ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСПТО 8271. 000000 2006


НазваДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСПТО 8271. 000000 2006
Сторінка7/10
Дата13.03.2013
Розмір1.04 Mb.
ТипДержавний стандарт
bibl.com.ua > Право > Державний стандарт
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Тема 1. Психологія людини: природне і соціальне

Людина як предмет пізнання, спілкування та діяльності. Визначення понять «індивід», «особистість», «індивідуальність». Природно обумовлені передумови розвитку особистості. Соціально обумовлені фактори становлення особистості. Психологія управління персоналом, її предмет, завдання та зміст. Основні методи психології управління персоналом.
Тема 2. Вікові особливості особистості

Вік та розвиток особистості. Розвиток психічних функцій людини. Вікові особливості розвитку пам'яті, мислення та уваги. Вікові особливості розвитку чуйності. Вік та освіта. Залежність інтелектуальних функцій від мовного та моторного навчання. Розвиток вербальних та невербальних функцій. Період найбільш високих досягнень професійної діяльності. Залежність основних характеристик психіки від основної соціальної діяльності людини. Вік та професійний ріст (кар'єра). Вік та трудовий стаж. Врахування вікових особливостей працівників в практиці управління та роботи з персоналом.
Тема 3. Психологія статевих відмінностей

Стать та особливості професійного вибору. Статеві відмінності здібностей. Особливості пізнавальної діяльності чоловіків та жінок. Основні типи розвитку особистості у чоловіків. Основні типи розвитку особистості у жінок. Використання основних психологічних особливостей чоловіків та жінок при комплектації колективів та заміщенні управлінських посад. Врахування статевовікових особливостей при організації взаємодії та ділового спілкування.
Тема 4. Цілеспрямованість особистості, її проява

Розкриття поняття цілеспрямованості особистості. Троїстість особистісної цілеспрямованості. Цілеспрямованість щодо взаємодії та спілкування з іншими людьми. Ділова цілеспрямованість (цілеспрямованість на вирішення задач професійної діяльності). Методи виявлення цілеспрямованості особистості у працівників. Особливості цілеспрямованості і особистості у працівників та їх врахування в управлінні персоналом.

Лабораторно-практична робота № 1

Методи виявлення цілеспрямованості працівників.
Тема 5. Загальні та спеціальні здібності

Інтереси та захоплення. Здібності та їх взаємозв’язок з цілеспрямованістю особистості. Загальні здібності. Специфічні типи людей (художній, розумовий та середній). Типи мислення та їх особливості. Спеціальні здібності. Здібності щодо управління. Методи визначення загальних та спеціальних здібностей та їх використання в управлінні персоналом.

Лабораторно-практична робота № 2

Методи виявлення загальних і спеціальних здібностей і їх використання в управлінні персоналом.
Тема 6. Емоційно-вольова сфера особистості

Емоції та почуття. Діагностика емоційного стану в умовах трудової діяльності. Врахування емоційного стану працівників в практиці управлінської діяльності. Виявлення емоційного стану працівників візуальним способом. Вольова сфера особистості та особливість її виявлення. Готовність до ризику та способи її виміру. Сила волі та методи її визначення. Визначення вольових якостей працівників в практиці роботи з персоналом.

Лабораторно-практична робота № 3

Діагностика емоційних станів в умовах трудової діяльності

Тема 7. Психологічні особливості поведінки їх врахування

Типи темпераментів . та особливості їх визначення. Характеристики основних типів темпераменту.

Методи визначення типів темпераменту. Формування навичок робочої діяльності. Типи нервової системи. Екстраверти та інтроверти. Темперамент та емоційний стан. Темперамент та особливості професійного вибору. Врахування типологічних особливостей працівників при управління персоналом. Темперамент і характер. Характер та професійна поведінка. Людська поведінка. Соціальна типологія працівників. Методи виявлення характерних особливостей працівників.

Лабораторно-практична робота № 4

Методи виявлення типів темпераменту.

Лабораторно-практична робота № 5

Методи виявлення характерних особливостей працівників

Тема 8. Особистість в трудовому колективі

Соціальні норми, соціальний контроль та соціальні ролі. Професійна діяльність та спілкування в умовах соціального контролю. Закономірності сприйняття людини людиною.

Лабораторно-практична робота № 6

Виявлення симпатій та симпатій в трудовому колективі.
Механізм групоутворення та групового розвитку в умовах трудової діяльності. Такт керівника та його роль в управлінській діяльності. Умови виникнення симпатій та антипатій у виробничих умовах. Сумісність та співробітництво, їх значення для формування оптимального психологічного клімату в колективі. Формування та дослідження задоволення роботою в трудових колективах.

Лабораторно-практична робота № 7

Методика підбору і розстановки управлінських кадрів.
Тема 9. Лідерство і стилі керівництва

Теорії лідерства та їх зміст. Лідери ситуативні та постійні. Зміст понять: лідер та керівник. Стилі лідерства та керівництва. Типи лідерів та їх основні характеристики.

Лабораторно-практична робота № 8

Визначення та врахування стилів лідерства в колективі.
Залежність стилю керівника від професійного досвіду управління. Управлінські стратегії та індивідуально-психологічні особливості керівників. Оптимальні норми управління та їх врахування в практиці керівництва. Екстернали та інтернали в управлінні. Загальна модель вибору та використання управлінських кадрів; Психологічні основи управлінської підготовки.

Лабораторно-практична робота № 9

Визначення психологічної сумісності керівників.
Тема 10. Психологія ділового спілкування

Етичні основи професійного спілкування. Засоби формування першого враження про людину при спілкуванні. Організація бесіди при прийомі на роботу. Соціально-психологічні вимоги до проведення бесіди. Основні вимоги щодо вивчення анкетних даних працівників. Культура мови та жестів. Співбесіда як метод вивчення співробітника. Організація бесід з персоналом. Основні вимоги до керівника як організатора професійного спілкування. Психологічні прийоми ефективного вислуховування. Психологічні основи публічних виступів. Основні характеристики немовного спілкування. Розпиток здібностей самоконтролю при спілкуванні.

Лабораторно-практична робота № 10

Тест з визначення психологічних основ спілкування.
ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТА «ОХОРОНА ПРАЦІ»



Назва теми


Кількість годин

Всього

з них

лабораторно-практичні роботи

1

Правові та організаційні основи охорони праці

2




2

Основи безпеки праці в галузі.

10

8

3

Основи пожежної безпеки

4

3

4

Основи електробезпеки

4

3

5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичний огляд.

2

1

6

Надання першої медичної допомоги при нещасних випадках

4

3

7

Охорона навколишнього середовища

4







Всього годин:

30

18
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Слічний Ю. О. методист навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Вінницькій області
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Рейдель Ельмір Аронович – викладач Запорізького центру професійно-технічної освіти
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Шевчук Л.І., директор Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників...
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Державний стандарт професійно-технічної освіти

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Професія „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, код 7233. 2
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
Турчин В. П., директор художнього професійного-технічного училища №14 смт. Івано-Франкове
Державний стандарт професійно-технічної освіти
«Грошовий обіг» Тернопільський національний економічний університет, доцент, кандидат економічних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка