ДПАУ від 12.07.2004 N 512/387) застосовуються до: 126.При виникненні спірних питань у правомірності застосування відповідної пільги в оподаткуванні надсилається запит до:

127.При нарахуванні плати за митне оформлення поза робочим часом декларант повинен завізувати у гр. 47 ВМД:

128 Об'єктом оподатковування єдиним збором є:

 1. Об'єктом обкладання єдиним збором є наступні транспортні засоби:

 2. Об'єктом обкладання єдиним збором є наступні транспортні засоби:

 3. Об'єктом оподаткування єдиним збором є наступні транспортні засоби:

 4. Єдиний збір нараховується при переміщенні:

ІЗЗ.Для автомобільних транспортних засобів та контейнерів, які перетинають державний кордон України без вантажів, ставка єдиного збору встановлюється у розмірі:

 1. При застосуванні митного режиму реімпорт ПДВ:

 2. При застосуванні митного режиму «реімпорт» акцизний податок:

136.В якій графі ВМД наводяться відомості про нарахування митних платежів? 137.Графа В "Подробиці розрахунків" заповнюється у випадку: ІЗб.Графа В "Подробиці розрахунків" заповнюється у випадку: 137.Давальницька сировина це (найбільш точна і повна відповідь): 138..Давальницька сировина це:

139.Технологічний процес виготовлення готової продукції з давальницької сировини повинен передбачати зміну коду сировини згідно з УКТЗЕД на рівні:

140.Строк здійснення операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній сфері становить (загальне правило):

141.Строк платежу за векселем, що видається у сплату митних платежів при ввезенні давальницької сировини складає:

142.Відповідно до Закону України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», оплату послуг з переробки давальницької сировини може бути здійснен

Схожі:

Про затвердження технічних регламентів дозвільно-погоджувальних процедур...
З метою спрощення і встановлення єдиного підходу при здійсненні дозвільно-погоджувальних процедур, виконавчий комітет міської ради...
Про затвердження технічних регламентів дозвільно-погоджувальних процедур...
Тернопільської міської ради З метою спрощення і встановлення єдиного підходу при здійсненні дозвільно погоджувальних процедур, виконавчий...
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє природне середовище у транскордонному...

КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ЖИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ...

Інструкцї про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість...
України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України (наказ ГДПІ України від 31. 05. 94р. №44)
Конвенція про доступ до інформації, участь громадскості в процесі...

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ МІГРУЮЧИХ ВИДІВ ДИКИХ ТВАРИН (БОННСЬКА КОНВЕНЦІЯ)
Кілька поправок до Додатків І та ІІ (перелік видів), прийнятих Конференціями сторін
Генезис теорії та аналіз практики застосування аналітичних процедур в аудиті Анотація
В статті досліджено визначення поняття “аналітичні процедури” в аудиті різними науковцями, визначено власне бачення необхідності...
КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ МОРЯ СКИДАМИ ВІДХОДІВ ТА ІНШИХ...
Дата прийняття: 29 грудня 1972 року у м. Москва (Росія), м. Вашингтон (США), м. Лондон (Великобританія), м. Мехіко (Мексика)
Конвенція про охорону і використання траскордонних водотоків і міжнародних озер
Суть договору: Конвенція спрямована на зміцнення національних заходів для охорони і екологічно сприятливого управління транскордонними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка