Асоціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення


Скачати 58.08 Kb.
НазваАсоціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Дата15.12.2013
Розмір58.08 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Асоціація фахівців з нерухомості України

Київське міське відділення


01133, м.Київ

бул. Дружби народів 24/2, оф.50

Тел/факс 502-44-66

e-Mail: kgoasnu@gmail.com


р/р 26008000404701

МФО 322302

ВАТ «АГРОКОМБАНК»

Ідентифікаційний код 20075069

від 28 листопада 2009 р.
ПРОТОКОЛ №14/09

XIV ЗВІТНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Київського міського відділення

Асоціації фахівців з нерухомості України

Порядок денний:

 1. Відкриття Конференції.

 2. Затвердження Порядку денного та регламенту.

 3. Вибори мандатної та лічильної комісії.

 4. Звітна доповідь Голови Правління КМВ АФНУ Злидня С. А.

 5. Доповідь Мандатної комісії.

 6. Звіт Ревізійної комісії.

 7. Обговорення доповідей та виступи членів КМВ АФНУ.

 8. Оцінка роботи Голови Правління КМВ АФНУ

 9. Ротація членів Правління КМВ АФНУ.

 10. Довибори членів Ради АФНУ від КМВ АФНУ.

 11. Вибори делегатів на ХV з’їзд АФНУ.

 12. Різне.

12.1 Про законодавче регулювання рієлторської діяльності і ринку нерухомості


 1. Відкриття Конференції.

Президент АФНУ Шульга А.В. запропонував обрати Президію у складі Альвана Л.І., Базелінського Ю.Ф., Злидня С.А., Шульги А.В. Головою Зборів обрати Альвана Л.І. Секретарем зборів – Радь Г.М.

Голосували: «за» - одноголосно.
2. Затвердження Порядку денного та регламенту Конференції.

Альван Л.І. запропонував порядок денний та регламент Конференції.

Ухвалили: Затвердити запропонований порядок денний та регламент Конференції.

Голосували: «за» - одноголосно.
3. Вибори мандатної та лічильної комісії.

Запропоновано обрати Мандатну комісію в складі:

Корчева Д.Ю., Пилипчука А.К., Крижановського О.А.

Лічильну комісію в складі:

Андріянової Н.О., Нікуліна С.О., Філончука К.І.

Ухвалили: Обрати Мандатну та Лічильну комісію в запропонованому складі.

Голосували: «за» - одноголосно.

Головуючий запропонував Лічильній і Мандатній комісії приступити до роботи.
4. Звітна доповідь про роботу Правління КМВ АФНУ

Заступник Голови правління Альван Л.І. доповів:
5. Доповідь Мандатної комісії.

Голова Мандатної комісії Корчев Д.Ю. доповів наступне:

 • всього членів КМВ АФНУ – 219;

 • присутні на Конференції – 89;

 • довіреності завірені Головою Правління КМВ АФНУ – 68;

 • загальна кількість голосів - 157 (що складає 72 %) - згідно Статуту збори вважаються правомочними.

Ухвалили: Затвердити звіт Мандатної комісії. Визнати збори правомочними.

Голосували: «за» - 153, «проти» - 0, «утримались» - 4.
6. Звіт Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії Красотов О.О., зробив доповідь згідно Акту ревізії за період з жовтня 2008 по листопад 2009 року і відповів на питання.

Ухвалили: Затвердити звіт Ревізійної комісії.

Голосували: «за» - 149, «проти» - 0, «утримались» - 8.
7. Обговорення доповідей та виступи членів КМВ АФНУ.

Виступили:

Гусельніков А.С. – Голова комітету по інформаційним сервісам та МЛС -

Сідненко О.Д. – Голова комітету з навчання, професійної підготовки та сертифікації –

Бовсуновська С.О. – Голова комітету з юридичних питань та законодавства –

Вінокур В.І.

Неволько В.А.

Топал А.А.

Тараторін Ю.М.

Ліф А.Л.

Бондаренко О.О.

Корчев Д.Ю.

Шульга А.В. – Президент АФНУ –

Базелінський Ю.Ф. – Голова комітету з політики членства, стандартів, професії та етики –
8 Про оцінку роботи Правління і голови Правління КМВ АФНУ

Президент АФНУ Шульга А.В. запропонував оцінити роботу Правління і його Голови як задовільну.

Бондаренко О.О. запропонував оцінку - «незадовільно»

Голосували: визнати роботу задовільною – «за» - 142, «проти» - 11, утримались – 4.

Ухвалили: визнати роботу Правління і Голови Правління КМВ АФНУ задовільною.
9. Про ротацію членів Правління КМВ АФНУ.

Головуючий доповів, що подали заяви про вихід за власним бажанням Шульга А.В. і Михайліді П.М. Замість них Правління рекомендує обрати Корчева Д.Ю. і Пилипчука А.К.

Голосували: «за» - одноголосно.

Ухвалили: обрати членами Правління Клрчева Д.Ю. і Пилипчука А.К.
10. Про довибори членів Ради АФНУ від КМВ АФНУ.

Базелінський Ю.Ф. доповів, що КМВ АФНУ має обрати в Раду 2-х членів згідно квоти. .Правління пропонує Губенка О.Є. і Гусельнікова А.С. Нєсін В.В. запропонував свою кандидатуру. Конференція більшістю голосів вирішила провести рейтингове голосування:

Губенко О.Є.: за – 128, проти – 17, утрималось – 12

Гусельніков А.С.: за – 131, проти – 6, утрималось – 20

Нєсін В.В.: за – 27, проти – 101, утрималось - 29

Ухвалили: Рекомендувати з’їзду АФНУ обрати в Раду від КМВ АФНУ Губенка О.Є. і Гусельнікова А.С.
11. Про вибори делегатів на ХV з’їзд АФНУ.

Альван Л.І. доповів, що Правління КМВ АФНУ рекомендує обрати делегатів на XV З’їзд згідно квоти 1 від 10, 22 делегати і 7 запасних. Нєсін В.В. і Наумець Н.А. запропонували свої кандидатури, Бондаренко О.О. запропонував Неволька В.А. Конференція більшістю голосів вирішила голосувати списком за пропозицію Правління з доданням у запасні Наумець Н.А, Нєсіна В.В., та Неволька В.А.

Голосували: за – 142, проти – 13, утримались – 2

Ухвалили: обрати делегатами від Київського міського відділення на ХV звітно-виборчий з’їзд АФНУ наступних членів КМВ АФНУ:

 1. Альван Лейс Іванович

 2. Базелінський Юрій Федорович

 3. Бовсуновська Світлана Олександрівна

 4. Бразас Едуард Іонович

 5. Вінокур Володимир Ісакович

 6. Гарбуз В’ячеслав Андрійович

 7. Губенко Олександр Євгенійович

 8. Гусельніков Андрій Сергійович

 9. Друзенко Людмила Тимофіївна

 10. Жукова Олена Володимирівна

 11. Зіменкова Ірина Семенівна

 12. Зімовець Валентина Василівна

 13. Корчев Дмитро Юрійович

 14. Красотов Олексій Олександрович

 15. Крижанівський Олексій Анатолійович

 16. Ліф Анатолій Леонідович

 17. Міхайліді Павло Миколайович

 18. Нікітюк Тетяна Іванівна

 19. Оганєсян Артур Павлович

 20. Пилипчук Артур Кирилович

 21. Сідненко Олег Дмитрович

 22. Тараторін Юрій Михайлович


Запасні:

 1. Андріянова Наталія Олександрівна

 2. Кочура Анатолій Олександрович

 3. Маслова Ольга Петрівна

 4. Нікулін Сергій Олександрович

 5. Ставінога Лариса Михайлівна

 6. Шорохова Людмила Іванівна

 7. Яковенко Валентин Володимирович

 8. Наумець Наталя Аскольдівна

 9. Неволько В’ячеслав Анатолійович

 10. Нєсін Віктор Васильович


За посадою:

 1. Злидень Сергій Анатолійович – Віце-президент АСНУ

 2. Шульга Андрій Васильович – Президент АСНУ


12.Різне

12.1 Про законодавче регулювання рієлторської діяльності і ринку нерухомості

Виступили Бовсуновська С.О. і Шульга А.В.
Голова Конференції Альван Л.І.
Секретар Радь Г.М.

Схожі:

Асоціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Голова Правління КМВ АФНУ запропонував обрати Головуючим на Конференції Корчева Д. Ю
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Київ                                                                                                  30 серпня 2011р
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф., Гарбуз. А., Корчев Д. Ю., Зіменкова І. С., Злидень С. А., Тараторін Ю. М
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Про підсумки проведення 12 сертифікаційних курсів (доповідачі Базелінський Ю. Ф., Зіменкова І. С.)
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф., Гарбуз В. А., Козуб Г.І.(передала голос Зіменкова І. С.)
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф., Гарбуз В. А., Зіменкова І. С. (передала голос Козуб Г.І.)
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф.(передав голос Бразас Е.І.), Корчев Д. Ю., Зіменкова І. С., Кулішенко В. В., Козуб Г.І
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф., Злидень С. А., Козуб Г.І.(передав голос Альван Л.І.), Корчев Д. Ю., Кулішенко В. В
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Альван Л.І., Базелінський Ю. Ф., Бразас Е.І., Гарбуз В. А., Зіменкова І. С., Козуб Г.І, Корчев Д. Ю., Кулішенко...
А соціація фахівців з нерухомості України Київське міське відділення
Члени правління: Базелінський Ю. Ф.(передав голос Гарбуз В. А.), Бразас Є.І., Зіменкова І. С., Корчев Д. Ю., Тараторін Ю. М
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка