ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з працівниками 3-го караулу ПДПЧ-16


Скачати 453.13 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з працівниками 3-го караулу ПДПЧ-16
Дата23.03.2013
Розмір453.13 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник ПДПЧ-16

Центрального району

капітан вн.служби

М.В. Іщенко


____”_____________2006 року

ПЛАН-КОНСПЕКТдля проведення занять з гуманітарної підготовки

з працівниками 3-го караулу ПДПЧ-16

Тема 3: Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах і підрозділах МНС України.
Навчальна мета: Вивчити та закріпити знання особового складу караулу по законодавчому та нормативно-правововому регулюванню порядку проходження служби в органах і підрозділах МНС України.

Час: 45 хв.
Місце проведення: учбовий клас
Метод проведення: Розповідь-бесіда
Методичне забезпечення: постанова кабінету міністрів україни від 21 липня 2005 р. № 629 КиївПро затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
Література: постанова кабінету міністрів україни від 21 липня 2005 р. № 629 КиївПро затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ:

І. Організаційний момент – 5 хв.:

  • доповідь чергового;

  • перевірка наявності о/с караулу;

  • оголошення теми і мети заняття.


ІІ. Перевірка знань – 5 хв.

  • Перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.


ІІІ. Викладання теми матеріалу – 25 хв.

Питання та їх короткий зміст


Метод. вказ.
2.

3.


1. Положенням регулюються відносини, пов’язані з проходженням служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту (далі — особи рядового і начальницького складу).

2. Особами рядового і начальницького складу є громадяни України, які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту і яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

3. Громадяни України, які вперше призначаються на посади рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, складають Присягу, передбачену статтею 47 Закону України ”Про правові засади цивільного захисту”.

4. Склад осіб, які перебувають на службі в органах і підрозділах цивільного захисту, поділяється на рядовий і начальницький. Начальницький склад поділяється на молодший, середній, старший і вищий.

Особам рядового і начальницького складу присвоюються такі спеціальні звання:

рядовий склад — рядовий служби цивільного захисту;

молодший начальницький склад — молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;

середній начальницький склад — молодший лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант служби цивільного захисту, капітан служби цивільного захисту;

старший начальницький склад — майор служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;

вищий начальницький склад — генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал служби цивільного захисту України.

5. Установлюються такі види служби в органах і підрозділах цивільного захисту:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

служба (навчання) за контрактом слухачів і курсантів вищих навчальних закладів МНС;

кадрова служба осіб рядового і начальницького складу, зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом.

6. Граничний вік перебування на службі в органах і підрозділах цивільного захисту встановлюється:

для осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу — до 50 років;

для осіб старшого начальницького складу — до 55 років;

для осіб вищого начальницького складу — до 60 років.

7. У разі необхідності особи рядового і начальницького складу, які мають високу професійну підготовку і досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров’я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік перебування на службі, але не більш як до п’яти років.

8. Особи рядового і начальницького складу, залишені на службі понад граничний вік перебування на службі, можуть бути звільнені із служби до закінчення строку, на який їм продовжено службу, з підстав, передбачених пунктами 99 і 102 цього Положення.

9. Особи, прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, в тому числі слухачі та курсанти вищих навчальних закладів МНС, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку в МНС. Порядок ведення обліку зазначених осіб визначається МНС.

Курсантами вважаються особи, які зараховані до вищих навчальних закладів МНС за денною формою навчання і мають спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу, крім спеціальних звань прапорщика служби цивільного захисту та старшого прапорщика служби цивільного захисту.

Слухачами вважаються особи, які зараховані до вищих навчальних закладів МНС на денну форму навчання і мають спеціальні звання середнього та старшого начальницького складу або прапорщика служби цивільного захисту та старшого прапорщика служби цивільного захисту.

Права, обов’язки і відповідальність

10. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують обов’язки відповідно до законодавства та цього Положення.

11. Особи рядового і начальницького складу можуть бути заохочені за зразкове виконання обов’язків і досягнення високих результатів по службі. На них можуть накладатися дисциплінарні стягнення за порушення службової дисципліни у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом.

За мужність і відвагу, виявлені під час виконання службових обов’язків, та інші особливі заслуги особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до державних нагород та відомчих заохочувальних відзнак.

12. Особи рядового і начальницького складу зобов’язані:

сумлінно виконувати вимоги Присяги;

щороку проходити диспансеризацію (комплексний медичний огляд), а у разі необхідності — цільовий медичний огляд, психофізіологічне обстеження і тестування;

своєчасно подавати відомості про себе, що мають значення для проходження служби (зміна місця проживання, здобуття освіти, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності).

13. Начальники органів і підрозділів цивільного захисту несуть персональну відповідальність за дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право особи рядового чи начальницького складу підлягає поновленню. Особи, з вини яких допущено таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

14. За протиправні дії чи бездіяльність під час виконання службових обов’язків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність згідно із законом.

Умови несення служби

15. Особи начальницького складу зобов’язані проявляти турботу про безпечні і здорові умови несення служби підлеглими, надавати їм можливості для просування по службі з урахуванням досвіду, кваліфікації, професійної майстерності та здібностей, створювати належні умови для відпочинку. При цьому повинне забезпечуватися дотримання принципів гласності та соціальної справедливості.

16. Внутрішній розпорядок, який визначає вимоги до організації служби та розпорядок дня в органах і підрозділах цивільного захисту, у тому числі у вищих навчальних закладах МНС, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу, затверджується керівниками відповідних органів і підрозділів цивільного захисту з урахуванням особливостей діяльності цих органів і підрозділів у порядку, що визначається МНС.

При змінному режимі служби встановлюється однакова тривалість денної, вечірньої та нічної зміни.

Особливості проходження служби особами рядового і начальницького складу в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначаються Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

17. Особи рядового і начальницького складу забезпечуються форменим та спеціальним одягом, знаками розрізнення, спорядженням і засобами індивідуального захисту.

18. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей здійснюється відповідно до законодавства.

Прийняття на службу. Укладення контракту

19. На службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли

18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.

20. Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, за винятком випадків, передбачених законодавством, а також особи, які раніше засуджувалися за вчинення умисного злочину, якщо судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

21. Особам, які прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, присвоюється спеціальне звання і їх призначають на посади рядового і начальницького складу. Днем прийняття на службу вважається день присвоєння спеціального звання.

22. Не допускається призначення осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у близьких родинних стосунках (діти, батьки, брати, сестри, дружина, чоловік, батьки дружини чи чоловіка), на посади в одному органі (підрозділі) цивільного захисту, якщо їх служба пов’язана з безпосередньою підпорядкованістю чи підконтрольністю один одному.

23. Контракт про проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту — це письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає МНС, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження служби.

Контракт укладається за типовою формою, що затверджується МНС, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка вступає на службу або продовжує службу за контрактом, і посадовою особою МНС, зазначеною у пункті 24 цього Положення, скріплюється гербовою печаткою відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту і зберігається у кожної із сторін. Контракт є підставою для видання наказу по особовому складу про прийняття особи на службу до органів і підрозділів цивільного захисту і призначення її на посаду.

24. Право на підписання контракту надається:

Міністрові з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу на посадах), за якими штатним розписом (штатом) передбачено спеціальні звання вищого начальницького складу, керівниками структурних підрозділів центрального апарату МНС, урядових органів державного управління у складі МНС, територіальних органів управління Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, навчальних закладів, науково-дослідних та інших установ;

заступникові Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, який за розподілом обов’язків відповідає за роботу з персоналом, — з особами начальницького складу, які призначаються на посади (проходять службу на посадах), у центральному апараті МНС, крім зазначених в абзаці другому цього пункту, та підпорядкованих МНС підрозділах цивільного захисту;

начальникові відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, ректору вищого навчального закладу МНС — з іншими особами рядового і начальницького складу до полковника служби цивільного захисту включно, крім зазначених в абзацах другому і третьому цього пункту;

ректору вищого навчального закладу — з курсантами (слухачами), прийнятими до вищих навчальних закладів МНС.

Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

25. Контракт, укладений з особами:

які мають спеціальне звання, у тому числі з випускниками вищих навчальних закладів, набирає чинності з дня підписання ними контракту, але не раніше дня призначення на посаду;

які не мають спеціального звання, набирає чинності з дня підписання ними контракту, але не раніше дня присвоєння їм спеціального звання.

Про день набрання чинності контрактом, який укладається вперше, робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

26. Перший контракт про проходження служби укладається на строк:

від 3 до 5 років — з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами рядового і молодшого начальницького складу;

від 3 до 10 років — з особами, які приймаються на службу за контрактом на посади, що заміщуються особами середнього, старшого і вищого начальницького складу;

навчання — з слухачами та курсантами вищих навчальних закладів МНС.

27. Тривалість дії останнього контракту визначається строком, який залишився до досягнення особою граничного віку перебування на службі, або строком, на який її залишено на службі понад граничний вік перебування на службі.

28. Після закінчення строку контракту службу може бути продовжено щоразу за новим контрактом на строк, визначений у пункті 26 цього Положення, до досягнення граничного віку перебування на службі або строку, на який особу залишено на службі понад граничний вік перебування на службі.

Про укладення контракту оголошується у відповідному наказі по особовому складу.

Строк контракту обчислюється повними роками.

Наступний контракт укладається не пізніше ніж за два тижні до закінчення строку чинного контракту і набирає чинності після припинення дії попереднього контракту.

29. Днем припинення дії контракту вважається:

день закінчення його строку;

день, зазначений у наказі про звільнення із служби в органах і підрозділах цивільного захисту в разі дострокового розірвання контракту;

наступний день після смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу, а також визнання її судом безвісно відсутньою або оголошення померлою.

У разі припинення дії контракту у примірнику контракту, що зберігається в особовій справі, робиться запис про підставу та дату припинення його дії.

30. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, строк дії контракту за їх бажанням може продовжуватися на період їх перебування у такій відпустці.

Призначення на посади та переміщення по службі

31. Посади, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, та відповідні їм спеціальні звання визначаються штатним розписом (штатом).

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу, затверджується МНС.

32. Особи рядового і начальницького складу призначаються на штатні посади наказами по особовому складу начальників відповідно до Номенклатури посад в органах і підрозділах цивільного захисту для призначення осіб рядового і начальницького складу, що затверджується МНС.

33. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

посади, що заміщуються особами середнього, старшого та вищого начальницького складу, комплектуються шляхом професійного відбору на конкурсній основі;

необхідність використання осіб рядового і начальницького складу за основною чи спорідненою спеціальністю або згідно з набутим досвідом, а у разі виникнення потреби у використанні на посадах за новою для них спеціальністю їх призначенню повинна передувати відповідна підготовка;

кваліфікаційні вимоги до осіб, які призначаються на посади начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту, в тому числі вищих навчальних закладах МНС, визначаються МНС за погодженням з МОН. Дозволяється призначення на посади, які заміщуються особами середнього начальницького складу, осіб рядового і молодшого начальницького складу, які навчаються на останньому курсі вищих навчальних закладів МНС та інших вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста або магістра;

переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування у розпорядження начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;

призначення на посади осіб, які перебувають у розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, здійснюється в найкоротший строк, але не пізніше строку, встановленого цим Положенням;

випускники вищих навчальних закладів МНС призначаються на відповідні посади безпосередньо після прибуття до органу чи підрозділу цивільного захисту після закінчення навчального закладу;

переміщення осіб рядового і начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі та визнані військово-лікарською комісією за станом здоров’я обмежено придатними до служби, із займаних на інші посади, на яких вони можуть виконувати службові обов’язки з урахуванням стану здоров’я, підготовки і досвіду, здійснюється відповідними начальниками тільки на посади, зазначені у висновку військово-лікарської комісії. У разі відсутності таких посад зазначені особи рядового і начальницького складу звільняються в установленому порядку із служби;

на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, у разі, коли ці посади займають особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, дозволяється призначати осіб, які не мають спеціальних звань, на умовах строкового трудового договору.

34. Забороняється призначення на посади, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, крім посад, пов’язаних з педагогічною та науковою діяльністю, осіб у порядку службового сумісництва.

35. У разі незаконного звільнення або переведення на іншу посаду особи рядового і начальницького складу підлягають поновленню на посаді, яку займали раніше, або призначенню на рівнозначну посаду.

36. Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу здійснюється:

1) на вищі посади — у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у разі проведення заміни осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту в місцевостях з установленими строками служби;

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи;

за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії;

за сімейними обставинами;

на особисте прохання;

з меншим обсягом роботи з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі атестаційного висновку;

3) на нижчі посади:

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості переміщення на рівнозначну посаду;

за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії;

виходячи з професійних, ділових і моральних якостей — на підставі атестаційного висновку;

на особисте прохання особи рядового і начальницького складу;

у порядку виконання дисциплінарного стягнення.

При цьому особи рядового і начальницького складу, переміщені на нижчі посади у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, мають переважне право на просування по службі.

37. Посада вважається вищою, якщо штатом за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а у разі передбачення рівних спеціальних звань — більший посадовий оклад, та нижчою, якщо штатом за цією посадою передбачено нижче спеціальне звання, а у разі передбачення рівних спеціальних звань — менший посадовий оклад. Якщо штатом передбачено два спеціальних звання або диференційовані посадові оклади, до уваги береться вище спеціальне звання або вищий посадовий оклад.

38. Рішення про переміщення особи рядового і начальницького складу приймається начальником відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту з урахуванням атестаційного висновку та рекомендацій його безпосереднього начальника.

Просування по службі осіб рядового і начальницького складу проводиться, як правило, на конкурсній основі з урахуванням їх освітнього рівня, професійних, ділових і моральних якостей, результатів роботи і проявленої здатності виконувати обов’язки на вищій посаді, а також стану здоров’я.

39. У наказах по особовому складу про переміщення осіб рядового і начальницького складу на нижчі або рівнозначні посади зазначаються підстави переміщення, визначені цим Положенням.

40. Рішення про направлення осіб рядового і начальницького складу для проходження служби в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та встановлення строків служби в них приймається з урахуванням висновків військово-лікарських комісій за відсутності медичних протипоказань. У разі призначення на вищу посаду, направлення на навчання та за бажанням осіб рядового і начальницького складу вони можуть бути переведені на відповідні посади до закінчення встановленого строку служби в цих місцевостях.

41. Для заміщення вакантних посад, просування по службі та направлення на навчання осіб рядового і начальницького складу в органах і підрозділах цивільного захисту створюється кадровий резерв у порядку, встановленому МНС.

42. Особи рядового і начальницького складу, які переміщуються по службі, повинні вибути до нового місця служби після передачі справ і посад, але не пізніш як через 10 днів від дня одержання органом чи підрозділом цивільного захисту наказу про переміщення по службі, крім випадків, коли особа рядового і начальницького складу перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні.

43. Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу в іншу місцевість за їх ініціативою допускається тільки за погодженням з начальниками відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту.

Переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які визнані придатними або обмежено придатними до служби і мають потребу за станом здоров’я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку військово-лікарської комісії, а також у разі коли зміни місця проживання за станом здоров’я потребують члени їх сімей.

Тимчасове виконання обов’язків та усунення від виконання

обов’язків за посадою. Зарахування в розпорядження

44. У зв’язку із службовою необхідністю на особу рядового і начальницького складу може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, а саме:

вакантною (незайнятою) — за її згодою;

невакантною (зайнятою) — у разі тимчасової відсутності або відсторонення від виконання повноважень за посадою особи рядового і начальницького складу, яка її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків за іншою вакантною (незайнятою) посадою не повинен перевищувати шести місяців, а тимчасового виконання обов’язків за іншою невакантною (зайнятою) посадою — чотирьох місяців.

45. На особу рядового і начальницького складу може бути покладено наказом начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту виконання обов’язків за невакантною (зайнятою) посадою на час перебування особи, яка її займає, на тривалому лікуванні, навчанні, у закордонному службовому відрядженні чи відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Покладення на особу рядового і начальницького складу тимчасового виконання обов’язків за вакантною (незайнятою) посадою та звільнення від виконання обов’язків за займаною нею посадою здійснюється наказом начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту за згодою посадової особи, яка має право призначати осіб рядового і начальницького складу на посади.

46. Особа рядового і начальницького складу у разі грубого порушення службової дисципліни, внаслідок чого виконання нею службових обов’язків стало неможливе, може бути усунена від виконання обов’язків за посадою на строк, необхідний для проведення службового розслідування та прийняття відповідного рішення.

47. У разі коли стосовно особи рядового і начальницького складу провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом, вона може бути усунена від виконання обов’язків за посадою на підставі рішень правоохоронних органів чи суду на строк до скасування цих рішень або закриття справи чи постановлення виправдувального вироку.

48. Усунення від виконання обов’язків за посадою здійснюється наказом посадової особи, яка має право призначати осіб рядового і начальницького складу на цю посаду. Особа, усунена від виконання обов’язків за посадою, залишається в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту.

49. Особа рядового і начальницького складу для вирішення питання щодо подальшого проходження служби може бути звільнена із займаної посади із зарахуванням у розпорядження начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту в таких випадках:

за службовою необхідністю (скорочення штатів, проведення організаційних заходів, після закінчення вищого навчального закладу МНС, переміщення по службі тощо) — до 15 днів;

у разі відсутності відомостей про місце перебування особи рядового і начальницького складу понад один місяць — до її повернення на службу в орган чи підрозділ цивільного захисту або до дня виключення із списків особового складу МНС (далі — кадри МНС) відповідно до пункту 111 цього Положення.

У виняткових випадках допускається за погодженням з Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту з інших підстав на строк до двох місяців.

50. У строк перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту не зараховується час її перебування на стаціонарному лікуванні (обстеженні) та у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — відпустки тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку).

Загальний строк перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту не може бути більшим ніж шість місяців з урахуванням часу перебування на стаціонарному лікуванні (обстеженні) та у відпустці (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — відпустки тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку). У разі наявності підстав для продовження строку лікування за висновками медичних закладів строк перебування в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту може бути продовжений Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до завершення лікування.

51. Після закінчення строку перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, а також у разі, коли відпала необхідність в такому перебуванні, вирішується питання про подальше проходження нею служби в порядку, встановленому цим Положенням.

52. Особи рядового і начальницького складу звільняються з посад та зараховуються в розпорядження начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту наказами по особовому складу тих посадових осіб, які мають право призначати їх на ці посади.

Атестування осіб рядового і начальницького складу

53. Для визначення рівня професійної підготовки та відповідності осіб рядового і начальницького складу займаним посадам проводиться атестування.

Атестування осіб рядового і начальницького складу проводиться за кожною із займаних посад, але не раніше ніж через п’ять років після останнього атестування, а також у разі закінчення строку контракту або його розірвання однією із сторін, під час призначення на вищу посаду або переміщення на нижчу посаду і звільнення із служби за умови, що переміщення по службі або звільнення здійснюється по закінченні року з дня останнього атестування.

54. Не підлягають атестуванню особи рядового і начальницького складу, які перебувають на займаній посаді менше одного року, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, — у відпустці тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку. Атестування зазначених осіб проводиться не раніше ніж через рік після початку виконання ними службових обов’язків.

Атестування курсантів і слухачів вищих навчальних закладів МНС проводиться безпосередньо перед закінченням навчання. У рік закінчення вищого навчального закладу МНС зазначені особи не підлягають атестуванню за новим місцем служби.

55. Порядок проведення атестування осіб рядового і начальницького складу визначається МНС.

Направлення осіб рядового і начальницького складу для подальшого проходження служби до

військових формувань та правоохоронних органів
56. Особи рядового і начальницького складу можуть бути направлені для подальшого проходження служби з виключенням з кадрів МНС до військових формувань і правоохоронних органів.

57. Направлення осіб рядового і начальницького складу для подальшого проходження служби до військових формувань і правоохоронних органів здійснюється за їх згодою після погодження питання між МНС та центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями і правоохоронними органами, за наказом:

начальника органу чи підрозділу цивільного захисту, який має право призначати цих осіб на посади, — осіб рядового і молодшого начальницького складу;

Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — осіб середнього, старшого та вищого начальницького складу.
Присвоєння та позбавлення спеціальних звань, пониження та поновлення у спеціальних званнях
58. Спеціальні звання осіб рядового і начальницького складу присвоюються громадянам, прийнятим на службу, з урахуванням їх професійних і ділових якостей, освіти, спеціальної підготовки та службового досвіду.
59. Перші спеціальні звання осіб рядового і молодшого начальницького складу присвоюються начальниками відповідних органів і підрозділів цивільного захисту, яким надано право приймати цих осіб на службу.

Перші спеціальні звання особам середнього і старшого начальницького складу присвоюються Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

60. Особам, які мають спеціальні та/або військові звання, у тому числі які перебували у запасі, після призначення на посади в органи і підрозділи цивільного захисту, що заміщуються особами рядового і начальницького складу, присвоюються спеціальні звання служби цивільного захисту в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних чи військових звань. Порядок проведення переатестування визначається МНС.

Особам, зарахованим до вищих навчальних закладів МНС за денною формою навчання, одночасно із зарахуванням на навчання присвоюється спеціальне звання – рядовий служби цивільного захисту, якщо вони не мають військових чи інших спеціальних звань.

61. Чергові спеціальні звання присвоюються особам начальницького складу в послідовному порядку після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатним розписом (штатом) за займаною посадою, наявності позитивної характеристики та успішного складення заліків із службової та фізичної підготовки.

62. Чергові спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються:

начальниками професійно-технічних навчальних закладів МНС, що здійснюють підготовку фахівців на посади молодшого начальницького складу, — до старшого прапорщика служби цивільного захисту включно;

начальниками органів цивільного захисту та рівними їм начальниками, яким надано право призначати на посади, — до майора служби цивільного захисту включно;

Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — до полковника служби цивільного захисту включно.

63. Особам, які раніше проходили службу в органах і підрозділах цивільного захисту, при повторному прийнятті на службу враховується раніше присвоєне спеціальне звання. Під час присвоєння зазначеним особам чергового спеціального звання у разі сумлінного виконання ними службових обов’язків до строку вислуги у спеціальному званні зараховується строк вислуги в цьому званні до звільнення з органів чи підрозділів цивільного захисту.

64. Спеціальне звання молодшого лейтенанта служби цивільного захисту присвоюється:

громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки молодшого спеціаліста або бакалавра, під час прийняття на службу в органи і підрозділи цивільного захисту та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і старшого начальницького складу;

особам рядового і молодшого начальницького складу, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра та призначені на посади, що заміщуються особами середнього і старшого начальницького складу;

особам рядового і молодшого начальницького складу, які навчаються за заочною формою на останньому курсі вищих навчальних закладів МНС та інших вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, та призначені на посади, що заміщуються особами середнього і старшого начальницького складу.

65. Спеціальне звання лейтенанта служби цивільного захисту присвоюється:

молодшим лейтенантам служби цивільного захисту, у яких закінчився строк вислуги в цьому званні чи які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

випускникам вищих навчальних закладів МНС, які не мають спеціальних звань середнього і старшого начальницького складу;

громадянам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, під час прийняття на службу в органи і підрозділи цивільного захисту та призначення на посади, що заміщуються особами середнього і старшого начальницького складу;

особам рядового і молодшого начальницького складу, які без відриву від служби здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра та призначені на посади, що заміщуються особами середнього і старшого начальницького складу.

66. В органах і підрозділах цивільного захисту встановлюються такі строки вислуги у спеціальних званнях молодшого начальницького складу:

молодшого сержанта служби цивільного захисту — 1 рік;

сержанта служби цивільного захисту — 2 роки;

старшого сержанта служби цивільного захисту — 3 роки;

прапорщика служби цивільного захисту — 5 років.

Строки вислуги у спеціальних званнях рядового служби цивільного захисту, старшини служби цивільного захисту, старшого прапорщика служби цивільного захисту не встановлюються.

67. Спеціальне звання прапорщика служби цивільного захисту може присвоюватись незалежно від наявного спеціального звання рядового і молодшого начальницького складу та строків вислуги в ньому:

за рішенням атестаційної комісії органу чи підрозділу цивільного захисту особам рядового і молодшого начальницького складу, призначеним на посади, що передбачають присвоєння спеціального звання прапорщика (старшого прапорщика) служби цивільного захисту, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста;

особам рядового і молодшого начальницького складу, які успішно пройшли навчання у професійно-технічних навчальних закладах МНС, що здійснюють підготовку фахівців на посади молодшого начальницького складу, і призначаються на посади, що передбачають присвоєння спеціального звання прапорщика (старшого прапорщика) служби цивільного захисту.

68. В органах і підрозділах цивільного захисту встановлюються такі строки вислуги у спеціальних званнях середнього і старшого начальницького складу:

молодшого лейтенанта служби цивільного захисту — 1 рік;

лейтенанта служби цивільного захисту — 2 роки;

старшого лейтенанта служби цивільного захисту — 3 роки;

капітана служби цивільного захисту — 3 роки;

майора служби цивільного захисту — 4 роки;

підполковника служби цивільного захисту — 5 років.

Для льотного складу авіаційних підрозділів сил цивільного захисту встановлюються такі строки вислуги у спеціальних званнях середнього і старшого начальницького складу:

молодшого лейтенанта служби цивільного захисту — 1 рік;

лейтенанта служби цивільного захисту — 2 роки;

старшого лейтенанта служби цивільного захисту — 2 роки;

капітана служби цивільного захисту — 3 роки;

майора служби цивільного захисту — 3 роки;

підполковника служби цивільного захисту — 4 роки.

69. Для осіб начальницького складу, які закінчили вищі навчальні заклади МНС та інші вищі навчальні заклади із строком навчання п’ять і більше років та здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також осіб начальницького складу, які закінчили вищі навчальні заклади МНС та інші вищі навчальні заклади із строком навчання чотири роки з відзнакою та здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста, вислуга у спеціальному званні лейтенанта служби цивільного захисту встановлюється строком один рік.

70. Строк вислуги у черговому спеціальному званні обчислюється з дня підписання наказу про його присвоєння.

71. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту у зв’язку з усуненням їх від виконання обов’язків за посадою, у тому числі тим, стосовно яких провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом, чергові спеціальні звання не присвоюються.

72. Чергові спеціальні звання можуть присвоюватись на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою, а також достроково:

начальниками відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту, які мають право призначати на посади, — особам рядового і молодшого начальницького складу;

Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи — особам рядового і начальницького складу.

73. Чергові спеціальні звання на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення за досягнення високих результатів у службовій діяльності і зразкове виконання службових обов’язків після закінчення встановленого строку вислуги у спеціальному званні особам рядового і начальницького складу, які мають:

вчене звання або науковий ступінь;

статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

статус учасника бойових дій;

не менш як півтора строку вислуги у попередньому спеціальному званні.

Особам начальницького складу, які звільняються із служби в запас або у відставку за віком, за станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів за умови наявності позитивної характеристики та вислуги 20 і більше років, у тому числі в пільговому обчисленні, у разі закінчення встановленого строку вислуги в спеціальному званні за поданням начальників відповідних органів чи підрозділів цивільного захисту може бути присвоєно Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи чергове спеціальне звання на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою.

74. Спеціальні звання присвоюються достроково у порядку заохочення за досягнення високих результатів у службовій діяльності і зразкове виконання службових обов’язків після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у спеціальному званні та у разі відповідності спеціального звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому штатним розписом (штатом) за займаною посадою.

75. Присвоєння одночасно спеціального звання начальницького складу достроково та на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою, а також вдруге, як правило, не допускається.

Особам начальницького складу, які виявили мужність та відвагу під час дій у надзвичайних ситуаціях, у тому числі під час гасіння пожеж, ліквідації їх наслідків тощо, може бути присвоєно вдруге чергове спеціальне звання начальницького складу достроково або на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою, за рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

76. Подання до присвоєння чергових спеціальних звань середнього та старшого начальницького складу на один ступінь вище спеціального звання, передбаченого штатним розписом (штатом) за займаною посадою, або достроково, у порядку заохочення, а також полковника служби цивільного захисту розглядається Вищою атестаційною комісією МНС.

77. Присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу здійснюється Президентом України відповідно до його повноважень.

78. Особи рядового і начальницького складу можуть бути понижені у спеціальному званні згідно з Дисциплінарним статутом та позбавлені спеціального звання за вироком суду.
Відпустки

79. Особам рядового і начальницького складу надаються згідно із законодавством:

1) щорічні відпустки, у тому числі під час навчання у вищих навчальних закладах МНС;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах МНС та інших вищих навчальних закладах без відриву від служби, а також у зв’язку з допуском до складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади МНС та інші вищі навчальні заклади;

3) інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

4) соціальні відпустки:

у зв’язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

5) для лікування у зв’язку з хворобою;

6) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

7) відпустки в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, —тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), — не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

80. Тривалість щорічної відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають на момент її надання вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 — 35; від 15 до 20 – 40; 20 і більше років – 45 календарних днів.

Особам рядового і начальницького складу — учасникам бойових дій та прирівняним до них особам надаються незалежно від вислуги років щорічні відпустки тривалістю 45 календарних днів у зручний для них час.

81. Тривалість відпусток обчислюється у календарних днях. При визначенні тривалості щорічних відпусток, що надаються особам рядового і начальницького складу, а також соціальних відпусток, що надаються особам, які мають дітей, святкові та неробочі дні не враховуються.

При визначенні тривалості відпустки не враховується час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки і повернення назад. Не враховується зазначений час також у разі поділу відпустки на дві частини та відкликання працівника з відпустки.

82. Щорічна відпустка повинна бути надана протягом календарного року. В особливих випадках з дозволу начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту, прирівняної до нього особи і вище чергова щорічна відпустка може бути надана за минулий рік у I кварталі наступного року за умови, що раніше її не було надано через виняткові обставини.

83. Щорічна відпустка тривалістю 40 і більше календарних днів на прохання особи рядового і начальницького складу може бути поділена на дві частини за умови, що основна її частина становитиме не менш як 30 календарних днів.

84. Слухачам і курсантам вищих навчальних закладів МНС, які навчаються за денною формою, надаються згідно з навчальними планами відпустки тривалістю:

зимова — до 14 календарних днів;

літня — 30 календарних днів.

Літня навчальна відпустка є основною, а зимова — додатковою. Час, необхідний для проїзду до місця проведення цих відпусток і повернення назад, не надається.

85. Особам рядового і начальницького складу, кандидатури яких затверджено для направлення на навчання чи виїзду у відрядження за межі України, щорічна відпустка надається з урахуванням повного використання її до початку навчання або виїзду за межі України.

86. Особам рядового і начальницького складу, які закінчили вищі навчальні заклади МНС і яким присвоєно перше звання середнього начальницького складу безпосередньо після закінчення цих навчальних закладів, надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, як правило, органами чи підрозділами цивільного захисту, до яких їх направлено для подальшого проходження служби.

87. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у відрядженнях за межами України, дозволяється, за їх бажанням, об’єднати щорічні відпустки за два роки. Загальна тривалість об’єднаної відпустки не повинна перевищувати 90 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад.

У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об’єднана відпустка (частина відпустки) за минулий та поточний роки надається за новим місцем служби чи посадою. У разі службової необхідності об’єднана відпустка може бути поділена на частини в межах загальної тривалості.

88. Тривалість щорічної відпустки у році початку служби обчислюється з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку мають право особи рядового і начальницького складу згідно з пунктом 80 цього Положення, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому особам рядового і начальницького складу, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше календарних днів, надається додатково час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад. Відпустка тривалістю менш як 10 календарних днів може бути надана за бажанням особи рядового і начальницького складу одночасно із щорічною відпусткою в наступному році.

89. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби, крім осіб, які звільняються за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів, надається за їх бажанням щорічна відпустка з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 80 цього Положення, за кожний повний місяць служби у році звільнення. При цьому, у разі, коли тривалість відпустки становить більш як 10 календарних днів, надається додатковий час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад.

90. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби за віком, станом здоров’я та у зв’язку із скороченням штатів, щорічні відпустки надаються за їх бажанням у році звільнення на строк, установлений цим Положенням.

91. Відкликання осіб рядового і начальницького складу із щорічної відпустки допускається лише у разі службової необхідності начальником органу чи підрозділу цивільного захисту або ректором вищого навчального закладу МНС, який її надав. Невикористана частина відпустки надається, як правило, у поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 і більше календарних днів, особі рядового і начальницького складу надається додатково час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і повернення назад, але не далі населеного пункту, з якого її було відкликано.

92. Особам рядового і начальницького складу, допущеним до складання вступних іспитів у вищі навчальні заклади МНС та інші вищі навчальні заклади, надаються відпустки на строк, визначений у повідомленні вищого навчального закладу про допуск до складання вступних іспитів, без урахування часу, необхідного для проїзду до місця розташування вищого навчального закладу і повернення назад.

93. Особи рядового і начальницького складу — жінки користуються пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Такі пільги поширюються також на батьків з числа осіб рядового і начальницького складу, які виховують дітей без матерів (матері померли або оголошені померлими, визнані недієздатними, безвісно відсутніми чи позбавлені батьківських прав або у них відібрані діти без позбавлення батьківських прав).

94. Відпустки для лікування у зв’язку з хворобою надаються на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість таких відпусток визначається характером захворювання. У цілому час безперервного перебування в лікувальному закладі та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців (крім випадків, коли законодавством передбачено більший строк перебування на лікуванні). Цей строк може бути продовжено рішенням прямих начальників від начальника територіального органу управління, прирівняної до нього особи і вище на підставі висновку лікувального закладу.

95. Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу у зв’язку з одержанням ними під час виконання службових обов’язків травм, професійних захворювань та інших ушкоджень здоров’я не обмежується. На огляд військово-лікарською комісією зазначені особи направляються після закінчення лікування.

Після видання наказу про звільнення особи рядового і начальницького складу із служби відпустка для лікування у зв’язку з хворобою не надається.

96. Особам рядового і начальницького складу, які захворіли під час щорічної відпустки, вона продовжується після одужання начальником, який її надавав, на кількість невикористаних днів відпустки.

97. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин можуть бути надані тривалістю до 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення додаткової відпустки і повернення назад.

Відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин надається, як правило, у разі використання особою рядового і начальницького складу щорічної та інших додаткових відпусток. Забороняється безпідставне надання додаткових відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Звільнення із служби

98. Звільнення із служби осіб рядового і начальницького складу проводиться:

у запас Збройних Сил (з постановкою на військовий облік), якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування в запасі, встановленого Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, і за станом здоров’я придатні до військової служби;

у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування в запасі, встановленого Законом України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, або визнані військово-лікарською комісією непридатними за станом здоров’я до військової служби, з виключенням з військового обліку.

99. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за станом здоров’я — на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

4) у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

6) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового і начальницького складу;

7) у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;

8 ) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

100. З ініціативи керівництва органу чи підрозділу цивільного захисту контракт достроково може бути розірвано і особу рядового і начальницького складу звільнено із служби у випадках, передбачених підпунктами 2 — 4, 6 і 8 пункту 99 цього Положення. З ініціативи особи рядового і начальницького складу контракт може бути розірвано у випадках, передбачених підпунктами 2 — 5 і 7 пункту 99 цього Положення.

Про дострокове розірвання контракту начальник відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту повинен попередити особу рядового і начальницького складу не пізніше ніж за два місяці до подання документів про звільнення із служби. У цей же строк особа рядового і начальницького складу повинна повідомити начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту про свій намір щодо дострокового розірвання контракту.

101. Особа рядового і начальницького складу, стосовно якої прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення із служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не припиняє виконання наказу.

У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту і звільнення із служби незаконним особа рядового і начальницького складу поновлюється на посаді, яку займала раніше, або на рівнозначній посаді з виплатою грошового забезпечення за час вимушеного невиконання службових обов’язків.

102. Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу, які проходять кадрову службу, звільняються із служби:

1) за віком — у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

2) за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

3) у зв’язку із скороченням штатів — у разі неможливості використання на службі у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

4) через сімейні обставини або інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

5) за службовою невідповідністю;

6) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

103. За підпунктом 3 пункту 99 та підпунктом 2 пункту 102 цього Положення особи рядового і начальницького складу звільняються із служби у разі неможливості виконувати за станом здоров’я службові обов’язки на займаній посаді та відсутності можливості переміщення по службі на іншу посаду, на якій вони можуть виконувати службові обов’язки з урахуванням стану здоров’я.

104. Військовозобов’язані, звільнені із служби, повинні прибути до військових комісаріатів для вирішення питання постановки на військовий облік.

105. Рішення про звільнення із служби з ініціативи керівництва відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту доводиться до відома осіб рядового і начальницького складу не пізніше ніж за два місяці перед запланованою датою звільнення, крім випадків, передбачених підпунктами 7 і 8 пункту 99 та підпунктами 5 і 6 пункту 102 цього Положення. Безпосередні та інші прямі начальники проводять з ними особисті бесіди про мотиви звільнення.

106. Особи рядового і начальницького складу, які перебувають на кадровій службі, попереджають про прийняте ними рішення про звільнення із служби з власної ініціативи начальника відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту не пізніше ніж за два місяці до дня звільнення, про що подають рапорт за командою.

107. Особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у разі його скасування в установленому порядку і закриття справи поновлюються за їх бажанням на службі.

108. Особи рядового і начальницького складу, які померли, загинули, визнані в установленому порядку безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються з кадрів МНС.

109. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється їх прямими начальниками, яким таке право надано відповідно до Номенклатури посад в органах і підрозділах цивільного захисту для призначення осіб рядового і начальницького складу, а осіб начальницького складу, які мають спеціальні звання від полковника служби цивільного захисту та вище, — виключно Міністром з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

110. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, які мають вислугу 20 і більше років у пільговому обчисленні та позитивно характеризуються по службі, а тим, хто має особливі заслуги перед державою, незалежно від вислуги років, при звільненні із служби надається наказами начальників, які здійснюють звільнення, право носіння встановленої форми одягу.

111. Днем звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби вважається день, з якого їх виключено наказом по особовому складу з кадрів МНС. День звільнення вважається останнім днем служби.


Запам’ятати

Дати під запис

Коротко під запис

Дати під запис

Запам’ятати

Дати під запис

Дати під запис

Коротко під запис

Запам’ятати

Запам’ятати

Коротко під запис

Запам’ятати

Запам’ятати

Коротко під запис

Коротко під запис4. Закріплення матеріалу теми – 5 хв.  1. Підведення підсумків – 5 хв.
  • Вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги.

  • Відповісти на запитання.

  • Оголосити оцінки.


Начальник 3-го караулу


ст. лейтенант внутрішньої служби Ю.О. Кожеуров

«____» _____________ 2006 року

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з технічної підготовки з працівниками 3-го караулу ПДПЧ-16
...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з працівниками...
Тема №6 “Службовий етикет і культура поведінки працівника МНС України на службі та у побуті
ПЛАН КОНСПЕК Т для проведення занять з психологічної підготовки з...
Література: Асеєв В. Г. “Мотивація поведінки і формування особистості”, Бандурка О. М. „Професійна етика працівників органів внутрішніх...
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з психологічної підготовки з працівниками...
Тема : Пізнавальні процеси. Пам’ять. Мислення. Уява. Мовлення. Відчуття. Сприймання. Увага
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з гуманітарної підготовки з...
Тема №7 “Екологічні проблеми в сучасному світі й Україні. Надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру. Заходи щодо...
ПЛАН КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з особовим...
П’ятнадцять років тому в наше життя увійшло слово з гірким присмаком великої і нечуваної біди “Чорнобиль”
ПЛАН КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з особовим...
Двадцять один рік тому в наше життя увійшло слово з гірким присмаком великої і нечуваної біди “Чорнобиль”
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття із гуманітарної підготовки з особовим...
Тема №33 Внесок українського народу в перемогу над фашизмом у Великій Вітчизняній війні (1941-1945 р р.)
План-конспект для проведення занять по тактичній підготовці з особовим складом ПДПЧ-36
Навчальна мета: Вдосконалити знання особового складу караулу з тактичної підготовки. Навчання особового складу прийомів і способів...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з технічної підготовки з особовим...
Тема: 2 „ Правила дорожнього руху та транспортна дисципліна. Безпека керування автотранспортним засобом у складних погодних умовах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка