УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ


Скачати 67.41 Kb.
НазваУКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Дата30.03.2013
Розмір67.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи

УКРАЇНА


ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел.(0382) 79 – 51 – 36

НАКАЗ

5 вересня 2011 року № 553-НО
Про проведення

обласного заочного конкурсу

юних техніків-винахідниківВідповідно до Положення про обласний заочний конкурс юних техніків-винахідників затвердженого наказом управління освіти і науки облдержадміністрації від 14.06.2011 р. № 422-НО "Про затвердження Положення про обласний заочний конкурс юних техніків-винахідників", зареєстрованому у Головному управлінні юстицій у Хмельницькій області 22.06.2011 р. за № 86/1665 , плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік та з метою виявлення й підтримки обдарованої учнівської молоді, пропагування науково-дослідницької та експериментальної роботиНАКАЗУЮ:

1. Хмельницькому обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г.М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення обласного заочного конкурсу юних техніків-винахідників.

2. Начальникам відділів/управлінь освіти райдержадміністрацій та міських рад, директорам спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування:

2.1. Довести цей наказ та Умови проведення обласного заочного конкурсу юних техніків-винахідників, що додаються, до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів.

2.2. Сприяти участі в обласному заочному конкурсі юних техніків-винахідників учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Ригу Г.В.


Начальник В.І. Очеретянко

Додаток

до наказу управління освіти і науки

облдержадміністрації

від "5 "вересня 2011р.

№ 553-НО

Умови проведення

обласного заочного конкурсу юних техніків-винахідників
Обласний заочний конкурс юних техніків-винахідників (далі – Конкурс) проводиться з 1 листопада по 30 грудня 2011 року з метою створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку обдарованої молоді, шляхом залучення її до науково-дослідницької діяльності, подальшого розвитку, удосконалення, популяризації та пропаганди науково-технічної творчості

Завданнями Конкурсу є:

забезпечення підтримки творчої молоді;

створення умов для реалізації потенціалу молодого покоління;

підвищення рівня знань, умінь та навичок в галузі технічних наук.

Організаторами конкурсу є управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації та відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю "Мала академія наук" Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Учасниками конкурсу можуть бути учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих ліцеїв-інтернатів обласного підпорядкування.
Напрями і зміст конкурсу

До розгляду на Конкурсі приймаються науково-пошукові роботи за напрямками:

- радіоелектроніка (радіотехнічні та радіоелектронні прилади оригінальної конструкції, засоби зв’язку, обладнання автоматики, електронні вимірювальні прилади);

- електротехніка (прилади оригінальної конструкції, пристрої з елементами мікроелектроніки та електротехніки, різних типів приставки до них, а також окремі вдосконаленні блоки живлення);

- промислова техніка (багатоопераційні верстати, пристрої, які використовуються для різних технологічних операцій);

- транспортні засоби (прилади, пристрої та обладнання, які покращують роботу вузлів транспортних засобів, діючі моделі, розробки сучасного та екологічно чистого транспорту);

- екологія. Енергозбереження (прилади, які сприяють збереженню природних ресурсів, очищенню навколишнього середовища та енергозбереженню; використання нетрадиційних джерел енергії (енергетика малих річок, енергія вітру та сонця)).

Конкурс проводиться в заочній формі.
Організація та журі Конкурсу

Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет та журі, склад яких затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації.

Оргкомітет вирішує всі питання, пов’язані з організацією та проведенням Конкурсу.

Журі Конкурсу приймає рішення щодо якості поданих матеріалів, узагальнює його результати, визначає переможців.

Рішення журі затверджуються відповідними наказами управління освіти і науки облдержадміністрації.
Вимоги до оформлення конкурсних poбіт

У науково-творчій роботі необхідно розкрити ідею роботи, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість дослідження.

При підготовці науково-пошукової роботи пропонується наступна схема висвітлення:

  • історія питання;

  • попередні розробки з даної проблеми;

  • недоліки вже існуючих теорій, концепцій, конструкцій, технологічних процесів, методик і т.п.;

  • суть пропозиції, ідея автора;

  • переваги над існуючими теоріями, зразками, методиками;

  • можливість реалізації пропонованої ідеї;

  • список використаної літератури.

Обсяг науково-пошукової роботи до 20 сторінок друкованого тексту.

Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New Roman, через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Всі береги (поля) - 20 мм. Текстова частина – чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна (Додаток 1), на якій цифра 1 не ставиться.

Для участі в Конкурсі учасники мають подати до 12 грудня 2011 року за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83, відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» (прислані поштою чи передані особисто) наступні документи:

заявка на участь у Конкурсі (Додаток 2);

тези роботи в друкованому вигляді та на електронних носіях (СD);

науково-пошукова робота у друкованому варіанті.

Науково-пошукові роботи, зняті з мережі Internet та роботи, надіслані на конкурс пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.
Критерії оцінювання конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних робіт проводиться членами журі за такими критеріями:

складність, науковість – 20 балів;

актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи – 25;

повнота у розкритті теми – 20 балів;

аргументованість висновків – 25 балів;

стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів.
Визначення та нагородження переможців Конкурсу

Переможці Конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами відповідних ступенів.

Кількість призових (перших, других та третіх) місць становить 50% від кількості учасників з розподілом їх у співвідношенні 1:2:3.

Додаток 1

до Умов проведення

обласного заочного конкурсу

юних техніків-винахідників


Зразок оформлення титульного аркуша
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Хмельницьке територіальне відділення МАН України


Напрям:

  1. ТЕМА РОБОТИ
Роботу виконав:

Онищук Максим Сергійович,

учень 10 класу Нетішинської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 1

Науковий керівник:

Юхимець Надія Петрівна,

вчитель фізики Нетішинської

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 1


Хмельницький – 2011

Додаток 2

до Умов проведення

обласного заочного конкурсу

юних техніків-винахідників

Заявка

учасника обласного заочного конкурсу

юних техніків-винахідників
Прізвище_________________________________________________________

Ім'я______________________________________________________________

По батькові____________________________________________________

Рік народження_________________________________________________

Територіальне відділення МАН____________________________________

Назва наукового товариства/осередка_______________________________

______________________________________________________________

Тема роботи____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Навчальний заклад, клас__________________________________________

_______________________________________________________________

Науковий керівник (ПІБ, посада)___________________________________

_______________________________________________________________

Домашня адреса_________________________________________________

_______________________________________________________________

Контактний телефон, електронна пошта____________________________

_______________________________________________________________

Схожі:

УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницькому обласному центру науково-технічної творчості учнівської молоді (Гончарук Г. М.) здійснити організаційно-методичне забезпечення...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Україна, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46 факс ( 0382) 76-51-65, прийм.( 0382) 79-52-03
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік з метою виявлення та підтримки творчо обдарованої...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік з метою виявлення та підтримки обдарованої...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2011 рік та з метою виявлення та підтримки обдарованої...
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про проведення семінару-практикуму для керівників гуртків декоративно-прикладної творчості
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про направлення та склад команди для участі у Всеукраїнському турнірі юних біологів
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про направлення та склад делегації для участі у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність»
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про проведення обласних масових заходів науково-технічного напрямку у 1 кварталі 2012 року
УКРАЇНА ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Управління освіти і науки
Про проведення другого обласного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва учнівської молоді «Кришталеві нотки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка