НАКАЗ


НазваНАКАЗ
Сторінка1/15
Дата18.05.2013
Розмір1.62 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ 812 від 20 жовтня 2004р. _
Про особливості впровадження

кредитно-модульної системи

організації навчального процесу
З метою забезпечення проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та на виконання Програми заходів щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 рр. (накази Міністерства освіти і науки від 23 січня 2004 року № 48, 49)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

- Перелік вищих навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний експеримент за напрямами і спеціальностями, що додається;

- структуру інформаційного пакету напряму підготовки (спеціальності), що додається.
2. Ректорам вищих навчальних закладів-учасників педагогічного експерименту:

2.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу за визначеними напрямами підготовки і спеціальностями.

2.2. До 1 січня 2005 року розробити інформаційні пакети з напрямів (спеціальностей), за якими проводиться педагогічний експеримент.

2.3. Створити тимчасові робочі групи для розробки змістових модулів за напрямами підготовки (спеціальностями), з яких проводиться експеримент.

2.4. Забезпечити моніторинг результатів педагогічного експерименту та їх постійне висвітлення в науково-методичних виданнях, засобах масової інформації та на Веб-сторінках вищих навчальних закладів.
3. Встановити, що:

- ціна кредиту ECTS для напрямів підготовки (спеціальностей), з яких проводиться педагогічний експеримент, складає 36 академічних годин. Нормативна кількість залікових одиниць на один навчальний рік – 60 кредитів ECTS;

- кількість кредитів ECTS на навчальну дисципліну визначається діленням загального обсягу годин з навчальної дисципліни на ціну кредиту (з округленням до 0,5 кредиту). Загальний обсяг годин з навчальної дисципліни повинен включати час на проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, консультацій, практик, самостійної та індивідуальної роботи і контрольних заходів;

- у навчальних та робочих планах експериментальних напрямів підготовки (спеціальностей) вводиться додаткова графа "Кредити ECTS";

- в академічній довідці в графі "Години" через дріб зазначається кількість кредитів ECTS, а в графі "Оцінки" через дріб – оцінка за шкалою ECTS.
4. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити координацію з проведення педагогічного експерименту у регіональній групі вищих навчальних закладів та моніторинг його результатів.

4.2. Систематично проводити методичні семінари з питань реалізації педагогічного експерименту.
5. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з науково-методичним центром вищої освіти (Левківський К.М.) та вищими навчальними закладами-учасниками педагогічного експерименту:

5.1. До кінця 2004/2005 навчального року упорядкувати термінологію кредитно-модульної системи організації навчального процесу та укласти тлумачний словник.
6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з департаментом економіки і фінансування (Куліков П.М), юридичним відділом (Свириденко А.М.) адаптувати Договір про підготовку фахівців з вищою освітою на умовах повного відшкодування витрат на навчання (фізичними, юридичними особами) до вимог ECTS.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.

Міністр В.Г.Кремень

Затверджено

наказом МОН України

від 20.10.04 № 812

ПЕРЕЛІК

вищих навчальних закладів, у яких проводиться педагогічний експеримент за напрямами і спеціальностями№ з/п

Назва вищого навчального закладуНазва напряму підготовки

Назва спеціальності


Назва освітньо-кваліфіка-ційного рівня


Кількість охоплених академгруп/студентівАкадемія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України

Економіка і

підприємництво

Фінанси


бакалавр

1/25Білоцерківський державний аграрний університет

Філологія

Переклад


бакалавр

1/25

Економіка і підприємництво

Фінанси


бакалавр

2/44

Облік і аудит


бакалавр

2/48

Економіка підприємств


бакалавр

2/44

Менеджмент


Менеджмент


бакалавр

3/67

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


бакалавр

3/68

Право

Правознавство


бакалавр

3/75

Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища


бакалавр

6/168

Агрономія

Агрономія


бакалавр

5/141

Зооінженерія

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва


бакалавр

спеціаліст

17/413

3/70

Водні біоресурси

Водні біоресурси


бакалавр

4/95

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина


спеціаліст

5/158Вінницький національний технічний університет


Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр спеціаліст магістр

30/752

7/182

1/6

Екологія

Екологія

бакалавр

4/93

Комп’ютерні науки

Програмне забезпечення автоматизованих систем

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/231

2/35

1/5
Інтелектуальні системи прийняття рішень

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/174

2/42

1/3

Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/216

2/36

1/4

Металорізальні верстати і системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/65

1/14

-

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/198

2/39

1/5

Енергетика

Теплоенергетика

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/105

1/23

1/1

Електротехніка

Електричні станції

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/191

1/20

1/3

Електричні системи і мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

6/140

1/15

1/1

Електричні системи електроспоживання

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/234

2/49

1/3

Радіотехніка

Радіотехніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

7/167

2/47

1/3

Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/100

1/17

1/1

Електроніка

Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади

бакалавр

спеціаліст

магістр

2/51

1/13

1/1

Електронні прилади та пристрої

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/72

1/16

1/1

Електронні апарати

Виробництво електронних засобів

бакалавр

спеціаліст

магістр

3/77

1/13

1/5

Біотехнічні та медичні апарати і системи

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/105

1/25

1/2

Технології та засоби телекомунікацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/95

1/21

1/1

Лазерна та оптоелектронна техніка

Лазерна та оптоелектронна техніка

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/114

1/20

1/1

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Метрологія та вимірювальна техніка

бакалавр

4/104

Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління

Системи управління і автоматики

бакалавр

спеціаліст

магістр

15/364

3/83

1/13

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

11/272

2/55

1/7

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

бакалавр

спеціаліст

магістр

8/206

3/60

1/3

Теплогазопостачання і вентиляція

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/133

1/19

1/2

Міське будівництво та господарство

бакалавр

спеціаліст

4/81

-

Електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

бакалавр

спеціаліст

магістр

5/114

1/27

1/5

Зварювання

Технології іустаткування, відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій

бакалавр

спеціаліст

магістр

4/84

1/27

1/1

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

4/84

Інформаційна безпека

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

бакалавр

2/40

Специфічні категорії

Енергетичний менеджмент

бакалавр

2/50Волинський державний університет імені Лесі Українки

Філологія

Українська мова і література

бакалавр

2/50Дніпродзержинський державний

технічний університет


Інженерна механіка

Технологія машинобудування

бакалавр спеціаліст

8/151

2/29

Металорізальні верстати і системи

бакалавр спеціаліст

4/45

1/9

Інструментальне виробництво

бакалавр спеціаліт

4/40

1/8

Металургійне обладнання

бакалавр спеціаліт

4/103

1/22

Обладнання переробних і харчових виробництв

бакалавр спеціаліт

5/110

1/9

Автомобілі та автомобільне господарство

бакалавр спеціаліт

5/114

1/6Державна льотна академія УкраїниАвіація та космонавтика

Експлуатація літальних апаратів

магістр

1/20

Аеронавігація

Експлуатація літальних апаратів

бакалавр

2/40

Обслуговування повітряного руху

бакалавр,

магістр

4/80

1/20

Менеджмент

Менеджмент організації

бакалавр

2/40Державний університет інформацій-но-комуніка-ційних технологій


Менеджмент

Менеджмент організацій

бакалавр

спеціаліст

магістр

9/190

Телекомунікації

Телекомунікаційні системи та мережі

бакалавр

спеціаліст

магістр

19/470

Інформаційні мережі зв’язку

бакалавр

спеціаліст

магістр

17/450

Поштовий зв’язок

бакалавр

5/162

Радіотехніка

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

бакалавр

спеціаліст

3/67

апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

бакалавр

спеціаліст

3/63
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
РОЗКЛАДЗАНЯТ Ь
Наказ ГУ МНС №200 від 14. 06. 06р. „ Про затвердження Положення про мобільну оперативну групу ГУ МНС України в Миколаївській області...
С.І. Черніков майор вн служби
ЛІТЕРАТУРА: “БСПО”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач, наказ МВС України №657...
Гасіння пожеж у навчальних закладах
ЛІТЕРАТУРА: “Тимчасовий статут дій у НС”, “Довідник керівника гасіння пожежі” 1987р. П. П. Клюс, “Пожежна тактика” К. Ф. Кімстач,...
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Наказ МОЗ України від 11. 07. 2012 р. №515''Наказ МОЗ України від 28. 02. 2012 р. №134'' '
НАКАЗ

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства аграрної політики України

ФОРМА №9 мед ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МНС

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка