Структура юриспруденції(наук про державу право)
Юридична наука — це система знань про об'єктивні властивості права і держави в їх поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права в їх структурній багатоманітності
1.67 Mb. 13 стр.
читати
1. О б'єкти та суб ' єкти архітектурно-проектної діяльності
Цілі архітектурно-проектної діяльності визначаються державною політикою, вимогами економічного розвитку, регіональними та національними особливостями, інтересами громадських груп, організацій та різних верств населення
0.52 Mb. 4 стр.
читати
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012 КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – №7) та філософії (перереєстровано і затверджено
3.56 Mb. 21 стр.
читати
Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Типізуюче порівняння ситуацій (випадків) як засіб тлумачення і заповнення прогалин
2.23 Mb. 14 стр.
читати
СТАТУТ СТАТУТ
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської Хартії місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами в сфері місцевого самоврядування
0.88 Mb. 7 стр.
читати
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Нською асоціацією порівняльного правознавства. Журнал входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі юридичних та політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (Постанова Президії ВАК України від 18. 01. 2007 №2-05/1 // Бюлетень ВАК України. – 2007. – №2)
1.02 Mb. 7 стр.
читати
1. Соціологія права це науковий напрям науки про суспільство, який розглядає правову систему у зв'язку із життєдіяльністю та соціальною практикою. Метою
Беручи до уваги її принципи системності та історизму, слід зазначити, що вона вміщує в собі і філософію права, сутність, тенденції розвитку, місце і роль у формуванні людських відносин, у світогляді, науковому знанні
220.32 Kb. 1 стр.
читати
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія управління персоналом організації охоплює широкий спектр функцій від прийому до
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів системи управління організації, оцінки економічної і соціальної ефективності удосконалювання управління персоналом
216.56 Kb. 1 стр.
читати
ЗАТВЕРДЖУЮ
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування )
44.67 Kb. 1 стр.
читати
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти
71.84 Kb. 1 стр.
читати
ПОЯСНЕННЯ про заповнення звіту "Про діяльність біржі" за формою №1-біржа 1 І. Загальні положення
Звіт про діяльність біржі за формою №1-біржа складають біржі усіх видів діяльності за І квартал, І півріччя, 9 місяців і за рік у цілому
112.5 Kb. 1 стр.
читати
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ «БІРЖОВЕ ПРАВО» Для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності «Правознавство»
Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Біржове право» кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін для студентів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
384.15 Kb. 4 стр.
читати
НАКАЗ
Класифікація організаційно-правових форм господарювання ДК 002: 2004 Чинний від 01. 06. 2004
334.83 Kb. 1 стр.
читати
РИНКОВА ЕКОНОМІКА: СУТЬ, СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРА Акції
Цивільним кодексом України (435-15) та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств
182.02 Kb. 1 стр.
читати
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Рекомендовано вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол №…від р.)
9.91 Mb. 43 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   314
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita