ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


НазваПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”
Дата18.03.2013
Розмір79.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”


 1. Судова влада і правосуддя в цивільних справах.

 2. Поняття правосуддя в цивільних справах.

 3. Поняття цивільного процесу та його структура. Цивільне процесуальне право як галузь права.

 4. Провадження цивільного судочинства та інстанційні цикли.

 5. Цивільне судочинство та інші форми судочинства.

 6. Статус і функції Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ)

 7. Резолюції та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо доступності правосуддя у цивільних справах.

 8. Характеристика права на справедливий судовий розгляд.

 9. Джерела цивільного процесуального права та структура ЦПК України.

 10. Застосування Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод.

 11. Значення практики Європейського суду з прав людини для цивільного судочинства.

 12. Значення рішень Конституційного Суду щодо офіційного тлумачення норм цивільного процесуального права.

 13. Постанови Пленуму Верховного Суду України та ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ з питань цивільного процесу.

 14. Предмет і система науки цивільного процесуального права (цивільного судочинства).

 15. Поняття та система принципів цивільного процесуального права.

 16. Загальновизнані принципи й норми міжнародного права та їх застосування судом.

 17. Принципи верховенства права. Принцип права на суд.

 18. Принцип правової визначеності.Принцип правової ефективності.

 19. Принцип субсидіарності та законності у цивільному процесі.

 20. Гласність та відкритість судового розгляду. Принцип усності та безпосередності в цивільному процесі.

 21. Принцип диспозитивності в цивільному процесі.

 22. Принцип змагальності в цивільному процесі.

 23. Принцип рівноправності сторін в цивільному процесі.

 24. Цивільні процесуальні правовідносини (поняття, елементи).

 25. Система судів цивільної юрисдикції та їх функціональна компетенція. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

 26. Склад суду та апарат суду. Підстави для відводу суддів та працівників апарату суду.

 27. Особи, які беруть участь у справі. Їх процесуальні права та обов’язки.

 28. Поняття сторін у цивільному процесі. Права та обов’язки сторін.

 29. Співучасть у цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки співучасників. Необхідна та факультативна співучасть.

 30. Неналежний відповідач та порядок його заміни.

 31. Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до процесу правонаступника та його правове становище.

 32. Треті особи в цивільному процесі (поняття та підстави їх участі).

 33. Відмінність третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, від первісних позивачів та співпозивачів.

 34. Відмінність третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, від співучасників (співпозивачів, співвідповідачів).

 35. Участь у цивільному процесі, органів та осіб, яким законом надано право захищати права та свободи інших осіб.

 36. Поняття судового представництва. Добровільне та законне представництво в суді.

 37. Повноваження представника в суді.

 38. Поняття та види зловживання процесуальними правами.

 39. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя. Їх процесуальні права та обов’язки

 40. Поняття та види строків у цивільному процесі, їх обчислення. Продовження та поновлення процесуальних строків.

 41. Поняття та види судових витрат. Заходи процесуального примусу.

 42. Цивільна юрисдикція та її види.

 43. Юрисдикція Конституційного Суду України.

 44. Поняття та види підсудності. Порядок передачі справи до іншого суду.

 45. Поняття доказів та доказування в цивільному процесі.

 46. Засоби доказування в цивільному процесі та їх допустимість. Належність доказів.

 47. Предмет доказування. Факти, що не потребують доказування.

 48. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків та їх правовий імунітет.

 49. Показання свідків, порядок їх дослідження. Імунітет свідка.

 50. Письмові докази. Речові докази. Порядок їх дослідження.

 51. Висновок експерта.

 52. Судові доручення, порядок їх дачі та виконання.

 53. Забезпечення доказів. Підстави й порядок забезпечення доказів.

 54. Оцінка судових доказів. Розгляд заяви про фальшивість доказів.

 55. Поняття позову та його елементи. Види позовів.

 56. Пред’явлення позову. Відкриття провадження по справі.

 57. Позовна заява, її реквізити. Об’єднання й роз’єднання кількох позовних вимог.

 58. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви.

 59. Мирова угода. Відмова від позову, визнання позову. Процесуальний порядок прийняття відмови від позову і визнання позову.

 60. Матеріально-правові й процесуальні наслідки порушення цивільної справи.

 61. Підстави для відмови у прийнятті заяви. Правові наслідки відмови судом у прийнятті заяви.

 62. Провадження у справі до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

 63. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики й повідомлення.

 64. Поняття і значення судового розгляду. Судове засідання та його процедура.

 65. Підготовча частина судового засідання та розгляд справи по суті як частина судового засідання..

 66. Судові дебати. Порядок прийняття і проголошення судового рішення.

 67. Фіксування цивільного процесу. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.

 68. Підстави й наслідки відкладення розгляду справи та зупинення провадження у справі.

 69. Підстави й наслідки закриття провадження у справі та залишення заяви без розгляду.

 70. Поняття й види судових рішень. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

 71. Зміст судового рішення як процесуального документа.

 72. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

 73. Законна сила судового рішення. Об’єктивні та суб’єктивні межі законної сили судового рішення.

 74. Види ухвал суду першої інстанції.

 75. Загальна характеристика заочного розгляду справи.

 76. Порядок заочного розгляду справи оскарження заочного рішення. Підстави для його скасування.

 77. Наказне та окреме провадження в структурі цивільного процесу.

 78. Загальна характеристика окремого провадження в цивільному судочинстві.

 79. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

 80. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

 81. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або голошення її померлою.

 82. Розгляд судом справ про усиновлення.

 83. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

 84. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

 85. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність.

 86. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

 87. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

 88. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

 89. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

 90. Загальна характеристика апеляційного провадження.

 91. Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення. Форма і зміст апеляційної скарги.

 92. Розгляд цивільної справи судом апеляційної інстанції.

 93. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 94. Підстави для скасування рішень суду першої інстанції і ухвалення апеляційним судом нового рішення.

 95. Зміст ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

 96. Об’єкти апеляційного оскарження.

 97. Загальна характеристика касаційного провадження.

 98. Право касаційного оскарження, судових рішень та порядок його здійснення. Форма і зміст касаційної скарги.

 99. Підготовка касаційного розгляду справи та порядок розгляду справи судом касаційної інстанції.

 100. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування судових рішень.

 101. Характеристика перегляду судових рішень Верховним Судом України. Допуск заяви до провадження Верховним Судом України.

 102. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.

 103. Характеристика перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами судових рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

 104. Відновлення втраченого судового провадження

 105. Загальна характеристика виконавчого провадження.

 106. Учасники виконавчого провадження, їх права та обов’язки.

 107. Органи примусового виконання судових рішень.

 108. Порядок і умови здійснення виконавчого провадження.

 109. Поворот виконання судових рішень.

 110. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 111. Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.

 112. Цивільні процесуальні права іноземних осіб. Провадження у справах за участю іноземних осіб.

 113. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні.

 114. Поняття господарського процесу. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.

 115. Учасники господарського процесу. Докази в господарському процесі.

 116. Порушення справ у господарському суді та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

 117. Перегляд рішень, ухвал, питань господарського суду в апеляційному порядку.

 118. Завдання адміністративного судочинства. Адміністративна юрисдикція і підсудність.

 119. Учасники адміністративного процесу.

 120. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

 121. Рішення адміністративного суду.

 122. Перегляди рішень адміністративного суду.

 123. Поняття нотаріату. Види нотаріальних дій.

 124. Міжнародний обіг нотаріальних актів.

 125. Органи і службові особи, які вчиняють нотаріальні дії та їх компетенція.

 126. Загальні правила вчинення нотаріальних дій.

 127. Поняття та правовий статус і види третейського суду.

 128. Міжнародний комерційний арбітраж.

 129. Міжнародно-договірна уніфікація міжнародного комерційного арбітражу

 130. Цивільне судочинство та медіація. Види та принципи медіаційної процедури.

Схожі:

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ
Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Цивільний процес України”
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес»
Методичні рекомендації підготовлено відповідно до програми дисципліни «Цивільний процес», затвердженої вченою радою Луганського державного...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
України», а також Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» 2011 р. і Типової навчальної програми...
Питання для підготовки до іспиту з навчальної дисципліни
Предмет, найменування і система навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”
Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, оволодіння навичками правильного...
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ з дисципліни «Цивільний процес» на 2012-2013 навчальний рік
Процесуально-правове положення осіб, які сприяють здійсненню цивільного судочинства
Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з навчальної дисципліни “АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”
Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом
Питання з навчальної дисципліни „Трудове право ”
Підстави припинення трудового договору за ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка