МЕТОДИКА розрахунку компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Тернополя за пільговий проїзд окремих категорій громадян Загальні положення


Скачати 154.26 Kb.
НазваМЕТОДИКА розрахунку компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Тернополя за пільговий проїзд окремих категорій громадян Загальні положення
Дата24.05.2013
Розмір154.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додаток № 1

до рішення виконавчого комітету

від «30» березня 2011 року

№504

МЕТОДИКА
розрахунку компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам електро- та автомобільного транспорту м. Тернополя за пільговий проїзд окремих категорій громадян
1. Загальні положення
1.1. Методика розрахунку компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету підприємствам електро- та автомобільного транспорту м.Тернополя за пільговий проїзд окремих категорій громадян (далі – Методика) розроблено з метою забезпечення комплексного розв’язання проблеми фінансування компенсаційних виплат за пільгові перевезення пасажирів, забезпечення компенсацій та створення умов для всебічного розвитку і підвищення якості соціально значущих послуг електро- та автомобільного транспорту, забезпечення беззбиткової діяльності перевізників, а також оптимізації та забезпечення контролю розподілу і використання спрямованих на компенсацію коштів державної субвенції місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення.

1.2. Законодавчою та нормативно-правовою базою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2001 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», від 4 березня 2002 року № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету», наказу Міністерства статистики України від 27 травня 1996 року № 150 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах», інші законодавчі і нормативні акти Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, власні нормативні акти виконавчого комітету, що регулюють відносини у відповідній сфері.
2. Організація компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян

2.1. Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян при здійсненні соціально значущих послуг за регульованим (встановленим) тарифом, тобто маршрутами загального користування звичайного режиму руху, здійснюється за рахунок коштів державної субвенції місцевим бюджетам на виконання програм соціального захисту населення. .

2.2.Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян підприємствам міського електро- та автомобільного транспорту здійснюється на підставі договору на перевезення пасажирів на маршруті загального користування у звичайному режимі руху .

2.3.Замовлення на пільгові перевезення формуються виходячи з обсягів бюджетних коштів, передбачених на компенсацію цих послуг (перевезень).

2.4.Обсяги пільгових перевезень у міському електро- та автомобільному транспорті м.Тернополя визначаються на підставі коефіцієнтів співвідношення кількості безплатних пасажирів до платних (середніх значень по електро- та автобусних маршрутах), встановлених шляхом обстеження пасажиропотоків на відповідних маршрутах.

2.5.Обстеження пасажиропотоків для встановлення середніх значень коефіцієнтів співвідношення безплатних пасажирів до платних здійснюється комісією з представників замовника, розпорядника коштів, та інших структурних підрозділів міської ради , а також представників від перевізників, один раз на квартал . При розрахунках на наступний бюджетний рік використовуються дані обстежень в 4-му кварталі.

2.6.Результати обстеження оформляються актом обстеження пасажиропотоку на кожному електро- та автомобільному маршруті звичайного режиму руху (додаток №1). Середні значення коефіцієнтів співвідношення безплатних пасажирів до платних по міських маршрутах електро- та автомобільного транспорту встановлюються комісією , створеною для визначення обсягів пільгових пасажироперевезень.

2.7.У разі організації перевезень за новими автобусними та тролейбусними маршрутами у звичайному режимі руху, в розрахунках компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян по даному маршруту застосовується коефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних на рівні загальноприйнятого до наступного обстеження.

3. Визначення розміру компенсаційних виплат за пільговий

проїзд окремих категорій громадян для окремого перевізника
3.1. Потреба коштів на компенсаційні виплати за рахунок субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян електро- та автомобільним транспортом у м. Тернополі на відповідний бюджетний рік формується головним розпорядником коштів з розрахунку фактичних обсягів пільгових перевезень за попередній бюджетний рік, але не менше мінімального розміру потреби, який визначається як сума втрат виручки від пільгового проїзду відповідних категорій громадян за встановленим тарифом відповідно до частоти поїздок:

Sпот = (P · b · tв) ·12 міс, де


  • P загальна кількість громадян пільгових категорій, визначених чинним законодавством України, які мають право на безкоштовний проїзд в міському пасажирському транспорті, на початок року згідно з даними персоніфікованого обліку управління соціальної політики та управління Пенсійного фонду в м. Тернополі;

  • b – частота поїздок пільгових категорій громадян у міському електро- та автомобільному транспорті в місяць: 10 – міським автомобільним транспортом, 15 – міським електротранспортом, 60 – для працюючих категорій громадян, які мають пільги на безкоштовний проїзд, затверджених наказом Міністерства статистики України від 27.05.96 № 150 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах»;

  • tв – встановлений тариф на проїзд одного пасажира у міському електро- та автомобільному транспорті у звичайному режимі руху.

3.2. Планування потреб коштів компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян на відповідний бюджетний рік здійснюється окремо за видами міського електро- та автомобільного транспорту.

3.3. З урахуванням загальних обсягів бюджетних призначень на відповідний бюджетний рік проводиться відповідне корегування маршрутної мережі, обсягів соціально значущих послуг електро- та автомобільного транспорту та формування замовлень на ці послуги.

3.4. Формування бюджетних призначень по кожному перевізнику здійснюється шляхом розподілу загальних обсягів, передбачених на компенсації бюджетних коштів, пропорційно замовленню на соціально значущі послуги.

  • Qпіл – обсяг пільгових перевезень, пас.:

Qпіл = Qплат ·K

Kкоефіцієнт співвідношення безплатних пасажирів до платних, визначений відповідно до пункту 2.4. даного Порядку;
Qплат. – обсяг платних пасажироперевезень, відображений у поданому Перевізником звіті і обчислений згідно отриманих доходів від пасажироперевезень / від кількості реалізованих квитків на проїзд/
4. Порядок виділення та використання компенсаційних виплат
4.1. Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян повинні бути зареєстровані у розпорядника коштів. Для реєстрації перевізник повинен надати наступну інформацію:

- копію діючого договору на організацію перевезень пасажирів;

- довідку про маршрути;

- назву та номер маршруту;

- довжина оборотного рейсу по кожному маршруту;

- час виконання оборотного рейсу по кожному маршруту;

- довжину маршруту;

- планова кількість оборотних рейсів по кожному маршруту;

- задіяні на маршруті марки та кількість автобусів;

- встановлений для підприємства тариф (вартість проїзду).

4.2. Для отримання компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян перевізник повинен щомісячно до 4-го числа місяця, слідуючого за звітним, надати розпоряднику бюджетних коштів наступну звітність:

- звіт про фактичну кількість виконаних оборотних рейсів по кожному маршруту , обсяги платних пасажироперевезень та отримані доходи від платних пасажироперевезень(додаток № 2).

Перевізник несе відповідальність за відображені у звіті дані щодо виконання показників роботи.

4.3. На підставі наданої звітності замовник виконує розрахунок розмірів компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додаток № 3).

4.4. Розпорядник бюджетних коштів та перевізник складають акти звіряння розрахунків (додаток № 4), які надаються до відповідних фінансових органів та органів державного казначейства для реєстрації фінансових зобов’язань.

4.5. Форма звітності, зазначені в п. п. 4. є невід’ємною частиною договору на перевезення пасажирів, укладеного між перевізником та замовником послуг.

4.6. Розподіл коштів компенсаційних виплат за рахунок субвенції з державного бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян між видами перевезень (міським електро- та автомобільним транспортом) та між підприємствами здійснюється пропорційно до зареєстрованих зобов’язань на звітну дату.

4.7. Кошти, отримані перевізниками в якості компенсації, можуть бути використані на здійснення покриття витрат по статтях витрат собівартості пасажирських перевезень.

5. Залізничний транспорт

5.1.Відшкодування втрат доходів від безоплатно перевезених пасажирів-пільговиків залізничним транспортом проводиться на основі відображених у щомісячних звітах по станції вокзалу «Тернопіль» даних щодо кількості реалізованих «нульових» квитків, але відповідно до загальних обсягів бюджетних призначень .

Заступник міського голови –

керуючий справами О.І. Степанюк

Додаток 1
АКТ
обстеження пасажиропотоку на міському маршруті
звичайного режиму руху №_____________________________________

назва маршрутуДата

Початок рейсу

Напрям (прямий, зворотний)

Марка та № автобуса,

тролейбуса

Кількість платних

пасажирів

Кількість пільгових

пасажирів

1

2

3

4

5

6

Разом

-

-

-
Коєфіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - _______________( Сума гр. 6 / сума гр. 5 )

Комісія у складі:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______________________

Додаток № 2
Звіт про фактичну кількість виконаних оборотних рейсів по

кожному маршруту та обсяги пасажироперевезень

станом на ____________________201__ р.

Перевізник _____________________________


№ маршруту


Назва маршруту

Марки задіяних

автобусів

Кількість виконаних рейсів

Перевезено

пасажирів (тис.)

Виконано

пасажиро-

кілометрів (тис.)


Отримано

доходів

(тис.грн.)


план


факт

не виконано


разом

у т.ч. з причин


Технічна

несправність


Дорожньо-

кліматичні

умови


інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Міські перевезення
Керівник підприємства ___________________________
Додаток № 3

Р О З Р А Х У Н О К

суми компенсації за пільгові перевезення

на міських маршрутах по м. Тернополю

за ________________місяць 201__ р.

п/п


Назва

маршруту


Нараховано

на початок

звітного

місяця, грн.


Фінансові

показники

(виручка),

грн.


Тариф,

грн.


Кількість

перевезених

платних

пасажирів,

чол.


Коефіцієнт

співвідношення

платних

пасажирів до

безплатнихКількість

перевезених

пільгових

пасажирів,

чол.


Сума

компенсації

за звітний

місяць, грн.


Сума

компенсації

з початку

року, грн.

1

2

3

4

5

6 (гр.4 / гр.5)

7

8 (гр.6 Х гр.7 )

9 (гр.8 Х гр.5)

10 (гр.3 + гр.9)

Всього

Начальник управління ______________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)
Головний бухгалтер_________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.


Додаток № 4

Акт звірки розрахунків

за __________________________по наданих населенню пільгах

між ___________________________та головним розпорядником коштів місцевого бюджету

«_____» _________________201__ р.

(тис.грн.)

Заборгованість

на початок

звітного року,

станом на

01.01.201__ р.

Погашення

заборгованості

минулих

років

Заборгованість

станом на

01.01.201__ р.

Заборгованість

на початок

звітного

місяця

Нараховано

Профінансовано

Поточна

заборго-

ваність

Загальна

заборго-

ваність

з початку

року

у т.ч. за

звітний

місяць

з початку

року

у т.ч. за

звітний

місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Начальник управління___________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові) Перевізник__________________________

Головний бухгалтер ____________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по-батькові Головний бухгалтер________________

Схожі:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Схвалити зменшення у дохідній та видатковій частинах загального фонду бюджету міста на 2011 рік обсягу субвенції з державного бюджету...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Затвердити Порядок проведення компенсаційних виплат на покриття фактично понесених збитків за пільговий проїзд окремих категорій...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Затвердити план розподілу передбачених у місцевому бюджеті субвенцій з Державного бюджету України на компенсаційні виплати у липні-серпні...
Виконавчий комітет Синельниківської міської ради
Затвердити Порядок проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян в міському автомобільному транспорті...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Затвердити Порядок проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд окремим категоріям громадян в міському автомобільному транспорті...
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Програми соціального захисту окремих категорій громадян у
Програма соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009-2013 роки була направлена на розв’язання проблем...
Програми соціального захисту окремих категорій громадян у
Синельниківської міської ради від 25. 12. 2012 №456-28/VІ „Про зміни та доповнення до Програми соціального захисту окремих категорій...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Схвалити зменшення обсягу видатків бюджету міста за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Схвалити збільшення обсягу видатків бюджету міста за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка