ПЛЕНАРНЕ


Скачати 85.15 Kb.
НазваПЛЕНАРНЕ
Дата21.04.2013
Розмір85.15 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Освіта – найвеличніше з усіх земних благ,

але тільки тоді, коли вона найвищої якості.

Д.КіплінгПЛЕНАРНЕ
В роботі конференції бере участь

Зайцева Тетяна Григорівна, заступник міського голови
Вітальне слово

Зайцева Тетяна Григорівна, заступник міського голови

Про підсумки розвитку освіти міста у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік..

Начальник управління освіти виконавчого комітету Шепетівського міської ради

Тихончук Людмила Іванівна
Дошкільна освіта – фундамент творення якісного освітнього простору

Гринь Олена Володимирівна, методист дошкільного навчального закладу №3 «Ластівка»
Управлінська діяльність керівника закладу щодо створення належних умов для учасників навчально-виховного процесу

Чілій Світлана Анатоліївна, директор

ЗОШ №4
Формування позитивного іміджу навчального закладу

Лихобаба Олена Володимирівна, заступник директора ЗОШ №6
Роль профілізації навчального закладу у забезпеченні професійного вибору старшокласниками

Лешкевич Василь Володимирович, заступник директора СЗОШ №2


ЗАСІДАННЯ
Фізико-математична освіта – вимога часу

Василишина Надія Василівна, вчитель математики і інформатики НВО №2
Про проблеми та перспективи щодо зміцнення здоров‘я учнів та поліпшення рівня фізичного виховання

Миронюк Юлія Сергіївна, вчитель фізкультури

НВК №3
Акмеологічні аспекти творчого зростання педагога

Линник Ольга Петрівна, вчитель історії, лауреат обласного конкурсу «Учитель року-2011» ЗОШ №3
Аспекти просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога щодо подолання негативних явищ в шкільному середовищі »

Тимощук Ольга Олександрівна, соціальний педагог НВК №1
Модернізація виховної роботи – складова підвищення результативності навчально-виховного процесу

Кукліновська Катерина Миколаївна, заст.директора з виховної роботи НВК №2
Створення належних умов для творчого розвитку дітей через позашкільну освіту

Ремез Наталія Анатоліївна, директор ЦНТТУМ
Особливості вступної кампанії 2011 р. (точка зору батьків)

Купрацевич Катерина Василівна, член батьківського комітету НВК №2


Проект

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

розширеної наради педагогічних працівників м.Шепетівки
Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Тихончук Л.І., учасники педагогічної зустрічі відзначають, що управлінням освіти, загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами міста при підтримці місцевих органів влади і самоврядування здійснюється цілеспрямована робота з виконання завдань розвитку в галузі освіти міста.

Глибокі перетворення, що відбуваються в системі освіти: зміна пріоритетних напрямків діяльності дошкільних навчальних закладів, оновлення Державних стандартів початкової освіти, повернення до дворічного навчання в старшій профільній школі - вимагають переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання особистісно орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду, новітніх технологій виховання та навчання дошкільнят, визначення необхідних для успішного навчання і соціалізації учнів початкових класів ключових і предметних комптетентностей, пошуку педагогами ефективних методів, прийомів та засобів навчання, які б активізували навчальну самостійну діяльність школярів середньої і старшої ланки, прищеплювали та підтримували інтерес до предмета, стимулювали самостійну роботу.

За роки незалежності освіта міста набула реальних ознак особистісно-орієнтованої системи з розвиненою мережею навчально-виховних закладів, варіативним змістом і технологіями, з адаптацією до потреб особистості та вимог сучасного суспільства.


За роки незалежності освіта міста набула реальних ознак особистісно-орієнтованої системи з розвиненою мережею навчально-виховних закладів, варіативним змістом і технологіями, з адаптацією до потреб особистості та вимог сучасного суспільства.

Сьогодні – це система з позитивними тенденціями розвитку, що має значний потенціал. Усі ланки освіти (дошкільна, загальноосвітня, позашкільна) є водночас і самодостатніми, невід‘ємними складовими цілісної регіональної системи неперервної освіти.

Покращився стан комп‘ютеризації освітніх закладів. В навчальних закладах наявні 13 навчально-комп‘ютерних комплексів. За попередній рік придбано 20 сучасних комп‘ютерів на суму 60 тис.грн

На вимоги часу з метою активізації роботи з підготовки вчителів до впровадження інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховний процес та на виконання постанови Кабінету Міністрів від 13.04.2011р. № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» проведено навчання 152 педагогів за програмою «Intel. Навчання для майбутнього».

Пріоритетними залишаються завдання підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї та поступова інтеграція в європейський та світовий простір, запровадження інноваційних технологій навчання, удосконалення допрофільного і профільного навчання, створення умов для інклюзивної освіти.

Враховуючи сучасні тенденції та вимоги модернізації освіти, нарада рекомендує

Керівникам навчальних закладів:

- забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», вжити заходів до повного охоплення дітей і підлітків шкільного віку мікрорайону школи різними формами навчання;

- до 20 вересня 2011 р. проаналізувати стан охоплення дітей дошкільною освітою та вжити заходів до стовідсоткового залучення дітей 5-річного віку до різних форм дошкільної освіти;


 • продовжити перехід старшої школи на профільне навчання;

 • посилити профорієнтаційну роботу з неповнолітніми, схильними до бродяжництва та скоєння злочинів;

 • забезпечити реалізацію подальших кроків щодо інформатизації освітнього процесу: комп‘ютеризацію, модернізацію наявних комп‘ютерних комплексів в навчальних закладах;

 • 100-відсотково забезпечити гарячим харчуванням учнів початкової школи;

 • забезпечити умови щодо підтримки обдарованої молоді;

 • забезпечити системний психолого-педагогічний супровід учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку і навчаються в загальноосвітніх школах, з метою подолання труднощів у їх навчанні, запобігання бродяжництва і правопорушень;

 • разом зі службою у справах неповнолітніх та громадськістю спрямовувати роботу на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім‘ях;

 • забезпечити вивчення у навчальних закладах питань, пов‘язаних із збереженням здоров‘я учнів; створити безпечні умови їх перебування в навчальних закладах;

 • забезпечити подальше удосконалення мережі гуртків та клубів позашкільних навчальних закладів з урахуванням реальних запитів та інтересів школярів.


- забезпечити реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти через Державну базову програму розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та додаткові програми як комплексного, так і парціального характеру;

- забезпечити необхідні умови для навчання та виховання учнів молодших класів, залучення підприємців, громадськості, меценатів та спонсорів до участі в акції «Дай руку, першокласнику!»;

- забезпечити виконання комплексу заходів для піднесення престижу та якості природничо-математичної освіти;

- забезпечити урочисте проведення 1 вересня 2011 р. Дня знань;

- залучити 100 відсотків педагогічних працівників до оволодіння основами інформаційно-комунікаційних технологій;

- забезпечити здоров‘язбергіюче середовище, формування навичок здорового способу життя у школярів, свідомої потреби у духовній активності;

- сприяти створенню умов для інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;

- забезпечити повне виконання завдань міської програми «Творча обдарованість».
Управлінню освіти виконавчого комітету

Шепетівської міської ради забезпечити:

- виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р.;

- науково-методичний супровід формування в учнів загальнокультурних, громадянських, соціальних, здоров‘язберігаючих компетентностей та умінь самонавчання та самовиховання;

- профільне навчання в старший школі;

- впровадження новітніх технологій навчання, долучення учасників освітнього процесу до світових джерел інформації;

- завершити підготовку навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програми з енергозбереження;

- висвітлювати та популяризувати в засобах масової інформації участь школярів міста у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах, турнірах, інших творчих та спортивних змаганнях, активно пропагувати педагогічний досвід їх наставників;

- забезпечити матеріально-технічну базу проведення тренінгів, пов‘язаних з використанням ІКТ та провести моніторинг рівня володіння ІКТ педагогами відповідно до затверджених вимог.

 • методичний супровід реалізації чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти;

 • спрямування навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах на формування загальнокультурних, громадянських, соціальних, здоров‘язберігаючих компетентностей та умінь самонавчання і самовиховання;

 • перехід до профільного навчання у старшій школі, зорієнтованого на диференціацію навчання;

 • впровадження новітніх технологій навчання, долучення учасників освітнього процесу до світових джерел інформації;

 • побудову виховної роботи в навчальних закладах на традиціях і звичаях українського народу, вивчення його історії і культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов‘язків, поваги до державних символів України;

 • підготовку та проведення чергового етапу зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів; на базі Хмельницького ОІППО продовжити підготовку інструкторів, керівників пунктів тестування;

 • вивчення у навчальних закладах усіх типів питань, пов‘язаних із збереженням здоров‘я; створення безпечних умов перебування учнів в навчальних закладах;

 • проведення підвищення кваліфікації та

стажування педагогічних працівників, у тому

числі з питань застосування сучасних

інформаційних технологій у навчальному

процесі;

 • спрямувати діяльність на вжиття комплексу заходів щодо соціальної підтримки педагога.
Управління освіти виконавчого комітету

Шепетівської міської ради
Методичний кабінет
П Р О Г Р А М А

розширеної наради педагогічних працівників м.Шепетівки

Підсумки

розвитку освіти міста

у 2010/2011 навчальному році

та завдання

на 2011/2012 навчальний рік


26 серпня 2011р.

Схожі:

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВІДКРИТЕ ГОЛОСУВАННЯ Пленарне засідання 5-ї...
Пленарне засідання 5-ї сесії ЛМР 6-го скл від 29. 12. 2011р від 29. 12. 2011 15: 44
ПЛЕНАРНЕ
Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень – тяжких переживань, зусиль безсонних
ПЛЕНАРНЕ
Про підсумки розвитку освіти міста у 2012/2013навчальному році та пріоритетні завдання на 2013/2014 навчальний рік
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка