European University for Economics & Management


Скачати 71.51 Kb.
НазваEuropean University for Economics & Management
Дата22.02.2016
Розмір71.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИНауково-навчальний комплекс «економосвіта»


Универзитет у Крагујевцу

uniwersytet ekonimiczny w krakowie


ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu
Vilniaus universitetasPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNA IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIU


VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

European University for Economics & Management 
З нагоди 75-ї річниці Львівського інституту банківської справиX Міжнародна науково-практична конференція


Шановні колеги!

20-22 травня 2015 року Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) проводить X Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» у м. Львові на базі Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.
У сучасних умовах розвиток економіки України має ґрунтуватися на подальшому поглибленні інтеграційних процесів. Насамперед це стосується фінансової системи, яка повинна стимулювати економічне зростання, впровадження нових технологій, підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фірм. Водночас, фактичне скорочення обсягів фінансування реального сектору економіки та домогосподарств, дефіцит бюджету й торгового балансу, висока вартість кредитних ресурсів і погіршення якості активів фінансових установ, низький рівень їх капіталізації вимагають пошуку нових шляхів до відновлення темпів розвитку вітчизняної фінансової системи. Під впливом розвитку світової економіки сьогодні з’явилися нові фінансові установи, інструменти, продукти й технології, які створюють перспективні умови та можливості на фінансовому ринку.

Усе це відкриває широке поле для наукових дискусій та розроблення нових теоретичних положень і практичних рекомендацій. Запрошуємо до участі в конференції науковців, освітян, представників органів державної влади, фахівців фінансово-кредитних установ, а також усіх, хто цікавиться проблемами інтеграції України у європейський та світовий фінансовий простір.
Тематичні напрями конференції


  • Розвиток міжнародних інтеграційних процесів у фінансовій системі України

  • Пріоритети і перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції

  • Розвиток механізмів фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід

  • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в аналізі, прогнозуванні й управлінні фінансово-економічними процесами

  • Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту в умовах ринкових відносин

  • Інноваційні підходи до підготовки фахівців економічних спеціальностей


План роботи конференції


20 травня

Приїзд і поселення учасників


21 травня

Відкриття конференції, пленарне засідання, секційні дискусії


22 травня

Секційні дискусії

Заключне пленарне засідання, підведення підсумків конференції

23 травня

Від’їзд учасників

Умови участі


До участі запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці Національного банку України, комерційних банків, представники органів державної влади, наукових установ.

Зареєструватись для участі у конференції можна на сайті в Інтернеті (www.lbi.wubn.net) у розділі: Наука > Конференції до 23 березня 2015 року, або надіславши заявку на участь і текст статті (за наявності) на електронну пошту оргкомітету. За рішенням редколегії, кращі статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць. Персональне запрошення до участі в роботі конференції буде надіслано Вам до 1 травня 2015 року.

Проїзд та харчування здійснюються за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції (публікація матеріалів, розміщення статті у фаховому науковому виданні, оренда технічних засобів тощо) становить 250 грн.

Для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів навчальних закладів системи Національного банку України, членів ННК «Економосвіта» сума організаційного внеску становить 150 грн.

Організаційний внесок сплачується учасниками при реєстрації або за реквізитами: Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, Банк отримувача ЛІБС УБС НБУ, р/р 46293000002, ЄДРПОУ 34482083, Код банку 399067, призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції, П.І.Б. учасника. Копію документу про сплату організаційного внеску необхідно відправити електронною поштою на адресу conf.libs@ukr.net з поміткою «Оплата».

Робочі мови конференції


Українська, англійська, польська.

Вимоги до оформлення статей

Обсяг – 8–10 сторінок формату А4. Електронний варіант матеріалів становить два файли з розширенням *.doc, названі прізвищем автора латиною, наприклад: duma.doc, duma-zajavka.doc.

Структура статті має відповідати вимогам до фахових наукових публікацій в Україні. Перший рядок – великими літерами індекс УДК (шрифт вирівняний з лівого боку), через інтервал другий рядок – ініціали та прізвище автора (шрифт курсив, вирівняний по центру), третій рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по центру). Через інтервал подається анотація та ключові слова українською мовою. У кінці тексту подають список використаних джерел у порядку посилання, анотації російською та англійською мовами, дані про автора (вчений ступінь, вчене звання, посада, установа). Автор зобов’язаний вичитати рукопис статті і на останній сторінці поставити свій підпис (підписи співавторів) і дату. Статті, що не відповідають вимогам, не публікуються.

Текст слід підготувати в редакторі Word, шрифтом Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – 20 мм.
Зразок оформлення статті


УДК 336. 741. 242

А. В. Дума
СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ
Проаналізовано зв’язок між складовими стабільності грошової одиниці...

Ключові слова: грошово-кредитна система, стабільність грошей, механізми забезпечення внутрішньої стабільності, валютний курс.
Постановка проблеми. Досягнення стабільності грошової одиниці є метою діяльності усіх центральних банків...

Список використаних джерел

1. Марцин В. С. Правові аспекти інвестиційної діяльності України в сучасних умовах господарювання / В. С. Марцин // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 78–88.
Дума А. В. Стабильность денег и эволюция денежно-кредитных систем

Проанализирована связь между факторами стабильности…

Ключевые слова: денежно-кредитная система, стабильность денег, механизмы обеспечения внутренней стабильности, валютный курс.

Duma A. V. Development of money stability with evolution of the monetary systems

The author traces the connection between the constituents…

Keywords: monetary systems money stability, mechanism of provide internal stability, exchange rate.
Дума Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, економіст Центру перспективних досліджень.


Заявка
на участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції
«Інтеграція України у європейський та світовий

фінансовий простір»
Прізвище, ім’я, по батькові …………………………………………………

Посада, науковий ступінь, вчене звання ………………………………..

Місце роботи ……………………………………………………………….……

Поштова адреса …………………………………………………………………

Контактний телефон, e-mail …………………………………………………

Планується:

участь у роботі конференціїпублікація статті у збірнику наукових праць
проживання:

у готелі (дати)

гуртожитку (дати)

Назва доповіді………………………………………………

Підпис ______________________


Адреса оргкомітету
пр. Шевченка, 9, м. Львів 79005

Науковий відділ ЛІБС УБС НБУ
Телефони для довідок
Заступник голови оргкомітету

д. е. н., професор, заступник директора з наукової та міжнародної роботи ЛІБС УБС НБУ

Другов Олексій Олександрович, тел. +38 (032) 297-72-38
Відповідальний за організаційні питання

к. і. н., начальник наукового відділу ЛІБС УБС НБУ

Миська Роман Григорович, тел. +38 (032) 297-72-26
e-mail: conf.libs@ukr.net

Схожі:

В Києві відкривається Коляда University та Фестиваль Куті
МЕДВІН: Книжкова коляда”. Цьогорічна програма кардинально відрізнятиметься від попередніх. Організатори, окрім книжок та літературних...
V. A. SMYNTYNA, O. A. KULINICH, I. R. IATSUNSKYI, I. A. MARCHUK,...

Інформаційний лист
Контакти: Performing Arts Management (Керівництво факультету виконавчих видів мистецтва)
Цитати Folk Dance Ensemble (Ансамбль народного танцю)
Контакти: Performing Arts Management (Керівництво факультету виконавчих видів мистецтва)
Історія турів Folk Dance Ensemble (Ансамбль народного танцю)
Контакти: Performing Arts Management (Керівництво факультету виконавчих видів мистецтва)
European Centre for the Development of Vocational Training
СІДІФОП як і інші мережі та центри має у своїй структурі організаційні, адміністративні, розповсюджувальні та інші структури
EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM
Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання...
Professor valerian Revutsky (emeritus, University of British Columbia),...
Питання: Інтерв'ю з Професором Валеріем Ревуцьким. Пане Професоре, скільки Вам було років, як почався голод на Україні?
ENIC Network ( European Network of National Information Centres )
Радою Європи та ЮНЕСКО для більш тісної співпраці між Національними інформаційними центрами вищої освіти
Наукова робота кафедри маркетингу
Польща, Чехія, Болгарія, Словаччина, Росія). Протягом 2011-2012 н р за темою опубліковано дві монографії,  33 статті у фахових виданнях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка