В конкурсі можуть брати участь студенти 3 6 курсів денної форми навчання, які навчаються у


Скачати 131.73 Kb.
НазваВ конкурсі можуть брати участь студенти 3 6 курсів денної форми навчання, які навчаються у
Дата16.06.2013
Розмір131.73 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Фізика > Конкурс

Умови проведення Конкурсу – 2010/11


Стипендіальної програми "Завтра.UA"


 1. Всеукраїнська благодійна організація „Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива” (надалі за текстом – Фонд Віктора Пінчука) в рамках реалізації Стипендіальної програми "Завтра.UA" проводить відкритий конкурс для добору найбільш обдарованих і цілеспрямованих студентів провідних вищих навчальних закладів (ВНЗ) України.

 2. В конкурсі можуть брати участь студенти 3 – 6 курсів денної форми навчання, які навчаються у:

  1. ВНЗ – партнерах Програми (дивись Перелік ВНЗ – партнерів Стипендіальної програми "Завтра.UA” на 2010/11 навчальний рік);

  2. Інших вітчизняних ВНЗ ІV рівня акредитації (незалежно від форми власності).

 3. Етапи конкурсу

  1. Підготовчий етап (червень – вересень 2010) включає проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії, оголошення про умови Конкурсу – 2010/11; підписання договорів з ВНЗ – партнерами Стипендіальної програми "Завтра.UA” на 2010/11 навчальний рік, тощо.

  2. Прийом та реєстрація документів:

   1. 01 жовтня – 31 жовтня 2010 від студентів, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми поза процедурою первісного добору (Етап 1), що здійснюється силами ВНЗ – партнера Програми.

   2. 01 жовтня – 31 жовтня 2010 – від уповноважених представників ВНЗ з контактів зі Стипендіальною програмою "Завтра.UA” документи студентів, за результатами первісного добору (Етап 1), що здійснюється силами ВНЗ – партнерів Програми.

  3. Етап 1 (01 жовтня – 31 жовтня 2010) - включає добір лише серед тих студентів, які навчаються в ВНЗ – партнерах Програми та подають документи на конкурс через уповноваженого представника ВНЗ з контактів зі Стипендіальною програмою "Завтра.UA”. Здійснюється силами ВНЗ відповідно до укладеної угоди між Фондом і ВНЗ та у межах встановленої для ВНЗ квоти.

  4. Етап 2 (листопад 2010 – лютий 2011) передбачає розгляд фаховими експертами конкурсних робіт студентів за принципом: кожну роботу незалежно оцінюють троє фахових експертів. Роботи передаються експертам на перевірку без зазначення прізвища автора роботи, курсу та ВНЗ, в якому навчається конкурсант. Імена експертів, що проводять оцінку робіт, не розголошуються. Загальна оцінка за конкурсну роботу є сумою оцінок, виставлених трьома експертами.

В рамках цього етапу також відбувається оцінювання наукової та соціальної діяльності конкурсантів, відповідно до поданих на конкурс документів, що її підтверджують, а також оцінювання есе (нарису) соціального характеру, яке за бажанням подається конкурсантом.

  1. Етап 3 (березень – початок травня 2011) передбачає проведення очних 1-2-денних змагальних процедур серед переможців 2-го етапу конкурсу у декількох містах України (на базі ВНЗ – партнерів Програми). Мета очного етапу – оцінювання особистісного потенціалу учасників конкурсного добору. Оцінювання проводиться представниками Фонду й залученими експертами за окремо визначеною програмою.

  2. Оголошення результатів конкурсу (травень 2011).

 1. Порядок та строки подання документів

  1. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно:

   1. Подати пакет документів:

    1. Студенти, які навчаються у ВНЗ – не партнерах Програми, подають документи згідно до визначеного нижче переліку безпосередньо до адміністрації Програми в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra з 01 до 31 жовтня 2010 року включно;

б) Студенти, які навчаються у ВНЗ – партнерах Програми, можуть подавати документи:

     1. до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою "Завтра.UA” згідно до внутрішнього регламенту ВНЗ. Після проходження первісного добору (1-го етапу) в ВНЗ, документи передаються в адміністрацію Програми для реєстрації (не пізніше 31 жовтня 2010 року), при цьому студенти, документи яких передані в адміністрацію Програми повинні пройти реєстрацію в електронному вигляді на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra (не пізніше 31 жовтня 2010 року),

     2. безпосередньо до адміністрації Програми поза процедурою первісного добору, що здійснюється силами ВНЗ – партнера Програми, в електронному вигляді через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra з 01 до 31 жовтня 2010 року включно.

   1. Незалежно від способу подачі документів необхідно обов’язково завантажити електрону версію всіх документів через сайт та заповнити Форму реєстрації для участі у Конкурсі – 2010/11, що буде розміщена на сайті Програми www.pinchukfund.org/zavtra з 01 жовтня до 31 жовтня 2010 року включно. (Інформація має відповідати відомостям, зазначеним в Заявці на участь у Конкурсі – 2010, що входить до пакету документів).

  1. Подання документів можливе тільки в один із зазначених вище способів. При порушенні цього положення пошукач автоматично позбавляється права брати участь у конкурсі.

  2. Пошукач має право подавати на конкурс лише одну роботу згідно з затвердженим переліком наукових напрямів (дивись Перелік наукових напрямів) та за умови, що ця конкурсна робота подається на участь в конкурсному доборі Стипендіальної програми "Завтра. UA” вперше.

  3. Пакети документів, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, або такі, що надійдуть на адресу Програми, пізніше 31 жовтня 2010 року, не реєструються і до розгляду не приймаються.

  4. Наукові роботи колективів авторів до участі у конкурсі не допускаються. Якщо наукова робота була опублікована в співавторстві з іншими авторами, то конкурсант має чітко вказати, що саме було зроблено ним, і подавати на конкурс опис своєї частини роботи. В іншому випадку робота буде вважатися плагіатом.

  5. Заявка та форма реєстрації для участі у конкурсі заповнюються українською мовою. Конкурсна робота, есе (нарис) соціального характеру та відгук можуть подаватися українською, російською або англійською мовами. Інші документи можуть подаватися мовою оригіналу.

  6. Конкурсант, який подає роботу для участі в конкурсі, погоджується, що адміністрація Програми залишає за собою право публікації конкурсних робіт (викладу основного змісту цих робіт, або основних їх положень) на сайті Програми та в інших виданнях із урахуванням авторських прав власника матеріалів. При цьому авторське право на подану конкурсну роботу залишається за конкурсантом (автором роботи). В разі подання плагіату, не вказуючи автора та джерело інформації, відповідальність за зміст конкурсної роботи конкурсант несе самостійно.

  7. Матеріали надіслані на конкурс, не повертаються.

 1. Перелік документів, які подаються на Конкурс:

  1. Заявка на участь у Конкурсі 2010/11 (дивись Заявку на участь у Конкурсі);

  2. Самостійна конкурсна робота студента (у 1 примірнику) за науковим напрямом, визначеним Фондом (дивись Перелік наукових напрямів) обсягом не більше 8 друкованих сторінок (16 000 знаків з пробілами) українською, російською або англійською мовою у форматі, визначеному Фондом (дивись Вимоги до конкурсних робіт);

  3. Есе (нарис) соціального характеру на тему: "Завтра: Світ, Україна, Я", обсягом не більше однієї друкованої сторінки (2 000 знаків з пробілами). Подача цього есе не є обов’язковою вимогою, але воно буде оцінюватися додатково.

  4. Відгук наукового керівника (або відповідної кафедри, чи іншого авторитетного науковця, що працює з відповідного наукового напряму):

   1. У відгуку має бути подано загальну характеристику конкурсанта та його схильності до самостійної дослідницької роботи, окреслено оригінальний вклад конкурсанта в основні етапи роботи (у постановку й виконання завдання, формулювання висновків тощо).

   2. В разі, якщо конкурсант подає наукову роботу на конкурс Стипендіальної програми "Завтра.UA” не вперше, науковий керівник (або науковець, який рекомендує роботу) повинен окремо засвідчити у відгуку, що подана робота є новою і не є повтором робіт (вказати їхні назви), які подавалися на конкурс Стипендіальної програми раніше. Якщо робота є продовженням робіт, що подавалися на конкурс Програми раніше, у відгуку має бути чітко вказано нові отримані результати й інші елементи наукової новизни порівняно з раніше поданими роботами.

   3. Слід обов'язково вказати дані про особу, яка рекомендує роботу, та її контакти згідно з вимогами Заявки на участь у Конкурсі – 2010/11.

   4. Відгук необхідно засвідчити печаткою ВНЗ (або наукової установи, де працює особа, яка рекомендувала роботу).

  5. Копії паспорту (перша, друга сторінки і сторінки, де позначена реєстрація (прописка)), ідентифікаційного коду та студентського квитка, завірені підписом пошукача (все у 2-х примірниках);

  6. Копії документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота. Наприклад наявність публікацій, апробацій на наукових конференціях, копій дипломів про перемогу та призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), патентів тощо. Увага! Для участі у конкурсі достатньо подати відомості лише про один із зазначених вище елементів публічної апробації (на вибір: або публікацію, або перемогу на конкурсі), що може бути оцінений, відповідно до пункту 6.5, на найвищій бал.

   1. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми (дивись п.4.1.1.). Наукова діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п.6.5).

Зверніть увагу, що до форми реєстрації необхідно прикріпити відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції та змістом/програмою, відскановані копії тексту статті/тез; або відскановані копії дипломів про перемогу або призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), або інших документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта.

   1. Подання документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта не є обов’язковою умовою прийняття документів до участі у конкурсі для студентів, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Програмою. Але наукова діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п.6.5).

Зверніть увагу, що до пакету документів необхідно додати ксерокопії документів, що підтверджують наукову діяльність. В електронному вигляді необхідно надати відскановані копії сторінок з вихідними даними видання/конференції та змістом/програмою, відскановані копії тексту статті/тез; або відскановані копії дипломів про перемогу або призове місце на наукових конкурсах (олімпіадах), або інших документів, що підтверджують наукову діяльність конкурсанта.

5.7. Копії документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта. Наприклад наявність за останні три роки дипломів, грамот, подяк, офіційних/рекомендаційних листів, фото, що засвідчують участь у соціальних проектах, волонтерських акціях тощо. Подання документів, що підтверджують соціальну діяльність конкурсанта, не є обов’язковою умовою для прийняття документів до участі у конкурсі. Соціальна діяльність пошукача, підтверджена поданими документами, буде оцінюватися додатково (див. п.6.6).

5.8. Фотографія конкурсанта в електронному вигляді (як на паспорт).

5.9. Електрона версія всіх документів:

5.9.1 Студенти, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми, надсилають необхідний пакет документів через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra ;

5.9.2 Студенти, які подають документи до уповноваженого представника ВНЗ, подають електрону версію документів на CD-диску та через форму реєстрації на сайті конкурсу http://pinchukfund.org/zavtra , відповідність електронної версії паперовому варіанту є обов’язковою.

Увага! Документи, які містять підписи та печатки, потрібно подати у відсканованому варіанті. Заява на участь у Конкурсі-2010 не сканується, а подається у текстовому редакторі Word.

 1. Процедура оцінювання

  1. Підсумком конкурсного добору є визначення переможців конкурсу за сумою оцінок трьох етапів конкурсу. Максимально – 100 (сто) балів;

  2. Етап 1 – за проходження процедури попереднього добору в ВНЗ – партнерах Програми студентам нараховується 4 (чотири) бали. Студентам, які подають документи безпосередньо до адміністрації Програми, бали за проходження першого етапу конкурсу не нараховуються.

  3. Етап 2 – кожну конкурсну роботу незалежно оцінюють за 20 (двадцяти) - бальною шкалою троє фахових експертів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання конкурсних робіт. Загальна оцінка другого етапу становить суму оцінок трьох експертів. Максимально – 60 (шістдесят) балів. Конкурсна робота, що має реферативний характер, не містить елементів новизни, є відверто помилковою, або ж є плагіатом, оцінюється оцінкою “нуль”. На підставі мотивованого пояснення експерта Фонд має право відхилити роботу, оцінену в „нуль” балів, навіть якщо двоє інших експертів виставили позитивні оцінки. Роботи, які отримали оцінку “нуль” від двох і більше експертів, відхиляються автоматично. Учасники конкурсного добору, роботи яких згідно з рішенням Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсі не допускаються.

  4. Оцінка есе (нарису) соціального характеру, яке за бажанням подається конкурсантом. Максимально - 5 (п’ять) балів.

  5. Додаткові бали за наукову діяльність конкурсанта – наявність публікацій (в тому числі опублікованих в співавторстві), апробацій на наукових конференціях за поданою роботою та/або за науковим напрямом, за яким подається конкурсна робота тощо. Максимально – 8 (вісім) балів. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

   1. Публікація в міжнародному реферованому науковому виданні, що видається поза межами України – 8 (вісім) балів;

   2. Перемога (1-ше місце) в міжнародному науковому конкурсі (олімпіаді) – 8 (вісім) балів;

   3. Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної наукової конференції, що проходила поза межами України – 8 (вісім) балів;

   4. Публікація в українському науковому виданні, що визнається ВАК України; патент на винахід / корисну модель – 7 (сім) балів;

   5. Перемога (1-ше місце) в загальноукраїнському науковому конкурсі (олімпіаді); призове (2-3) місце на міжнародному науковому конкурсі (олімпіаді) – 6 (шість) балів;

   6. Публікація тез виступу у збірнику матеріалів міжнародної /  загальнонаціональної наукової конференції, що проходила в межах України – 5 (п’ять) балів;

   7. Публікація в українських і закордонних виданнях, які, не маючи формального статусу наукових, мають високий авторитет фахової спільноти (за оцінкою експертів Фонду) – 4 (чотири) бали;

   8. Призове (2-3) місце в загальноукраїнському науковому конкурсі (олімпіаді); участь в міжнародній /  загальнонаціональній науковій конференції без публікації тез (підтверджується наявністю ПІБ конкурсанта в програмі конференції) – 3 (три) бали;

   9. Участь в інших наукових конференціях та інші наукові досягнення, які не увійшли до переліку пп. 6.5.1 - 6.5.8 (за оцінкою експертів Фонду) – 2 (два) бали.

Увага! Отримані конкурсантом бали за різні елементи публічної апробації не сумуються, а конкурсант оцінюється найвищим з одержаних ним балів (наприклад, при наявності одночасно публікації в українському науковому виданні, що визнається ВАК України, і перемозі в міжнародному науковому конкурсі (олімпіаді) учасник одержує 8 балів за перемогу (перше місце) в конкурсі).

  1. Додаткові бали за соціальну діяльність конкурсанта – волонтерську діяльність, участь у соціальних проектах, тощо. Максимально – 3 (три) бали. Бали нараховуються згідно до наступної класифікації:

   1. Участь в волонтерських соціальних проектах, започаткованих не Фондом Віктора Пінчука – 1 (один) бал;

6.6.2. Участь в соціальних проектах, започаткованих Фондом Віктора Пінчука – 2 (два) бали;

6.6.3. Участь і в соціальних проектах, започаткованих Фондом Віктора Пінчука, і в інших суспільних проектах – 3 (три) бали.

6.7. Етап 3 – оцінювання особистісного потенціалу конкурсантів, згідно до затверджених Фондом критеріїв оцінювання. Максимально за третій етап нараховується 20 (двадцять ) балів.

 1. Вимоги та визначення учасників етапів конкурсу

  1. До участі у першому етапі допускаються лише ті студенти, які навчаються в ВНЗ – партнерах програми та подають документи до уповноваженого представника ВНЗ з контактів із Стипендіальною програмою "Завтра.UA” згідно внутрішнього регламенту ВНЗ.

  2. До участі у другому етапі допускаються конкурсні роботи всіх зареєстрованих учасників конкурсу.

  3. До участі у третьому етапі конкурсу допускаються учасники, які успішно пройшли 2-й етап конкурсу та отримали загальну кількість балів, яка дозволяє їм з урахуванням максимальної можливої оцінки 3-го етапу змагатися за входження в число Стипендіатів Програми.

  4. Учасники конкурсного добору, роботи яких згідно до оцінки експертів та рішення Фонду були відхилені, до подальшої участі в конкурсному доборі не допускаються.

  5. Учасники конкурсного добору обов’язково повинні взяти участь в другому та третьому етапах конкурсу.

  6. В разі, якщо конкурсант без поважної причини не з’являється на третій етап конкурсу, він автоматично виключається з числа учасників конкурсу, а бали, отримані ним за попередні етапи конкурсу, не враховуються в загальному рейтингу конкурсу.

  7. Якщо участь конкурсанта в третьому турі є неможливою у зв’язку з поважними причинами (наприклад, через стан здоров’я, участь у міжнародній науковій конференції, стажуванні, тощо), конкурсант зобов’язується заздалегідь повідомити адміністрацію Програми про настання таких обставин та надати відповідні документи, що їх підтверджують. В цьому випадку, відповідно до рішення Фонду, за оцінювання особистісного потенціалу учасника конкурсант отримує 0 (нуль) балів.

 2. Визначення переможців

  1. Підсумкові оцінки, отримані учасниками конкурсного добору на всіх етапах конкурсу, рангуються від більшої до меншої. Переможцями конкурсного добору – Стипендіатами Стипендіальної програми "Завтра.UA" – вважаються ті конкурсанти, підсумкова оцінка яких дорівнює або вища за позицію в загальному рейтингу, що відповідає граничній кількості Стипендіатів.

  2. Гранична кількість Стипендіатів затверджується окремим рішенням Фонду.

  3. Результати конкурсного добору затверджуються Фондом та оприлюднюються на сайті Програми www.pinchukfund.org/zavtra .

  4. Обов’язковою умовою для набуття статусу "Стипендіат Стипендіальної програми "Завтра.UA" є підписання переможцем конкурсу договору з ВБО "Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива". Після підписання цього договору переможець набуває статусу "Стипендіат Стипендіальної програми "Завтра.UA", нагороджується дипломом та має право на отримання стипендії – нецільової благодійної допомоги відповідно до умов договору.

 3. Призначення стипендії

  1. Стипендія – нецільова благодійна допомога призначається Фондом переможцям конкурсного добору, які підписали відповідний договір з Фондом.

  2. Розмір стипендії встановлюється окремим рішенням Фонду.

  3. Стипендія нараховується Фондом Стипендіатові протягом 12 (дванадцяти) календарних місяців з 1 червня 2011 по 31 травня 2012 року включно, щодо винятків дивись текст договору з переможцем конкурсного добору Програми.

  4. Фонд має право в особливих випадках встановлювати додаткові стипендії. Такі стипендії призначаються відповідними рішеннями Фонду.

 4. Розгляд звернень

  1. Адміністрація Програми не приймає та не розглядає скарги та апеляції щодо результатів конкурсного добору, в тому числі щодо результатів первісного добору у ВНЗ – партнерах Програми.

  2. Адміністрація Програми не вступає в листування та не пояснює причин відхилення документів, поданих на конкурс.Схожі:

Документи приймають до 16 травня щороку.[
Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі можуть брати участь студенти...
Студентський санаторій-профілакторій НТУУ "КПІ"
Право на отримання путівки до санаторію-профілакторію мають члени нашої профспілки — виключно студенти денної форми навчання, які...
У конкурсі можуть брати участь державні службовці, які не мають дисциплінарних стягнень
Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – конкурс) в інспекції...
ПОЛОЖЕННЯ про другий Всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс української музики...
У Всеукраїнському дитяче-юнацькому конкурсі української музики „Бурштинові нотки” можуть брати участь учні початкових спеціалізованих...
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ
У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів віком від 12 до 17 років (учні 7-11-х класів)
УМОВИ УЧАСТІ у Всеукраїнському конкурсі-виставці
У Всеукраїнському конкурсі-виставці "Кращий вітчизняний товар 2013 року" можуть приймати участь підприємства, які мають юридичну...
І. Загальні положення Виробничу практику студенти ІІІ курсу напряму...
Виробничу практику студенти повинні проходити на середніх та великих промислових підприємствах, в установах і організаціях різних...
Інформація про гранти, що запропоновані фондами та організаціями для українських студентів
Програма розрахована на навчання та роботу в канадському парламенті. Тривалість програми – 3 місяці. Подавати заявки можуть студенти...
«ОРЛИКІАДА – 2008»
Раді, що саме Ви будете брати участь у конкурсі кандидатів на Гетьманича та Гетьманівну «Орликіади-2008»
Конкурс студентської творчості та талантів з нагоди «Євро 2012»
У конкурсі беруть участь усі студенти інституту, а також (за бажанням) викладачі, працівники ЛІБС УБС НБУ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка