Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області


Скачати 93.69 Kb.
НазваІнспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області
Дата05.07.2013
Розмір93.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ЗАРЕЄСТРОВАНО

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області

(найменування органу, який провів реєстрацію)

___ ______________ 20__ р.  № _________________

_____________  ______________________________

     (підпис)   (ініціали та прізвище посадової особи)
МП

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт

___ ______________ 20__ р.

__________________________________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта будівництва згідно із затвердженим проектом,
__________________________________________________________________________________________
код об’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000,
___________________________________________________________________________________________
категорія складності)

1. Інформація про замовника

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,

___________________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

___________________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

___________________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

___________________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

___________________________________________________________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

2. Інформація про керівника замовника — юридичної особи (за наявності)

__________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

__________________________________________________________________________________________

3. Інформація про особу, відповідальну за проведення технічного нагляду

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

4. Інформація про генерального підрядника (підрядника — якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким, коли виданий, місце проживання ___________________________________________________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні ___________________________________________________________________________________________
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки ___________________________________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і

___________________________________________________________________________________________
мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

___________________________________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)

5. Інформація про керівника генерального підрядника (підрядника) (за наявності)

___________________________________________________________________________________________

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

___________________________________________________________________________________________

6. Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката
(обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

7. Інформація про ліцензію підрядника (обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

Орган, що видав ліцензію

Серія і номер ліцензії

Дата видачі

Строк дії

8. Інформація про проектувальника

___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, та по батькові фізичної особи, серія та номер паспорта, ким, коли виданий,

___________________________________________________________________________________________

місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами,

___________________________________________________________________________________________
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової

___________________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби

___________________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника

___________________________________________________________________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

9. Інформація про керівника проектувальника (за наявності)

___________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону)

___________________________________________________________________________________________

10. Інформація про відповідальних осіб проектувальника: головного архітектора (інженера) проекту, особу, що здійснює авторський нагляд (за наявності)

Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката (обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р.)

11. Інформація про ліцензію проектної організації (обов’язково зазначається до 1 червня 2012 р.)

 

Орган, що
видав ліцензію

Серія і номер ліцензії

Дата видачі

Строк дії

12. Інформація про проектну документацію

___________________________________________________________________________________________

(назва, дата видачі та номер документа про затвердження проектної документації,

___________________________________________________________________________________________

результати її експертизи прізвище, ім’я та по батькові експерта, серія та номер

___________________________________________________________________________________________

його кваліфікаційного сертифіката — обов’язково зазначається з 1 червня 2012 р. (за наявності)

13. Інформація про містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

Реєстраційний номер

Дата видачі

Орган, що видав містобудівні
умови та обмеження

14. Інформація про земельну ділянку

Місце розташування

________________________________________________________________________________________________

Площа ділянки, гектарів

________________________________________________
________________________________________________

Кадастровий номер

________________________________________________
________________________________________________

 

 

Цільове призначення

________________________________________________
________________________________________________

Форма власності або користування

________________________________________________
________________________________________________

Документ, що посвідчує право замовника на земельну ділянку

Назва___________________________________________

від ___ _______________ 20____ р. № _____________

________________________________________________ (найменування органу, який видав документ)

________________________________________________

________________________________________________

15. Технічні показники об’єкта будівництва

Опис об’єкта:

 

несучі конструкції

________________________________________________

огороджувальні конструкції

________________________________________________
________________________________________________

фасади

________________________________________________

Перелік обладнання об’єкта будівництва

________________________________________________________________________________________________

Площа забудови,
кв. метрів

________________________________________________
________________________________________________

Загальна площа будівлі, кв. метрів

________________________________________________
________________________________________________

16. Характеристика житлових будинків (за наявності)

Кількість поверхів

_______________________________________________

Матеріал стін

_______________________________________________

Кількість секцій
(за наявності)

_______________________________________________
_______________________________________________

Кількість квартир у житловому будинку та їх площа

Тип квартир

Кількість квартир

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

однокімнатних

 

 

 

двокімнатних

 

 

 

трикімнатних

 

 

 

чотирикімнатних

 

 

 

п’ятикімнатних

 

 

 

шестикімнатних

 

 

 

семикімнатних

 

 

 

восьмикімнатних і більше

 

 

 

Усього:

 

 

 

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень житлового будинку, кв. метрів ____________________

Характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності)

Загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва, кв. метрів _______________________

Назва нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна
площа, технічні характеристики


Об’єкт має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об’єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

 

Основні показники об’єкта

Одиниця виміру

За проектом

загальний

у тому числі пускового комплексу
або черги


Зобов’язуюсь забезпечити виконання будівельних робіт відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм, стандартів і правил.

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт; дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі; анульованих дозволів; обліку переоформлених дозволів; обліку декларацій про готовність об’єкта до експлуатації; сертифікатів та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”

я, ___________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.”

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

_________________
(найменування посади)

______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

МП

 

 


Примітка. Кожна сторінка підписується керівником замовника або замовником (для фізичної особи) та засвідчується печаткою замовника (за наявності)

Схожі:

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНСПЕКЦІЮ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ...
НСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (далі – Інспекція) є територіальним органом Державної...
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області
Назва, дата видачі та номер документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській...
Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 22. 03. 2013 №9-Л та від 12. 04. 2013 №11-Л, анульовано ліцензії суб’єктам...
Перелік відповідних органів ліцензування господарської діяльності,...
Нспекція державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим приймає документи від суб’єктів господарювання,...
Територіальне управління МНС України в Миколаївській області
З метою упорядкування обліку основних засобів і товарно-матеріальних цінностей у ДПРЧ-1 ТУ МНС у Миколаївській області та згідно...
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Основними цілями та завданнями Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Миколаївській області є
У Миколаївській області від " "
...
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ У­П­Р­АВЛІНН­Я М­НС ­УК­РАЇНИ У ­М­ИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ­
ТУ МНС України у Миколаївській області направляє «Огляд службової діяльності ТУ МНС України у Миколаївській області та підпорядкованих...
ПОДАННЯ
Територіального управління МНС у Миколаївській області, наказ ТУ МНС у Миколаївській області від 28. 07. 2012р. №86 о\с, ШК “старший...
“Затверджу ю” Начальник служби цивільного захисту Березанського району...
Організація прийому громадян з особистих питань ДПРЧ- ТУ МНС у Миколаївській області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка