ЗАТВЕРДЖЕНО


НазваЗАТВЕРДЖЕНО
Сторінка1/5
Дата09.04.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипРегламент
bibl.com.ua > Право > Регламент
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 03.07.2009 № 116  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник управління ветеринарної

медицини в м.Нікополь

___________________

В.С. Мурашко
            МП

«____» «__________» 20___ р

 

ПОГОДЖЕНО

Голова м. Нікополь

___________ Р. І. Токар
            МП

 

«____» «___________» 20__ р

РЕГЛАМЕНТ

(ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

ПРО ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ
Інспекція

державного архітектурно-будівельного контролю

у Дніпропетровській області


1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний Центр «Партнери» у виконавчому комітеті Нікопольської міської ради

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Нікополь, вул.. Електрометалургів, 3

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

Щоденно: з 9.00 до 18-00 год.

Прийом та видача документів:

Перерва на обід: з13.00 до 13.45 год.
Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Колісник С. В. 5-15-36

Іконникова Н. А. 5-15-36


4.1

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

ЗУ «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000р. №1699-ІІІ, із змінами відповідно до ЗУ від 16.09.2008р. №509-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»;

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. № 2806-ІV;

Постанова КМУ «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 08.10.2008 р. №923 із змінами та доповненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 від 20.05.2009 р. №534, Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1424, Постанова КМУ від 27.01.2010 р. № 90)

4.2.

Закони України

ЗУ «Про планування і забудову територій» від 20.04.2000р. №1699-ІІІ, із змінами відповідно до ЗУ від 16.09.2008р. №509-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву»;

ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005р. № 2806-ІV;

4.3.

Акти Кабінету Міністрів України


Постанова КМУ «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» від 08.10.2008 р. №923 із змінами та доповненнями (Постанова КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 923 від 20.05.2009 р. №534, Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1424, Постанова КМУ від 27.01.2010 р. № 90)

ДБН А.2.2-3-2004 затверджений Наказом Держбуду України № 8 від 20.01.2004 р.

4.4.

Акти центральних органів виконавчої влади
5.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування
6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру

Для одержання сертифікату відповідності замовник або уповноважена ними особа подають:

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.

 2. Письмову заяву встановленої форми до якої додається:

2.1 Проектна документація на будівництво об'єкта, погоджена та затверджена в установленому законодавством порядку, а саме:

1.2.1 Для об'єктів цивільного будівництва

- вихідні дані для проектування;

- пояснювальна записка;

- коротка характеристика об'єкта, дані про проектну потужність об'єкта (місткість, пропускна спроможність);

- дані інженерних вишукувань;

- відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо енергозбереження тощо;

- відомості про черговість будівництва та пускові комплекси;

- матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні, водні та інші ресурси), ії мінімізація та компенсація;

- рішення з інженерного захисту територій і об’єктів;

- основні техніко-економічні показники;

- економічний розрахунок ефективності інвестицій (за вимогою інвестора).
1.2.1.1 Архітектурно-будівельні рішення

- рішення та основні показники по генеральному плану, благоустрою та озелененню. Короткий опис і обґрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з урахуванням містобудівних вимог. Рішення щодо оздоблення будинку, споруди;

- основні рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали стін, перекриттів, покрівлі), обґрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики;

- рішення щодо захисних споруд цивільної оборони оформлюються за встановленим порядком.

1.2.1.2. Технологічна частина

- рішення вбудовано-прибудованих приміщень та об'єктів громадського призначення.

1.2.1.3. Рішення з інженерного обладнання

- принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання – опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації, електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та охоронної сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації, санітарно-технічних пристроїв, диспетчеризації, обладнання замково-переговорними пристроями (для житлових будинків), вимоги щодо енергозбереження.

 • заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.

 • Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.


Загальна рекомендація: пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше.
1.2.1.4. Основні креслення

 • ситуаційний план у масштабі 1:2000, 1:5000, 1:10000;

 • генеральний план на топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1000;

 • принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення;

 • схема траспортно-пішоходних зв'язків (за необхідності);

 • план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій;

 • план трас внутрішньо майданчикових мереж і споруд до них;

 • плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій у масштабі 1:50, 1:100, 1:200; деталі огороджувальних конструкцій у масштабі 1:25;

 • інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування);

 • каталожні аркуші при використанні проектів масового застосування;

 • плани поверхів, фасади і розміри при використанні проектів повторного застосування;

 • принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення щодо впровадження заходів з енергозбереження;

 • технологічні компонування з посиланням на нормалі або плани розміщення (розташування) основного устаткування;

 • вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального виготовлення.


1.2.1.5. Кошторисна документація
Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1, які встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять рекомендований характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.
2.1.2 Для об'єктів виробничого призначення

- вихідні дані для проектування;

- пояснювальна записка;

- коротка характеристика об'єкта (будови) та його склад, (- дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;

- результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників; -кількість та оснащеність робочих місць; -відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного виробництв);

- дані інженерних вишукувань;

- відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо енергозбереження та ін.., окремо на власні потреби та технологію;

- відомості про черговість будівництва та пускові комплекси;

- дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідністю);

- основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних мережах і комунікаціях;

- відомості про інженерний захист територій і об'єктів;

- охорона праці (Висновок)
2.1.2.1 Генеральний план і транспорт

- коротка характеристика району та будівельного майданчика;

- рішення та показники по генеральному плану, внутрішньо майданчиковому і зовнішньому транспорту;

- основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій;

- рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій;

- організація охорони підприємства (будинку, споруди).
2.1.2.2 Основні креслення

- ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди з зазначенням на ньому зовнішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності – поздовжній профіль траси);

- генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та проектовані, ті, що реконструюються і підлягають знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середовища і благоустрою, озеленення та спеціальні рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів;

- картограма земляних робіт.
2.1.2.3 Технологічна частина

Дані про виробничі та розрахункові програми:

- коротка характеристика і обґрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва та виділення технологічних вузлів;

- рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв;

- дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції, механізацію та автоматизацію технологічних процесів;

- склад та обґрунтування обладнання, яке застосовується (в тому числі придбаного по імпорту);

- кількість робочих місць та їх оснащеність;

- загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією;

- рішення з організації ремонтного господарства;

- дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела (наводяться по окремих цехах виробництва, спорудах);

- характеристика цехових і міжцехових комунікацій;

- рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання;

- пропозиції з експлуатації електроустановок;

- паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів;

- рішення щодо збереження та застосування енергозберігаючих технологій.
2.1.2.4 Основні креслення

- принципові схеми технологічних процесів;

- технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів;

- схеми вантажопотоків (для великих підприємств);

- принципові схеми електропостачання підприємства (будинку, споруди);

- схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж.
2.1.2.5 Архітектурно-будівельні рішення

- коротка характеристика району ділянки будівництва;

- короткий опис та обґрунтування архітектурно-будівельних рішень по основних будинках та спорудах;

- принципові рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали і характеристики елементів несучих конструкцій);

- обґрунтування принципових рішень із освітлення робочих місць, зниження виробничих шумів та вібрацій, побутового, санітарного обслуговування працюючих;

- заходи щодо електро-, вибухо- і пожежобезпеки, захисту будівельних конструкцій, мереж та споруд від корозії;

- основні рішення із водопостачання, каналізації, опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

- рішення з енергозбереження;

- переліки індивідуальних проектів і проектів повторного застосування;

- рішення щодо захисних споруд цивільної оборони (оформляються у встановленому порядку).
2.1.2.6 Основні креслення

- плани, розрізи і фасади основних будинків та споруд із схематичним зображенням основних несучих та огороджувальних конструкцій, деталі утеплення огороджувальних конструкцій;

- перелік будинків та споруд із вказівкою використаних індивідуальних проектів і проектів повторного застосування (основні креслення);

- плани та профілі трас зовнішніх інженерних і транспортних комунікацій та основних внутрішньомайданчикових мереж (для великих підприємств та споруд);
Для виробничих будинків із складними системами вентиляції та кондиціонування повітря можуть розроблятися плани та розрізи цих будинків із їх нанесенням згаданих систем, а також планів основних споруд водопроводу та каналізації, принципові схеми улаштування інженерного обладнання для будинків адміністративно-побутового, лабораторного призначення.
2.1.2.7 Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1, які встановлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції підприємств, будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять рекомендований характер, і їх застосування обумовлюється контрактом.
  1   2   3   4   5

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка