1: «Структури даних»


Скачати 91.99 Kb.
Назва1: «Структури даних»
Дата05.03.2016
Розмір91.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Календарне планування. Інформатика. 11 клас (профільний рівень, 5 годин на тиждень)

 

11 клас (5 год. на тиждень)

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритмізація та програмування

Загальна кількість годин на рік

І семестр (3 год. на тиждень)

І семестр (2 год. на тиждень)

 

Бази даних

Основи створення комп’ютерних презентацій

26

22

Методи побудови алгоритмів

Основи об’єктно-орієнтованого проектування

22

 

10

175
(168+7рез)

ІІ семестр (3 год. на тиждень)

ІІ семестр (2 год. на тиждень)

Основи веб-дизайну

 

24

 

Програмування графіки та мультимедіа

 

16

 

Автоматизація роботи в офісних програмах за допомогою VBA, 15 год.
(Розділ спільний для ліній  ІКТ та ОАП, поділений відповідно у годинах 9ІКТ+6ОАП)

Інформаційні технології у проектній діяльності, 32 год.
(Розділ спільний для ліній  ІКТ та ОАП, поділений відповідно у годинах 18ІКТ+14ОАП)

Всього годин

105 (99+6рез)

Всього годин

70 (68+2рез)

Загальна кількість годин

350

 

 

Методи побудови алгоритмів

22 години

Тема 1: «Структури даних»

4 години

 1.  

Поняття структур даних.

 

 1.  

Проста змінна; масив; стек; черга.

 

 1.  

Лабораторна робота «Використання стеку».

 

 1.  

Лабораторна робота «Робота з чергою».

 

Тема 2:  «Основи теорії графів»

10 годин

 1.  

Основні поняття теорії графів.

 

 1.  

Способи представлення графів.

 

 1.  

Пошук у ширину та глибину.

 

 1.  

Визначення найкоротшого шляху в графі.

 

 1.  

Алгоритм Дейкстри.

 

 1.  

Алгоритм Флойда-Уоршелла.

 

 1.  

Практична робота «Основні поняття теорії графів».

 

 1.  

Практична робота «Способи подання графів».

 

 1.  

Лабораторна робота «Пошук у ширину та глибину» .

 

 1.  

Лабораторна робота «Визначення найкоротшого шляху в графі».

 

Тема 3«Елементи обчислювальної геометрії»

8 годин

 1.  

Векторний добуток.

 

 1.  

Напрямок повороту.

 

 1.  

Визначення площі многокутника.

 

 1.  

Побудова опуклої оболонки.

 

 1.  

Лабораторна робота «Векторний добуток, напрямок повороту вектора, визначення площі многокутника»

 

 1.  

Лабораторна робота «Побудова опуклої оболонки»

 

 1.  

 Підготовка до контрольної роботи по темі.

 

 1.  

Контрольна робота по темі «Елементи обчислювальної геометрії». Тип к/р «Різнорівневі тести».

 

Розділ «Основи об’єктно-орієнтованого проектування»

10 годин

Тема 1: «Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури»

4 години

 1.  

Об’єкти та класи у програмуванні: атрибути та методи класів. множинність полюсів асоціацій; проектування діаграм класів мовою UML.

 

 1.  

Зв’язки між класами та об’єктами: успадкування класів, асоціація і такі її різновиди, як агрегація, композиція, залежність.

 

 1.  

Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури об’єктно-орієнтованою мовою програмування.

 

 1.  

Лабораторна робота «Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури»

 

Тема 2: «Проектування поведінки програм»

6 годин

 1.  

Проектування програмної логіки за допомогою діаграм діяльності мови UML.

 

 1.  

Проектування об’єктної взаємодії за допомогою діаграм послідовностей мови UML.

 

 1.  

Створення простих об’єктно-орієнтованих програм на основі візуального моделювання.

 

 1.  

Практична робота «Проектування програмної логіки»

 

 1.  

Практична робота «Проектування об’єктної взаємодії»

 

 1.  

Лабораторна робота «Розробка об’єктно-орієнтованої програми»

 

Розділ «Бази даних»

26 годин

Тема 1: «Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

4 години

 1.  

Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. Поняття моделі даних, основні моделі даних.

 

 1.  

Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю.

 

 1.  

Правила побудови моделі даних предметної області.

 

 1.  

Лабораторна робота «Розробка моделі «сутність-зв’язок» предметної області»

 

Тема 2: «Створення бази даних»

3 години

 1.  

Інтерфейс і довідкова система СУБД. Створення та відкриття бази даних. Основні об’єкти БД. 
Поняття таблиці, поля, запису.  Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СУБД. Властивості полів, типи даних.

 

 1.  

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Поняття зовнішнього ключа та використання зовнішніх ключів. Обмеження цілісності, що накладаються зв’язками.
Введення даних у таблиці, зокрема даних про зв’язки.

 

 1.  

Практична робота«Реалізація моделі «сутність-зв’язок» у СУБД»

 

Тема 3: «Інтерфейс користувача бази даних»

4 години

 1.  

Розробка інтерфейсу користувача для введення даних. Створення форм для введення даних у таблиці. Настроювання властивостей форм, моделювання зв’язків за допомогою підлеглих та зв’язаних форм.

 

 1.  

Використання списків для моделювання зв’язків, настроювання властивостей списків.

 

 1.  

Використання в інтерфейсі користувача БД кнопок, створення меню користувача БД.

 

 1.  

Практична робота«Розробка інтерфейсу користувача бази даних»

 

Тема 4: «Вибирання та групування даних»

8 годин

 1.  

Сортування, пошук і фільтрація даних.

 

 1.  

Поняття запиту до реляційної бази даних.

 

 1.  

Створення простих вибіркових запитів. Параметризовані запити.

 

 1.  

Основи мови SQL. Оператор IN. Віднімання множин записів.

 

 1.  

Обчислення підсумкових показників для груп записів.

 

 1.  

Застосування мови SQL для обчислення підсумкових показників та вибирання груп записів.

 

 1.  

Практична робота«Вибирання даних»

 

 1.  

Практична робота «Групування даних»

 

Тема 5: «Додавання, оновлення, видалення та виведення даних. Розробка проекту»

5 годин

 1.  

Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних.
Імпорт даних у базу та експорт даних з БД.

 

 1.  

Створення звітів за однією та кількома таблицями. Групування даних у звітах.

 

 1.  

Практична робота «Створення запитів на додавання, оновлення та видалення даних»

 

 1.  

Практична робота «Створення звітів за однією та кількома таблицями»

 

 1.  

Лабораторна робота«Розробка та використання бази даних для заданої предметної області»

 

Розділ «Основи створення комп’ютерних презентацій»

22 години

Тема 1: «Слайдові презентації»

6 годин

 1.  

Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. 
Огляд середовища розробки слайдових презентацій. Створення презентації за допомогою майстра та шаблонів оформлення, створення порожньої презентації, а також однієї презентації на базі іншої. Відкриття презентації та збереження її в різних форматах.

 

 1.  

Створення текстових написів і вставлення графічних зображень на слайди презентації. 
Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну слайдів.

 

 1.  

Додавання анімаційних ефектів до об’єктів слайда. Анімаційні ефекти змінення слайдів.

 

 1.  

Демонстрація презентації у різних програмних середовищах.

 

 1.  

Практичні роботи«Розробка слайдової презентації»

 

 1.  

Практичні роботи  «Анімація в слайдових презентаціях»

 

Тема 2: «Мультимедійні презентації»

2 години

 1.  

Джерела мультимедійної інформації й технології, призначені для її обробки.
Середовище розробки мультимедійних презентацій і його об’єкти. Розроблення плану презентації.
Захоплення й імпортування аудіо та відео, створення кліпів.
Настроювання часових параметрів презентації, синхронізація аудіо- та відеоряду.
Додавання відеоефектів та переходів.
Застосування шаблонів презентації.

 

 1.  

Практична робота «Створення мультимедійних презентацій»

 

Тема 3: «Потокові презентації»

14 годин

 1.  

Основні поняття середовища Flash: робоче поле, часова шкала, кадри та ключові кадри, рівні.

 

 1.  

Поняття символу та екземпляру символу, бібліотека, панель властивостей, панель дій.

 

 1.  

Створення Flash-документу та налаштування його властивостей, додання мультимедійного вмісту, публікація презентації та її перегляд.

 

 1.  

Створення вмісту презентації, створення графічних об’єктів, імпортування об’єктів, групування, вирівнювання та трансформування об’єктів, робота з текстом.

 

 1.  

Створення анімації, покадрова анімація.

 

 1.  

Створення анімації з автоматичним заповненням проміжних кадрів, рух об’єктів.

 

 1.  

Створення анімаційних ефектів шляхом зміни властивостей об’єктів, рух за кривими.

 

 1.  

Інші види анімації, ефекти часової шкали, морфінг, використання масок.

 

 1.  

Додання інтерактивності до презентації, поняття інтерактивності, кнопки, функції мови ActionScript, які дозволяють внести елементи інтерактивності в презентацію.

 

 1.  

Практична робота  «Створення, публікація й перегляд найпростішої презентації»

 

 1.  

Практична робота «Використання символів у презентаціях»

 

 1.  

Практична робота «Створення й імпортування графічних об’єктів»

 

 1.  

Практична робота «Інтерактивність у Flash-презентаціях»

 

 1.  

Практична робота «Основні типи анімації у презентаціях Flash»

 

Схожі:

28. Реалізація структур даних процедурною мовою програмування
Реалізація структур даних процедурною мовою програмування. Типи даних і засоби їх опису. Структури даних та їх опис. Динамічні структури...
Проектування БД. Створення структури таблиці
База даних у складі інформаційної системи забезпечує збереження інформації і є пойменованою сукупністю даних, організованих за певними...
І нформатика, 11 клас Розділ «Системи опрацювання табличних даних»
У папці Практичні роботи вашої структури папок створіть папку Практична робота №4
УКРАЇНА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ НОВОМИРГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Про затвердження структури апарату райдержадміністрації ”, від 25 червня 2005 року №533-р ” Про затвердження структури райдержадміністрації”...
Структура даних. Графічний аналіз даних. Мета
Мета: познайомити учнів із структурою даних в ЕТ Excel, із способом графічного представлення даних
Концепція баз даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи
Система управління базами даних це пакет прикладних програм і сукупність мовних засобів, що призначені для створення, супроводження...
План-конспект уроку №2 Тема
Навчальна мета: ознайомити з поняттям «база даних», проектування бази даних, ознайомити із системою управління базами даних Microsoft...
Тема. Створення програм лінійної структури
Формування вмінь і навиків роботи в середовищі мови програмування Object Pascal. Систематизація та застосування знань структури лінійних...
Тема : Створення нової бази даних. Створення таблиць
Таблиця бази даних місце збереження інформації про об’єкти бази даних, призначена для збереження первинних даних
Тема: Архівування й відновлення даних
Якщо регулярно проводити резервне копіювання даних, то втрата даних вам не загрожує: ви зможете відновити дані окремі файли або вміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка