Віктор Вікторович Тринчук


Скачати 39.09 Kb.
НазваВіктор Вікторович Тринчук
Дата16.03.2013
Розмір39.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
УДК 336.71

Віктор Вікторович Тринчук

Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Ускладнення ризикової ситуації обумовлено трансформацію механізмів управління ризиком. В даний час ризик розглядається не як фрагментарна несприятлива подія, а як атрибут навколишнього середовища. Відповідно, функціонування страхової компанії відбувається в умовах невизначеності. А від так управління ризиком не може бути зведено лише до мінімізації ризику, оскільки на сучасному етапі суспільного розвитку важливим завданням стає трансформація потенційно несприятливої події в шанс.

Оскільки страхова компанія одночасно є й об’єктом, на якого впливає ризик, і суб’єктом управління ризиком, вона знаходиться «на перетині» двох процесів: ускладнення ризикової ситуації, що підвищує потребу в страховому захисті, і трансформації методів управління ризиком. Складність об’єктивних процесів, що впливають на страхову компанію, ставить питання про необхідність поглиблення теоретичних уявлень щодо процесу управління фінансовими ризиками з метою дотримання вимог платоспроможності страхової компанії.

В ході дослідження було з’ясовано, що фундаментальні наукові праці в галузі ризик-менеджменту належать таким авторам як: Альгін А., Балабанов І., Бланк І., Вітлінський В, Донець Л., Котлобовский І., Кузнєцов В., Нейман Дж., Прандецький І., Черкасов В., Чернова Г., Шарп У, Філін Г., Ястремський О. та інші.

Вагомий внесок у дослідження питань розвитку суб’єктів страхового підприємництва зробили вчені: Базилевич В., Барановський О., Внукова Н., Гаманкова О., Коломін Є., Рейтман Л., Осадець С., Орланюк-Малицька Л., Шумелда Я., Юлдашев Р. та інші.

Незважаючи на значну кількість праць з ризик-менеджменту, питання управління фінансовими ризиками страховика в економічній науці залишається мало дослідженим. Основна увага приділена ризику страхувальника, в той же час гострою залишається проблема забезпечення платоспроможності і надійності страхової організації.

Проведене дослідження економічної природи фінансового ризику дозволило сформулювати дефініцію: «Фінансовий ризик – це імовірність виникнення непередбачуваних втрат у ситуації невизначеності умов фінансово-господарської діяльності страхової компанії».

Серед основних фінансових ризиків страховика слід виокремити: ризик втрати фінансової стійкості, ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик.

До методів управління фінансовими ризиками страховика належать: перестрахування, самострахування, нейтралізація, співстрахування, уникнення, лімітування, страхування, диверсифікація, передача контролю за ризиком, хеджування.

Перестрахування – специфічний метод управління фінансовими ризиками, який притаманний виключно страховикам й дозволяє мінімізувати ризик неплатоспроможності та ризик зменшення фінансової стійкості.

Для обґрунтування необхідності формування системи управління фінансовими ризиками наголошуємо на доцільності визначення ефективності витрат такого управління й доцільності передачі інвестиційної функції страхової компанії до компаній з управління активами.

Послідовність реалізації процесу управління фінансовими ризиками має включати: ідентифікацію ризиків; визначення кількості ризиків та ступеня їх важкості; пошук методів обробки ризиків; зниження ризиків та оцінку їх наслідків у процесі прийняття рішення.

Наріжним каменем для побудови ефективного фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту має стати теоретичне осмислення механізму виникнення ризику як наслідку прояву невизначеності економічного середовища.

Застосування комплексної оцінки фінансового ризику страховика надасть можливість автоматизувати процес реалізації фінансово-економічного механізму ризик-менеджменту та виявити сили впливу невизначеності на фінансові потоку. А алгоритмізація добору фінансового інструментарію сприятиме досягненню значної економії фінансових ресурсів та підвищенню фінансової ефективності функціонування страхової компанії.

Форма заявки


ПІБ авторів

Тринчук Віктор Вікторович

Назва доповіді

Управління фінансовими ризиками страхової компанії

Назва обраного тематичного напряму

Розвиток фінансової системи соціально-орієнтованої економіки

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

Київський національний торговельно-економічний університет,

доцент кафедри фінансів, кандидат економічних наук

Контактна адреса

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19

кафедра фінансів

Контактний телефон

8-097-68-28-664

e-mail

victor_trinchuk@mail.ru

Назва файлу

trinchuk2

Схожі:

Графік особистого прийому громадян посадовими особами Міністерства...
...
Уявіть собі, що донецькі переможуть, тобто, що апеляційні суди не...
Донецького окружного адміністративного суду. Віктор Янукович скористається з політично-юридичної конюктури і видасть указ відмінити...
Пащенко Олексій Вікторович
А це обумовлює необхідність науково обґрунтованого моделювання інвестиційних процесів й формування на їх основні системи практичних...
Історія моєї родини. Предки, нащадки
ТВОЇМ ПОДВИГОМ МИ ЖИВЕМО! (Кучер Павло Вікторович: виконуючи заповіт і наказ матері – зберегти історію нашого роду). РЕКОМЕНДУЮ,...
Савков Віктор Степанович Ціль

Савков Віктор Степанович Особисті дані

викладач Вячеслав Вікторович Івата
Ці принципи потрібно побудувати таким чином, щоб кожний з управлінських працівників розумів, що розуміється під плануванням, який...
ГУ МНС в Миколаївській області
Східний,20. Олександр Вікторович проживає разом з дружиною громадянкою Ткачук І. О., 1980 р н яка на даний час перебуває у дикретній...
Олімпійські чемпіони України
ЧУКАРІН ВІКТОР – спортивна гімнастика (4 – ком., абс перш., впр на коні, опор стрибок)
Савков Віктор Степанович Особисті дані
Художник графік (бакалавр ) 2009 2010 рр. Художник комп’ютерної графіки, вчитель малювання (спеціаліст)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка