ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим складом чергових караулів ПДПЧ-16 Тема 3: “ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ


Скачати 195.42 Kb.
НазваПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим складом чергових караулів ПДПЧ-16 Тема 3: “ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ
Дата02.04.2013
Розмір195.42 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Право > План-конспект
ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник ПДПЧ-16

Центрального району

майор внутрішньої служби

О.П. Македонський

«______» ______________2007р.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

проведення заняття з гуманітарної підготовки

з особовим складом чергових караулів ПДПЧ-16
Тема 3: “ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО_ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННя ПОРЯДКУ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ МНС УКРАЇНИ.
Навчальна мета: Ознайомити особовий склад з основними вимогами нормативних документів щодо порядку проходження служби.
Час: 45 хвилин
Місце проведення: учбовий клас.
Навчально-матеріальне забезпечення: план-конспект, Закони України, Постанови КМУ.
Література:

 1. Закон України “Про пожежну безпеку” (17 грудня 1993 р.) ст. 17, 18, 19, 20.

 2. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” (24 червня 2004 р.) розділ 7, 9.

 3. Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР (Постанова КМ УРСР від 29 липня 1991 р. № 114, наказ МВС України від 13 серпня 1991 р. № 358).

 4. Постанова КМ від 21 липня 2005 р. України № 629 “Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”Порядок проведення заняття:
1. Організаційний момент - __5____ хв.

перевірка присутніх;

оголошення теми і мети заняття, питань, які мають вивчатися.
2. Контроль знань - ___10____ хв.

перевірка засвоєння раніше пройденого матеріалу.
3. Викладення матеріалу теми - ___25___ хв.

Питання, які вивчатимуться:

Питання 1. Діючі законодавчі та підзаконні акти зі змінами і доповненнями стосовно проходження служби рядовим і начальницьким складом МНС України.

Питання 2. Порядок проходження служби рядовим і начальницьким складом МНС України відповідно до діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Питання 3. Перспективи розвитку законодавчої та нормативно-правової бази щодо порядку проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту.

Перелік діючих документів щодо порядку проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту
- Закон України “Про пожежну безпеку” (17 грудня 1993 р.) ст. 17, 18, 19, 20.

- Закон України “Про правові засади цивільного захисту” (24 червня 2004 р.) розділ 7, 9.

- Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР (Постанова КМ УРСР від 29 липня 1991 р. № 114, наказ МВС України від 13 серпня 1991 р. № 358).

- Наказ МВС України № 60 від 31 січня 1996 р. “Про затвердження інструкції про відбір кандидатів на службу до органів внутрішніх справ України” (зміни та доповнення), наказ МВС України від 10 червня 1999р. № 456.

- Наказ МНС України від 14 січня 2004 р. № 14 “Про удосконалення порядку вивчення та відбору кандидатів на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України”.

- Наказ МВС України від 23 лютого 2001 р. № 148 “Про затвердження Інструкції про порядок атестування особового складу”.

- Наказ МВС України від 27 квітня 2001 р. № 335 “Про порядок формування резерву кадрів на висунення”.

- Наказ МНС України від 02 березня 2006 р. № 117 “Про визначення прав керівників та начальників органів і підрозділів цивільного захисту МНС України у сфері роботи з персоналом”.

- Постанова КМ від 21 липня 2005 р. України № 629 “Положення про проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту”

І
На даний час діють два закони України, де визначений порядок проходження служби осіб рядового і начальницького складу МНС України: це Закон України “Про пожежну безпеку”, у якому передбачені права та обов’язки особового складу ДПО, порядок прийняття та проходження служби в ДПО та Закон України “Про правові засади цивільного захисту”, який визначає порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту, проходження служби, соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та їх пенсійне забезпечення. Слід зазначити, що у цих двох законодавчих актах немає суттєвих протиріч щодо порядку проходження служби, враховуючи те, що зараз державна пожежна охорона відноситься до служби цивільного захисту. Тим більше, що і стаття 20 Закону України “Про пожежну безпеку” (проходження служби в державній пожежній охороні) і стаття 42 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” (порядок проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту) посилаються на те, що порядок та умови проходження служби рядового і начальницького складу регламентуються відповідним Положенням про проходження служби.

На сьогоднішній день таким положенням є Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України, яке затверджено Постановою КМ Української РСР № 114 від 29 липня 1991 р. та введена в дію наказом МВС України від 13 серпня 1991 р. № 358. Крім того, за 15 років з часу затвердження вищевказаного Положення було видано дуже багато наказів і розпоряджень МВС, МНС України щодо порядку застосування та практичної реалізації розділів цього документа. Основні з них, які зараз діють, наведені у переліку документів (див. слайд 2) і будуть прокоментовані в ході лекції.
ІІ

Перед тим як безпосередньо перейти до розгляду питання щодо порядку проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту, слід зупинитися на порядку комплектування органів і підрозділів цивільного захисту та умовах проходження служби, саме цьому питанню присвячені статті 40 та 45 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, відповідно до яких особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту складається з:

  • спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту;

  • територіальних органів управління;

  • оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

  • державної авіаційної пошуково-рятувальної служби;

  • урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту;

  • навчальних закладів;

  • науково-дослідних та інших установ;

  • підрозділів забезпечення центрального спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

До особового складу входять особи рядового і начальницького складу, слухачі і курсанти.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, затверджується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту, тобто міністром, а перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу (генеральські посади), затверджуються Президентом України.

Слід зазначити, що особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту комплектується на контрактній основі.

Законодавством передбачено, що слухачі і курсанти навчальних закладів МНС України після закінчення навчання повинні прослужити в органах і підрозділах цивільного захисту не менше трьох років (наказ МВС України від 30.08.1999 р. № 660).


  1. Права, обов’язки та відповідальність осіб рядового і начальницького складу

Обов’язки та права особового складу встановлюються умовами контракту та посадовими інструкціями. У більш розширеному вигляді права, обов’язки і відповідальність осіб рядового і начальницького складу викладені в розділі 2 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України та розділі 8 Закону України “Про правові засади цивільного захисту”. Передбачається обов’язкове прийняття Присяги рядовим і начальницьким складом відповідно до законодавства України.

Визначено право особового складу на одержання грошового і речового забезпечення, на користування пільгами при медичному обслуговуванні, державному страхуванні, оплаті житлових приміщень, переїзді різними видами транспорту, забезпеченні житлом, тощо. Окремим 9 розділом Закону України “Про правові засади цивільного захисту” визначений порядок пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту. (Коментар на питання)

Нормативними актами визначено персональну відповідальність начальників та інших службових осіб за чітке дотримання вимог чинного законодавства з питань проходження служби і роботи з кадрами. Прямі начальники забов’язані дбати про безпечні умови служби підлеглих, надавати їм. можливості для службового, культурного і морального зростання, створити належні умови побуту і відпочинку.

З іншого боку особи рядового і начальницького складу МНС України несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну та кримінальну відповідальність згідно з законодавством. На особовий склад органів і підрозділів цивільного захисту поширюється Дисциплінарний статут. Час проходження служби зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону. Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту, у тому числі слухачі і курсанти вищих навчальних закладів МНС України, на час проходження служби знімаються з військового обліку і перебувають на обліку у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань цивільного захисту (МНС України).
2.2 Прийом на службу, призначення на посади, переміщення і просування по службі.

Відповідно до чинного законодавства, на службу до органів і підрозділів цивільного захисту приймаються на контрактній та конкурсній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім та професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Не можуть бути прийняті на службу особи, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особи, які раніше засуджувались за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено чи не знято у встановленому законом порядку.

Прийому на службу і призначенню на посади рядового і начальницького складу передує відбір кандидатів, якому міністерством приділяється дуже велика увага. Наказом МНС від 14 січня 2004 р. № 14 “Про удосконалення порядку вивчення та відбору кандидатів ні службу на посади рядового і начальницького складу МНС України” визначено, що добір та всебічне вивчення кандидатів на службу в МНС України слід вважати найважливішим завданням керівників структурних підрозділів усіх ступенів та працівників по роботі з персоналом.

Рішення про прийняття кандидатів на службу та направлення на курси первинної підготовки для вступних випробувань повинно прийматись тільки після поглибленого психологічного обстеження, ретельної перевірки їх ділових та моральних якостей, освітнього рівня, стану здоров’я та фізичної підготовки.

Керівними документами щодо порядку призначення на посади, переміщення і просування по службі є:

 • Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України;

 • Тимчасова інструкція про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового і начальницького складу МНС України (затверджена наказом МНС від 14 січня 2004 р. № 14).

Відповідно до цих документів призначення на посади рядового і начальницького складу МНС України проводиться відповідними начальниками згідно з номенклатурою посад, що визначається МНС України тільки після вивчення кандидатів. При цьому кандидат, відносно якого приймається позитивне рішення щодо доцільності приймання на службу, призначається на посаду рядового і начальницького складу з випробувальним терміном. Призначені на посади особи проходять первинну (курсову) підготовку та підготовку у навчальних закладах МНС. Первинна підготовка, протягом якої проходить ознайомчий період, триває не більше 6-ти місяців.
Переміщення по службі

Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу проводиться:

   • на вищі посади (в порядку просування по службі);

   • на рівнозначні посади;

   • у зв’язку з початком навчання у закладах МНС, при звільнені зі штатної посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

   • на нижчі посади.

Переміщення осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу на нижчі посади при скороченні штатів і за станом здоров’я проводиться прямими начальниками у межах наданих їм прав за умови, якщо немає можливості для призначення на рівнозначну посаду.

Тимчасовою інструкцією про порядок відбору, вивчення та призначення осіб, які приймаються на службу на посади рядового та начальницького складу МНС України, передбачений також порядок переведення військовослужбовців МНС України та військовослужбовців і осіб, які мають спеціальні звання інших міністерств та відомств на посади начальницького складу МНС України.

В Інструкції наведений перелік документів, які готуються та направляються до Департаменту кадрової політики МНС України.

Завершуючи розгляд цього питання, слід зазначити, що при здійсненні організаційно-штатних заходів особи начальницького складу можуть зараховуватися у розпорядження органу (МНС України) на строк не більше 15-ти діб, у виняткових випадках до 2-х місяців.

Положенням також визначений безперервний строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою, який не повинен перевищувати 2-х місяців, а за не вакантною – чотирьох місяців.
2.3 Атестація рядового і начальницького складу як форма оцінки кадрового потенціалу.

Атестація особового складу в МНС України проводиться з метою поліпшення добору, розстановки і виховання кадрів, стимулювання підвищення кваліфікації, ініціативи, творчої активності та відповідальності працівників за доручену справу.

Атестацію слід розглядати як форму оцінки кадрового потенціалу апарату або підрозділу МНС України. У ході проведення атестації всебічно оцінюються ділові, професійні, моральні та особисті якості працівників, рівень їх культури і здатності працювати з людьми. За підсумками атестації безпосередніми начальниками відносно своїх підлеглих робляться висновки про відповідність займаній посаді і даються рекомендації щодо подальшого використання на службі.

Слід зазначити, що атестації передує велика підготовча робота, яка включає в себе організаційні та виховні заходи, індивідуальні бесіди з тим, хто підлягає атестації.

Атестаційна оцінка працівникам дається за весь атестаційний період.

Атестація осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу МНС України проводиться на кожній із займаних посад через чотири роки, а також при призначенні на вищу посаду, переміщенні на нижчу посаду і звільненні зі служби, якщо переміщення по службі або звільнення проводиться по закінченні року з дня останньої атестації, а у виняткових випадках - незалежно від цього строку. Строки позачергової атестації рядового і начальницького складу визначаються Міністром. (Розділ 5 Положення про проходження служби). Для органів і підрозділів МНС України керівним документом щодо порядку атестування особового складу є також наказ МВС України від 23 лютого 2001 р. № 148, яким затверджено Інструкцію про порядок атестування.
2.4 Спеціальні звання, порядок присвоєння, зниження та позбавлення спеціальних звань

Перелік спеціальних звань осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту визначений статтею 44 Закону України “ Про правові засади цивільного захисту ”, відповідно до якої особам, які перебувають на службі в органах і підрозділах цивільного захисту, присвоюються такі спеціальні звання:

 • рядовий склад – рядовий служби цивільного захисту;

 • молодший начальницький склад – молодший сержант служби цивільного захисту, сержант служби цивільного захисту, старший сержант служби цивільного захисту, старшина служби цивільного захисту, прапорщик служби цивільного захисту, старший прапорщик служби цивільного захисту;

 • середній начальницький склад - молодший лейтенант служби цивільного захисту, лейтенант служби цивільного захисту, старший лейтенант служби цивільного захисту, капітан служби цивільного захисту.

 • старший начальницький склад - майор служби цивільного захисту, підполковник служби цивільного захисту, полковник служби цивільного захисту;

 • вищий начальницький склад – генерал-майор служби цивільного захисту, генерал-лейтенант служби цивільного захисту, генерал-полковник служби цивільного захисту, генерал служби цивільного захисту.

Порядок присвоєння спеціальних звань встановлено Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, норми якого продовжують свою дію з цих питань.

Відповідно до цього Положення, спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються особам, прийнятим на службу в органи і підрозділи цивільного захисту з урахуванням їх особистих якостей, спеціальної або військової освіти, підготовки, службового досвіду, тощо.

Особам з числа офіцерів запасу Збройних Сил України при призначенні на посади середнього, старшого і вищого начальницького складу МНС України присвоюються спеціальні звання, що відповідають їх військовим званням.

Перші спеціальні звання середнього і старшого начальницького складу присвоюються Міністром з надзвичайних ситуацій. Чергові спеціальні звання присвоюються особами керівного складу МНС України відповідно до повноважень, які визначені для них МНС.

Вищевказаним Положенням установлено строки вислуги у спеціальних званнях начальницького складу органів і підрозділів МНС України та порядок присвоєння звань від молодшого лейтенанта до звань вищого начальницького складу в тому числі присвоєння звань достроково або на один ступінь вище спеціального звання передбаченого займаною штатною посадою.

Нормою Положення передбачений також порядок зниження у спеціальному званні на один ступінь осіб молодшого, середнього і старшого начальницького складу та позбавлення спеціальних звань у випадку, передбаченому законодавством.

Зниження у спеціальному званні проводиться відповідно до Дисциплінарного статуту, а позбавлення звань у таких випадках:

 • молодшого начальницького складу – за вироком суду, що набрав законної сили, а також у порядку, встановленому Міністром;

 • середнього і старшого начальницького складу – за вироком суду, що набрав законної сили, а також у порядку, встановленому рішенням Кабінету Міністрів України.


2.5 Відпустки, види відпусток, умови надання

Відповідно до Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, особи рядового і начальницького складу мають право на такі види відпусток:

 • чергові;

 • короткострокові;

 • через хворобу;

 • канікулярні;

 • у зв’язку із закінченням навчальних закладів МНС України;

 • додаткові та соціальні (з вагітності, пологів і догляду за дитиною):

 • творчі, у зв’язку з навчанням.

Тривалість відпустки визначається залежно від вислуги років (у календарному обчисленні) і передбачається тим, які мають вислугу:

 • менше 10 років – 30 діб щорічно;

 • від 10 до 15 років – 35 діб щорічно;

 • від 15 до 20 років – 40 діб щорічно;

 • від 20 років і більше – 45 діб щорічно.

Слід відмітити, що до тривалості відпусток не включаються:

 • святкові дні, встановлені законодавством як неробочі;

 • час, необхідний на дорогу до місця проведення відпустки і назад, у тому числі при поділі відпустки на дві частини, а також при відкликанні працівника з відпустки.

Особливостями надання та використання відпусток є наступні:

 • Невикористана чергова відпустка протягом календарного року в особливих випадках з дозволу прямого начальника може бути надана в першому кварталі наступного року;

 • Особам, які захворіли під час чергової відпустки, вона після одужання продовжується на число невикористаних днів;

 • Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу МНС України у році переведення по службі в іншу місцевість дозволяється, за їх бажанням, поєднувати чергові відпустки за два роки;

 • Відкликання із чергової відпустки співробітників, як правило, забороняється;

 • При відкликанні з відпуски невикористана її частина надається, як правило, у поточному році, а за бажанням співробітника вона може бути приєднана до чергової відпустки на наступний рік;

 • Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, звільненим зі служби за віком, через хворобу, обмежений стан здоров’я чи через скорочення штатів у році звільнення за їх бажанням надається чергова відпустка, а особам рядового і молодшого начальницького складу, які звільняються зі служби, за невикористану в році звільнення відпустку виплачується грошова компенсація.


Короткотермінові відпустки надаються за наявності поважних причин на строк до 10-ти діб (коментар).

Відпустка через хворобу надається на підставі висновків ВЛК (коментар).

Канікулярні відпустки надаються особам рядового і начальницького складу, які навчаються на очних факультетах в ВЗН МНС України:

 • зимова – 14 діб;

 • літня - 30 діб.

(Цю норму введено МНС України)

Відпустка випускникам навчальних закладів МНС України, інших міністерств і відомств (коментар) надається по закінченню навчальних закладів. Додаткові, соціальні (в тому числі творчі) відпустки надаються відповідно до законодавства (коментар).
2.6 Порядок звільнення зі служби в запас та відставку

Звільнення зі служби в органах і підрозділах цивільного захисту здійснюються відповідно до ст. 51 закону України “Про правові засади цивільного захисту”:

 • у запас Збройних Сил України (з постановкою на військовий облік, якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби);

 • у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі або визнані ВЛК непридатними за станом здоров’я до військової служби зі зняттям з військового обліку.

Цією статтею передбачено порядок припинення (розірвання) контракту з особами, які проходять службу за контрактом, а саме: контракт припиняється, а особи рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються зі служби:

 • після закінчення строку контракту;

 • за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

 • за станом здоров’я – на підставі висновку ВЛК;

 • у зв’язку зі скороченням штатів;

 • через сімейні обставини, або інші поважні причини перелік яких визначається КМУ;

 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту особами рядового та начальницького складу;

 • у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом відповідного органу чи підрозділу цивільного захисту;

 • у зв’язку з набуттям законної сили обвинувального вироку суду.

Крім цього, особи, які проходять кадрову службу, можуть бути звільнені за службовою невідповідністю, разом з тим на них не розповсюджується звільнення стосовно невиконання умов контракту з причини його відсутності.

Процедура звільнення зі служби проводиться у порядку, визначеному Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України (розділ 8) та відповідними наказами МНС (коментар на запитання).
ІІІ

Безперечним є той факт, що існуюча законодавча і нормативна база, щодо порядку проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту з урахуванням процесів реформування силових структур, до яких належить і МНС України, потребує відповідного удосконалення та оновлення.

Опираючись на Закон України “Про правові засади цивільного захисту”, розділом 7, якого визначений новий порядок комплектування органів і підрозділів цивільного захисту, Постановою КМ України від 29 липня 2005р. № 629 затверджено Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу цивільного захисту, яке поки що з причин відсутності деяких нормативних документів (прокоментувати) не введено в дію. Це положення відображає сьогодення нашої служби та дає відповідь на ряд питань з організації проходження цивільного захисту, які виникли останнім часом, а саме:

 1. встановлені види служби:

  • служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

  • служба за контрактом слухачів і курсантів ВНЗ;

  • кадрова служба осіб рядового і начальницького складу зарахованих на службу до запровадження служби за контрактом;

 2. продовжено граничний вік перебування на службі;

 3. передбачено заміщення посад рядового і начальницького складу на конкурсній основі;

 4. змінені терміни атестування начальницького складу (1 раз на 5 років - планове);

 5. передбачено скорочення вислуги у спеціальному званні лейтенанта для осіб начальницького складу МНС України, які закінчили ВНЗ зі строком навчання 5 років і більше та які закінчили навчання зі строком 4 роки з відзнакою;

 6. встановлена зимова і літня відпустка курсантам і слухачам денної форми навчання ВНЗ (14+30 діб).

Докладніше викладений порядок призначення на посади та переміщення по службі, заміщення вакантних посад, надання відпусток, звільнення зі служби. Визначені умови проходження служби тощо (коментар на запитання).
Висновок: Наявна законодавча та нормативно-правова база щодо порядку проходження служби в МНС України, з урахуванням нового положення, дозволяє керівникам апаратів і підрозділів служби цивільного захисту (в тому числі кадровим апаратам) ефективно реалізувати кадрову політику МНС України та будувати відповідно до законодавства України правові відносини з підпорядкованим особовим складом.
4. Закріплення вивченого матеріалу - ___20____ хв.

Питання для закріплення:

4.1. Назвіть основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо порядку проходження служби на даний час?

4.2. Назвіть основні вимоги щодо порядку проходження служби особам рядового та начальницького складу ОВС?

4.3. Права та обов‘язки осіб рядового та начальницького складу?

4.4. Який порядок організації та проведення атестування особового складу?

4.5. Який вимоги до надання відпусток?

5. Підведення підсумків - ___5___ хв.:

вказати на питання, які вимагають підвищеної уваги;

оголосити оцінки;

відповісти на запитання.

Склав:

Заступник начальника ПДПЧ-16

капітан внутрішньої служби О.В. Марченко

Схожі:

ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення занять з гуманітарної підготовки з працівниками...
Тема 3: Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах і підрозділах МНС України
ПЛАН КОНСПЕК Тпроведення заняття із гуманітарної підготовки з особовим...
Тема №9 Законодавче та нормативно-правове регулювання порядку проходження служби в органах та підрозділів МНС України.”
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Наказ МНС України №226 від 10. 07. 2003 року “Про затвердження Настанови з організації виховної роботи з особовим складом МНС...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом чергових...
МЕТА: вивчити з особовим складом чергових караулів основні положення Закону України
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з функціональної підготовки...
ТЕМА: Організація професійної підготовки працівників МНС України. Вимоги наказу МНС України №455 від 27. 11. 2003 року
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: вивчити з особовим складам чергових караулів Державні символи України, та їх походження
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття з гуманітарної підготовки з особовим...
Навчальна мета: вивчити з особовим складом основні положення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: ознайомити особовий склад чергових караулів з основними напрямками діяльності та станом речей в освіті та культурі України
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення заняття по функціональній підготовці з співробітниками...
Тема: «Конституція України та Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22. 02. 2006р. №3460-IV...
ПЛАН-КОНСПЕКТ для проведення заняття з особовим складом СДПЧ-3 з...
МЕТА: довести до особового складу чергових караулів відомості щодо економічного стану в країні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка