Закони Хаммурапi


Скачати 32.05 Kb.
НазваЗакони Хаммурапi
Дата10.04.2013
Розмір32.05 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Право > Закон


ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦIЙНИХ ПИТАНЬ

з iсторiї держави i права зарубiжних країн для студентiв денної i заочної форм навчання


 1. Державний лад давньоєгипетської держави.

 2. Давньовавілонська держава.

 3. Держава і право Стародавнiй Iндiї.

 4. Закони Хаммурапi.

 5. Закони Ману.

 6. Держава і право Стародавнього Китаю.

 7. Органiзацiя державної влади в Афiнах (Y-1Y ст. до н.е.).

 8. Афiнське право.

 9. Держава i право Спарти.

 10. Державний лад Римської республiки.

 11. Система принципату в Стародавньому Римi.

 12. Система домiнату в Стародавньому Римi.

 13. Закони ХП таблиць.

 14. Кодифiкацiї римського права.

 15. Держава франкiв.

 16. Основнi риси "Салiчної правди".

 17. Станово-представницька монархiя в Англiї.

 18. Велика Хартiя Вiльностей 1215 р.

 19. Станово-представницька монархія у Франції.

 20. Органи станового представництва у феодальній Німеччині.

 21. Золота булла 1356 р.

 22. Саксонське зерцало.

 23. Кароліна 1532р.

 24. Станово-представницька монархія в Польщі.

 25. "Польська правда".

 26. Перше i друге Болгарське царство.

 27. Закон судний людям.

 28. Законник С.Душана.

 29. Державний лад феодальної Чехiї.

 30. Державний лад Вiзантiї.

 31. Пам'ятки права Вiзантiї.

 32. Утворення Росiйської централiзованої держави.

 33. Станово-представницька монархiя в Росiї.

 34. Соборне уложення 1649 р.

 35. Особливостi росiйського абсолютизму.

 36. Державний лад Росiї в 1-й чвертi ХYШ ст.

 37. Джерела права Росiї у ХYШ ст.

 38. Особливостi англiйського абсолютизму.

 39. Особливостi англiйського феодального права.

 40. Державний лад Францiї в перiод абсолютизму.

 41. Державний лад Арабського Халіфату.

 42. Джерела та характернi риси мусульманського права.

 43. Джерела феодального права у Францiї.

 44. Утворення Священної Римської iмперiї нiмецької нації, її державний лад

 45. Князiвський абсолютизм у Нiмеччинi.

 46. Прусська монархія.

 47. Державний лад і право Австрiї у ХYШ-Х1Х ст.

 48. Причини падiння Речi Посполитої. Подiли Польщi.

 49. Основні етапи англiйської революцiї середини ХYП ст.

 50. Республiка в Англiї (1649 – 1653 рр.)

 51. Оформлення конституцiйної монархiї в Англiї.

 52. Державний лад Англiї у ХYШ ст.

 53. Виборчi реформи 1832, 1867, 1884-1885 рр. в Англiї.

 54. Органи центрального i мiсцевого управлiння Великобританії у ХІХ ст.

 55. Утворення США. Декларацiя незалежностi 1776 р.

 56. Конституцiя США про повноваження федерацiї i штатiв.

 57. Конституцiя США про роздiлення влади.

 58. Бiлль про права 1791 р.

 59. Громадянська вiйна в США.

 60. Революцiя 1789 р. у Францiї.

 61. Декларацiя прав людини i громадянина 1789 р. у Францiї.

 62. Перша республiка у Францiї.

 63. Якобiнська диктатура у Францiї.

 64. Консульство та перша iмперiя у Францiї.

 65. Цивiльний кодекс Наполеона 1804 р.

 66. Друга республiка у Францiї.

 67. Державний лад Другої iмперiї у Францiї.

 68. Державний лад Третьої республiки у Францiї.

 69. Конституцiя Пiвнiчно-Нiмецького Союзу 1867 р.

 70. Утворення Нiмецької iмперiї 1871 р.

 71. Конституцiя Нiмецької iмперiї 1871 р.

 72. Державнi реформи 60-70-х рр. Х1Х ст. в Росiї.

 73. Конституційна монархія в Росії (1905 – 1917 рр.).

 74. Об'єднання Iталiї, її державний лад.

 75. Утворення Болгарської держави у Х1Х ст.

 76. Утворення Румунської держави у Х1Х ст.

 77. Утворення незалежних держав у Латинськiй Америцi.

 78. Революцiя Мейдзи в Японiї.

 79. Веймарська Конституцiя 1919 р.

 80. Механiзм нацистської диктатури в Нiмеччинi.

 81. Основнi змiни в державному лад Великобританiї у ХХ ст.

 82. Джерела сучасного англiйського цивiльного права.

 83. Джерела сучасного англiйського кримiнального права.

 84. Сучасна судова система Англiї.

 85. Конституція Франції 1946 р.

 86. П'ята республiка у Францiї.

 87. Державний лад ФРН.

 88. Централiзацiя державної влади в США у ХХ ст.

 89. Реформи виборчого права США у ХХ ст.

 90. Державний апарат США на сучасному етапi.

 91. Сучасна судова система США.

 92. Зміни в джерелах та системі права США у ХХ ст.

 93. Державний лад Японiї в ХХ ст.

 94. Державний лад країн Латинської Америки пiсля другої свiтової вiйни.

 95. Утворення СНД. Розвиток державно-правових iнститутiв у країнах СНД.

 96. Полiтико-правовi перетворення у постсоціалістичних країнах Центральної та Пiвденно-Схiдної Європи у 1986 – 2006 рр.


Схожі:

Закони термохімії
Хімічна термодинаміка вивчає переходи хімічної енергії в інші форми – теплову, електричну і т п., встановлює кількісні закони для...
Закони сучасної загальної риторики
Більша увага буде приділена тому, як ці закони працюють при безпосередній взаємодії з тим (або з тими), кому ця мова адресована,...
Тема уроку: Газові закони. Комп ’ ютерні презентації. Мета уроку:...
Закон Бойля- Маріотта. Добуток тиску даної маси газу об’єм, що його займає газ за сталої температури, є величиною сталою
Тема уроку: Фотоефект. Закони фотоефекту. Мета уроку
Навчальна: активізувати знання про методи наукового пізнання природи; сформувати в учнів уявлення про фотоефект і вивчити його закони;...
Тема: Кола постійного струму: паралельне, послідовне та змішане з'єднання...
Мета: Розглянути залежність сили струму від напруги на ділянці кола, сформувати основні закони послідовного та паралельного з’єднання...
Закони України
Про електронні документи та електронний документообіг” №851/IV від 22. 05. 2003 р
Закони та закономірності менеджменту
Формування організаційних структур управління в умовах зовнішньоекономічної діяльності
Закони України
Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Закони України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Закони України
Найменування центру надання адміністративної послуги, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка