Тематична контрольна робота


НазваТематична контрольна робота
Дата09.02.2014
Розмір73.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
Тематична контрольна робота

9 клас І варіант ( Творчість поетів – романтиків, М.Гоголя, рання творчість Т.Шевченка )

Завдання 1-8 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

1.Слова Пісня для України є все: і поезія, й історія,і батьківська могила належать:

А Миколі Костомарову Б Тарасові Шевченку

В Євгенові Гребінці Г Миколі Гоголю Д Маркіяну Шашкевичу

2. До Харківської школи романтиків належать:

А Тарас Шевченко, Микола Гоголь

Б Євген Гребінка, Михайло Максимович

В Маркіян Шашкевич, Яків Головацький

Г Віктор Забіла, Микола Петренко

Д Іван Вагилевич, Микола Устиянович

3. Усі названі персонажі твору М. Гоголя «Вечір проти Івана Купала» реальні, крім:

А Петра Безрідного Б Терентія Коржа

В Басаврюка Г доньки Коржа Д сина Коржа

4. До першого видання «Кобзаря» Т. Шевченка увійшли всі названі твори, крім:

А «Причинна», «Гайдамаки»

Б «Думи мої, думи мої», «Перебендя»

В «Катерина», «Тополя»

Г «Думка» («Нащо мені чорні брови»), «До Основ’яненка»

Д «Іван Підкова», «Тарасова ніч»

5.Жанр твору Т. Шевченка «На вічну пам’ять Котляревському»-це

А елегія Б думка В балада Г поема Д послання

6.Рядки з поеми «Гайдамаки» Все йде, все минає - і краю немає, Куди ж воно ділось?Відкіля взялось - це

А ліричний відступ Б опис життя

В філософський вступ Г авторська розповідь Д репліка персонажа

7.Слова про зв’язок поеми «Гайдамаки» Т. Шевченка із фольклором - У Шевченка ми бачимо всі елементи української народної пісні. Її історична доля навіяла йому цілу поему «Гайдамаки», напрочуд різноманітну, живу, сповнену сили й цілком вірну народному характерові…Поет цілком проймається настроєм епохи , і тільки в ліричних відступах видно сучасного оповідача -належать:

А Миколі Добролюбову Б Пантелеймону Кулішу

В Євгенові Гребінці Г Миколі Костомарову Д Івану Франку

8.До ліричних творів належать усі названі жанри, крім:

А елегії Б романсу

В балади Г думки Д медитації

Завдання 9-11 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть у таблицю.

9.Установіть відповідність між терміном та його визначенням

 1. Романтизм А) віршований або прозовий твір, написаний у формі листа чи звертання

до однієї особи або декількох осіб

 1. Романс Б) художній напрям в літературі,виник наприк. XVII – на поч. XIXст., для

котрого характерні незадоволення реальним життям, зосередження

уваги на розкритті внутрішнього світу людини

 1. Елегія В) ліро-епічний сюжетний віршований твір , в основі якого лежить подія

легендарного чи соціально-побутового змісту з описами незвичайних

ситуацій, людей, вчинків

 1. Балада Г) один із жанрів лірики, для якого характерний медитативний,

журливий, меланхолійний зміст

 1. Послання Д) перетворення людини на рослину, птаха

Е) невеликий за обсягом вірш і музичний твір про кохання,призначений

для сольного співу з інструментальним акомпанементом

10.Установіть відповідність між твором Т. Шевченка й уривком із нього

 1. «На вічну пам’ять Котляревському» А) Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине...От де, люде, наша слава,
  Слава України!

 2. «До Основ’яненка» Б) Єсть на світі доля, А хто її знає?Єсть на світі воля,

А хто її має?

 1. «Катерина» В) Така її доля…О Боже мій милий! За що ти

караєш її молоду?

 1. «Причинна» Г) В Україну ідіть , діти! В нашу Україну,

Попідтинню, сиротами А я тут загину

Д) Все сумує - тільки слава Сонцем засіяла, Не вмре

кобзар, бо навіки Його привітала

11.Установіть відповідність між

1. призначення поезії, місце та А) «До Основ’яненка» , «Гайдамаки»

роль поета в суспільному житті Б) «Катерина» , «Мар’яна- черниця»

2. пошуки щастя, конфлікт високої В) «Вітре буйний, вітре буйний», «Тополя»

людської мрії та жорстокої дійсності

Г) «Перебендя», «До Основ’яненка»

3. трагічна доля жінки - матері, Д) «Причинна» , «Лілея»

зганьбленої паном - поміщиком

4. поетизація славного історичного минулого України

Завдання 12 відкритої форми. Дати чітку, розгорнуту відповідь

12. Розкрийте жанрові ознаки ранніх балад Т. Шевченка

II варіант

Завдання 1-8 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь і обведіть кружечком букву, яка їй відповідає.

1.Риси романтизму наявні в усіх рядках, КРІМ

А герої — люди сильної волі, мужні, духовно багаті; часто це самотня, але сильна особистість, яка протистоїть жорстокому світу

Б незадоволення реальним життям, зосередження уваги на розкритті внутрішнього світу людини

В смерть героя неминуча від стихійного лиха, хвороби ,нещасного випадку

Г герой пов'язує свою долю з долею народу, з боротьбою за національну незалежність

Ґ мова емоційна, насичена яскравими народнопоетичними засобами художньої виразності
2. Вірш Є. Гребінки «Українська мелодія» побудований у формі

А монологу дівчини про свою долю Б полілогу героїв В розповіді про життя одинокої дівчини

Г діалогу дочки й матері про одруження Ґ роздуму автора про долю героїні

3. У книжку М. Гоголя «Вечори на хуторі біля Диканьки» увійшли всі названі твори, КРІМ повісті

А «Сорочинський ярмарок»

Б «Вечір проти Івана Купала»

В «Втрачена грамота»

Г « Ніч перед Різдвом»

Ґ «Тарас Бульба»

4. Слова про Т. Шевченка Найкращий і найцінніший скарб доля дала лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отаким був і є для нас, українців, Тарас Шевченко належать

А Миколі Костомарову Б Іванові Франку

В Пантелеймону Кулішеві Г Миколі Добролюбову Ґ Євгенові Гребінці

5. Прочитайте уривок із твору Т. Шевченка - Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине... От де, люде, наша слава, Слава України! - Ці слова взяті з твору

А «На вічну пам'ять Котляревському»

Б «Думи мої, думи мої...»

В «До Основ'яненка»

Г «Миколі Гоголю»

Ґ «Думка» («Нащо мені чорні брови...»

6. Твори Т. Шевченка «Причинна», «Тополя», «Лілея», «Русалка» за жанром

А поеми Б елегії В думки Г балади Ґ послання
7. Прочитайте рядки з твору «На вічну пам'ять Котляревському» - Праведная душе, прийми мою мову Не мудру, та щиру, прийми, привітай.-У них використано всі засоби художньої виразності, КРІМ

А порівняння Б епітетів В риторичного звертання Г персоніфікації Ґ протиставлення

8. Змалювання широкої картини народного повстання 1768 р. Коліївщини на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Ґонтою в поемі Шевченка «Гайдамаки» — це

А мотив Б ідея В тема Г проблематика Ґ зміст

Завдання 9-11 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть у таблицю.

9. Установіть відповідність між поетом-романтиком й уривком із його твору

1.Петро Гулак-Артемовський А ...ніхто йому // 3 душі не кине квітку!

2. Євген Гребінка Б. А я бідний, безталанний, Без пари, без хати

3.Микола Костомаров В. Блищать у нас зіроньки під водою

4.Віктор Забіла Г. Що я наробила! Дочку, як схотіла, із світу згубила!

5.Микола Петренко Д. Буря загуде, — // Краса змарніє

Е.Чужий я у долі, чужий у людей

10. Установіть відповідність між жанром і творами Т. Шевченка

1. балада А «Причинна», «Тополя»

2.думка Б «Катерина», «Гайдамаки»

3. поема В «На вічну пам'ять Котляревському»

4.елегія Г «Нащо мені чорні брови», «Тече вода в синє море»

5. послання Ґ «Назар Стодоля»

Д «До Основ'яненка»

11. Установіть відповідність між елементом сюжету Й ПОДІЄЮ З поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»


А

трагедія Ґонти — убивство синів

Б

політичний стан у суспільстві, при­чини повстання

В

бенкет серед трупів


Г


напад конфедератів на жида Лейбу

Д

поразка повстання
1 експозиція

2 зав'язка

3 кульмінація

4 розв'язка

Завдання 12 відкритої форми. Дати чітку, розгорнуту відповідь

12. Розкрийте особливості композиції поеми Т. Шевченка «Гайдамаки».

ВІДПОВІДІ

І-В

1-г

2-г

3-в

4-а

5-а

6-в

7-а

8-д

9-1-б 2-е 3-г 4-в 5-а

10-1-д 2-а 3-б 4-в

11-1-г 2-д 3-б 4-а

ІІ-в

1-в

2-г

3-а

4-б

5-в

6-г

7-а

8-в?

9-1-в 2-г 3-а 4-б 5- е

10-1-а 2-г 3-б 4-в 5-д

?11-1-б г 2-г 3-а 4-д

Схожі:

Тематична контрольна робота
Тематична контрольна робота (за творчістю М. Коцюбинського, О. Кобилянської) І варіант І рівень(0,5 балів)
Тематична контрольна робота
Вкажіть рукописну збірку І. Величковського, у якій він використовує двадцять видів курйозної поезії
Тематична контрольна робота №4 по темі: «Вектори на площині»
У завданнях 1-6 виберіть одну правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей
Урок №53 Тема. Тематична контрольна робота
Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати, виставляючи тематичний бал)
Тематична контрольна робота №6 Варіант 1
Зі скриньки, що містить 2 чорні і 5 білих кульок, навмання виймають одну кульку. Знайти ймовірність того, що ця кулька біла
УРОК 49 Тема: Тематична контрольна робота №5
ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ ТЕМА ТОЧКА. ПРЯМА. ВІДРІЗОК. ПРОМІНЬ. ЛАМАНА. КУТ
Тематична контрольна робота №5
Завдання 1-4 мають чотири варіанти відповідей, із яких тільки одна є правильною. Виберіть правильну, на ваш погляд, відповідь і позначте...
Тематична контрольна робота з теми «Правопис іменників» (диктант)
Особливості опису природи. Усний докладний переказ тексту з елементами опису природи
Тематична контрольна робота №3 В аріант 1
Побудувати EFC, градусна міра якого дорівнює 84°. Провести до­вільний промінь FA між сторонами EFC. Записати кути, які утворили­ся,...
УРОК 124 Тема: Тематична контрольна робота №11
ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТЕМА 10. МАСШТАБ. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ КІЛЬКОХ ЧИСЕЛ. МІКРОКАЛЬКУЛЯТОР
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка