Додавання до малюнків тексту і його форматування. Практична робота №12 “Робота з текстом у графічних зображеннях”. Мета. Навчальна


Скачати 100.52 Kb.
НазваДодавання до малюнків тексту і його форматування. Практична робота №12 “Робота з текстом у графічних зображеннях”. Мета. Навчальна
Дата25.03.2013
Розмір100.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Додавання до малюнків тексту і його форматування.

Практична робота № 12 “Робота з текстом у графічних зображеннях”.
Мета.

Навчальна. Ознайомитися з можливістю додавання до малюнків текстуі навчитися його фориатувати. Здобути навички роботи з текстом у графічних зображеннях редактора CorelDRAW.

Розвиваюча.

Виховна.

Тип уроку. Комбінований.

Матеріали для роботи з учнями:

 1. Підручник В.С. Березовського

План

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Додавання й форматування тексту.

 3. Практична робота №12 "Робота з текстом у графічних зображеннях".

 4. Типові запитання до уроку.

 5. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Актуалізація опорних знань.

 1. Створення об’єктів.

 2. Операції з об’єктами.

 3. Як створити об’єкти зображені на рисунку?

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1nst_nwggdg3076vbypy-6w8_jccs-seu
2. Додавання й форматування тексту.

Текст — невід'ємна частина дизайнерських розробок, тому його активно використовують у документах CorelDRAW. Численні інструменти для роботи з текстом, що надає програма, доволі прості й зручні у використанні.

Створення і редагування тексту

Програма CorelDRAW пропонує роботу з текстом двох категорій: простим і фігурним. Текстові блоки (контейнери певної ширини), вміст яких розбито на абзаци чи колонки, найчастіше формують за допомогою простого тексту. Змінення розміру чи нахилу блока впливає лише на перерозподіл рядків у ньому, але жодним чином не на властивості введеного в нього тексту (рис. а).

Фігурний текст обробляють, як графічний об'єкт, і використовують для створення ефектних написів у заголовках, логотипах, виносках. Форму, застосовані ефекти, ступінь викривлення фігурного тексту легко змінити (рис. б).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1dun0_iwp3kkt00k6-2esurydn-4u6s33

Для створення й обробки тексту будь-якого типу в CorelDRAW призначений інструмент Текст (Текст). Якщо необхідно створити простий текст, виберіть указаний інструмент, створіть у вікні малювання рамку і введіть сам текст. Фігурний текст створюється так: виберіть інструмент Текст (Текст), клацніть будь-яку область малювання і введіть текст.

Вказівник миші під час роботи з текстовими об'єктами набуває вигляду хрестика з символом «А» і перетворюється на І-подібний курсор, коли опиняється на текстовому об'єкті. Правила редагування тексту в CorelDRAW такі самі, як і в інших прикладних програмах Windows.

Переважну частину параметрів форматування текстових об'єктів можна настроїти безпосередньо на панелі властивостей (рис. ), яка стає доступною в результаті виділення текстового об'єкта за допомогою інструмента Указатель (Вибір) або вибору інструмента Текст (Текст).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1a49zczl3hfxsmdh5ntdpabmfca9qvmrf

Форматування тексту

Основною особливістю простого тексту є те, що до нього не застосовується більшість ефектів CorelDRAW, які можна задати для фігурного тексту. Ви не зможете нахиляти, масштабувати, розтягувати і стискати текст, переміщуючи маркери рамки, як під час роботи з векторним об'єктом. Натомість простий текст може налічувати сотні рядків, а отже, розміщуватися не на одній сторінці. Відтак текст цього типу слід обирати для текстових блоків великого обсягу, а не для написів, які потрібно оформлювати з використанням ефектів.

У програмі CorelDRAW форматування простого і фігурного тексту здійснюється за тими самими принципами, що й у звичайному текстовому редакторі, — за допомогою панелі властивостей і вікон настройки Форматирование символов (Форматування символів) і Форматирование абзаца (Форматування абзацу), які відкриваються в результаті виконання однойменних команд меню Текст (Текст) (рис. ).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1d_wi1tnecad96-vmsi20tup_9bgtqayy

Обтікання текстом

Створюючи документи, в яких текст доповнюють ілюстрації, мояша досягти цікавого ефекту обтікання текстом малюнків (рис. ).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1aw0u8ko506kx1tj7cambe8cnw8oj-5mu

Форму тексту можна змінити, застосувавши обтікання простим текстом навколо об'єкта або фігурного тексту. Обтікання текстом здійснюють із застосуванням стилів обтікання за контуром і за площею. У разі обтікання за контуром текст буде припасовано до межі об'єкта, а в разі обтікання за площею — до меж прямокутного блока, що оточує об'єкт. Крім того, є можливість задати відстань між простим текстом і об'єктом, а також скасувати будь-який застосований стиль обтікання.

Щоб застосувати обтікання, виберіть об'єкт, навколо якого має розміщуватися текст, і виконайте команду Окна ► Окна настройки ► Свойства (Вікна ► Вікна настройки ► Властивості). На вкладці Общие (Загальні) вікна Свойства обьекта (Властивості об'єкта) виберіть у списку Обтекание простьім текстом (Обтікання простим текстом) один із трьох стилів обтікання об'єктів текстом (див. рис. ):

♦        Нет (Немає) — обтікання відсутнє;

♦        Контур (Контур) — текст обтікає фігуру за контуром (пропонуються три варіанти: ліворуч, праворуч, по центру);

♦        Квадрат (Квадрат) — текст обтікає уявний прямокутник, який обмежує габаритну рамку об'єкта (до наявних у попередньому стилі варіантів додано ще один — зверху/знизу).

Розміщення тексту вздовж кривої

Фігурний текст можна розмістити вздовж відкритого об'єкта (лінії) або замкненого прямокутника, багатокутника, еліпса чи кривої, намальованої за допомогою інструментів Свободная форма (Довільна форма), Безье (Безьє) або Художественное оформление (Художнє оформлення). Слід зауважити, що фігурний текст можна розташувати вздовж відкритого чи замкненого шляху (рис.), а простий текст — лише вздовж відкритого. Для розташування тексту вздовж шляху виберіть його за допомогою інструмента Указатель (Вибір) і виконайте команду Текст ► Текст вдоль пути (Текст ► Текст уздовж шляху). Переміщуючи вказівник уздовж шляху, можна бачити, де розташовуватиметься текст.

Після того як текст буде розміщено вздовж шляху, можна настроїти параметри його розташування. Для того щоб настроїти властивості розташованого на кривій тексту, необхідно відобразити відповідну панель властивостей.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1rzupjw7lfk-nlkutzvnzok0clcw3awdd

Якщо натиснути клавішу Ctrl і один раз клацнути інструментом Указатель (Вибір) такий текст, відкриється панель властивостей групи (рис.), яка складається з кривої й тексту на ній. Якщо натиснути клавішу Ctrl і двічі клацнути розміщений на кривій текст, відобразиться панель властивостей тексту, де можна задати гарнітуру шрифту, його розмір тощо. Якщо ж клацнути криву (незалежно від того, натиснута клавіша Ctrl чи ні), відобразиться її панель властивостей.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1spdejwtruxbe-3j6kru-n39scqxarxph

CorelDRAW сприймає текст і об'єкт, уздовж якого він розміщений, як єдине ціле. Проте текст можна відокремити від об'єкта, якщо більше не потрібно, щоб він був частиною шляху. У такому разі текст зберігає форму об'єкта, на якому його було розташовано.

Вправа 1.

Створіть зразки тексту як показано на рисунку.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=19tofctm8xg9q-ode3bl8ghyxunsiqlqv

Об'єднання і розділення фігурного тексту

Часто виникають ситуації, коли кілька об'єктів фігурного тексту потрібно об'єднати або розділити. Але перед будь-яким зміненням (видаленням, переміщенням, форматуванням, копіюванням) текст необхідно виділити. У CorelDRAW для цього слід скористатись інструментом Текст (Текст) і переміщувати вказівник миші, утримуючи натиснутою ліву кнопку. Потім можна застосувати одну з розглянутих нижче команд.

♦   Упорядочить ► Обьединить (Упорядкувати ► Об'єднати) — у новому текстовому об'єкті текст кожного з об'єктів, що входять до його складу, починатиметься з нового абзацу.

♦   Упорядочить ► Порядок (Упорядкувати ► Порядок) — якщо текстові об'єкти об'єднуються не в тому порядку, який потрібен, змініть їх порядок на зворотний, виконавши цю команду.

♦   Упорядочить ► Разделить фигурньїй текст (Упорядкувати ► Розділити фігурний текст) — після розділення багаторядковий текстовий об'єкт перетвориться на кілька текстових об'єктів, по одному для кожного рядка (чи абзацу) вихідного об'єкта, а текстовий об'єкт з одного рядка — на текстові об'єкти для кожного слова.

Перетворення тексту

За потреби фігурний текст можна перетворити на простий, а за певних умов можливе й зворотне перетворення — блока простого тексту на фігурний. Щоб перетворити фігурний текст на простий, виділіть його інструментом Указатель (Вибір) і скористайтеся командою Текст ► Преобразовать в простой текст (Текст ► Перетворити на простий текст). Зворотна дія виконується за допомогою команди Текст ► Преобразовать в фигурньїй текст (Текст ► Перетворити на фігурний текст). У процесі перетворення простого тексту на фігурний втрачаються атрибути, відсутні в об'єктах цього типу (колонки тексту, позиції табуляції, буквиці). Якщо в рамці простого тексту є нерозміщений текст, або вона входить до складу ланцюжка рамок, або до неї було застосовано спеціальне перетворення (наприклад, розміщення тексту вздовж кривої), перетворення на фігурний текст неможливе.

Трансформація фігурного тексту

Програма CorelDRAW дає змогу застосовувати до фігурного тексту масштабування й різні трансформації — змінення розміру, нахиляння, обертання. Переміщуючи маркери рамки фігурного тексту, ви можете змінювати її розміри по вертикалі чи горизонталі, а клацнувши в центрі рамки після її виділення, обертати фігурний текст (рис.).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1k3zwwe3c0sml2g8yqfqplxrybwbnakoc

Активізуйте інструмент Форма (Форма), і поруч із кожним символом фігурного тексту відобразиться маленький квадратний маркер, за допомогою якого можна переміщувати окремі символи.

Перевірка орфографії

Програма CorelDRAW має потужні засоби перевірки орфографії та граматики, зокрема може перевіряти текст, введений різними мовами, а також містить тезаурус (словник синонімів).

Доступ до засобів перевірки орфографії та граматики здійснюється з підменю Средства проверки правописания (Засоби перевірки правопису) меню Текст (Текст) (рис. 11.23). Застосовуються ці засоби так само, як і в текстовому процесорі, тому розібратися, як ними користуватися, буде неважко.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=12re84oqgayq4kduwsnxpagdntcdzcsob

Вправа 2.

У цій вправі ви створите напис на малюнку.

 1. Запустіть CorelDRAW і відкрийте файл Природа.

 2. Виберіть інструмент Текст (Текст). Клацніть у нижній частині документа, задайте розміри рамки, в яку буде поміщено текст, і введіть сам текст, наприклад, «Бережіть природу!». За потреби змініть розмір тексту так, щоб його ширина дорівнювала ширині малюнка (рис.).

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=16fglcnar7s-fykouvsn3dzz-1evipdcg

 1. Виберіть інструмент Перо (Перо) та намалюйте під написом дугу (рис.).

 2. Виберіть створений текст за допомогою інструмента Указатель (Вибір) і виконайте команду Текст ► Текст вдоль пути (Текст ► Текст уздовж шляху). Переміщуючи вказівник миші, ви зможете слідкувати за тим, як розміщується текст. Розташуйте його за всією довжиною дуги. Як бачите, текст розміщено неправильно (рис. ), тож доведеться його віддзеркалити.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1i5xtvidz4azn4hwqnhjdomhqpjs0z91k

 1. Скориставшись інструментом Указатель (Вибір), виберіть текст, перейдіть до панелі властивостей і в області Отразить текст (Відобразити текст) клацніть спершу кнопку Отразить по вертикали (Відобразити за вертикаллю), а потім — кнопку Отразить по горизонтали (Відобразити по горизонталі).

 2. Задайте для дуги білий колір. У результаті ви маєте отримати малюнок, схожий на рис..

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1jyoctounwqamcru5bge19msojuehgasm

3.Практична робота № 12 “Робота з текстом у графічних зображеннях”.

Мета роботи: навчитися працювати в програмі CorelDRAW з лініями та текстом.

Ви маєте намалювати вітальну листівку, використовуючи інструменти Безье (Безьє), Текст (Текст) і Художественное оформлєние (Художнє оформлення).

 1. Запустіть CorelDRAW і створіть новий документ. Виберіть інструмент Безье (Безьє) і в робочій області намалюйте хвилясту лінію.

 2. Виберіть інструмент Текст (Текст), створіть поле для введення тексту. На панелі властивостей задайте атрибути тексту: стиль — простий, шрифт — Courier New, розмір — 16, накреслення — напівжирне.

 3. У текстове поле введіть слова «Вітаю зі святом». Виділення з тексту поки що не знімайте.

 4. Виконайте команду Текст ► Текст вдоль пути (Текст ► Текст уздовж шляху). Коли вказівник миші набуде вигляду товстої стрілки, підведіть її до лінії. Ваш текст розміститься вздовж намальованої кривої.

 5. Щоб розмістити текст вище лінії, виберіть відповідне розташування тексту в полі Расстояние до пути (Відстань до шляху), якщо потрібно, збільшіть значення в полі Горизонтальное смещение (Го-ризонтальнй зсув) — тоді окремі символи не перекриватимуться. Зразок тексту, розміщеного на лінії, наведено на рис.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1xgfuhot074wpllb429z4onxpz8ljbyiu

 1. Активізуйте інструмент Указатель (Вибір). Виділіть лінію, на якій розміщено текст, і на палітрі кольорів правою кнопкою миші клацніть закреслений зразок, щоб цю лінію прибрати.

 2. Виберіть інструмент Художественное оформление (Художнє оформлення). На панелі властивостей задайте режим розпилювача, із списку стилю виберіть зображення повітряних кульок, а в списку порядку розпилення — пункт Случайно (Випадково). Перейдіть у робочу область і вкажіть місце розташування кульок.

 3. Виберіть інструмент Текст (Текст).

 4. Переміщуючи вказівник миші за натиснутої лівої кнопки, створіть у робочій області поле для введення тексту. На панелі властивостей задайте атрибути тексту: стиль — графічний, шрифт — Courier New, розмір — 24, написання — напівжирне.

 5. У текстове поле великими літерами введіть своє ім'я (у прикладі — НАТАЛКА).

 6. Виберіть інструмент Форма (Форма), і поряд із кожною літерою імені відобразиться маркер.

 7. Перемістіть вказівник миші до маркера першої літери та, утримуючи кнопку миші натиснутою, перетягніть символ на кульку. У такий спосіб розмістіть на кульках усі літери свого імені.

 8. Виберіть інструмент Указатель (Вибір). Виділіть текст, переміщений на кульки, та змініть його колір на будь-який інший. Який вигляд матиме малюнок, видно з рис.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1mz4r10g_fvcrqx1va_iavh-hvfpxqptw
7. Типові питання до уроку.

1. За допомогою якого інструмента можна створити текст?

2. Як фідформатувати текст?

3. Як розмістити текст вздовж кривої?

4. Як виконати обєднання і розділення фігурного тексту?

5. Як виконати трансформацію тексту?

6. Як здійснити перевірку орфографії?
8. Домашнє завдання.

1. Вивчити матеріал уроку.

2. Підготуватися до практичного опитування.

3. Створити запрошення.

https://docs.google.com/document/pubimage?id=1iydvjkhq1xxnfod88e5-80axekd86biwtlj06osflx8&image_id=1tl2cnhbeicx0b73zevq6psixkxvovfze

Схожі:

Додавання до малюнків тексту і його форматування. Практична робота...
Навчальна. Ознайомитися з можливістю додавання до малюнків текстуі навчитися його фориатувати. Здобути навички роботи з текстом у...
Завадський І. О. та ін. Інформатика: 9 кл.: Підруч для загальноосвіт...
Тема. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування....
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення,...
Тема: Введення й редагування тексту. Практична робота № Введення, редагування й форматування тексту
Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати до об’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Застосування до об’єктів візуальних ефектів. Практична робота №11...
Навчальна. Ознайомитися з візуальнимии ефектами, які можна застосувати дооб’єктів. Здобути навички використання графічних ефектів...
Створення рисунків з кривих і ламаних. Практична робота №9 “Використання...
Навчальна. Ознайомитися з можливостями створення малюнків з кривих і ламаних. Здобути навички створення малюнків, використовуючи...
Створення рисунків з кривих і ламаних. Практична робота №9 “Використання...
Навчальна. Ознайомитися з можливостями створення малюнків з кривих і ламаних. Здобути навички створення малюнків, використовуючи...
  Робота з текстом
Мета: навчити учнів працювати з текстом та застосовувати ефекти щодо тексту у Photoshop
Практична робота №2 «Виділення областей та їхня обробка»
Навчальна. Навчитися виділяти області на зображеннях, робити уточнення виділення, використовувати маски та канали
Практична робота №2 «Виділення областей та їхня обробка»
Навчальна. Навчитися виділяти області на зображеннях, робити уточнення виділення, використовувати маски та канали
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка