Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки


Скачати 252.33 Kb.
НазваПрограми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки
Дата05.04.2013
Розмір252.33 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

Д
ОБРОВЕЛИЧКІВСЬКА РАЙОННА РАДАДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

П'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯвід 20 серпня 2010 року № 346
смт Добровеличківка

Про затвердження районної

програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2010-2016 роки


Відповідно до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши поданий районною державною адміністрацією проект районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки,
РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки (далі – Програма), що додається.

2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету щороку передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах коштів, виділених на відповідну галузь.

3. Рекомендувати головам місцевих рад розробити та затвердити відповідні заходи по виконанню Програми.

4. Рекомендувати районній державній адміністрації при уточненні районного бюджету на 2010 рік надати пріоритет фінансуванню заходів даної програми у зв’язку з частковим її фінансуванням.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді, дітей та спорту.


Голова районної ради _________________ В.Ткаченко

(підпис)Затверджено


рішенням двадцять восьмої сесії Добровеличківської

районної ради п’ятого скликання

від "20" серпня 2010 року № 346


РАЙОННА ПРОГРАМА

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки
І. Загальні положення
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Закону України від 23 грудня 2009 року № 1794-VІ "Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року" та рішення обласної ради від 26 травня 2010 року № 893 "Про затвердження обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки".

Злоякісні новоутворення на сьогодні є однією із найнебезпечніших медико-біологічних і соціально-економічних проблем. Щороку це захворювання виявляється у 180 тисяч осіб, помирає від раку майже 90 тисяч осіб, з яких 35 % – хворі працездатного віку. Через запізнілу діагностику онкологічних захворювань залишається значною кількість хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу (близько 40 %). У розвинених країнах цей показник не перевищує 30 %.

На сьогодні в Україні проживає понад 860 тисяч осіб, які перенесли онкологічне захворювання. Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію.
П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма, є: підвищення рівня захворюваності на злоякісні пухлини, показника занедбаності, смертності від злоякісних пухлин та летальності до року.

Захворюваність і смертність від раку постійно зростають у зв’язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення. Протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п’ята жінка може захворіти на рак. Рак є причиною більш, як 13 усіх летальних випадків і поступається за цим показником лише серцево-судинним захворюванням, 33 % померлих від раку – особи працездатного віку.

Аналізуючи діяльність онкологічної служби району за останні три роки спостерігаються коливання показника захворюваності на злоякісні новоутворення (2007 рік – 436,6 на 100 тис. населення; 2008 рік – 320,7 на 100 тис. населення; 2009 рік – 410,9 на 100 тис. населення), що свідчить про несвоєчасну діагностику злоякісних новоутворень.

Відмічається зниження показника смертності від раку з 176,1 на 100 тис. населення у 2008 році до 171,7 на 100 тис. населення у 2009 році (обласний показник – 211,0), але спостерігається зростання показника летальності до року і складає 33,3 % (обласний показник – 17,2 %).

Показник занедбаності раку у 2009 році складає 19,4 % (2008 рік – 16,2 %). Значно знизилася занедбаність раку шийки матки від 16,7 % у 2008 році до 8,3 % у 2009 році.

Основними причинами занедбаності є несвоєчасне звернення хворих за медичною допомогою та прихований перебіг захворювання.

У структурі захворюваності провідні п’ять місць займають злоякісні пухлини шкіри, легенів, молочної залози, шлунка і прямої кишки. У чоловіків – злоякісні пухлини легенів, шкіри, шлунка, передміхурової залози і прямої кишки. У жінок – молочної залози, шкіри, тіла і шийки матки, шлунка.

Через недостатнє фінансування галузі, низький рівень оснащення діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, низьку онкограмотність населення значна кількість онкохворих діагностується в запізнілих стадіях і, як наслідок, отримує затратне і малоефективне лікування, залишається високим відсоток онкологічних хворих, які помирають протягом одного року після встановлення діагнозу.

Тенденції до зростання захворюваності та смертності від злоякісних пухлин, залежність онкопатології від наслідків аварії на ЧАЕС свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність продовження заходів протиракової боротьби, що були реалізовані у попередній районній програмі, не тільки закладами охорони здоров’я, але й установами та закладами усіх галузей економіки, науки, освіти, культури, засобів масової інформації. Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми зберігається і тривалий час буде актуальним та потребуватиме розвитку й удосконалення.
III. Визначення мети Програми

Метою Програми є підвищення ефективності загальнодержавних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень окремих локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози).

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання ПрограмиШляхами розв’язання проблеми є відновлення онкологічних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією в амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпечення відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, доведення рівня морфологічної та молекулярно-генетичної діагностики новоутворень до європейських стандартів, а також оснащення закладів охорони здоров’я необхідним обладнанням для діагностики онкологічних захворювань.

Для розв’язання проблеми необхідно:

удосконалити систему охорони здоров’я з метою формування груп підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією;

забезпечити проведення щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;

забезпечити залучення засобів масової інформації та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань, запровадити тематичні публікації у періодичних друкованих виданнях;

поетапно забезпечити заклади охорони здоров’я необхідним рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики;

забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин;

створити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення шляхом перепрофілювання існуючих закладів охорони здоров’я;

удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;

підвищити рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;

продовжувати роботу з утворення хоспісів для паліативного лікування;

утворити в амбулаторно-поліклінічних закладах кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та вдома.

Реалізація Програми здійснюватиметься в межах видатків, які передбачаються в обласному та районному бюджетах, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з конкретних завдань та наявності коштів.

Прогнозований обсяг коштів, що планується залучити для фінансування заходів Програми за рахунок районного бюджету передбачається у сумі 1169,0 тис.грн. (додаток № 1).

Обсяг коштів обласного бюджету визначатиметься в залежності від виконання заходів Програми у відповідному році.
V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними (пріоритетними) завданнями Програми є:

удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань;

удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих;

удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим;

удосконалення системи підготовки медичних працівників у галузі онкології;

підвищення рівня інформаційного забезпечення онкологічної служби;

здійснення міжнародного співробітництва.

Заходи щодо реалізації Програми наведені у додатку 3.

Результативні показники наведені у додатку 2.


Виконання Програми до 2016 року дасть змогу:

удосконалити нормативно-правову базу у сфері надання медичної допомоги онкологічним хворим;

забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;

удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;

знизити запущеність захворювань на рак на 5 відсотків;

підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень І-П стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5 відсотків;

знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5 відсотків;

забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;

знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 5 відсотків;

створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;

зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.

VI. Напрями реалізації та заходи Програми
1. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань.

Для реалізації даного напрямку необхідно:

сформувати перелік осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування;

забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями;

запровадити скринінгові програми в роботу лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронної системи цитологічного скринінгу;

створити в центральній районній лікарні мамологічний кабінет та оснастити його лікувально-діагностичною апаратурою;

сприяти запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань;

забезпечити своєчасне виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів і фельдшерів.

2. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих.

Для реалізації даного напрямку необхідно:

дооснастити центральну районну лікарню діагностичним обладнанням;

забезпечити медичну, соціальну, психологічну та санаторно-курортну реабілітацію онкологічних хворих;

удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей.

3. Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим.

Для реалізації даного напрямку необхідно:

продовжити роботу з утворення відділень паліативної допомоги та хоспісу для паліативного лікування невиліковно хворих;

утворити амбулаторні кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома.

4. Здійснення міжнародного співробітництва.

Для реалізації даного напрямку необхідно:

співпрацювати в галузі онкології з онкологічними науково-практичними установами;

забезпечити участь фахівців у науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах.


VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Контроль за виконанням Програми здійснюється районною радою та районною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

розпорядження голови районної державної адміністрації про встановлення контролю за ходом реалізації Програми;

звітність виконавців програми щопівроку до 1 числа місяця, наступного за звітним періодом, про стан виконання відповідних заходів Програми;

залучення відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації та засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми;

обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії районної державної адміністрації, сесіях районної та місцевих рад, засіданнях постійних комісій місцевих рад та громадських колегій;

проведення моніторингу, аналізу виконання заходів Програми та надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2010-2016 років здійснюватиме відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації.


ПАСПОРТ

районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями

на 2010-2016 роки
1.

Програма затверджена:

рішенням двадцять восьмої сесії районної ради п’ятого скликання

від "20" серпня 2010 року № 346
2.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

3.

Розробник Програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ охорони здоров’я районної державної адміністрації

5.

Учасники районної Програми

Фінансове управління, відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, лікувально-профілактичні заклади району, ІВО "Сільське життя",

виконкоми місцевих рад

6.

Терміни реалізації Програми

2010-2016 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний та районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

у тому числі:


1169,0 тис.грн.

кошти обласного бюджету

Обсяг коштів визначатиметься в залежності від виконання заходів Програми у відповідному році

кошти районного бюджету

1169,0 тис.грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету


Додаток 1

до районної програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2010-2016 роки, затвердженої

рішенням двадцять восьмої сесії

Добровеличківської районної ради п’ятого скликання

від "20" серпня 2010 року № 346


Ресурсне забезпечення районної програми

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки


№ з/п

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання Програми

2010 рік

(тис.

грн.)

2011 рік (тис.

грн.)

2012 рік (тис.

грн.)

2013 рік (тис.

грн.)


2014 рік (тис.

грн.)2015 рік (тис.

грн.)2016 рік (тис.

грн.)

Усього витрат на виконання Програми

(тис.грн.)

1.

Обсяг ресурсів, усього

У тому числі:*

25,0

75,0

48,0

11,0

300,0

610,0

100,0

1169,0

2.

обласний бюджет

обсяг коштів визначатиметься в залежності від виконання заходів Програми у відповідному році

3.

районний бюджет

25,0

75,0

48,0

11,0

300,0

610,0

100,0

1169,0


Обсяги коштів, які пропонується залучати на виконання Програми, підлягають уточненню під час затвердження (внесення змін) місцевих бюджетів на відповідний рік, виходячи з їх можливостей.

Додаток 2

до районної програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2010-2016 роки, затвердженої

рішенням двадцять восьмої сесії

Розрахунки кількісних та якісних показників районної програми

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки


№ з/п

Назва показника

Од. виміру,


Вихідні дані на початок дії програми

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.


2014 р.


2015 р.


2016 р.

Всього за період дії програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Показники продукту Програми

І

Кількість вперше виявлених хворих на рак

осіб

153

160

165

170

175

180

185

190

Збільшення на 3,5 %
Показники ефективності програми

1

Занедбаність злоякісних новоутворень

%

19,3

18,6

17,9

17,2

16,5

15,8

15,04

14,3

Зниження занедбаності злоякісних новоутво-рень на 5%


2

Рівень виявлення злоякісних новоутворень І-П стадії молочної залози та шийки матки

%

52,19

52,9

53,6

54,3

55,0

55,7

56,4

57,2

Підвищення рівня виявляє мості на 5%
Показники якості програми

1

Смертність від злоякісних новоутворень

Випадки на 100 тис. населен-ня

210,3

208,8

207,3

205,8

204,3

202,8

201,3

199,8

Зниження смертності від злоякісних новоутво-рень на 5%


2

Летальність онкологічних хворих до року

%

36,7

36,0

35,0

34,6

33,9

33,2

32,4

31,7

Зниження рівня смертності онкохворих до року після встановлення діагнозу на 5%
Добровеличківської районної ради п’ятого

скликання

від "20" серпня 2010 року № 346


Додаток 3

до районної програми боротьби з онкологічними

захворюваннями на 2010-2016 роки, затвердженої

рішенням двадцять восьмої сесії Добровеличківської районної ради п’ятого скликання

від "20" серпня 2010 року № 346


Напрями реалізації та заходи районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки


з/п

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн., у тому числі: за роками

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань

1) Сформувати перелік осіб, що належать до груп підвищеного ризику, з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування

2) Забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями
3) Запровадити скринінгові програми в роботу лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронної системи цитологічного скринінгу

4) Створити в центральній районній лікарні мамологічний кабінет та оснастити його лікувально-діагностичною апаратурою

5) Сприяти запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях з питань профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань

6) Забезпечити своєчасне виявлення раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню шляхом підвищення онкологічної грамотності та настороженості лікарів і фельдшерів

2010-2016 роки

2010-2016 роки

2010-2016 роки

2010-2016 роки

2010-2016 роки
2010-2016 роки


Центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад


Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, ІВО "Сільське життя"
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

За рахунок загальних асигнувань районного бюджету
За рахунок загальних асигнувань районного бюджету
Обласний бюджет
Районний бюджет
Районний бюджет

За рахунок загальних асигнувань районного бюджету

За рахунок загальних асигнувань обласного та районного бюджетів2013 рік – 1,0

2015 рік – 600,0Підвищення рівня виявлення злоякісних новоутворень І-П стадії на 5%.

2.

Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих

1) Дооснастити центральну районну лікарню діагностичним обладнанням
2) Забезпечити медичну, соціальну, психологічну та санаторно-курортну реабілітацію онкологічних хворих
3) Удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей


2010-2016 роки
2010-2016 роки

2010-2016 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

Районний бюджет
За рахунок загальних асигнувань обласного та районного бюджетів

За рахунок загальних асигнувань районного бюджету


2010 рік – 25,0

2011 рік – 75,0

2012 рік – 48,0

2013 рік – 10,0

2014 рік – 300,0Зниження смертності онкологічно хворих, що помирають протягом року після встановлення діагнозу

2010 - 36,5% 2011 - 36% 2012 - 35,5% 2013 - 35% 2014 - 34% 2015 - 33% 2016 - 32%3.

Удосконалення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим

1) Продовжити роботу з утворення відділень паліативної допомоги та хоспісу для паліативного лікування невиліковно хворих


2) Утворити амбулаторні

кабінети протибольової терапії та виїзні бригади для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та їх лікування вдома


2010-2016 роки
2010-2016 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня, виконкоми місцевих рад

Районний бюджет
Районний бюджет

2016 рік – 100,0

2015 рік – 10,0

Покращення якості життя онкологічних хворих

4.

Здійснення міжнародного співробітництва

1) Співпрацювати в галузі онкології з онкологічними науково-практичними установами


2) Забезпечити участь фахівців у науково-практичних конференціях, програмах з обміну фахівцями і стажування, інших наукових і практичних заходах

2010-2016 роки

2010-2016 роки

Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня
Відділ охорони здоров’я райдержадміністрації, центральна районна лікарня

За рахунок загальних асигнувань районного бюджету
За рахунок загальних асигнувань районного бюджету
Збільшення кількості лікарів-онкологів, що пройшли стажування у провідних онкологічних центрах
Усього,

у тому числі:

1169,0обласний бюджет

обсяг коштів визначатиметься в залежності від виконання заходів Програми у відповідному році
районний бюджет

1169,0
Схожі:

РАЙОННА ПРОГРАМА боротьби з онкологічними захворюваннями на період...
РАЙОННА ПРОГРАМА боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2011 2016 років
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Про стан організації та надання онкологічної допомоги населенню області у відповідності до завдань та заходів „Загальнодержавної...
Про затвердження районної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями...
Відповідно до пункту 16 частини І статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергетичних...
Дніпропетровській області на 2010-2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
Програми з енергозбереження на 2006-2010 роки у м. Синельниковому...
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровській області на 2010 – 2015 роки, з метою внесення змін та доповнень до міської Програми з енергозбереження на 2006-2010...
ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
ПРОГРАМА розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки
Програма розвитку освіти міста Синельникового на 2010-2016 роки (далі Програма) розроблена з урахуванням особливостей регіону, традицій,...
Цільова програма протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі...
Цільової програми протидії епідемії туберкульозу в Коломийському району на 2013-2016 роки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка