ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом підрозділів Головного управління МНС України в Миколаївській області на 2007-2008 навчальний рік


Скачати 199.67 Kb.
НазваТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом підрозділів Головного управління МНС України в Миколаївській області на 2007-2008 навчальний рік
Дата12.04.2013
Розмір199.67 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ГУ МНС України

в Миколаївській області

генерал-майор служби

цивільного захисту

М.І. Поступальський

“_____” серпня 2007 року.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


(типовий)

проведення занять зі службової підготовки з начальницьким складом


підрозділів Головного управління МНС України в Миколаївській області

на 2007-2008 навчальний рік

з\п


Найменування навчальних тем

Усього

годин

У тому числі

Керівник занять

Лекцій

Семінарів

Практичних занять

1

ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА 20

1.1

Конституція України. Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

1
11.2

Закон України “Про правові засади цивільного захисту”.

1
11.3

Про законодавче врегулювання питання боротьби з корупцією в Україні”.

1
11.4

Правова основа цивільного захисту.

1
11.5

Місцеве самоврядування в Україні, правова основа та повноваження.

1
11.6

Організація діловодства згідно наказу МНС України № 4-98р.

1
1
1.7

Закон України “Про звернення громадян” організація роботи зі зверненнями громадян.

1
11.8

Основи організаційно-управлінської діяльності. Організація гарнізонної служби.

1
11.9

Порядок комплектування органів та підрозділів. Організація роботи з молодими спеціалістами.

1
11.10

Система підготовки кадрів. Методика проведення занять та навчань.

1
11.11

Організація проведення перевірок, оцінки стану цивільного захисту та готовності до дій з ліквідації надзвичайних ситуацій адміністративно-територіальних одиниць, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

1
11.12

Вивчення нових керівних та нормативних документів.

9
92

ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 16

2.1

Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

1
12.2

Пожежна тактика і її завдання.

1
12.3

Тактика ведення аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних робіт підрозділами під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, гасінні пожеж в різних умовах і на різних об’єктах:
2.3.1

Тактика ведення бойових дій підрозділів на об’єктах з наявністю небезпечних хімічних речовин (гасіння пожеж та ліквідація наслідків аварії).

1

1


2.3.2

Тактика ведення бойових дій підрозділів на об’єктах з наявністю радіоактивних речовин (гасіння пожеж та ліквідація наслідків аварії).

2

1

12.3.3

Тактика ведення бойових дій підрозділів на об’єктах залізо дорожнього транспорту на залізниці, товарних і сортувальних станціях (гасіння пожежі, ліквідація НС).

1

1


2.3.4

Тактика ведення бойових дій підрозділів на об’єктах з наявністю вибухонебезпечних речовин та матеріалів.

1
12.3.5

Гасіння пожеж у горищних приміщеннях і на поверхах будинків.

1
12.3.6

Гасіння пожеж у підвалах будинків.

1
12.3.7

Гасіння пожеж на об’єктах елеваторно-складського господарства, млинових і комбікормових підприємствах.

1
12.4

Організація проведення рятування та евакуації людей під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пожеж. Заходи безпеки.

1
12.5

Взаємодія пожежно-рятувальних підрозділів з іншими підрозділами та службами цивільного захисту щодо гасіння пожеж, ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру.

1
12.6

Методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж, розрахунок параметрів пожежі.

1
12.7

Основи організації пошуково-рятувальних робіт у зоні надзвичайної ситуації.

1
12.8

Організація і проведення аварійно-рятувальних робіт при дорожньо-транспортних пригодах.

1
12.9

Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні НС на водних об’єктах.

1
13

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА 7

3.1

Психологічні основи управлінської діяльності. Психологія особистості працівника МНС України

1

1


3.2

Формування оптимального рівня стану соціально-психологічного клімату в підрозділі.

1

1


3.3

Розвиток комунікативних якостей при взаємодії з різними верствами населення.

1

1


3.4

Культура професійного спілкування. Психологія спілкування.

1
13.5

Психологічна саморегуляція як засіб підвищення ефективності діяльності в екстремальних умовах. Методи виявлення та попередження стресових розладів. Психологічна реабілітація.

1
13.6

Психологічні особливості поведінки населення у надзвичайних ситуаціях різного характеру. Моделі поведінки начальницького складу під час роботи з населенням. Особливості спілкування з постраждалим.

1

1


3.7

Конструктивне вирішення конфліктних ситуацій в службовій діяльності

1

1


4

ЗАГАЛЬНО ПРОФІЛЬНА 29

4.1

МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА 5

4.1

Організація медичного забезпечення постраждалих особового складу підрозділів та населення під час проведення аварійно-рятувальних, пожежно-рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках надзвичайних ситуацій.

1

1


4.2

Термінальні стани, клініка та біологія смерті.

1
14.3

Особливості протиепідемічного забезпечення в осередках особливо небезпечних інфекційних захворювань.

1
14.4

Ураження сильнодіючими отруйними речовинами. Правила надання першої медичної допомоги.

1
14.5

Травматичний і опіковий шок. Основні правила надання першої медичної допомоги.

1
14.2

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА 6

4.2.1

Заходи, направлені на забезпечення безпеки дорожнього руху - правила дорожнього руху та транспортна дисципліна.

1

1


4.2.2

Особливості експлуатації техніки у зимових (літніх) умовах.

2
24.2.3

Організація підготовки машин та технічних засобів до зберігання. Забезпечення зберігання.

1
14.2.4

Організація технічного обслуговування машин та технічних засобів. Ремонт і експлуатація машин.

1

1


4.2.5

Пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання (призначення, технічні характеристики, порядок проведення їх випробування).

1
14.3

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 7

4.3.1

Ліквідація наслідків радіаційно та хімічно небезпечних аварій.

1
14.3.2

Сильнодіючі отруйні речовини. Класифікація отруйних речовин.

1
14.3.3

Небезпечні хімічні речовини. Радіаційна безпека.

1
14.3.4

Технічні засоби радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю. Порядок експлуатації та технічне обслуговування.

2
1

1
4.3.5

Радіаційний, хімічний та біологічний захист особового складу в умовах ліквідації надзвичайних ситуацій:

  • Засоби індивідуального та колективного захисту;

  • Знезаражування місцевості, споруд, обмундирування, засобів захисту тощо.

1
14.3.6

Металева ртуть. Характеристика та властивості. Порядок та методи проведення демеркуризації.

1
14.4

БЕЗПЕКА ПРАЦІ 4

4.4.1

Законодавча та нормативна база України з охорони праці: Закон України „Про охорону праці”. Документи та нормативні акти, які діють в Головному управлінні.

1
14.4.2

Травматизм та професійні захворювання. Заходи щодо їх запобігання. Порядок проведення розслідування нещасних випадків на службі та в побуті.

1
14.4.3

Система управління охорони праці, структура, функції, завдання.

1
14.4.4

Вимоги типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005р. № 15).

1
14.5

НАГЛЯДОВО-ПРОФІЛАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 7

4.5.1

Нормативно-правове регулювання наглядово-профілактичної діяльності органів та підрозділів МНС України.

1
14.5.2

Організація адміністративно-правової роботи в наглядово-профілактичних органах МНС України.

1
14.5.3

Пожежна безпека об’єктів будівництва. Пожежно-технічна класифікація. Нормативні документи. Сучасні вимоги нормативних документів з питань пожежної профілактики в будівництві.

1
14.5.4

Основні вимоги Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”. Ліцензійні умови впровадження діяльності з виконання робіт та послуг протипожежного призначення.

1
14.5.5

Нормативні документи регламентуючі організацію та діяльність органів дізнання в системі МНС України.

1
14.5.6

Організація забезпечення пожежно-профілактичної роботи в населених пунктах і об’єктах.

1
14.5.7

Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

1
15

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 200

5.1

ЗАГАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 140

5.1.1

Гімнастика.

3535
5.1.2

Легка атлетика.

3535
5.1.3

Спортивні ігри.

7070
5.2

СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА 60

5.2.1

Подолання 100 метрової смуги з перешкодами .

44
5.2.2

Підйом по штурмовій драбині в 4-й поверх учбової вежі.

1212
5.2.3

Підйом у 3-й поверх учбової вежі по висувній драбині.

1212
5.2.4

Комбінований підйом по висувній дробині із штурмовою драбиною.

22
5.2.5

Робота з рятувальною мотузкою. (Саморятування. Закріплення мотузки за конструкцію. В’язка рятувальної петлі на потерпілого).

66
5.2.6

Робота в АСП-2 в теплодимокамері та на свіжому повітрі.

24
12

12ВСЬОГО:

272

11

72

189


Начальник УСЦЗ

підполковник вн. сл. О.І. Корчинський


Схожі:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Закон України “Про звернення громадян” організація роботи зі зверненнями громадян
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2012/2013 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Законодавчі та нормативно-правові акти щодо управління підрозділами з реагування на надзвичайні ситуації
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказів МНС України №601 від 01. 09. 09р., №10 від 08. 2004 року...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій...
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з особовим...
Завдання особового складу органів і підрозділів МНС України на 2011/2012 навчальний рік
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі спеціальної підготовки з водійським...
Наказ МНС України від 08. 08. 07 р. №538 „Про затвердження настанови з експлуатації
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (типовий) проведення занять зі службової підготовки...
Основні законодавчі акти України та накази МНС, що рег­ламентують діяльність міністерства з надзвичайних ситуацій
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН проведення занять зі службової підготовки з молодшим...
Основні положення Закону України №3745-XII від 17. 12. 1993 року «Про пожежну безпеку»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка