Затверджено” рішенням Загальних звітно-виборчих зборів Асоціації міст України та громад


НазваЗатверджено” рішенням Загальних звітно-виборчих зборів Асоціації міст України та громад
Сторінка1/9
Дата13.05.2013
Розмір1.28 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Затверджено”

рішенням Загальних звітно-виборчих зборів Асоціації міст України та громад

2 грудня 2004 року


Звіт

про роботу Правління

Асоціації міст України та громад

у 2003-2004 роках

м. Київ – 2004 р.

Зміст


Розділ І. Основні напрями діяльності Правління Асоціація міст України та громад у 2003-2004 роках .................................................


4

Розділ ІІ. Удосконалення структури Асоціації. Організаційна діяльність Асоціації.................................................................................


6

Розділ ІІІ. Участь у законопроектній роботі та підготовці проектів інших нормативних актів, експертиза законопроектів..........................................................................................11

Розділ ІV. Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад..........................................................


16

4.1. Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, участь у розвитку міжбюджетних відносин.......................................................


16

4.2. Вирішення проблем житлово-комунального господарства, розвиток соціальної інфраструктури територіальних громад................


25

Розділ V. Захист прав місцевого самоврядування.............................

29

Розділ VІ. Діяльність секцій та спілок Асоціація міст України та громад.........................................................................................................


31

6.1.Секції середніх і малих міст................................................................

31

6.2. Секція з питань житлово-комунального господарства....................

33

6.3. Спілка секретарів місцевих рад..........................................................

34

6.4. Секція з питань освіти.........................................................................

35

6.5. Секція з питань екологічної політики та природокористування....

36

6.6. Секція з питань культури та мистецтв..............................................

37

6.7. Секція з питань молодіжної політики...............................................

38

6.8. Секція з питань фізичної культури і спорту.....................................

38

6.9. Секція з питань охорони здоров‘я.....................................................

39

6.10. Секція з питань земельних ресурсів................................................

40

Розділ VІІ. Робота регіональних відділень........................................

42

Розділ VІІІ. Видавнича діяльність......................................................

56

Розділ ІХ. Інформаційне забезпечення муніципальної діяльності та інформаційно-технічна політика......................................................


58

Розділ Х. Cтатистично-аналітичне забезпечення муніципальної діяльності...................................................................................................


61

Розділ ХІ. Міжнародна співпраця.........................................................

62

11.1. Основні напрями міжнародної співпраці.......................................

62

11.2. Співпраця з Конгресом місцевих і регіональних влад Європи....

62

11.3. Спільна програма Європейської Комісії і Ради Європи для зміцнення демократичної стабільності в Україні...................................


64

11.4. Рада європейських муніципалітетів та регіонів. Об‘єднані міста та місцеві власті.........................................................................................


64

11.5. Співпраця з міжнародними організаціями у розробці та виконанні спільних програм, направлених на зміцнення місцевої демократії в Україні...................................................................................66

11.6. Збирання та поширення кращого досвіду управління містом......

71

11.7. Співпраця з зарубіжними та міжнародними організаціями з питань підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування..........................................................................................72

11.8. Національні об‘єднання органів місцевого самоврядування зарубіжних країн.........................................................................................


75

11.9. Муніципальне партнерство..............................................................

77

Розділ ХІІ. Інформаційно-пропагандистська та просвітницька діяльність...................................................................................................


78

Розділ ХІІІ. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування......................


81

Додатки......................................................................................................

84


Розділ І. Основні напрями діяльності Правління Асоціація міст України та громад у 2003-2004 роках
Діяльність Правління Асоціації міст України та громад у 2003-2004 роках була націлена на виконання Основних напрямів діяльності, затверджених рішенням Загальних зборів Асоціація міст України та громад 5 грудня 2002 року, завдань передбачених Статутом Асоціації та поточними планами роботи, а саме на:

- участь в розробці та експертизі законодавчих і нормативно-правових актів, підготовку спільних пропозицій до проектів законів, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, кодексів України, загальнодержавних програм;

- вдосконалення законодавчого регулювання міжбюджетних відносин, зокрема між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення;

- поліпшення бюджетної забезпеченості та планування соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад, сприяння зростання інвестиційних надходжень;

- вирішення питання виділення додаткових коштів місцевим бюджетам із Державного бюджету України для забезпечення виконання соціальних програм, передбачених законами України;

- прискорення вирішення питань розмежування земель державної і комунальної власності ;

- сприяння вирішенню питань підвищення якості та здешевлення комунальних послуг, впорядкування тарифів тепло-водопостачання та водовідведення, тарифів на природний газ та енергоносії, скорочення заборгованості та прискорення розробки Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства і практичну реалізацію її положень;

- створення та розвиток системи показників муніципальної статистики, організацію збору, узагальнення, підготовки та розповсюдження між членами Асоціації статистичних збірників, збірок кращих практик в місцевому самоврядуванні;

- надання організаційної і методичної допомоги у створенні і розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування;

- поліпшення комп’ютерного забезпечення, автоматизацію робочих місць працівників органів місцевого самоврядування, сприяння організації їх навчання основам інформатики та роботі на персональному комп’ютері і в корпоративній інформаційній мережі “АМУ-Діалог”;

- інформаційно-аналітична, видавнича та просвітницька діяльність;

- забезпечення більш широкої гласності та прозорості у діяльності органів місцевого самоврядування, сприяння широкому залученню членів територіальних громад до участі в обговоренні і прийнятті управлінських рішень шляхом проведення громадських слухань та використання інших форм прямої демократії;

- підтримка пілотних проектів щодо отримання технічної, фінансової та іншої допомоги територіальним громадам;

- захист прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб в органах державної влади;

- поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад;

- надання методичної та практичної допомоги, консультацій працівникам органів місцевого самоврядування;

- здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на розв’язання соціально-економічних потреб та проблем територіальних громад;

- міжнародна співпраця.

Розділ ІІ. Удосконалення структури Асоціації. Організаційна діяльність Асоціації
Станом на 1 грудня 2004 року Асоціації міст України та громад має таку структуру:


За звітний період ряди Асоціації міст України та громад поповнилися 64 новими членами і її чисельність на 2 грудня 2004 року досягла 466 міських, селищних, сільських рад, які представляють інтереси 75% населення України.

Вищим органом Асоціації є Загальні збори до складу, яких входять члени Асоціації. Загальним зборам Асоціації підзвітні Правління та Ревізійна комісія Асоціації.

Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії обирається Загальними зборами Асоціації терміном на чотири роки. Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, Президентом, Правлінням та виконавчою дирекцією Асоціації, виконання рішень Загальних зборів Асоціації, а також за фінансово-господарською діяльністю виконавчої дирекції Асоціації.

Правління Асоціації в період між засіданнями Загальних зборів Асоціації є вищим органом Асоціації міст України та громад.

Правління Асоціації формується Загальними зборами Асоціації й за посадою до якого входять Президент, віце-президенти, віце-президент з виконавчої роботи, голови регіональних відділень та інші члени Асоціації, які обираються Загальними зборами Асоціації.

Виконавча дирекція Асоціації є органом управління, який утворюється Правлінням для організаційного, правового, інформаційного, фінансово-господарського та іншого забезпечення діяльності Асоціації, її керівних органів, реалізації їх рішень, надання послуг органам місцевого самоврядування з питань, передбачених Статутом Асоціації і незаборонених чинним законодавством для неприбуткових організацій. Виконавча дирекція підконтрольна й підзвітна Правлінню Асоціації.

Структура Виконавчої дирекції Асоціації складається з сімох департаментів та прес-служби Асоціації (див. Структуру Асоціації). Виконавчу дирекцію Асоціації очолює віце-президент Асоціації з виконавчої роботи, який обирається Загальними зборами за поданням Президента Асоціації терміном на два роки.

Правління утворює регіональні відділення Асоціації та здійснює контроль за їх діяльністю. Регіональні відділення Асоціації є самостійними структурними підрозділами Асоціації, які об’єднують на регіональному рівні територіальні громади, що є членами Асоціації. На сьогоднішній день в Асоціації утворено 25 регіональних відділень (див. Структуру Асоціації). Для забезпечення організаційної, фінансової, матеріально-технічної діяльності регіональних відділень Асоціації, реалізації рішень керівних органів Асоціації, виконавчою дирекцією Асоціації утворюються виконавчі дирекції регіональних відділень, які є структурними підрозділами виконавчої дирекції Асоціації і одночасно виконавчими органами регіональних відділень Асоціації.

З метою забезпечення виконання завдань Асоціації по окремих напрямках та в окремих сферах діяльності, Правління може утворювати секції, спілки та інші виконавчі структури Асоціації, до складу яких входять представники членів Асоціації, що мають практичний досвід роботи у відповідних сферах діяльності й працюють в органах місцевого самоврядування. Зокрема, в Асоціації утворено 15 секцій з вирішення найбільш актуальних питань в сфері муніципальної діяльності, а саме з питань: житлово-комунального господарства, екологічної політики та природокористування, земельних ресурсів, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров’я, молодіжної політики, фізкультури та спорту, інформатизації, реалізації повноважень керуючих справами та 1 спілка секретарів місцевих рад.

Крім того, з метою посилення ролі Асоціації у вирішенні найбільш важливих питань з розвитку місцевого самоврядування 29 січня 2004 року рішенням Правління було утворено 6 постійних комісій Правління Асоціації, зокрема, з питань правової політики, бюджетної політики, житлово-комунального господарства, комунальної власності, земельних і природних ресурсів, соціальної політики, міжнародних зв’язків.

Найвищою посадовою особою Асоціації є Президент Асоціації, який обирається Загальними зборами Асоціації строком на два роки з правом переобрання.

За звітній період (2003 – 2004 рр.) було проведено одні Загальні збори Асоціації та сім засідань Правління Асоціації.

На Загальних зборах Асоціації, які відбулись 4 грудня 2003 р. розглядались питання про:

 • затвердження рішень Правління Асоціації щодо прийому нових членів Асоціації;

 • утворення регіональних відділень;

 • утворення секцій та спілок Асоціації;

 • затвердження рішення Правління “Про участь в діяльності Ради Європейських муніципалітетів і регіонів”;

 • звіт Правління Асоціації;

 • стан вирішення проблем місцевого самоврядування в Україні;

 • звіт Ревізійної комісії Асоціації;

 • бюджет Асоціації на 2004 рік.

На засідання правління Асоціації виносились на розгляд такі питання:

22 лютого 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад

 2. Про план роботи Правління та виконавчої дирекції АМУ по забезпеченню виконання Основних напрямів діяльності Асоціації міст України та громад на 2003 рік

 3. Про проблеми формування місцевих бюджетів на 2003 рік

 4. Про законодавче врегулювання земельних відносин і створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок та нерухомого майна

 5. Про тарифну політику в житлово-комунальному господарстві

 6. Про джерела надходжень до бюджету та кошторис видатків АМУ на 2003 рік

 7. Про участь в діяльності Ради європейських муніципалітетів і регіонів (РЕМР) та сплату членських внесків за 2003 рік

 8. Про проект Закону України “Про адміністративно-територіальний устрій України”.

 9. Про Типове положення про регіональне відділення Асоціації міст України та громад.

 10. Про проведення в 2003 році Всеукраїнського конкурсу серед ЗМІ на краще висвітлення проблем місцевого самоврядування в Україні та внесення змін до Положення про порядок проведення конкурсу

 11. Про Акцію суспільного визнання “Народна довіра”.

 12. Про надання матеріальної допомоги Берегометському селищному голові та його сім’ї.

16 квітня 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про підготовку до парламентських слухань щодо законодавчих аспектів регіональної політики та місцевого самоврядування.

 3. Про політичну реформу в Україні.

 4. Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України.

 5. Про проблеми місцевих бюджетів

 6. Про роботу регіональних відділень АМУ

 7. Про надання фінансової допомоги Полтавському та Хмельницькому РВ АМУ.

8 липня 2003 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про рішення та звернення, прийняті секціями середніх і малих міст в м. Іллічівську.

 3. Інформація про діяльність Асоціації в період між засіданнями Правління АМУ.

1 жовтня 2003 року:

 1. Про проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” та проблеми формування місцевих бюджетів.

 2. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 3. Про скликання чергових Загальних зборів Асоціації.

 4. Про внесення змін до символіки Асоціації.

 5. Про укладання угод про спільну діяльність.

 6. Про фінансову дисципліну членів Асоціації.

 7. Про фінансування РВ АМУ на 2003 рік.

29 січня 2004 року:

 1. Про прийом в члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про необхідність регулювання цін на хліб.

 3. Про підвищення розміру мінімальних пенсій.

 4. Про утворення постійних комісій Асоціації.

 5. Про план роботи Правління Асоціації на 2004 рік.

 6. Про кошторис виконавчої дирекції АМУ на 2004 рік.

 7. Про пропозиції щодо тактики та стратегії АМУ з питання виконання бюджету на 2004 рік та формування бюджетної політики на 2005 та наступні роки.

 8. Про надання фінансової допомоги регіональному відділенню Асоціації в АР Крим.

 9. Про фінансування РВ АМУ в 2003 році.

 10. Про фінансування РВ АМУ на 2004 рік.

11 березня 2004 року:

 1. Про прийом в члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про законодавчу підтримку програми реформування комунальної енергетики України.

 3. Про технічне забезпечення програми розвитку комунальної енергетики України.

 4. Про тарифну політику в сфері комунального господарства.

 5. Про заснування неприбуткової госпрозрахункової установи “Всеукраїнський Інститут підвищення кваліфікації працівників місцевого самоврядування”.

 6. Про оголошення конкурсу “Краще регіональне відділення АМУ”.

 7. Про оголошення Всеукраїнського конкурсу творчих проектів “Місто-очима молодих”.

 8. Про Всеукраїнський конкурс засобів масової інформації на краще висвітлення теми місцевого самоврядування в 2004 році.

 9. Про сплату членського внеску в Раду Європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР) Асоціації міст України та громад за 2004 рік.

2 червня 2004 року:

 1. Про прийом у члени Асоціації міст України та громад.

 2. Про ситуацію з цінами на ринку нафтопродуктів.

 3. Про проект бюджетної резолюції на 2005 рік.

 4. Про утворення Міністерства України з питань регіонального та місцевого розвитку і Міністерства житлово-комунального господарства України.

 5. Про конкурс “Кращі практики в місцевому самоврядуванні”.

 6. Про членські внески.

29 вересня 2004 року

 • Про дії органів виконавчої влади щодо дискредитації органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.


Розділ ІІІ. Участь у законопроектній роботі та підготовці проектів інших нормативних актів, експертиза законопроектів

Протягом звітного періоду суттєво загальмувався процес формування правової бази місцевого самоврядування, зміцнення його матеріально-фінансової основи, ініціативи Асоціації міст України та громад, інших обєднань органів місцевого самоврядування з цих питань, на жаль, не знаходять необхідної підтримки у відповідних органах державної влади. Так, наприклад, вже майже три роки без руху перебуває у Верховній Раді України проект Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”. Блокується прийняття законів „Про комунальну власність”, „Про адміністративно-територіальний устрій України” тощо, затримується розробка та затвердження концептуальних положень щодо напрямків та пріоритетів реформування місцевого самоврядування, вкрай повільно здійснюється розмежування земель державної та комунальної власті, посилюється адміністративний тиск на органи та посадових осіб місцевого самоврядування Це обумовлює ту значну увагу, яку Асоціація постійно приділяє законопроектній роботі, участі у розробці проектів програмних державних документів з питань місцевого та регіонального розвитку, методичному сприянню розвитку локальної нормотворчості.

При цьому участь Асоціації в законопроектній діяльності була зосереджена на таких напрямках:

- прискорення прийняття Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”(нова редакція);

- внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України та прийняття Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”, з метою вдосконалення правового регулювання міжбюджетних відносин;

- підготовка пропозицій до проектів Основних напрямів бюджетної політики на 2004 і на 2005 роки та проектів законів України про Державний бюджет України на 2004 рік і на 2005 роки;

- розробка та лобіювання прийняття законодавчих актів, супровід проходження законопроектів, оприлюднення аналітичної інформації про стан виконання законодавства з питань місцевого самоврядування;

- проведення моніторингу законопроектів з питань місцевого самоврядування, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді України;

- розробка пакету типових документів, необхідних при створенні органів місцевого самоврядування;

- формулювання негативної позиції Асоціації щодо прийняття та набуття чинності Законом України „Про місцеву міліцію”, підготовка пропозицій щодо формування законодавчої бази створення в системі місцевого самоврядування спеціальних правоохоронних формувань – муніципальної міліції;

- підготовка застережень Асоціації щодо прийняття та набуття чинності Законом України „Про виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” (в частині запровадження пропорційної системи при місцевих виборах).

Зокрема, експерти Асоціації міст України та громад за звітний період розробили чи приймали участь підготовці таких законопроектів та проектів документів програмного характеру:

Проектів законів України “Про асоціації, інші добровільні обєднання органів місцевого самоврядування , “Про асоціації , інші добровільні обєднання органів місцевого самоврядування”, „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”, „Про внесення змін і доповнень до Конституції України”, “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, “Про Державний бюджет України на 2005 рік”, “Про розмежування земель державної та комунальної власності”, “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про адміністративно-територіальний устрій”, “Про внесення змін до Закону України “Про вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів”, “Про порядок надання управлінських послуг”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про охорону земель”, “Про земельний державний кадастр”, “Про землеустрій”, “Про порядок розгляду судами справ, пов’язаних зі здійсненням місцевого самоврядування”; “Про місцеві референдуми та інші форми прямого волевиявлення територіальних громад”, „Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (в частині визначення виборних осіб та соціального захисту працівників органів місцевого самоврядування)”, „Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про органи самоорганізації населення”, „Про внесення змін і доповнень до Бюджетного кодексу України”, „Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України, „Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про податок на доходи фізичних осіб”, „Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 р.”

Проекту Податкового кодексу України.

Проекту Державної стратегії управління місцевим та регіональним розвитком (за дорученням Президента України Л.Д. Кучми);

Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства України на 2004-2010 рр.

Основних напрямів бюджетної політики на 2004 рік.

Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік.

Постанови Кабінету Міністрів України ”Про порядок розрахунку міжбюджетних трансфертів з районних бюджетів до бюджетів міст районного значення, сіл, селищ”;

Доручень Прем’єр-міністра України органам виконавчої влади щодо розгляду звернень органів місцевого самоврядування, поданих під час його зустрічі з сільськими, селищними, міськими головами в м. Іллічівську 30 червня 2004 р.

Приймаючи участь в розробці зазначених законопроектів та проектів інших державних документів експерти Асоціації в першу чергу були орієнтовані Правлінням Асоціації на необхідність більш повного відтворення в законодавстві України принципів Європейської хартії місцевого самоврядування та законодавчого визначення та врегулювання таких нагальних питань:

 • правового статусу територіальної громади та її виключних повноважень;

 • правового статусу міського, селищного та сільського голови та осіб, які тимчасово виконують їх обов’язки;

- вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою України та забезпечення повсюдності здійснення місцевого самоврядування;

 • утворення виконавчих органів районних та обласних рад;

 • вдосконалення механізмів формування бюджетів місцевого самоврядування, зокрема, реформування системи місцевих податків і зборів та міжбюджетних відносин;

 • правового режиму об’єктів комунальної власності, в тому числі, земель та природних ресурсів, що перебувають у власності територіальних громад;

 • чіткого розмежування функцій та повноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, виконання делегованих повноважень;

 • чіткого розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різного територіального рівня тощо.

З метою широкого обговорення питань вдосконалення законодавчої бази місцевого самоврядування за участі Асоціація міст України та громад в 2003 – 2004 роках були проведені такі заходи:

- круглий стіл на тему “Проблеми розвитку малих міст України” (2003 р.);

- парламентські слухання “Проблеми законодавчого забезпечення місцевого самоврядування в Україні” (2003 р.);

- комітетські слухання „Реформування місцевого самоврядування в Україні” (2004 р.)

- науково-практична конференція ”Актуальні проблеми викладання муніципального менеджменту в вищих навчальних закладах України” (2003 р.);

- науково-практична конференція, присвяченої обговоренню положень проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України” (2004 р.);

- IX Всеукраїнські муніципальні слухання з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства в державі (2003 р.);

- III міжнародна науково-практична конференція “Місто, регіон, держава: проблеми розподілу повноважень” (2003 р.);

- науково-практична конференція “Гарантії виборчих прав громадян та демократичного характеру управління виборчим процесом” (2003 р.);

- конференція “Розвиток громад Київського регіону” (2003 р.);

- науково-практичний семінар „ Актуальні проблеми участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування” (2004 р.);

- науково-практичний семінар „Місцеві громади як основа для відповідального та ефективного самоврядування в Україні” (2004 р.).

За дорученням Правління Асоціації працівники Виконавчої дирекції АМУ постійно здійснювали моніторинг проходження у Верховній Раді України всіх законопроектів, що зачіпають інтереси територіальних громад. Це дозволило з метою захисту прав територіальних громад своєчасно внести ряд пропозицій принципового характеру щодо законопроектів та інших актів, підготовлених без участі експертів Асоціації, зокрема:

 • до проекту Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок надання та погашення безвідсоткових середньострокових позичок місцевим органам влади та самоврядування”;

 • до проекту Закону україни “Загальнодержавної програми розвитку малих міст”;

 • до проекту Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмеження”;

 • до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України ”Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”;

 • на вето Президента України до Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”;

 • до проекту Закону України „Про місцеву міліцію”;

 • до проекту Закону України „Про місцеві запозичення і місцеві гарантії”;

 • до проекту Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”;

 • до проекту Національної стратегії реформування системи територіальної організації влади в України;

 • до проекту Закону України „Про управління об’єктами комунальної власності”;

 • до проекту Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”;

 • до проекту Закону України „Про визначення порядку обчислення скликання представницьких органів місцевого самоврядування”;

 • до Закону України „Про Державний бюджет України на 2004 рік”;

 • до проекту Закону України „Про делегування повноважень органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування”;

 • до проекту Закону України „Про податок на нерухомість”;

 • до проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2005 рік”

 • до проекту Концепції ефективного місцевого самоврядування в Україні.

В той же час слід зазначити, що значна частина цих пропозицій не була врахована відповідними органами державної влади. Не знайшли підтримки, наприклад, звернення Асоціації до Президента України щодо доцільності застосування права „вето” на Закон України „Про місцеву міліцію” та, навпаки, недоцільності застосування ним кількох „вето” до Закону України „Про розмежування земель державної та комунальної власності”. Залишилися також неврахованими Верховною Радою України пропозиції щодо проекту Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” тощо.

Розділ ІV. Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад

ІV. Сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад

4.1. Сприяння зміцненню фінансової основи місцевого самоврядування, участь у розвитку міжбюджетних відносин

Міжбюджетні відносини – одне з найболючіших питань місцевого самоврядування. На жаль, в державі ще не створена така бюджетна система і бюджетні відносини, які б забезпечили можливість повноцінної діяльності та матеріально-фінансової забезпеченості органів місцевого самоврядування. Про це свідчить негативна тенденція зменшення доходів і видатків місцевих бюджетів у відсотках до ВВП (схема 1) та зменшення долі місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України. Тому бюджетні проблеми є одними із основних, якими опікується АМУ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

4th floor Kyiv 03150, Ukraine Рішення Ради АФНУ №7 1 10. 2012 р м. Київ Члени Ради
Про проведення 18 звітно-виборчого з’їзду АФНУ. Про призначення дати та місця проведення наступного засідання Ради АФНУ. Про проведення...
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Відповідно до рішення Загальних зборів Асоціації, з метою виконання зобов’язань та завдань, передбачених статутом Асоціації та основними...
Страхова компанія Сінклер” Примітки до фінансової звітності за рік,...
«Страхова компанія Сіті-Поліс», створеного за рішенням загальних зборів учасників від «16» серпня 2005 року, перейменованого у Товариство...
Рішенням загальних Зборів
Громадській організації «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
Рішенням загальних Зборів
Громадська організація «Асоціація незалежних фінансових консультантів «Фінконсул»
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Ради Асоціації фахівців з нерухомості України
Рієлтор – фізична особа, яка в установленому АФНУ порядку отримала сертифікат на здійснення рієлторської діяльності і професійно...
Асоціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
КМВ АФНУ Пилипчук А. К привітав всіх з відкриттям XVІІ звітно-виборчої Конференції і запропонував обрати робочу Президію у складі...
Асоціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Голова Правління КМВ АФНУ Злидень С. А. привітав всіх з відкриттям XV звітно-виборчої Конференції і запропонував обрати робочу Президію...
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів
ДРПОУ – 31860551) (далі – Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «04»...
“ЗАРЕЄСТРОВАНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, (надалі – Асоціація) та діє на засадах добровільності, рівноправності її учасників,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка