ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ


Скачати 52.37 Kb.
НазваДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Дата04.04.2013
Розмір52.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Затверджено наказом Держкомстату України

від 22.06.99. № 210

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО СКЛАДАННЮ ФОРМИ № 6-МЕХ

ЗВІТ ПРО СТАН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ТЕХНІКИ І НАДХОДЖЕННЯ ПАЛЬНОГО”
Статистичний звіт по формі № 6-мех складають юридичні особи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, незалежно від форм власності та підпорядкування (крім селянських (фермерських) господарств), а також машинно-технологічні станції, окремі відділення підприємств по виробничо-технічному обслуговуванню, агрохімічному та меліоративному, які виконують агрохімічні, меліоративні роботи та працюють своєю технікою на землях сільськогосподарських підприємств.

Розділи І та ІІ складаються на підставі первинних документів бухгалтерського обліку: інвентаризаційних відомостей та описів, книг або інвентарних карток обліку основних засобів, актів на прийняття сільськогосподарської техніки з ремонту та інших документів обліку машин та обладнання.

У графі 1 «Наявність на звітну дату» показуються всі, що знаходяться на балансі господарства (підприємства) на звітну дату трактори, сільськогосподарські машини, гідротехнічне обладнання відповідних видів та вантажні автомобілі, включаючи непридатні до експлуатації внаслідок зносу або аварії, але ще не списані по актах у встановленому порядку.

У графі 2 «В тому числі справних» показуються трактори, сільськогосподарські машини, гідротехнічне обладнання та вантажні автомобілі які працюють, а також не працюють на звітну дату:

а) відремонтовані та не потребуючі ремонту на звітну дату;

б) зібрані та відрегульовані нові машини, але ще не були в експлуатації;

в) інші, які не потребують ремонту (включаючи ті, що знаходяться у плановому технічному догляді та на зберіганні).

У рядку 01 наводяться дані по тракторах, які знаходяться на балансі господарства, включаючи трактори, на яких змонтовані бульдозери, скрепери, канавокопачі, зрошувальні машини та інші машини.

У рядку 02 виділяються дані про наявність та стан гусеничних тракторів.

У рядку 03 наводяться дані про вантажні автомобілі всіх видів, включаючи автомобілі зі спеціалізірованими кузовами (бензовози, молоковози та інші). У цей рядок не включаються автомобілі, на яких змонтовано спеціальне обладнання (ремонтні майстерні, автобензозаправники, автокрани та інше)

У рядку 04 наводяться дані по зернозбиральних комбайнах усіх марок, а у рядку 05 із загальної кількості рядка 04 виділяються комбайни марок «Дон-1500», СК-10 «Ротор».

У рядку 06 наводяться дані лише по тракторних причіпах (одноосні та двуосні тракторні причіпи). У цей рядок не включаються автомобільні причіпи.

У рядку 07 наводяться дані по тракторних косарках всіх (причіпних, навісних та напівнавісних, які призначені для косіння трав, кукурудзи, соняшнику та інших рослин на сіно, зелений корм та силос, косарках-подрібнювачах та косарках-плющилках).

У рядку 09 наводяться дані по кормозбиральних та силосозбиральних комбайнах всіх марок.

У рядку 10 наводяться дані із рядка 09 по кормозбиральних та силосозбиральних комбайнах марки КСК-100, «Марал», Е-281 «Полісся».

У рядку 12 наводяться дані по бурякозбиральних та коренезбиральних машинах (без гичкозбиральних машин), які наводяться у рядку 13.

У рядку 15 наводяться дані по пристосуванням для збирання соняшнику

У рядку 17 наводяться дані по самохідних та навісних жатках, які призначені для скошування зернових та бобових культур та укладанню їх у валки (рядкові безлафетні, валкові широкозахватні, рисові, зернобобові, універсальні та інші).

У рядку 18 наводяться дані по зерноочисних машинах (включаючи ворохоочисні) усіх марок, а також зерноочисні машини що знаходяться на зерноочисно-сушильних пунктах, лініях та комплексах.

У рядку 19 наводяться дані по сівалках тракторних усіх видів та марок без тукових.

У рядку 21 наводяться дані по плугах тракторних загального призначення та спеціальних (включаючи плоскорізи-глибоко-розрихлювачі КПГ-2-150, КПГ-250 та глибокорозрих-лювачі-плоскорізи удобрювачі КПГ-2,2). До спеціальних плугів відносяться плантажні, болотно-кустарникові плуги-розрихлювачі, вино-градникові, садові та інші плуги спеціального призначення.

У рядку 22 наводяться дані по культиваторах тракторних

усіх видів без плоскорізів-глибокорозрихлювачів, які наводяться у рядку 21.

У рядку 23 наводяться дані по машинах для внесення твердих мінеральних добрив (включаючи сівалки тукові) марки МВУ-0,5, МВД-0,5, РМС-0,6, МВСУ-0,6АГ, МВД-900, МВД-1500, 1РМГ-4, МВУ-5, МВУ-6, МВУ-8, МВУ-12 та інші.

У рядку 24 наводяться дані по машинах для внесення у грунт твердих і рідких органічних добрив марки ПРТ-7, ПРТ-11, РУН-Ф-15,МТО-10, МЖТ-6, МЖт-11, МРО-8 та інші.

У рядку 25 наводяться дані по обприскувачах та опилювачах усіх видів та марок (включаючи обприскувачі-опилювачі).

У рядку 26 наводяться дані по насосно-силових агрегатах усіх видів (стаціонарних, плавучих, пересувних насосних станціях), включаючи пересувні насосні станції (насоси), які працюють від валу відбору потужності трактору. У цьому рядку також наводяться як самостійні насосно-силові агрегати, так і ті що входять у склад дощувальних машин, а також насосно-силові агрегати колодязів та скважин, які подають воду для поливу зрошуваних земель.

Плавучі насосні станції включають такі марки, як СНПЛ-120-30, СНПЛ-240/30, НАП-1,1 та інші.

До пересувних відносяться насосні станції типу СНП-500/10, СНП-50/80, СНП-75/100, СНП-100/80, ДНУ-100/75,СНПЄ-120/30, СНП-240/30,СНП-150/5А, ПНС-Т-6НД та інші.

У рядку 27 наводяться дані по усіх дощувальних та поливних машинах та установках («Фрегат», «Волжанка», «Кубань», «Дніпро», ДДА-100М, ДДА-100МА, КИ-50, «Радуга», ДДН-70, ДДН-100 та інших).

У рядках 28 - 34 наводяться дані по кормоцехах та кормокухнях для тваринництва.

Розділ ІІІ звіту складається на підставі документів бухгалтерського обліку: звіту про рух пально-мастильних матеріалів, карток на отримання матеріальних цінностей, карток складського обліку, облікових листів тракторістів-машиністів, шляхових листів тракторів, вантажних та легкових автомобілів, інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей, товаро-транспортних накладних на надходження пального на нафтосховища та інших документів по обліку нафтопродуктів.

Порядок приймання, використання та обліку пального здійснюється у відповідності з нормами зберігання, обліку та використання нафтопродуктів на підприємствах та органіхаціях.

У рядку 35 - 38 наводяться дані по пальному наростаючим підсумком від початку звітного року.

У графі 1 «Надійшло (придбано) з початку року наводяться дані по всій кількості пального, яке надійшло за відповідний період у господарство.

У граві 2 «Наявність (залишок) на звітну дату» наводяться дані про наявність пального, яке є у господарстві на звітну дату на нафтосховищах, підрозділах, заправочних пунктах, у пересувних заправщиках, а також залишки пального у баках автомобілів, комбайнів та інших машин.

При перерахунку кількості автомобільного бензину або дизельного палива з об’ємних одиниць (літри) у вагові (кілограми), необхідно кількість у літрах перемножити на густину, яка визначається спеціальним приладом - нафтоденсиметром.

При складанні звіту необхідно перевірити, щоб у складеному звіті всі дані були наведені в одиницях виміру, які вказані у формі звіту.

Всі показники у звіті повинні бути взаємопов’язані, достовірні та обгрунтовані документами, які оформлені в установленому порядку. Звіт повинен бути підписаний керівником господарства (підприємства), головним бухгалтером. Особи, що підписали звіт, несуть відповідальність за правильність та достовірність усіх даних звіту та за своєчасність його подання.

Управління статистики сільського

господарства та навколишнього середовищаСхожі:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Законами N 1990-III 1990-14
Державний Комітет України по геології і використанню надр", "Міністерство статистики України"
ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ДК 018-2000 БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД
РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) Держбуду України спільно з управлінням...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Реальний валовий внутрішній продукт у січні–вересні 2006 р порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 106,2%, у...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
За підсумками 9 місяців приріст виробництва у промисловості становив 5,5% (у січні–вересні 2005р. – 3,1%). Збільшився випуск продукції...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Обсяг добування інших водних живих ресурсів становив 26,4 тис т (на 15,5% менше, ніж торік). У внутрішніх водоймах було виловлено...
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
При цьому, 64,0% підприємств були прибутковими і отримали 53,5 млрд грн прибутку, що на 10,4% більше, ніж за січень–серпень 2005р....
Згідно з Конституцією, державними символами України є Державний Прапор...
Рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави...
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка