Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми


Скачати 109.95 Kb.
НазваЕлектричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми
Дата25.12.2013
Розмір109.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
11 клас (рівень стандарту)
Зміст уроку

Дата

Розділ І. Електричне поле й струм (10 год)

1/1

Електричне поле. Напруженість електричного поля. Речовина в електричному полі. Вплив електричного поля на живі організми
2/2

Потенціал електричного поля
3/3

Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Енергія електричного поля
4/4

Електричне поле та його характеристики (розв'язування задач)
5/5

Електричний струм. Носії електричного струму в різних середовищах. Електричне коло. Джерела й споживачі електричного струму. Засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями
6/6

Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола
7/7

Лабораторна робота № 1. «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»
8/8

Електропровідність напівпровідників. Власна й домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Застосування напівпровідникових приладів.

Лабораторна робота № 2. «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»
9/9

Електричний струм у різних середовищах та його використання. Робота й потужність струму
10/10

Підсумковий контроль
Розділ іі. Електромагнітне поле (10 год)


11/1

Електрична й магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца
12/2

Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом
13/3

Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми
14/4

Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.

Лабораторна робота № 3. «Дослідження явища електромагнітної індукції»
15/5

Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом
16/6

Електрична й магнітна взаємодії. Електромагнітна індукція (розв'язування якісних задач)
17/7

Змінний струм. Генератор змінного струму
18/8

Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму
19/9

Електромагнітне поле. Узагальнювальний урок
20/10

Підсумковий контроль
Розділ ІІІ. Коливання й хвилі (15 год)

21/1

Коливальний рух. Вільні коливання. Гармонічні

коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння гармонічних коливань
22/2

Математичний маятник. Період коливань математичного маятника.

Лабораторна робота № 4. «Виготовлення маятника й визначення його періоду коливань»
23/3

Вільні коливання (розв'язування задач)
24/4

Вимушені коливання. Резонанс
25/5

Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі
26/6

Механічні хвилі (розв'язування задач)
27/7

Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Частота власних коливань контуру
28/8

Резонанс
29/9

Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Швидкість поширення, довжина й частота електромагнітної хвилі
30/10

Шкала електромагнітних хвиль
31/11 32/12 33/13

Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі й техніці
34/14

Коливання й хвилі. Узагальнювальний урок
35/15

Підсумковий контроль
Розділ ІV. Хвильова й квантова оптика (12 год)

36/1

Розвиток уявлень про природу світла. Джерела й приймачі світла. Поширення світла в різних середовищах. Поглинання й розсіювання світла. Відбивання й заломлення світла. Закони заломлення світла
37/2

Поширення світла в різних середовищах. Відбивання й заломлення світла (розв'язування задач)
38/3

Світло як електромагнітна хвиля. Дисперсія світла. Неперервний спектр світла. Спектроскоп
39/4

Інтерференція й дифракція світлових хвиль.

Лабораторна робота № 5. «Спостереження інтерференції та дифракції світла»
40/5

Поляризація світла
41/6

Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка
42/7

Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту
43/8

Світлові кванти. Маса, енергія та імпульс фотона
44/9

Люмінесценція
45/10

Квантові генератори та їх застосування
46/11

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Узагальнювальний урок
47/12

Підсумковий контроль


48/1

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома
49/2

Квантові постулати Н. Бора. Випромінювання та поглинання світла атомами
50/3

Атомні й молекулярні спектри. Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання.

Лабораторна робота № 6. «Спостереження неперервного й лінійчатого спектрів речовини»
51/4

Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Нуклони. Ядерні сили і їхні особливості
52/5

Стійкість ядер. Енергія зв'язку атомного ядра
53/6

Енергія зв'язку атомного ядра (розв'язування задач)
54/7

Способи вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану
55/8

Фізичні основи ядерної енергетики. Ядерна енергетика та екологія
56/9

Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду
57/10

Отримання й застосування радіонуклідів. Дозиметрія. Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини
58/11

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Класифікація елементарних частинок. Кварки. Космічне випромінювання
Розділ V. атомна та ядерна фізика (12 год)

59/12

Підсумковий контроль
Фізичний практикум (5 год)

60

Визначення енергії зарядженого конденсатора.
61

Визначення довжини світлової хвилі.
62

Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника.
63

Вивчення будови дозиметра й складання радіологічної карти місцевості.
64

Вивчення треків заряджених частинок за готовими фотографіями
Узагальнювальні заняття (2 год)

65

Фізика й науково-технічний прогрес. Фізична картина світу як складова природничо-наукової картини світу.
66

Роль науки в житті людини та суспільному розвитку. Сучасні уявлення про будову речовини
67

Повторення
68

Повторення
69

Повторення
70

Повторення

Схожі:

Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Уроку п/п № розділу § пункту ТЕМА Зміст навчального матеріалу
Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле точкових зарядів
Якими мають бути напрям і значення швидкості протона, щоб траєкторія...
Задача (10 балів) Однорідні електричне і магнітне поле розташовані взаємно перпендикулярно. Напруженість електричного поля, а індукція...
Закон Кулона
Електричне поле — одна зі складових електромагнітного поля, що існує навколо тіл або частинок, що мають електричний заряд, а також...
Лекція №11: “Основні характеристики та параметри антен”
Під впливом пара­лельної провіднику складової електричного поля у провіднику збу­джується електричний струм густиною , а під впливом...
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З ФІЗИКИ
Електричний струм. Електричне коло. Джерела та споживачі електричного струму. Робота та потужність електричного струму. Безпека під...
Семантичне поле: проблема визначення
П. Роже, В. фон Вартбург). Перше теоретичне обґрунтування „поля” в мовознавстві пов’язують з працею І.Іпсена (1924), хоча у Й. Трієра...
Енергетична характеристика електричного поля це його…
...
3. Відстань прямої видимості між антенами
Поширення хвиль над плоскою поверхнею Землі. Інтерференційна формула напруженості електричного поля в точці прийому при поширенні...
Електричний струм у газах і у напівпровідниках. Варіант №1
Поки в газі не створено електричного поля кількість пар йонів та електронів, які з’являються за певний час під дією іонізатора, …...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка