Тема: Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права


Скачати 474.88 Kb.
НазваТема: Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права
Сторінка1/5
Дата04.04.2013
Розмір474.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5
Тестові завдання
Тема: Поняття, система і значення Особливої частини кримінального права


 1. Система кримінально-правових норм, в яких сформульовані ознаки окремих злочинів і встановлені види та розміри покарання за їх вчинення, це:

 1. Загальна частина кримінального права;

 2. кримінальне право;

 3. Особлива частина кримінального права;

 4. правозастосовча практика;

 5. основні поняття і терміни в галузі боротьби зі злочинністю.
 1. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується поняття Особливої частини кримінального права України:

 1. в Особливій частині кримінального права закріплені деякі кримінально-правові поняття, що стосуються окремих видів злочинів;

 2. в нормах Особливої частини кримінального права закріплені положення, які спільні для всіх видів злочинів;

 3. в нормах Особливої частини регламентовані умови правомірності добровільної відмови від доведення до кінця окремих видів злочинів;

 4. в нормах Особливої частини не передбачені умови звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці;

 5. джерелами Особливої частини кримінального законодавства України є постанови Пленуму Верховного Суду України з питань відповідальності за окремі види злочинів.
 1. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується поняття Особливої частини кримінального права України:

 1. в нормах Особливої частини регламентовані умови правомірності дійового каяття щодо окремих видів злочинів;

 2. норми Особливої частини можуть бути лише забороняючими;

 3. норми Особливої частини кримінального права мають бути викладені лише в КК України;

 4. джерелами Особливої частини кримінального законодавства України є матеріали опублікованої судової практики;

 5. злочинність і караність окремих злочинів встановлюється Конституцією України.
 1. В якій відповіді наведене правильне положення, що стосується поняття Особливої частини кримінального права України:

 1. в нормах Особливої частини кримінального права закріплені положення, які спільні для всіх видів правопорушень;

 2. в чинному КК України є випадки невідповідності між положеннями Загальної та Особливої частини;

 3. в нормах Особливої частини передбачені умови застосування амністій щодо окремих видів злочинів;

 4. система Особливої частини кримінального права України побудована на принципі єдності суб'єкта посягань, передбачених одним розділом Особливої частини КК.

 5. в нормах Особливої частини кримінального права передбачені умови звільнення від кримінального покарання за окремі види злочинів.
 1. В якій відповіді вказаний елемент предмету Особливої частини кримінального права України як галузі науки та навчальної дисципліни:

 1. порядок проведення розслідування в кримінальних справах;

 2. норми чинного кримінального законодавства про відповідальність за окремі види злочинів;

 3. причини та умови вчинення злочинів;

 4. особа злочинця;

 5. режим відбування покарання у вигляді позбавлення волі;
 1. В якій відповіді вказаний елемент предмету Особливої частини кримінального права України як галузі науки та навчальної дисципліни:

 1. підстави для застосування заходів профілактики окремих видів злочинів;

 2. динаміка злочинності;

 3. особа злочинця;

 4. норми Особливої частини кримінального законодавства зарубіжних держав;

 5. порядок визначення місць, в яких відбувається позбавлення волі.
 1. В якій відповіді вказаний елемент предмету Особливої частини кримінального права України як галузі науки та навчальної дисципліни:

 1. поняття злочину;

 2. норми, які визначають підслідність та підсудність в кримінальних справах;

 3. структура злочинності;

 4. історія питань Особливої частини;

 5. особи, які вправі давати письмові вказівки слідчому з питань кваліфікації злочинів.
 1. Особлива частина кримінального права України включає в себе норми таких видів:

 1. колізійні; d) амністуючі;

 2. правовстановлюючі; e) дозволяючі.

 3. забороняючі; 1. Особлива частина кримінального права України включає в себе норми таких видів:

 1. одноразові; d) про помилування;

 2. похідні; e) каральні

 3. заохочувальні;
 1. Особлива частина кримінального права України включає в себе норми таких видів:

 1. наздвичайні; c) роз'яснюючі; e) амністуючі;

 2. основні; d) пом'якшуючі.
 1. Яка відповідь містить правильно сформульоване поняття "забороняючих" норм Особливої частини кримінального права України:

 1. це норми, в яких закріплені правила кваліфікації окремих видів злочинів;

 2. це норми, в яких сформульовані ознаки окремих злочинів і встановлені види та розміри покарання за їх вчинення;

 3. це норми, в яких передбачені умови звільнення від кримінальної відповідальності за окремі злочини;

 4. це норми, в яких закріплені деякі кримінально-правові поняття, що стосуються окремих злочинів (розкрито зміст таких понять);

 5. це норми, в яких закріплені правила вирішення питань колізії між нормами Особливої частини.
 1. Яка відповідь містить правильно сформульоване поняття "заохочувальних" норм Особливої частини кримінального права України:

 1. це норми, в яких сформульовані ознаки окремих злочинів і встановлені види та розміри покарання за їх вчинення;

 2. це норми, в яких закріплені деякі кримінально-правові поняття, що стосуються окремих злочинів (розкрито зміст таких понять);

 3. це норми, в яких закріплені загальні правила кваліфікації злочинів;

 4. це норми, в яких закріплені правила застосування кримінально-правових норм;

 5. це норми, в яких передбачені умови звільнення від кримінальної відповідальності за окремі злочини, в тому числі закінчені.
 1. Яка відповідь містить правильно сформульоване поняття "роз'яснюючих" норм Особливої частини кримінального права України:

 1. це норми, в яких сформульовані ознаки окремих злочинів і встановлені види та розміри покарання за їх вчинення;

 2. це норми, які регламентують порядок звільнення від кримінальної відповідальності;

 3. це норми, в яких закріплені деякі кримінально-правові поняття, що стосуються окремих злочинів (розкрито зміст таких понять);

 4. це норми, в яких закріплені правила вирішення питань конкуренції між правовими нормами;

 5. це норми, в яких закріплені правила застосування кримінально-правових норм.
 1. Вкажіть структурну частину забороняючої норми Особливої частини кримінального законодавства:

 1. основна частина; c) міра покарання; e) тлумачення.

 2. заохочення; d) санкція;
 1. Вкажіть структурну частину забороняючої норми Особливої частини кримінального законодавства:

 1. диспозиція; c) міра покарання; e) роз'яснення.

 2. заохочення; d) назва;
 1. Норми Особливої частини кримінального права України містяться:

 1. в постановах Пленуму Верховного Суду України;

 2. в статтях Особливої частини КК України;

 3. в вироках судів, постановлених з конкретних справ;

 4. в працях вчених-юристів;

 5. в усіх названих вище джерелах.
 1. Норми Особливої частини кримінального права України містяться:

 1. у будь-яких процесуальних документах, які мають законну силу;

 2. у вироках місцевого, апеляційного та Верховного суду України ;

 3. в наукових монографіях та статтях;

 4. в усіх вказаних вище джерелах;

 5. в жодному з названих джерел.
 1. В якій відповіді найбільш правильно вказано, які положення входять до предмета навчальної дисципліни Особливої частини кримінального права України?

 1. норми чинного кримінального законодавства України;

 2. історія питань Особливої частини кримінального права України;

 3. питання Особливої частини кримінального права зарубіжних держав;

 4. проблеми вдосконалення практики застосування норм Особливої частини кримінального права України;

 5. в усіх відповідях наведені положення, які входять до предмета відповідної навчальної дисципліни.
 1. В якій відповіді наведене правильне положення, яке характеризує взаємозв'язок Загальної та Особливої частини кримінального права України?

 1. Загальна і Особлива частини кримінального права України застосовуються лише взаємопов'язано;

 2. норми Загальної та Особливої частини кримінального права України викладені в нормативно-правових актах однакової юридичної сили;

 3. положення Загальної частини кримінального права України мають пріоритет над положеннями його Особливої частини;

 4. положення Особливої частини кримінального права України мають пріоритет над положеннями його Загальної частини;

 5. зміна норм Особливої частини кримінального права обов'язково пов'язана зі зміною норм його Загальної частини.
 1. Перелік та ознаки діянь, які визнаються злочинами та їх караність визначається:

 1. нормами Конституції України;

 2. законами України та міжнародними договорами, ратифікованими Україною;

 3. будь-якими актами, що містять кримінально-правову санкцію;

 4. статтями КК України та некодифікованими законодавчими актами кримінально-правового характеру;

 5. лише статтями Особливої частини КК України.
   

 1. Встановлення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом прийняття кримінально-правової норми і закріплення її в КК це –

 1. систематизація кримінально-правових норм;

 2. інкорпорація кримінально-правових норм;

 3. кодифікація кримінального права;

 4. криміналізація;

 5. розмежування злочинів та інших правопорушень.
 1. Усунення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом виключення з КК певної статті чи її зміни це –

 1. лібералізація відповідальності;

 2. декриміналізація;

 3. диференціація відповідальності;

 4. відмежування злочинів від проступків та інших незлочинних правопорушень;

 5. правовий волюнтаризм.
 1. Криміналізація - це:

 1. встановлення більш суворої відповідальності шляхом зміни санкції статті;

 2. доповнення статті Особливої частини КК новими кваліфікуючими чи особливо-кваліфікуючими ознаками;

 3. встановлення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом прийняття кримінально-правової норми і закріплення її в КК;

 4. поширювальне тлумачення кримінально-правової норми, в результаті чого зроблений висновок про необхідність її застосування до певного кола випадків;

 5. усунення кримінальної відповідальності за певне діяння.
 1. Індивідуалізація кримінальної відповідальності - це:

 1. усунення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом виключення з КК певної статті чи її зміни;

 2. вибір форми кримінальної відповідальності, виду та розміру покарання з врахуванням ступеня суспільної небезпеки і особи винного;

 3. призначення покарання з врахуванням особи підсудного;

 4. звільнення від кримінальної відповідальності за підставами, передбаченими КК;

 5. стан, коли в КК відповідальність за однорідні посягання встановлена кількома статтями

 6. (частинами статей), які передбачають більш чи менш суворе покарання з врахуванням певних ознак.
 1. Декриміналізація - це:

 1. пом'якшення покарання за певний злочин;

 2. доповнення санкції статті Особливої частини КК альтернативним, більш м'яким покаранням;

 3. виділення спеціальної норми про "привілейований" склад злочину;

 4. прийняття постанови Пленуму Верховного Суду України, в якій дане роз'яснення щодо застосування певної кримінально-правової норми;

 5. усунення кримінальної відповідальності за певне діяння шляхом виключення з КК певної статті чи її зміни.
 1. Вибір форми кримінальної відповідальності, виду та розміру покарання з врахуванням ступеня суспільної небезпеки і особи винного - це:

 1. диференціація кримінальної відповідальності;

 2. тлумачення кримінального закону;

 3. конкуренція кримінально-правових норм;

 4. індивідуалізація кримінальної відповідальності;

 5. індивідуалізація покарання.
 1. Стан, коли в КК відповідальність за однорідні посягання встановлена кількома статтями (частинами статей), які передбачають більш чи менш суворе покарання з врахуванням певних ознак це –

 1. систематизація кримінально-правових норм;

 2. розмежування злочинів;

 3. врахування особи винного та обставин вчинення злочину;

 4. індивідуалізація кримінальної відповідальності;

 5. диференціація кримінальної відповідальності.
 1. Яке твердження, що стосується поняття криміналізації (декриміналізації) та її способів, є правильним?

 1. доповнення Особливої частини КК України новою ст.2121 „Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” призвело до криміналізації передбачених цією статтею діянь;

 2. виключення статті Особливої частини КК завжди призводить до декриміналізації діяння;

 3. доповнення Особливої частини КК новою статтею завжди призводить до криміналізації діяння;

 4. виключення із КК статті Особливої частини, що містить спеціальну норму, не є декриміналізацією заборонованого нею діяння, бо залишається загальна норма, за якою можна буде кваліфікувати відповідне діяння;

 5. виключення із КК статті Особливої частини, що містить норму про частину, не є декриміналізацією забороненого нею діяння, бо залишається норма про ціле, за якою завжди можна буде кваліфікувати відповідне діяння.
 1. Диференціація кримінальної відповідальності - це:

 1. наявність в санкції статті Особливої частини КК альтернативних покарань;

 2. стан, коли в КК відповідальність за однорідні посягання встановлена кількома статтями (частинами статей), які передбачають більш чи менш суворе покарання з врахуванням певних ознак;

 3. можливість посилення чи послаблення покарання за злочин з врахуванням обставин, які пом'якшують чи обтяжують покарання;

 4. наявність підстав, з врахуванням яких особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності;

 5. звільнення від покарання та його відбування у передбачених законом випадках.  1   2   3   4   5

Схожі:

Контрольні питання для підготовки до заліку із Загальної частини кримінального права
Поняття, завдання та система кримінального права. Наука кримінального права як галузь правознавства
ЗМІСТ
Наведена бібліографічна інформація про праці з Загальної та Особливої частини кримінального права, видані в Україні за період з 1991...
Кримінальне право є однією з професійно-орієнтованих дисциплін. Курс...
Це неможливо без знання відправних положень Загальної частини: підстав кримінальної відповідальності; поняття злочину та його складу,...
1. Поняття кримінального права. Завдання, функції та принципи кримінального права
Поняття закону про кримінальну відповідальність. Структура кримінального кодексу
Реферат з правознавства
Поняття злочину, як і поняття можливого наслідку для особи, що вчинила його, — покарання, є наріжним, визна­чальними поняттями кримінального...
Тема ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права
ТЕМА № ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ, ЗНАЧЕНЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ...
...
Академічна асоціація юристів і правознавців країн СНД
Актуальні питання кримінального права, кримінально виконавчого права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ (у питаннях та відповідях) Навчально-методичний посібник
Тема Поняття, завдання та значення кримінального процесу. Кримінально-процесуальне законодавство України
5. БЮДЖЕТНЕ ПРАВО І БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
Модуль РОЗКРИТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНОГО СКЛАДУ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка