МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ


Скачати 60.87 Kb.
НазваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Дата18.12.2013
Розмір60.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

«ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

79026, м. Львів, вул. Ів. Франка, 133, тел/факс 276-46-07, е-mail: lodenc@ukr.net, www.lodenc.net

Код ЄДРПОУ 23883752Від 5 листопада 2013 р. № 230Начальникам, завідувачам міських і районних відділів освітиВідповідно до плану роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді» проводить обласний етап Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого самовдосконалення учнів, залучення учнівської молоді до науково-дослідницької роботи в галузі зоології і тваринництва.

До участі в конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, які займаються дослідницькою роботою в галузі зоології та тваринництва.

Надсилаємо Вам матеріали про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників. Просимо розповсюдити їх у межах району, активізувати учнівську молодь до участі в конкурсі. Заявку, а також тези роботи (не більше 2-3 друкованих аркушів) просимо надсилати не пізніше, як до 5 грудня 2013 р. на адресу оргкомітету: 79026, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел. 276-46-07. Очний тур конкурсу відбудеться 12 грудня 2013 р.

Директор А. Кийко.


Умови проведення


обласного етапу Всеукраїнського конкурсу

юних зоологів і тваринників.

І.Мета та завдання конкурсу.


1.1. Конкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної діяльності учнів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства, тарозкриття їх наукового потенціалу.

1.2. Завданнями конкурсу є:

- виявлення і підтримка учнів, у яких є здібності до дослідницько-експериментальної діяльності в галузях зоології (напрями: орнітологія, загальна зоологія) і тваринництва (напрями: кролівництво, промислове птахівництво, бджільництво, тваринництво, голубівництво);

- створення умов для оволодіння поглибленими знаннями з основ зоології та тваринництва, професійного самовизначення учнівської молоді;

- пошук нових форм, методів і моделей організації еколого-просвітницької роботи з учнями загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

1.3. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.
ІІ. Порядок і строки проведення конкурсу.

2.1. Конкурс проводиться у два тури:

I тур: відбірковий (заочний);

II тур: очний.

2.2. Для участі у відбірковому турі конкурсу необхідно надіслати заявку на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників, та тези науково-дослідницької роботи до 5 грудня 2013 р. на адресу оргкомітету: 79026, КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ», вул.. І. Франка, 133, м. Львів, тел. 276-46-07. Роботи надіслані після зазначеного терміну не розглядаються.

Журі конкурсу розглядає подані учасниками заочного туру конкурсні матеріали і визначає учасників очного туру. Список учасників конкурсу, запрошених до участі у очному турі, розміщується на сайті КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» - www.lodenc.net. Очний тур конкурсу відбудеться 12 грудня 2013 р, на базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

2.3. Для участі в очному турі необхідно подати науково-дослідницьку роботу, та стенд (постер), за яким учасник буде презентувати роботу.
ІІІ. Керівництво конкурсом.

Керівництво конкурсом, підведення підсумків, визначення переможців в області здійснюється оргкомітетом і журі, сформованим КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».
ІV. Учасники конкурсу.

4.1. У конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, які мають досвід дослідницько-експериментальної роботи в галузях зоології та сільського господарства.

4.2. У II турі конкурсу беруть участь учні визначені журі в І турі.


V. Вимоги до оформлення тез і стендів (постерів).

5.1. У тезах подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи, список використаних джерел. У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім'я, по батькові автора; найменування навчального закладу; клас; населений пункт; номер контактного телефону, електронна адреса; прізвище, ім'я, по батькові, посада (за наявності науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника. Об'єм тез не повинен перевищувати трьох сторінок (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5; формат роботи – MS Word). Малюнки, таблиці, графічні зображення та фото оформляються окремим додатком. Тези викладаються українською мовою.

5.2. Під час презентації науково-дослідницької роботи учасник повинен використовувати стенд (постер). Розміри стенда: 90 х 90 см. На стенді мають бути відображені мета й завдання, матеріали та методи дослідження; короткий зміст роботи; опис отриманих результатів (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо); висновки (доцільність, можливість використання). Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) використовуються лише після згадування повного терміна. Ілюстративний матеріал має займати не менше половини площі стенда. Розмір шрифту в тексті - не менше 20 пт.

VI. Критерії оцінювання тез і науково-дослідницьких робіт

6.1. Тези до науково-дослідницьких робіт оцінюються за такими критеріями:

актуальність теми дослідження;

наявність елементів наукової новизни;

обґрунтованість отриманих результатів;

практичне значення дослідження;

відповідність вимогам до оформлення тез.

6.2. Науково-дослідницькі роботи оцінюються за такими критеріями:

аргументованість вибору теми і методів дослідження - до 20 балів;

ступінь самостійності та особистий внесок автора в роботу - до 25 балів;

чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу - до 20 балів;

вільне володіння матеріалом - до 20 балів;

кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) - до 15 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за захист науково-дослідницької роботи, - 100 балів.
VII. Визначення і нагородження призерів конкурсу.

7.1. Переможці і призери конкурсу визначаються з кожного напряму відповідно до загальної кількості набраних ними балів.

7.2. Призери Конкурсу нагороджуються грамотами департаменту освіти і науки, Львівської ОДА.

7.3. Наукові керівники переможців і призерів конкурсу нагороджуються подяками департаменту освіти і науки Львівської ОДА.

7.4. Роботи переможців будуть направлені для участі у Всеукраїнському конкурсі юних зоологів і тваринників в м. Київ.

.


Заявка


на участь у обласному етапі

Всеукраїнського конкурсу юних зоологів і тваринників


Прізвище ________________________________________________________Ім’я ____________________________________________________________
По-батькові ______________________________________________________
Найменування загальноосвітнього закладу:

_______________________________________________________________

Місцезнаходження загальноосвітнього навчального закладу:

___________________________________________________________
Клас:__________________________________
Найменування позашкільного навчального закладу: __________

____________________________________________________

Секція: (необхідне підкреслити) кролівництво, промислове птахівництво, орнітологія, голубівництво, бджільництво, тваринництво, загальна зоологія.

Тема науково дослідницької роботи:_________________________________

________________________________________________________________
Технічні засоби, необхідні для захисту науково-дослідницької роботи:_____

__________________________________________________________________
Контактний телефон учасника конкурсу: ______________________________
Електронна адреса учасника конкурсу: ________________________________
______________________ _______ ________________

(посада керівника закладу) (підпис) (П.І.Б.)
М.П.

Схожі:

Відповідно до протоколу засідання журі конкурсу від 06. 04. 2013 року
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ...
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТ
Міністерство освіти і науки України Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
Конкурс на кращу годівничку
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЕКОЛОГО НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЕКОЛОГО НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Головне управління освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та Львівський обласний дитячий еколого-натуралістичний...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ...
Міністерства освіти і науки проводиться Всеукраїнський конкурс юних зоологів і тваринників, метою якого є створення умов для творчого...
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМʼЇ ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОДЕНЦ проведений обасний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу “Український сувенір”
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Львівського ОДЕНЦ проведена новорічно-різдвяна виставка-конкурс «Новорічна композиція»
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ, СІМ’Ї ТА МОЛОДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка