Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника органу


Скачати 28.43 Kb.
НазваПрізвище, ім’я, по батькові, посада керівника органу
Дата18.04.2013
Розмір28.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
«___» ___________ 200 _ року м. ____________________________

Договір про інкасування векселів №_____
__________________________________________________________________________________

(найменування органу Пенсійного фонду)
в особі _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника органу
____________________________________________________________________________________

Пенсійного фонду)
що діє на підставі Положення (далі — Поручник), з одного боку, та _________________________

(найменування установи банку)
в особі ______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника установи банку)
що діє на підставі ___________________ (далі — Банк), з іншого боку, на підставі п. ____ Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування шляхом оформлення її векселями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 1998 р. №75 (далі — Порядок), уклали цей Договір про таке:
1. Предмет Договору

1.1. Поручник доручає, а Банк приймає на себе обов’язки з інкасування векселів у Поручника відповідно до порядку, встановленого Національним банком України.
2. Обов’язки Сторін

2.1. Поручник зобов’язується:

2.1.1. Оформити відповідно до Порядку переказним векселем або векселями (передати Банку простіавальовані векселі, якими оформлено заборгованість) _________________________________________________________________________________ ______

(найменування підприємства, установи, організації-боржника)
на загальну суму ________ грн станом на ___________________ (в тому числі заборгованість із зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування ________ грн та нарахована пеня ________ грн).

2.1.2*. У терміни, визначені Порядком, виписати, акцептувати у боржника, здійснити індосамент на інкасо та передати Банку _____ призначених векселів, кожний на суму _________________ грн, із терміном оплати векселів ________________ днів та дисконтом за векселями ____________ відсотків.

2.1.3. Передати векселі Банку згідно з реєстром (додається) у терміни, визначені Порядком.

2.2. Банк зобов’язується:

2.2.1. Прийняти за індосаментом векселі, зазначені у п. 1.2 цього Договору, від Поручника з позначкою у реєстрі про одержання векселів.

2.2.2. Здійснювати з векселями відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Порядку операції, спрямовані на забезпечення оплати векселів.

2.2.3. Перерахувати протягом трьох днів з дня закінчення терміну оплати векселів Поручнику на його рахунок №______________________________________ в __________________________________________ МФО __________________________ грн у рахунок оплати векселів, приймаючи за рахунок власних коштів ризик неоплати векселів.

2.2.4. Сплачувати Поручнику пеню в розмірі ____ відсотків своєчасно не перерахованих у рахунок оплати векселів сум за кожний день затримки перерахування коштів.

2.2.5. Надати Поручнику безкоштовно протягом одного робочого дня з дня підписання цього Договору необхідну кількість бланків векселів.
3. Інші умови

3.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами й односторонньому розірванню не підлягає, крім випадків, передбачених законодавством та цим Договором.

3.2. Цей Договір може бути достроково розірваний Сторонами за умови укладення між ними Договору про врахування векселів, визначених цим Договором.

3.3. Усі спори між Сторонами за цим Договором вирішуються шляхом переговорів або у претензійному порядку відповідно до законодавства.

3.4. Цей Договір складено у двох примірниках (по одному для кожної із Сторін), які мають однакову юридичну силу.

Юридичні адреси Сторін

Поручник Банк

__________________________________________ __________________________
Керівник органу Керівник установи

Пенсійного фонду _____________________ банку _____________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)

МП МП

* Пункт вноситься до Договору лише у разі оформлення заборгованості переказними векселями. Якщо пункт не вноситься, відповідно змінюється нумерація пунктів.

Схожі:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ,НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Прізвище ім’я по-батькові, посада, вчене звання та науковий ступінь викладача (викладачів), які викладають дисципліну
До розпорядження міської ради від 25 липня 2011 №119
Прізвище, ім'я, по батькові (посада) та підпис запитувача (представника запитувача)
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ФОРМА ОГОЛОШЕННЯ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
ФОРМА ЗАПИТУ
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка