План-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”


Скачати 51.59 Kb.
НазваПлан-конспект лекції Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”
Дата18.04.2013
Розмір51.59 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
План-конспект лекції

Тема: “Принципи роботи Internet. Ресурси Internet”

Мета: Вивчити принципи роботи Internet, ознайомитись з ресурсами Internet.

Методичне забезпечення: ілюстративний матеріал (плакати або презентації ЕНМК).

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: лекція.

Структура уроку


1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

1. Умови і причини створення Інтернет?
2. Етапи розвитку Інтернет?

3. Пояснення нового матеріалу

Інтернет (Internet у перекладі - міжмережне з'єднання) - це поєднання багатьох мереж, що забезпечує поширення інформаційних потоків по всій земній кулі.

Завдяки об'єднанню мереж комп'ютери, які обмінюються інформацією, можуть бути віддалені один від одного на значну відстань. Слід зазначити, що фізичні відстані в Інтернеті не важливі. Наприклад, обмін даними відбуватиметься однаково між комп'ютерами як у різних півкулях Землі, так і в сусідніх кімнатах.

Термінологія " сервер-клієнт "

Усі комп’ютери в Інтернет поділяються на 2 групи:

1. Сервери - це потужні та надійні комп'ютери, які цілодобово працюють і постійно підключені до Інтернету. Сервери здатні зберігати та надси­лати інформацію за запитами інших комп'ютерів, водночас відповідаючи на десятки або сотні запитів. Сервери захищені від збоїв електро­мережі та, як правило, керовані спеціальною операційною системою.

2. Клієнти - комп'ютери, або інші пристрої (ноутбуки, КПК, мобільні телефони та ін.) які надсилають запити до серверів та отримують інформацію з них. Вони постійно не під'єднані до Інтернету, а підключаються до мережі у разі необхідності.

Термінологія "клієнт-сервер" застосовується і для програмного забез­печення, яке підтримує роботу в Інтернеті. Існує ПЗ для клієнтів, яке взаємодіє з ними та створює запит, і серверне ПЗ, яке відповідає на ці запити. Наприклад, клієнтами є поштова програма, програма браузера для перегляду Web-сторінок тощо.

Адресація в Інтернет (TCP/IP)

У Інтернеті об'єднана безліч комп'ютерів різних типів. Ці комп'ютери можуть використовувати різні операційні системи, але всі вони повинні підтримувати прийнятий для обміну інформацією в Інтернеті стандарт TCP/IP. Абревіатура TCP/IP означає Transmission Control Protocol /Internet Protocol (Протокол Управління Передачею /Протокол Інтернету) і включає два протоколи.

Протокол IP використовується для адресації комп'ютерів в мережі. У кожному пакеті інформації, яка передається по мережі, вказана IP-адрес комп'ютера, завдяки якому інформація і потрапляє за призначенням. IP-адрес складається з чотирьох номерів, розділених крапками. Кожне число в цій адресі займає довжину, рівну одному байту, тому може набувати значень до 255. Наприклад: (194.44.192.20)

Протокол TCP визначає, яким чином передана в мережі інформація розділяється на пакети і передаються в Інтернеті. Кожен пакет нумерується і передається незалежно. На кінцевому пункті здійснюється обробка пакетів і відновлюється вихідна інформація.

Аби користуватися послугами, що надаються Інтернетом, протоколу TCP/IP недостатньо, для кожної послуги існує власний протокол, за допомогою якого користувач спілкується з її постачальником. У наступній таблиці приведені протоколи основних послуг Інтернету:

Послуга

Протокол

WWW

Hipertext Transfer Protocol (Протокол передачі гіпертексту)

FTP

File Transfer Protocol (Протокол передачі файлів)

E-mail

Simple Mail Transfer Protocol (Простий протокол поштової передачі)

Доменна система імен

IP-адреси зручні для ідентифікації комп'ютерів в Інтернеті, але неприйнятні для роботи користувачів (не наочні, погано запам'ятовуються, велика ймо­вірність помилки при введенні). Тому замість числових IP-адрес застосовується літерна система доменних імен DNS (Domain Name Server - доменне ім'я серверу). Згідно з цією системою ім'я кожного Web-серверу є послідовністю слів, розділених крапками, яка легко запам'ятовується користувачами.

Кожній країні присвоєно своє унікальне ім'я, зареєстроване у світовій мережі. Спочатку, в 1986 p., таких імен було шість. В 80-ті роки з'явилися національні імена: uk — Англія, jp — Японія, su — Радянський Союз та ін. Після створення СНД колишні республіки отримали свої адреси. Ім'я України в Інтернеті — иа. Адреси утворюють деревоподібну структуру, яка забезпечує швидкий пошук абонентів. У цій деревоподібній структурі немає єдиного кореня, але кожна країна утворить своє піддерево. Так, в Україні вузлами наступного після «иа» рівня є назви міст, областей чи регіонів, наприклад «kiev.ua», «crimea.ua», «lviv.ua» та ін. Така система імен називається доменною. Кожен сервер у мережі також має своє ім'я, що належить одній чи кільком організаціям, об'єднаним у локальну мережу. Таким чином, адреса складається з декількох частин, розділених крапками: спочатку ставиться ім'я сервера, після нього — назва міста чи регіону, а в кінці — ім'я країни. Існує класифікація, що бере до уваги тип установи:

  • com — комерційні установи (фірми, компанії і т.п.); edu — навчальні заклади; gov — урядові організації; mil — військові організації; net — організації, які надають мережні послуги; int — міжнародні організації;

Принцип роботи Інтернету

Скажімо, ви бажаєте вивести на екран комп'ютера певну Web-сторінку. Для цього вам потрібно запустити програму-клієнт (броузер) і підключитися до Інтернету. У вікні броузера слід набрати URL потрібної сторінки або клацнути по посиланню на Web-сторінку (якщо така є).

Після цього запит з вашого комп'ютера піде на сервер доменних імен (DNS-сервер). Поки він обробляє запит, комп'ютер клієнта зупиняється і чекає відпо­віді. Сервер намагається знайти IP-адресу, яка відповідає імені, вказаному у запиті, у своїх файлах або у файлах інших DNS-серверів. Якщо ім'я не знайдене, сервер відповідає, що таке доменне ім'я не існує. Якщо ж IP-адресу знайдено, відбувається з'єднання з віддаленим сервером, і вказана вами Web-сторінка передається з нього на ваш комп'ютер. Процес завантаження Web-сторінки ви бачитимете у себе на екрані у вікні броузера.

Обмін даними між вашим комп'ютером і сервером відбуватиметься згідно з протоколом TCP/IP, тобто дані на ваш комп'ютер надходитимуть порціями. Вони послідовно збиратимуться в єдине повідомлення, доки ви не побачите на екрані повну картинку Web-сторінки.

Інформаційні ресурси Інтернету

- Гіпертекстова система WWW (World Wide Web) - глобальна система поши­рення інформації, в якій для пошуку та перегляду файлів застосовуються гіпертекстові зв'язки.

- Електронна пошта - засіб обміну повідомленнями, який нагадує роботу звичайної пошти, але значно переважає її за швидкістю доставки пові­домлень.

- Віддалений доступ до мережі - забезпечує доступ до вашого комп'ютера з будь-якого, підключеного до Інтернету. Ви можете переглянути вашу елек­тронну пошту, виконати пошук у БД свого комп'ютера тощо.

- Тематичні конференції Usenet - це електронні дошки, куди учасники конфе­ренції можуть передавати повідомлення й отримувати відповіді на них.

- Розмова в мережі або IRC (InternetRelayChat) - спілкування співбесід­ників шляхом уведення тексту з клавіатури.

- Голосове спілкування і відеоконференції - надає можливість двом і більше абонентам чути і бачити один одного. Для проведення голосових та відео-конференцій абоненти повинні мати певне обладнання (мікрофон, динаміки, відеокамеру) і програмне забезпечення.

- FTP (File Transfer Protocol - протокол передавання файлів) - передавання програм і файлів даних між комп'ютерами глобальної мережі.

4.Закріплення вивченого матеріалу

1. Термінологія " сервер-клієнт ".

2. Адресація в Інтернет (TCP/IP).

3. Доменна система імен.

4. Принцип роботи Інтернету.

5.Інформаційні ресурси Інтернет

5.Домашнє завдання: навчальний посібник: Конспект.

«Интернет и электронная почта», Антон Власов, Эксмо (2008 г.) 80 стр.

Тема: Принципи роботи Internet. Ресурси Internet

Мета: Вивчити принципи роботи Internet, ознайомитись з ресурсами Internet

Схожі:

План-конспект лекції Тема: “Історія створення Internet”
Мета: Ознайомити учнів із завданнями дисципліни, структурою курсу, основними вимогами та критеріями оцінювання рівня досягнень; сформувати...
План-конспект лекції Тема: Запуск та налагоджування Internet. 
Апаратне забезпечення: Пристрій за допомогою якого будемо заходити в Інтернет (ноутбуки, КПК, мобільні телефони та ін.) та модем...
Тема: Internet. Ресурси Internet Мета
Слід зазначити, що фізичні відстані в Інтернеті не важливі. Наприклад, обмін даними відбуватиметься однаково між комп'ютерами як...
Тема: Відкриття та перегляд Web-сторінок
...
Лекція №2 (1 година) Тема: «Функціонування і ресурси мережі Internet»
Вузлові комп’ютери цієї мережі, на яких зберігається в різних формах інформація, називаються серверами. Комп’ютери в мережі одержують...
Способи підключення до INTERNET. Провайдери послуг INTERNET
Мета: основні принципи будови і функціонування сучасних глобальних комп'ютерних мереж; способи під'єднання комп'ютерів до глобальної...
Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet
...
20. Глобальна мережа Internet
Глобальна мережа Internet. Загальні принципи організації. Апаратна, програмна та інформаційна складові глобальної мережі. Основні...
Коли, де і для чого з'явилась ком'ютерна мережа Internet?
Якщо потрібно знайти певну інформацію, якою службою Internet потрібно скористатися?
Тимчасова інструкція щодо оформлення бібліографічних посилань НА...
Останнє п’ятиріччя Internet (Глобальна світова комп’ютерна мережа) став основним джерелом отримання найсучаснішої інформації, в тому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка