ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки


Скачати 71.83 Kb.
НазваПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Дата05.09.2013
Розмір71.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 02.08.2013 № 194
ПРОГРАМА

розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки

І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій, тенденцій розвитку в сфері освіти та наближає управлінський аспект щодо принципів програмно-цільового забезпечення фінансування галузі.

Необхідність її створення пов’язана з:

 1. - новими вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та європейський освітній простір, зміною векторів державної політики у сфері освіти, яка визначає освіту пріоритетною, соціальною сферою;

 2. - демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили розширення повноважень регіонів у виробленні власної політики щодо розвитку різних сфер, у тому числі освіти. У місті потребують оптимізації система дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, удосконалення – система переходу до профільного навчання, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.ІІ. Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток освіти міста, її адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.
ІІІ. Шляхи та засоби розв’язання проблеми

Основними засобами розв’язання проблеми є:

 1. - забезпечення доступності освіти через подальшу модернізацію мережі навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних), кількісні і якісні зміни в охопленні профільним навчанням учнів старшої школи, упровадження моніторингу якості освіти і зовнішнього незалежного оцінювання, інформатизацію освіти, забезпечення навчальних закладів матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;

 2. - заохочення і підтримка обдарованої молоді;

 3. - соціальний захист учасників навчально-виховного процесу через створення умов для здобуття якісної освіти при особливій увазі до дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей інших пільгових категорій, забезпечення вартості харчування відповідно до натуральних норм;

 4. - підвищення соціального статусу педагогів, сприяння розв’язанню проблеми забезпечення житлом педагогічних працівників;

 5. - залучення до наукової діяльності учнівської молоді та педагогічних працівників;

 6. - створення науково-інформаційного простору для дітей та педагогічних працівників з використанням для цього можливостей нових комунікаційно-інформаційних засобів;

 7. - підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення діяльності галузі.


ІV. Перелік завдань Програми

Серед основних завдань Програми є:

 1. - забезпечення розвитку освітнього простору міста на основі нових технологій;

 2. - приведення мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів у відповідності до потреб населення;

 3. - визначення шляхів реалізації прав дітей щодо доступності і безоплатності здобуття якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, створення умов для їх всебічного розвитку з урахуванням стану психічного та фізичного здоров’я;

 4. - удосконалення рівня соціального захисту дітей з незахищених верст населення;

 5. - постійне оновлення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

 6. - забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 7. - запровадження нових систем науково-методичного супроводу розвитку освіти.

V. Строки виконання Програми

Програма виконується в один етап.

Строк виконання – до 31 грудня 2016 року

VІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Синельниківської міської ради.

Строки та форми звітності щодо виконання Програми здійснюються у встановленому порядку.

VІІ. Очікувані результати

У результаті виконання Програми очікується:

 1. - приведення мережі освітніх закладів та їх послуг у відповідність до потреб населення;

 2. - створення освітнього Інтернет-простору, підвищення рівня керованості освітою;

 3. - зменшення впливу негативних процесів у соціальній сфері на учасників навчально-виховного процесу, позитивні зрушення в рівні їх соціального захисту;

 4. - підвищення соціальної відповідальності та активності молоді.

VІІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного і міського бюджетів та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 02.08.2013 № 124
ПАСПОРТ

програми розвитку освіти

міста Синельникового на 2010-2016 роки
1. Назва: Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010- 2016 роки.

2. Підстави для розроблення: Закон України «Про освіту», Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р «Про схвалення концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки».

3. Мета: підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток освіти міста, її адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу, удосконалення механізму управління освітою та її фінансування.

4. Замовник програми та відповідальний виконавець: відділ освіти Синельниківської міської ради

1. Початок: 2010 рік, закінчення: 2016 рік.

2. Етапи виконання: програма виконується в один етап.

3. Загальні обсяги фінансування:

Обсяг фінансування, усього

За роками виконання (тис.грн.)2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Державний бюджет

7588,3

---

---

2900

2996,4

1691,9

---
Обласний бюджет

199,5

---

---

29,5

35,0

40,0

45,0

50,0

Міський бюджет

34417,37

4175,74

5271,47

5367,15

4357,95

7142,48

5230,58

2872,0

Інші джерела

2724,7

470

637

579

412

468,7

103

55

Усього

44929,87

4645,74

5908,47

8875,65

7801,35

9343,08

5378,58

2977,0

5. Очікувані результати виконання:

 1. - збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років, підвищення якості навчально-виховного процесу в ДНЗ;

 2. - забезпечення якісних освітніх послуг, рівного доступу для здобуття профільної та початкової допрофесійної підготовки;

 3. - забезпечення рівних умов доступу до якісної освіти, підвищення загальної інформаційної грамотності учнів та педагогічних працівників шляхом 100% оснащення загальнонавчальних закладів сучасними комп’ютерами, ноутбуками та телекомунікаційним обладнанням; 1. - створення системи виявлення та соціально-педагогічної підтримки обдарованої молоді;

 2. - забезпечення належного функціонування державної мови у навчальних закладах міста, підвищення її престижу серед учнів, вчителів, батьківської громадськості;

 3. - забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій, вихованців навчальних закладів, реалізації державної політики щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

 4. - поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного здоров’я дітей;

 5. - створення безпечних умов життєдіяльності в закладах освіти міста;

 6. - покращення матеріально-технічної бази з метою створення належних умов для навчання і виховання учасників навчально-виховного процесу.

 7. 6. Контроль за виконанням Програми та своєчасне подання звітності про виконання заходів Програми здійснює міський відділ освіти міської ради.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

Схожі:

ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
Проект ПРОГРАМИ Розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПАСПОРТ програми розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2015 роки
Закон України „Про освіту”, Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в...
Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки
Затвердити районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки (далі – Програма), що додається
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства...
Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання програми
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Про виконання Програми зайнятості населення м. Синельникового за 2010-2011 роки
Аналізуючи хід виконання Програми зайнятості населення за 2010-2011рр відмічено позитивні тенденції у соціально-економічному розвитку...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Програма розвитку освіти Теофіпольського району на 2012-2016 роки Загальна частина
Розроблення цієї Програми зумовлено необхідністю удосконалення системи освіти району, переорієнтації освіти на забезпечення рівного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка