Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання


Скачати 138.2 Kb.
НазваМіської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дата13.08.2013
Розмір138.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Проект
УКРАЇНА

РІШЕННЯ

Синельниківської міської ради

Тридцять третя сесія VІ скликання

Про внесення змін та доповнень до

міської Програми захисту прав дітей

та розвитку сімейних форм виховання

у місті Синельниковому на 2011-2015 роки
Керуючись пунктом 22 статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», враховуючи розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23.12.2010 №Р-786/0/3-10 «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2011-2015 роки» з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей:


  1. Затвердити внесення змін та доповнень до Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у місті Синельниковому на 2011-2017 роки, згідно з додатком 1.

  2. Затвердити Паспорт Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Синельниковому із змінами та доповненнями на 2011 – 2017 роки згідно з додатком 2.

  3. Затвердити Перелік завдань і заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Синельниковому із змінами та доповненнями на 2011 – 2017 роки згідно з додатком 3.

  4. Затвердити Показники оцінки ефективності виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Синельниковому із змінами та доповненнями на 2011 – 2017 роки згідно з додатком 4.

  5. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ служби у справах дітей міської ради /Маковицька/.

  6. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії міської ради з питань соціальної політики та праці, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту /Кірко/.


.,

Міський голова Д.І. Зражевський


Додаток 1

до рішення міської ради

Програма

захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

у місті Синельниковому із змінами та доповненнями на 2011 – 2017 роки
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
Стабільність держави, її економічний розвиток значною мірою залежать від фізичного та духовного розвитку дитини, ставлення держави до її проблем, інтересів та потреб.

Україна як член міжнародного співтовариства бере участь у діяльності зі створення сприятливого для дітей середовища, в якому гідний розвиток і захист їх прав забезпечується з дотриманням принципів демократії, рівності, миру, соціальної справедливості з урахуванням моральних засад та традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на зміцнення сім’ї і морального здоров’я дітей в Україні.

Попри активізацію зусиль по поліпшенню становища дітей, створення умов для їх гармонійного розвитку, в місті Синельниковому суттєво не зменшується кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. А одним із критеріїв стану захисту прав дитини та її добробуту як в державі, так і в районі, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Необхідно принципово змінювати підходи до влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.08.2013 року на обліку в службі у справах дітей Синельниківської міської ради перебуває 126 дітей. Із них 94 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, 32 дитини, які опинились у складних життєвих обставинах. Протягом 2013 року, під час проведення профілактичних рейдових заходів «Діти вулиці», виявлено 1 дитину.

Причинами виходу дітей на вулицю є сімейні проблеми, вживання алкогольних напоїв, правопорушення, неспроможність багатьох сімей виховувати дітей, мотивована бідністю, безвідповідальністю батьків, безробіттям, зростанням цін на товари першої необхідності, зокрема, дитячі і, як результат, погіршення матеріального благополуччя населення.

Мають місце випадки застосування батьками насильства у відношенні до своїх дітей. Більшість з тих, хто постраждав від жорстокого поводження, пережили психічну травму, у результаті чого вони розвиваються надалі зі значними особистісними, емоційними і поведінковими особливостями, що негативно впливає на їхнє подальше життя.

Діти, що покинуті батьками або самі покинули сім’ю, в якій не створено належних умов для життя та повноцінного розвитку, схильні до бродяжництва, жебракування, крадіжок, вживання алкогольних напоїв, токсичних й наркотичних речовин та можуть стати жертвами сексуальних злочинів. Життя і здоров’я таких дітей постійно перебуває під загрозою.

У сучасних умовах становлення ринкових відносин, диференціації суспільства, погіршення матеріального і духовного становища дітей назріли і такі проблеми:

захворювання дітей, зокрема збільшення кількості хронічних захворювань;

зниження якості соціалізації дітей;

споживацьке ставлення дорослих до дітей, використання їх у власних інтересах.

Соціалізація дітей сьогодні проходить в умовах зміни системи цінностей і орієнтацій. Це ставить перед суспільством нові завдання щодо виховання дітей, опікування ними державою. Тобто, їм необхідні правовий захист і підтримка.

Правовий захист дітей є системою заходів правового, організаційного, фінансового плану, спрямованою на забезпечення безпеки їх повсякденного життя і призначеною для здійснення допомоги дітям, які через різні обставини залишились позбавленими (повністю або частково) тих пільг і послуг, які необхідні для їх нормального розвитку.

Актуальність проблем дитинства для перспективи розвитку держави разом із завданням посилення результативності позитивних процесів у цій сфері обумовлюють необхідність вироблення якісно нового підходу щодо забезпечення дітям району повноцінного розвитку відповідно до їх потреб, докорінних змін у механізмах співпраці органів влади і громадськості. Початком нового етапу в місті Синельниковому у сфері захисту прав дітей має стати Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у на 2011 – 2017 роки (далі – Програма).
ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті Синельниковому.
ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Основними шляхами і напрямами реалізації Програми є:

створення умов для народження здорової дитини;

обмеження поширення серед дітей ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;

створення належних умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей, як фізичного, так і морального, формування здорового способу життя, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, матеріального забезпечення сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству;

організація розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

уникнення найгірших форм дитячої праці та їх ліквідація шляхом запровадження ефективних економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей;

профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми.

ІV. Строки і етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2011 – 2017 років в один етап.
V. Перелік завдань і заходів Програми

Програма передбачає реалізацію наступних пріоритетних завдань:

підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку;

удосконалення методичної роботи щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання;

функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» з метою обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, які бажають взяти їх на виховання, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

організація інформаційної кампанії з питань формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей;

проведення інформаційної кампанії серед дітей старшого шкільного віку з метою запобігання захворюванню на ВІЛ/СНІД;

підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей;

поліпшення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах;

забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров’я, стати перешкодою у здобутті освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку;

активізація профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі;

розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

розвиток у дітей навичок з прийняття рішень, що впливають на їхнє життя.

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

Забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел незаборонених законодавством.

Орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому складають 74 200 грн., у тому числі за рахунок міського бюджету – 74 200 грн.

Реалізація Програми не потребує додаткових кадрових ресурсів.
VІІ. Організація управління та контролю за ходом

виконання Програми

Організацію управління та контроль за ходом виконання програми здійснює служба у справах дітей Синельниківської міської ради.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціальної політики та праці, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

VІІІ. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Реалізація Програми сприятиме:

запровадженню системи захисту прав дітей та збереженню їхнього здоров’я;

активізації діяльності структурних підрозділів виконкому, установ міста, які займаються соціальним захистом дітей та громадськості щодо підтримки сімей з дітьми;

зменшенню кількості бездоглядних та безпритульних дітей;

поширенню практики сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

збільшенню рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім’ї;

зменшенню чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

створенню умов для активізації національного усиновлення;

зменшенню кількості правопорушень та злочинності серед неповнолітніх;

забезпеченню широкої участі дітей у житті суспільства, поширенню соціальної реклами та широкого висвітлення в засобах масової інформації питань соціально-правового захисту дітей, дотримання положень Конвенції ООН про права дитини.

Міський голова Д.І. Зражевський

Додаток 2

до рішення міської ради

ПАСПОРТ Програми

1. Назва: Про внесення змін та доповнень до Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в місті Синельниковому на 2011 – 2017 роки.
2. Підстава для розроблення Програми : Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.12.2010 №Р-786/0/3-10 «Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2011-2015 роки».
3. Замовник Програми: Синельниківська міська рада
4. Координатор Програми: служба у справах дітей міської ради
5. Відповідальні за виконання Програми: служба у справах дітей міської ради, відділ освіти міської ради, комунальний заклад «Синельниківська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради», Синельниківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Синельниківський міський відділ з обслуговування м. Синельникове та Синельниківського району головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області, виконавчий комітет міської ради.
6. Мета Програми: забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей в місті
7. Початок дії Програми: березень 2011 року, закінчення: грудень 2017 року.
8. Етапи виконання Програми: виконується в один етап.
9. Обсяги фінансування Програми :
Обсяг фінансування, усього

За роками виконання, тис. грн.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Міський бюджет

74200

-

11250

12300

12850

14400

11450

11950

Усього

74200

-

11250

12300

12850

14400

11450

11950

10. Очікувані кінцеві результати виконання програми:


Напрями показників Програми

Найменування показників виконання Програми

Одиниця виміру

Значення показників

Усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення належних умов для їх навчання, виховання та розвитку

Проведення міського свята до Дня захисту дітей


Особи


600

60

70

80

90

100

100

100

2. Удосконалення методичної роботи щодо захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання

Кількість виготовлених інформаційно-методичних матеріалів

Одиниці

600

60

70

80

90

100

100

100

Кількість проведених семінарів, нарад

Одиниці


14222222

2

3. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Чисельність дітей, влаштованих до сімейних форм виховання протягом року

Відсотки

20

10

15

20

25

30

31

32

Кількість усиновлених дітей

Особи

7

1

1

1

1

1

1

1

Чисельність дітей, влаштованих під опіку, піклування

Особи

35

5

5

5

5

5

5

5

Кількість дітей, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

Особи

7

1

1

1

1

1

1

1

Чисельність дітей, влаштованих до сімейних форм виховання із закладів соціального захисту

Особи

30

5

5

5

5

5

3

2

4. Забезпечення реалізації права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, що може бути небезпечною для її здоров’я, стати перешкодою у здобутті нею освіти чи завдавати шкоди фізичному, розумовому, духовному і моральному розвитку

Кількість проведених перевірок підприємств, установ, організацій усіх форм власності, де працюють неповнолітні

Одиниці

14

2

2

2

2

2

2

2


11. Координація за виконанням Програми: здійснює відділ у справах дітей; контроль - постійна комісія міської ради з питань соціальної політики та праці, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту /Кірко/.

Міський голова Д.І. Зражевський

Схожі:

Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23. 12. 2010 №Р-786/0/3-10 «Про погодження проекту Програми захисту прав дітей...
Міської Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 23. 12. 2010 №Р-786/0/3-10 «Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних...
Про хід виконання Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Синельниковому протягом 2012 року вжиті відповідні заходи по виконанню Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання...
Перелік завдань і заходів Програми захисту прав дітей та розвитку...
Перелік завдань і заходів Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Синельникове на 2011-2015 роки
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на лютий 2011 року №
Про затвердження «Міської програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Нікополі»
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на квітень 2011 року №
...
ПЛАН РОБОТИ виконавчих органів міської ради на березень 2011 року №
...
Показники оцінки ефективності виконання Програми захисту прав дітей...
Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених, багатодітних сімей, дітей-інвалідів,...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Програми захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Синельникове на 2011-2015 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка