Публікації Єжунінова В. В


Скачати 30.61 Kb.
НазваПублікації Єжунінова В. В
Дата20.05.2013
Розмір30.61 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Публікації Єжунінова В.В.№ п/п


Назва


Видавництво, журнал (назва, номер, рік, загальна кількість сторінок, сторінки)

1

2

3

1

Електронне врядування в діяльності органів державної влади

Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – Вип. 1 (1). – С. 166 – 172. (316 с.) ББК 67.401.я43 Д 36


2

Інформаційна складова сучасних суспільних відносин: проблема дефініцій.

ДРІДУ НАДУ. 06.2010.Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ. УДК 35.078.3:_004


3

Державне управління в умовах інформаційного суспільства: теоретико-методологічні підходи.

Електронне видання. Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – Д.: ДРІДУ НАДУ. 2010

УДК 35.075.5:004

4

Реалізація сучасних інформативно-комунікативних технологій в державно-управлінській діяльності.


Зб. наук. пр.

Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління при Президентові України


5

Модернізація інформаційної політики на етапі сучасного розвитку

Науковий вісник Академії муніципального управління. м. Київ.


6

Державне управління в інформаційному суспільстві

Державне управління та місцеве самоврядування: тези IX міжнародного наукового конгресу 26-27 березня 2009 р. –Х: Вид-во ХарРІНАДУ “Магистр”, 2009. – 34 -35 с. (380с.) УДК 35.085 ББК 67 Д 36


7

Новий етап розвитку європейського інформаційного суспільства.

Актуальні проблеми Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: Матеріали 6-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 трав. 2009 р., м. Дніпропетровськ; за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2009. – 116 –118. (340 с.) ББК 66.4 (0)


8

Вплив інформаційних технологій на сучасний розвиток суспільства у контексті переходу від індустріального до інформаційного суспільства.

Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали III регіон. наук.-практ. Конф. / за заг. Ред.. В.Г.Вікторова. – Д. : ДРІДУ НАДУ , 2009. – 240 с. – укр.., рос. мовами.


9

Сучасні інформаційні технології та ефективність системи державного управліня.

Актуальні проблеми Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: Матеріали 7-ї регіон. наук.-практ. конф. 14 трав. 2010 р., м. Дніпропетровськ; за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2010. – 46 –50. (440 с.) ББК 66.4 (0) А 43


10

Підготовка кадрів публічного адміністрування як одна з проблем при впровадженні технологій е-урядування в Україні.

Проблеми кадрового забезпечення адміністрування процесів соціального розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 21 травня 2010 р. / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 100 с.


11

Інформаційне забезпечення соціального управління.

Проблеми кадрового забезпечення адміністрування процесів соціального розвитку: матеріали круглого столу м. Дніпропетровськ, 19 травня 2011 р. / за заг. ред. В.Г. Вікторова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2011. – 100 с.


Схожі:

УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: “ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ
Тема: Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони
Микола Степанович Вінграновський
Перші поетичні публікації Миколи Вінграновського датуються 1957 роком (журнал «Дніпро» №2)
Публікації у 2010-2012
Збірник завдань і тестів для самостійної роботи «Економіка праці й соціально трудові відносини»
Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р
Звіт про рух грошових коштів як інформаційна база прийняття стратегічних управлінських рішень
САМОСТІЙНА РОБОТА №9
Встановите зв'язок із застосуванням PageMaker Links будь-якого графічного файлу, розмістивши його в публікації за допомогою команди...
Тема уроку
Навчити учнів використовувати інструменти та команди головного меню для створення, форматування та розміщення графічних примітивів...
Тема роботи
Мета роботи: з’ясувати шляхи використання публікації в проектній діяльності; розробити учнівську публікацію, форми і критерії її...
Урок формування знань та вмінь учнів
Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони
Додаток Вимоги до оформлення статей до наукового фахового видання
Матеріали для публікації в електронному виданні повинні бути написані українською мовою й оформлені таким чином
Теми курсових робіт зі спеціальності “Редакторський фах”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка