ЗАТВЕРДЖЕНО


Скачати 212.38 Kb.
Назва ЗАТВЕРДЖЕНО
Дата 04.04.2013
Розмір 212.38 Kb.
Тип Документи
bibl.com.ua > Право > Документи
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації

Відділ освіти Юр'ївської РДА
ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради протокол № 1 від 29 серпня 2011р. Голова педагогічної ради
директор школи _______ Ж.А.Сусой


ПЛАН РОБОТИ
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Литвиненко Марії Володимирівни

с. Варварівка

2011


I.Робота з кадрами.
1.1.Наради при директорові.

.

Вересень 2011 р.:
1. Аналіз діяльності адміністрації за 20010-2011н.р. та завдання на новий навчальний рік;

Про стан готовності школи до нового навчального року

 • про режим роботи школи;

 • про призначення класних керівників;

 • про педагогічне навантаження вчителів;

 • про готовність навчальних кабінетів до нового навчального року; конкурс на кращий навчальний кабінет;

 • про розподіл функціональних обов'язків ;

 • про оформлення санітарних книжок, особових справ;

 • про забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів школи.

Огляд нових нормативних документів, внесення змін до внутрішкільних нормативних документів
2. Про організація і стан харчування дітей в школі, дітей пільгових категорій.

Про підсумки працевлаштування.

Про організацію навчального процесу в 1 класі та адаптація першокласників (за обласною програмою „Комплексного розвитку початкової школи на періоди 1999 – 2012 р.” ст. 61)
3. Про хід курсової перепідготовки вчителів

- про організацію роботи з попередження дитячого травматизму

-про результати обліку дітей в мікрорайоні навчального закладу

- про організацію роботи з дітьми, що потребують особливої педагогічної уяви

- про підготовку до дня вчителя
Жовтень 2011 р.:
1. Про роботу шкільної бібліотеки;

про результати операції „Живи, книго!”;

про морально-правове виховання;

про використання в роботі вчителів Закону України „Про розвиток і застосування мов в Україні”.

Про проведення інвентаризації матеріальних цінностей
2. Про організацію дозвілля дітей під час осінніх канікул;

Стан успішності і відвідування в класах.

Підсумки підготовки школи до роботи в зимових умовах
3. Про роботу ШМО вчителів початкових класів за науково-методичними проблемами області, школи, району.

«Удосконалення позакласної роботи з метою розвитку здібностей учнів та підготовка до ІІІ туру олімпіад”.
Листопад 2011 р.:
1. Стан роботи з охорони праці і техніки безпеки в школі.

Стан роботи з класними журналами.

Про результати перевірки роботи гуртків.

Про підсумки роботи на канікулах.

Про стан роботи з кадровим резервом.
2. Про роботу ШМО вчителів-словесників за науково-методичними проблемами області, району, школи.
3. Реалізація на уроці принципів гуманізації, індивідуалізації та диференціації навчально-виховного процесу
2. Про підсумки перевірки санітарно-гігієнічного режиму в школі
4. Про роботу ШМО вчителів природничо-математичного циклу заІ етапом науково-методичних

проблем області, школи.
Грудень 2011 р.:
1. Формування пізнавальної діяльності учнів старшої школи.
2. Стан роботи ГПД;

робота з обдарованими;

профілактика правопорушень;

узагальнення стану викладання французької мови та біології

вибіркове слухання результатів перевірки журналів ( звіт про усунення раніше виявлених недоліків)

3. Про підсумки методичної роботи за І семестр.

Про організацію та проведення зимових канікул

Про стан роботи з обдарованими учнями.
Січень 2012 р.:

 1. «Аналіз роботи педколективу за ІІ етапом науково-методичних проблем області, району, школи".

2. «Про результати роботи вчителів по використанню інноваційних освітянських технологій.»

3. Про виконання всеобучу; комплектація кадрами; звіти вчителів, які атестуються.

Круглий стіл: „Моральний розвиток особистості учня й підготовка до самореалізації в житті”.

4. Про досягнення у роботі педколективу за програмою переходу на профільне навчання та участь учнів в шкільних, районних, обласних олімпіадах (робота спецкурсів, факультативів).

Стан охорони праці, ТБ, виробничої санітарії на уроках праці, фізкультури.
Лютий 2012 р.:
1. Організація повторення вивченого матеріалу з метою подолання прогалин у знаннях учнів.

2. Про стан ведення шкільних журналів;

- про результати контролю роботи шкільної їдальні;

- про стан профорієнтаційної роботи у 8-10 класах

- організація роботи щодо комплектування 1 класу
Березень 2012 р.:
1. Про стан викладання фізкультури в школі. Аналіз відвідування учнями занять. Виконання графіка контрольних робіт та тематичних оцінювань.
2. Зв'язок класних керівників з батьками через щоденники учнів. Робота факультативів та гуртків.
Квітень 2012 р.:

1. Про попередження негативних явищ серед учнів. організація повторення та хід підготовки до державної підсумкової атестації. Про підсумки атестації медпрацівників

2. Про роботу педколективу по профілактиці та попередженню правопорушень.

Про стан викладання фізкультури в школі

Про підсумки предметних тижнів та декад.

Про підготовку та святкування Дня Перемоги.
Травень 2012 р.:

1. Про підготовку випускників 9 та 11 класів до здачі ДПА

2. Про результати виконання навчальних планів та програм;

 • аналіз виконання річного плану;

 • звіт про виконання плану виховної роботи;

 • аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації;

 • про комплектування педагогічних кадрів;

 • про підготовку свята останнього дзвоника.


Червень 2012 р.:

1. Про організацію літнього відпочинку учнів. Про підсумки навчальних екскурсій та навчальної практики.

2. Про хід державної атестації;

Про організацію свята випускного вечора.
3. Про організацію та проведення ремонту в школі.

Про проведення до належного стану пришкільних ділянок.
4. Про оформлення та видачу документів про освіту випускників школи.

Про оформлення особових справ учнів.
1.2.Педагогічні ради.
1 серпень 2011 р.:
«Про підсумки 2010-2011 н.р. і завдання педколективу на новий навчальний рік, спрямовані на виконання 1І етапу обласної науково-методичної проблеми„ «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості ” та шкільної „Духовний розвиток особистості з використанням новітніх технологій в навчанні та вихованні-шлях до креативного розвитку»
2 жовтень 2011 р.:
«Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику»
3, грудень 2011 р.:
„Про підсумки роботи вчительського та учнівського колективів за І семестр 2011-2012 н. р."
4, лютий 2011 р.:
«Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики»
5, травень 2011 р.:
„Про підсумки роботи педколективу над обласною та шкільною науково-методичними проблемами".
6, червень 2011 р.:

 • про закінчення навчального року;

 • про переведення та випуск учнів.


1.3. Засідання методичної ради

Серпень 2011 р.:

Підсумки роботи МР,ШМО,ТГ,за 2010-2011н.р.

Обговорення і затвердження плану роботи МР

Розподіл обов’язків між членами ради.

Про організацію роботи над затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

єдині вимоги до заповнення класних журналів;

єдині педагогічні вимоги до учнів;

організація роботи ШМО, планування роботи ШМО.

Алфавітна книга.

Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін,підручників,рекомендацій МОНМС України

Затвердження плану проведення предметних тижнів в 2011-2012 н.р.

Ознайомленя вчителів з електронною базою даних «Курс- «Школа»»
Вересень 2011 р.:

Ознайомлення вчителів з документацією про атестацію (за обласною програмою „Кадри” ст. 30

Листопад 2011 р.:

Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

Творчий звіт вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін.

- удосконалення навчального процесу на основі сучасних технологій навчання учнів у початковій школі.

виконання графіка контрольних робіт та тематичних оцінювань

- про підготовку до участі у всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

- адаптація учнів 1-5 класів до навчання

- про хід атестації педагогічних працівників.
Грудень 2011 р.:

1. Аналіз результативної роботи за І семестр

2. Організація взаємного відвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку

3. Заходи з управління само освітлення педагогів

4.Робота з учнями, які мають підвищену мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. Моніторинг знань учнів за І семестр.
Січень 2012 р.

Спільна робота бібліотеки та класних керівників;

Аналіз участі у І та ІІ етапах предметних олімпіад з базових дисциплін, конкурсах”

Курсова перепідготовка вчителів школи

Гурткова та позакласна робота з предметів

Звіт про роботу ШМО учителів суспільно-гуманітарного циклу
Лютий 2012 р.:

По опрацюванню документації по підготовці до державної підсумкової атестації.
Березень 2012 р.:

1.Стан навчально-виховного процесу в школі

Робота з молодими вчителями

Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація в навчально-виховному процесі.

Звіт учителів,які атестуються.
2. Підготовка до державної підсумкової атестації По питанню закінчення навчального року та підготовки до державної підсумкової атестації
Травень 2011 р.:

Діяльність роботи ШМО,ТГ,щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Стан проведення предметних тижнів.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Аналіз роботи педколективу над проблемними питаннями школи.

Виконання навчальних програм учителями школи

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи на наступний навчальний рік.
Червень 2011 р.:

Інструкційно-методична нарада з керівництвом шкільного оздоровчого табору та вихователів оздоровчого табору начальника та класних керівників літнього оздоровчого табору.
1.4. Шкільні методичні об’єднання, творчі групи,

засідання атестаційної комісії

Вересень 2011 р.:

Засідання творчої групи по підготовці до засідання педради «Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження інноваційних технологій у педагогічну практику»
Жовтень 2011 р.:

Школа молодого вчителя: „Принципи та технологія побудови уроків»
Грудень 2011 р.:

Засідання школи молодого вчителя „Захист моделі уроку"
Лютий 2011 р.:

1. Засідання атестаційної комісії: Результати вивчення роботи педагогічних працівників, що атестуються на основі відвіданих уроків, анкет, засідань МО.

2. Психолого-педагогічний семінар «Успішна адаптація як умова гармонійного розвитку особистості. Адаптація учнів 1 класу до навчання в школіі»
Березень 2012 р.:

1. Засідання атестаційної комісії: звіт вчителів, що атестуються; прийняття рішення атестаційної комісії
Квітень 2012 р.

Ярмарок педагогічних ідей.

Мета: презентація передового педагогічного досвіду, з’ясування умов його використання.
червень 2012 р.

Моделювання організаційно-управлінської, методичної структури та індивідуальної творчої системи з

проблеми.

Шкільні методичні об’єднання, творчі групи.

II. Робота з учнями.

Мета: Індивідуальна, колективна робота по залученню дітей до впровадження програми; корекція поведінки за результатами психологічної діагностики.

№ 1, вересень 2008 р.

1.Обговорення умов роботи учнів за програмою.

2.Старт акції “Мій моральний вчинок.

№ 2, жовтень 2008 р.

1.Діагностика учнів для поглибленого вивчення рівня вихованості.

2.Організація роботи штабу “Довіра” (для тих, хто потребує допомоги, підтримки, захисту).

№ 3, листопад, грудень 2008 р.

Здійснення педагогічної підтримки дитини в рішенні особисто значущій для неї проблеми за наступними етапами:

I.Сигнальний (спостереження).

II.Діагностичний (з’ясування причин).

III.Проектний (пошук способів вирішення проблеми методом “Кот у чоботях”).

IV.Діяльностний (педагогічна підтримка).

V.Результативно-аналітичний (обміркування успіхів та невдач, метод рефлексії).

№ 4, січень 2009 р.

1.Участь учнів в роботі педрад, педринга, педфестиваля, ярмарки педагогічних ідей.

Мета: вивчення потреб та думки учнів про хід та результати роботи.

№ 5, квітень-травень 2009 р.

1.Тестування, анкетування, опитування, співбесіда за підсумками виховної роботи.

2.Аналіз роботи по реалізації программ, планування на новий рік.

Задача: виявлення можливих відхиленнь в проведенні програми, планування шляхів їх подолання.

III.Робота з батьками.

Мета: Індивідуальна, колективна робота із залучення дітей до впровадження програми; корекція поведінки за результатами психологічної діагностики.

Вересень 2008 року.

1.Організація роботи батьківських комітетів та Ради школи, підвищення відповідальності батьків за навчання та виховання дітей.

Жовтень 2008 року.

1.Загальношкільні батьківські збори “Навіщо дитині крила”.

Листопад 2008 року

1.Засідання шкільного батьківського комітету, обговорення ходу співробітництва.

Грудень 2008 року

1.Як зрозуміти дитину.

2.Про що сперечаються з питань сімейного виховання у нас та за кордоном.

Січень 2009 р., лютий 2009 року

1.Відкриті уроки, позакласні заходи з морально-духовного напрямку.

2.Участь у педагогічних читаннях, ярмарці педагогічних ідей.

3.Участь батьків в оцінці моральних якостей, рівня вихованості дітей.

Мета: удосконалення засобів взаємодій батьків, учнів, вчителів.

Березень 2009 року

1.Сімейне благополуччя – щастя вашої дитини. Людству добрі чоловіки потрібні більш, ніж великі.

2.Як бути, коли дитина робить “не те”?

Квітень, травень 2009 року

1.Підсумки роботи.

2.Участь батьків в оцінці сформованості моральних якостей.

3.Планування подальшої роботи.

Задача: Виявлення можливих відхилень та планування шляхів їх усунення.

Липень 2009 р.

1.Участь батьків у ремонті будівлі школи, класних кімнат.
IV.Контроль регулювання.

Мета: збір інформації, аналіз та корекція введення програми.

Вересень 2008 р. Складання розкладів навчально-виховного процесу, виховної роботи, роботи з батьками.

Жовтень 2008 р. Корекція індивідуальної роботи з учнями за підсумками діагностики.

Листопад 2008 р. Корекція впровадження програми при виникненні відхилень.

Грудень 2008 р.

1.Аналіз роботи за I семестр.

2.Співбесіда з кадрами.

Січень 2009 р. Корекція змін навантаження вчителів та кадрові зміни на II семестр.

Лютий 2009 р.

1.Вибірковий контроль за рівнем виховної роботи з духовно-морального виховання учнів 1-4 кл..

2.Корекція результатів контролю.

Березень 2009 р.

1. Вибірковий контроль за рівнем виховної роботи з духовно-морального виховання учнів 5-8 кл..

2.Корекція результатів контролю.

Травень 2009 р.

1.Корегування планів виховної роботи.

2.Підготовка до планування виховної роботи з урахуванням матеріалів корекції.


Серпень

 1. Участь у доборі і розстановці педкадрів.

 2. Розподіл педагогічного навантаження вчителів.

 3. Організація роботи класних керівників з офор­млення класних журналів.

 4. Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та постановці завдань на наступний навчальний рік.

 5. Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 • методики проведення першого уроку;

 • вимоги до заповнення класного журналу;

 • єдині педагогічні вимоги до учнів.

 1. Уточнення контингенту учнів по класах. Складання розкладу на І семестр. Підготовка шкільної документації.

 2. Участь у серпневих методичних заходах ра­йону.

 3. Огляд готовності навчальних кабінетів до но­вого навчального року.

 4. Уточнення навчальних планів та програм.

 5. Робота зі шкільним бібліотекарем.

 6. Перевірка календарно-тематичних планів учи­телів школи.

 7. Підготовка проектів наказів щодо організова­ного початку нового навчального року.


Вересень

 1. Участь у складанні тарифікації.

 2. Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором.

 3. Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт на І семестр.

 4. Складання графіка чергування вчителів по школі.

 5. Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які цього потребують.

 6. Організація додаткових за­нять.

 7. Організація проведення вхідної діагностики у класах нового набору з метою виявлення рівня знань учнів.

 8. Складання статистичних звітів .

 9. Коректування розкладу уроків.

 10. Надання допомоги керівникам методоб'єднань з метою вдосконалення планування.

 11. Перевірка особових справ учнів.

 12. Уточнення списків учнів .

 13. Інструктивно-методична нарада для нових учи­телів, індивідуальна робота з ними.

 14. Організація і комплектування ГПД.

 15. Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

 16. Загальний оглядовий контроль з метою пере­вірки організованості початку нового навчально­го року.

 17. Тематичний контроль, згідно з річним планом (р. «Внутрішкільний контроль»).

 18. Попереджувальний контроль (попередження помилок у роботі вчителів, особлива увага моло­дим спеціалістам).

 19. Перевірка техніки читання молодших школярів (кінець вересня).


Жовтень

 1. Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять, ГПД, гуртків .

 2. Перевірка документації з планування роботи вчителів; календарного планування; вибірково-поурочного планування; план роботи навчальних кабінетів; план позакласної роботи з предметів.

 3. Складання замовлень на підручники, навчальні посібники, довідкову та художню літературу спільно з бібліотекарем.

 4. Контроль за технікою читання всіх вікових груп, у тому числі вибірково класи молодших школярів (контрольні класи).

 5. Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

  • відвідання системи уроків з основних пред­метів - у 4 та 5 класах з метою порівняльного аналізу стану викладання;

  • проведення контрольних робіт у 5 класах з метою виявлення рівня знань учнів;

  • організація і проведення педагогічного кон­силіуму вчителів, що працюють у 5 класах, та класоводів, які випустили їх, з метою вироблення єди­них педагогічних вимог щодо наступності в на­вчанні.

 6. Перевірка правильності ведення шкільної до­кументації.

 7. Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань організації та проведення атестації педпрацівників.

 8. Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад


Листопад

 1. Організація та надання допомоги у проведенні предметних декад, тижнів.

 2. Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

 3. Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечен­ня учнів навчальною літературою.

 4. Контроль за навчально-виховним процесом.

 5. Інструктивно-методична нарада для вчителів, що працюють у 9 класах.

 6. Проведення педагогічних консиліумів щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з учнями, які мають труднощі у навчанні та об­дарованими дітьми.

 7. Перевірка роботи предметних гуртків, факуль­тативів, курсів за вибором.

 8. Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

 9. Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підго­товки і проведення творчого звіту вчителя.

 10. Підготовка до участі у районних олімпіадах.

 11. Організація та проведення конкурсу на кра­щого вчителя року.


Грудень

 1. Контроль за навчально-виховним процесом.

 2. Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи.

 3. Складання плану роботи для вчителів на кані­кулах.

 4. Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр.

 5. Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування і дисципліни.

 6. Підготовка розпорядження про закінчення I семестру та проведення методичної роботи під час канікул.

 7. Підготовка і проведення директорських конт­рольних робіт, доповідна на ім'я директора, щодо наслідків та аналізу цих робіт.

 8. Проведення співбесід з учителем щодо стану виконання навчальних програм з класними керів­никами про підсумки роботи з учнівським колек­тивом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та уза­гальнення матеріалів.

 9. Участь у районних олімпіадах.

 10. Перевірка стану всеобучу (відвідування учня­ми школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання).

 11. Проведення підсумків роботи з питань облад­нання навчальних кабінетів.

 12. Проведення оглядів, конкурсів навчальної роботи учнів.

 13. Організація та проведення конкурсу на кращу наукову учнівську роботу.


Січень

 1. Участь у підготовці та проведенні педради.

 2. Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема, практич­них, лабораторних робіт, виконання ви­мог щодо ведення шкільної документації .

 3. Складання розкладу уроків, графіка конт­рольних, практичних, лабораторних робіт, на II семестр.

 4. Участь у складанні графіка внутрішкільного керівництва та контролю на II семестр .

 5. Уточнення графіка чергування вчителів та класів по школі.

 6. Проведення співбесіди з учителями про стан їхньої роботи над обраною ними методичною проблемою, надання допомоги в разі потреби; уза­гальнення матеріалів співбесід.

 7. Перевірка календарного планування на II семестр.

 8. Підготовка і передача до відділу освіти інфор­мації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчальним планом.

 9. Контроль за навчально-виховним процесом.

 10. Робота з комплектування перших класів (відвідування дитсадків, екскурсія майбутніх пер­шокласників до школи, організація занять з дітьми, які не відвідують дитсадків).

 11. Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах.

 12. Класно-узагальнюючий контроль з метою пе­ревірки дотримання вчителями єдиних педагогіч­них вимог, навантаження учнів домашнім завдан­ням.


Лютий

 1. Перевірка стану виконання навчальних про­грам та повторення навчального матеріалу (запи­си в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

 2. Перевірка стану ведення зошитів учнями, кон­троль за цим з боку вчителів.

 3. Контроль за виконанням єдиного орфографіч­ного і мовного режиму.

 4. Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на но­вий навчальний рік.

 5. Контроль ведення документації методоб'єднань.

 6. Участь у роботі шкільних атестаційних комісій.


Березень

 1. За узгодженням з директором, визначення вчи­телів, які працюватимуть у 5 класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особ­ливостями роботи в цих класах.

 2. Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

 3. Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації.

 4. Підготовча навчальна робота до складання пла­ну роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагаль­нення одержаної інформації).

 5. Контроль за відвідуванням учнями занять.

 6. Участь у підготовці та проведенні педради.

 7. Створення робочої творчої групи для складан­ня плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

 8. Контроль за організацією поточного та огля­дового повторення навчального матеріалу.

 9. Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.

 10. Складання графіка контрольних робіт та додаткових занять і консультацій.


Квітень

 1. Контроль за навчально-виховним процесом.

 2. Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації.

 3. Підготовка документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації. Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів влітку.

 4. Перевірка виконання навчальних програм.

 5. Підготовка роботи з комплектування перших і десятих класів.

 6. Класно-узагальнюючий контроль в 9, 11 кла­си з метою вивчення навчального навантаження на учнів.

 7. Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному на­вчальному році.

 8. Рейд всеобучу.

 9. Підсумки стажування, наставництва.


Травень

 1. Контроль за навчально-виховним процесом.

 2. Перевірка класних журналів з метою виявлен­ня ступеня виконання навчальних планів та про­грам.

 3. Перевірка готовності екзаменаційних матері­алів у вчителів.

 4. Перевірка готовності кабінетів до іспитів.

 5. Перевірка проведення консультацій перед іспи­тами.

 6. Перевірка ефективності проведення заключно­го повторення з предметів, які виносяться на іспити.

 7. Підготовка матеріалів на засідання педагогіч­ної ради про допущення учнів до державної підсумкової атестації.

 8. Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до іспитів і режимом їхнього навчального навантаження.

 9. Перевірка якості знань учнів у випускних класах.

 10. Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів у наступні класи.

 11. Оформлення документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

 12. Підведення підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

 13. Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої творчої групи.

 14. Аналіз підсумків роботи шкільних методоб'єд­нань, звіт керівників.

 15. Організація огляду підручників, якими корис­тувались учні.

 16. Аналіз рівня забезпеченості школи підручни­ками на наступний навчальний рік.

 17. Складання графіка проведення навчальних екскурсій та виробничої практики.


Червень

 1. Контроль за організованим проведенням державної підсумкової атестації.

 2. Перевірка оформлення екзаменаційної доку­ментації.

 3. Підготовка звітів за рік (іспити, підсумки року).

 4. Планування роботи на навчальний рік.

 5. Перевірка записів в особових справах учнів.

 6. Набір у перші та десяті класи.

 7. Оформлення документів: атестатів, свідоцтв, грамот.

 8. Підготовка списків учителів, учнів, батьків для заохочення.

 9. Організація роботи щодо підготовки навчаль­ного матеріалу до наступного навчального року.

 10. Попередній розподіл педагогічного наванта­ження (індивідуальні бесіди з учителями).

 11. Підготовка та проведення випускного вечора.

Схожі:

ВИПУСК ТРИДЦЯТИЙ
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Затверджено список спортсменів-кандидатів на участь в Олімпійських іграх в Лондоні
Затверджено список спортсменів, які включені до числа кандидатів на участь у Іграх ХХX Олімпіади у Лондоні (Великобританія) 2012...
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
Франка Серія “Педагогіка” ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ ДРОГОБИЧ ВИДАВНИЧИЙ...
Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010...
М. Тодики доктора юридичних і політичних наук, професора В. С. Журавського...
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка