Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту


Скачати 66.61 Kb.
НазваНачальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
Дата22.06.2013
Розмір66.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Психологія > Документи

“ З А Т В Е Р Д Ж У Ю “


Начальник ГУМНС

України в Миколаївській області

генерал-майор служби цивільного захисту

М.І. Поступальський
___”___________________ 200__ року

П Л А Н - К О Н С П Е К Тпроведення заняття з середнім та старшим

начальницьким складом підрозділів ГУМНС області
Тема: Формування здорового морально-психологічного клімату в підрозділах МНС.

Навчальна мета: ознайомити працівників з основними ознаками здорового морально-психологічного клімату

Час: 1 година
Місце проведення: учбовий клас підрозділу ГУМНС України в Миколаївській областіНавчально-методичне забезпечення: план-конспект
Література:

1. Годфруа Ж. Что такое психология? – М., 1992.

2. Введение в психологию / Под ред. А.В.Петровского. – М., 1996.

3. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология и педагогіка. – СПб., 2000.

4. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.
Порядок проведення заняття :


 1. Організаційний момент - 2 хв. :

 • перевірка присутніх ;

 • оголошення теми і мети заняття, питання, які вивчатимуся.

2. Контроль знань - 5 хв. :

 • перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.

3.Викладення матеріалу теми - 45 хв.
Питання, які вивчатимуся :


 1. Фактори-показники позитивного морально-психологічного клімату в службовому колективі.

 2. Соціально-психологічні явища колективу.

 3. Характеристика соціально-психологічних явищ колективу: міжособистісні взаємини, колективна думка, колективний (груповий ) настрій, колективні традиції, лідери, конфлікти.Фактори-показники позитивного морально-психологічного клімату в службовому колективі:

 1. гарний психологічний і фізичний стан персоналу;

 2. розумно-доцільне керівництво і контроль;

 3. високий рівень професійної підготовки персоналу;

 4. почуття групової згуртованості і взаємопідтримки;

 5. доброзичливе відношення керівництва до співробітників;

 6. публічне схвалення успішно виконаних службових задач підлеглими і сумлінне виконання службових обов'язків підлеглими;

 7. відсутність слухів;

 8. допомога керівництву з боку неформальних лідерів;

 9. часткове делегування владних повноважень зверху вниз;

 10. встановлення в колективі обстановки критики і самокритики наявних недоліків;

 11. встановлення творчого суперництва за швидке і краще, якісне виконання службових обов'язків;

 12. задоволення роботою, умовами праці;

 13. відсутність плинності кадрів.


На встановлення здорового морально-психологічного клімату впливають соціально-психологічні фактори колективу. Їхнє знання й облік дають можливість позитивно впливати на встановлення оптимальних міжособистісних відносин між співробітниками підрозділу

До соціально-психологічних явищ колективу відносяться:

 1. Міжособистісні взаємини.

 2. Колективна думка.

 3. Колективний (груповий) настрій.

 4. Колективні традиції.

 5. Лідери.

 6. Конфлікти.


Перейдемо до розгляду вищевказаних явищ.

Міжособистісні взаємини – це суб'єктивно пережиті взаємозв'язки між людьми, що об'єктивно виявляються в характері і способах взаємних впливів, що робляться людьми в процесі спільної діяльності і спілкування.


Зустрічаються наступні типи міжособистісних відносин:

 • відносини знайомства;

 • відносини в рамках службової діяльності;

 • дружні відносини;

 • подружні відносини.

Головним регулятором стійкості і глибини міжособистих відносин є привабливість для людини. Усе це опосередковано сумісністю і несумісністю.

Сумісність – взаємне прийняття партнерів по спілкуванню на основі спільності цілей, соціальних установок, інтересів, мотивів, потреб, характеру і темпераменту.

Несумісність – нездатність у критичних ситуаціях зрозуміти один одного.

Міжособистісні відносини характеризуються:

а) симпатією й антипатією;

б) взаємними домаганнями і вимогами;

в) співчуттям і переживанням;

г) змаганням і суперництвом;

д) наслідуванням і самоствердженням.

Умови зміцнення міжособистісних відносин:

 1. Створення ідейних і моральних передумов для зімкнення.

 2. Доцільність у комплектуванні і перестановці співробітників.

 3. Систематична індивідуально-виховна робота з різними категоріями співробітників.

 4. Створення в підрозділі атмосфери високої вимогливості.


Колективна думка - це сукупність оцінних суджень, у яких виражається відношення колективу до різних подій, які мають місце в підрозділі.

Виховні функції колективної думки:

 1. Визначає систему вимог до особистості.

 2. Здійснює контроль за дотриманням моральних норм поведінки, приємних взаємин у колективі.

 3. Дає оперативну і гласну оцінку вчинкам і поведінці.

Шляхи формування суспільної думки колективу.

 1. Ідейний вплив на співробітників, боротьба з відсталими поглядами і збитковими оцінками подій і явищ.

 2. Впливу на думку окремих співробітників, подолання пасивності з їх боку.

 3. Цілеспрямоване формування думок по конкретних питаннях навчальної, службової діяльності, організації побуту.

 4. Ретельна підготовка суспільних заходів, збір.

 5. Робота з тими, хто переважно виражає суспільну думку, зміцнення авторитету позитивних лідерів.

Умови формування здорової колективної думки:

а) забезпечення здорової критики недоліків, що мають місце в підрозділі:

б) співволодіння критерієм офіційних і неофіційних оцінок у колективі;

в) забезпечення єдності слова і справи;

г) боротьба з неправильною суспільною думкою, аргументованість і доказовість роз'яснювальної роботи.

д) зв'язок роз'яснювальної роботи з життям, конкретними цілями підрозділу, вчинками співробітників.
Настрій колективу - спільне переживання тих або інших подій, фактів громадського життя, а також подібний емоційний стан, що оволодіває на якийсь час усім колективом або його частиною і впливає на його життя і діяльність.

Бувають позитивні – активізують службову діяльність і негативні - виступають гальмом діяльності.

Закономірність проявів настроїв колективу:

 1. Обумовленість соціальними факторами, матеріальними і духовними умовами життя співробітників.

 2. Особлива заразливість, виникнувши в одних співробітників швидко поширюються на інших.

 3. Велика спонукальна сила.

 4. Динамічність: можє переростати в дію.

Шляхи впливу на настрій колективу:

а) встановлення старого статутного порядку, чіткої організації служби, створення ділової атмосфери в підрозділі;

б) турботи про побут підлеглих, забезпечення їх усім необхідним;

в) з'ясування причин, що викликають конфлікти;

г) систематична інформація о/с про успіхи колективу, загальне положення справ у підрозділі;

д) боротьба зі слухами;

е) своєчасне виявлення скарг підлеглих і реалізація їхніх питань;

ж) особистий оптимізм начальників, їхня бадьорість, упевненість, вміння не піддаватися негативним настроям.

Настрій залежить:

 1. від благополуччя в родині;

 2. від відносин з колегами по роботі;

 3. успіхів у службі;

 4. стилю керівництва;

 5. естетичного оформлення службових приміщень.

Шляхи керування настроями колективу:

 • формування відповідного світогляду у співробітників;

 • зміцнення дружби і товариства, взаємоповаги в колективі;

 • усунення причин, що викликають конфлікти в колективі;

 • систематична індивідуальна робота зі співробітниками;

 • створення гарних побутових умов для підлеглих.


Традиції колективу - сталі і визначені дії, що закріпилися в колективі, і відносини, дотримання яких стало потребою і необхідністю.

Традиції споюють людей, групи, колектив.
Шляхи впливу на формування традицій:

 • пропаганда і роз'яснення історичних і бойових традицій підрозділів;

 • роз'яснення норм моралі, сутності взаємин людей;

 • боротьба з негативними традиціями;

 • формування позитивної суспільної думки, настрою. 1. Закріплення вивченого матеріалу - 5 хв.


Питання для закріплення :
1. Які існують фактори-показники позитивного морально-психологічного клімату в службовому колективі?

 1. 2. Дайте визначення міжособистим взаєминам.

3. Які умови зміцнення міжособистісних відносин?

4. Назвіть виховні функції колективної думки.

5.Які шляхи формування суспільної думки колективу?

6. Які існують шляхи впливу на настрій колективу?

7. Від чого залежить настрій?
5. Підбиття підсумків - 3 хв. :

 • вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги ;

 • оголосити оцінки ;

 • відповісти на запитання.


План-конспект склав :
Начальник Центру ПЗ та РОС

майор внутрішньої служби Д.О. Ткаченко
____”____________________ 200 ___ р.

Схожі:

Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
Мислення, його основні форми і види. Інтелект та оцінка інтелекту. Особливості професійного мислення
Начальник ГУМНС України в Миколаївській області генерал-майор служби цивільного захисту
...
«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Оснащення ланки газодимозахисної служби. Сигнали управління. Робота із засобами зв’язку і підтримування зв’язку
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
Навчальна мета: Підготовка пожежно-рятувальних підрозділів до боротьби з торф’яними пожежами
«ЗАТВЕРЖДЖУЮ» Начальник ГУ МНС України в Миколаївській області генерал-майор...
Тема 14: Прийоми вiдшукування людей у задимлених примiщеннях. Виявлення осередку пожежi в задимленому примiщеннi, винесення „потерпілого...
С.І. Черніков ГУ МНС в Миколаївській області майор вн служби
Тема Положення про проходження служби цивільного захисту особами рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного...
ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник служби цивільного захисту в Жовтневому районі...
Виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, заходи щодо функціонування єдиної системи цивільного...
ПОДАННЯ
Воскресенське Жовтневого району управління МНС України в Миколаївській області, наказ ГУМНС України в Миколаївській області від 12....
Начальник РВ ГУМНС України в Миколаївській області майор вн служби
Тема: Наказ №335 від 18. 12. 2000 р. “Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС техногенного і природного характеру,...
ЗАТВЕРДЖУЮ” Начальник Управління цивільного захисту ГУМНС України...
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення в повітрі, на місцевості, озброєнні і військовій техніці зарину,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка