УРОК №23 Тема. Рівні


Скачати 43.49 Kb.
НазваУРОК №23 Тема. Рівні
Дата15.12.2013
Розмір43.49 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Математика > Урок

Тема 2. Трикутники

УРОК № 23

Тема. Рівні трикутники

Мета: домогтися засвоєння учнями означення рівних трикут­ників, спираючись на сформоване уявлення про рівні фігури; сформувати вміння учнів записувати рівності для відповідних елементів рівних трикутників, а також за деякими відомими елементами рівних трикутників знаходити рівні відповідні елементи рівних трикутни­ків.

Тип уроку: засвоєння знань, вироблення вмінь.

Обладнання: креслярське приладдя, таблиця № 12 «Рівні трикутни­ки».

Хід уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання

На цьому етапі уроку перевіряємо засвоєння учнями термі­нології, вивченої на попередньому уроці, а саме — засвоєння змісту понять рівні фігури, властивості рівних фігур (рівних відрізків, рівних кутів); також перевіряємо засвоєння учнями термінології, пов'язаної з поняттям трикутника (означення трикутника, його елементи). Тут доречними можуть бути бесі­да, або проведення міні-вікторини, або проведення ігри (гра «Вірю — не вірю»).
III. Мотивація навчальної діяльності учнів

Оскільки вимірювання трикутників (як це було з кутами і відрізками) виконати неможливо, то цілком природно буде да­ний урок присвятити вивченню питання про спосіб визначення рівних трикутників (без їх накладання).
IV. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Усні вправи

 1. У трикутнику MNK назвіть:

а) трійки його елементів;

б) кути, прилеглі до сторони NK;

в) сторону, що лежить проти кута М.
Як виразити периметр цього трикутника?

 1. Відомо, що у трикутників ABC і DEF: AB = DE, BC = EF, AC = DF. Периметр трикутника ABC дорівнює 36 см. Чому дорівнює периметр трикутника DEF?


V. Засвоєння нових знань

План вивчення матеріалу

 1. Означення рівних трикутників.

 2. Властивість рівних трикутників, що випливає з озна­чення.

 3. Символічне позначення відповідно рівних елементів рів­них трикутників.

Методичний коментар

Суттєва відмінність даного посібника від традиційних підручників геометрії полягає в тому, що автори свідомо не акцентують увагу учнів на традиційному означенні рівних трикутників (яке все ж таки формулюється у §10). Але автор вважає доцільним, спираючись на загальне означення рівних фігур як таких, що пристають при переміщенні, сформулювати «додаток» до означення рівних трикутників (у змісті якого виражається властивість рівних трикутників) у формі твердження «відповідні елементи рівних трикутників рівні». При цьому як завжди велику увагу слід приділити тлумаченню поняття «відповідні елементи», яке після опрацьовується на прикладах. Також важливим моментом у вихованні математичної культури є питання про спосіб позначення відповідних рівних елементів трикутників (на рисунку).

Підсумком роботи учнів з новим матеріалом може бути складання таблиці № 12 «Рівні трикутники».

Таблиця № 12

Рівні трикутники


ОзначенняАВС = ∆А1В1С1;

A = Al AB = AlBl

B = Bl AC = A1C1

C = C1 BC = B1C1

Властивості

У рівних трикутників всі відповідні елементи рівні.

Проти рівних сторін лежать рівні кути.

Проти рівних кутів лежать рівні сторони.


VI. Первинне усвідомлення матеріалу

Усні вправи

 1. Відомо, що трикутники МАС і BDF рівні. Як заповнити пропуски, щоб утворені рівності стали правильними?

МС = ...; BD = ...; AC = ...;

MCA = ...; BOF = ...; CMA = ....

 1. Для двох трикутників виконуються рівності: NME = KPF, MNE = =PKF, MEN = PFK, MN = PK, NE = KF, ME = PF. Назвіть рівні трикут­ники.

 2. Трикутники кожної пари рівні (рис. 64). Назвіть пари відповідно рівних елементів.

Рис. 64

Письмові вправи

 1. Відомо, що трикутники ABC і KMN рівні. Знайдіть: кут N, якщо C = 125°; сторону АВ, якщо KM = 11 см.

 2. Трикутник ABC дорівнює трикутнику з вершинами в точ­ках Р, Q, R (рис. 65). Закінчіть речення «Трикутник ABC дорівнює трикутнику...». Знайдіть периметр трикутника KMN, якщо АВ = 11 см, MN = 8 см, KN = 7 см. 1. Відомо, що трикутники ABC, DEF і KMN рівні, при­чому A = 45°, F = = 80°. Знайдіть невідомі кути цих трикутників.

 2. Чи можуть бути рівними трикутники, у яких найбільші кути не рівні? Відповідь обґрунтуйте.

 3. Якщо периметри трикутників не рівні, то й самі три­кутники не рівні. Доведіть.

 4. Яку особливість має трикутник ABC, якщо є правиль­ними рівності:

а) трикутник ABC дорівнює трикутнику ВАС;

б) трикутник ABC дорівнює трикутнику CAB?

 1. № 336.


VII. Підсумки уроку

Завдання класу

Використавши шаблон трикутника, побудуйте два рівні трикутники так, щоб жодна сторона в них не була спільною.

Позначте вершини отриманих трикутників так, щоб утвори­лася рівність — трикутник АВМ дорівнює трикутнику NDE.

Перевірте свій рисунок. Чи є слушною ця рівність?
VIII. Домашнє завдання

 1. § 11, с. 87, 88 і § 12, с. 93 (до теореми 10) — вивчити означення та властивості.

 2. Усно: № 323, 324, 326.

 3. Письмово: № 329, 332, 335, 340.Бабенко С. П. Геометрія. 7 клас: Розробки уроків Урок № 23

Схожі:

Тема: Вираження тригонометричних функцій
...
Урок №4 Підтема: Здоровий спосіб життя
Мета: Формувати вміння монологічного мовлення на рівні мікровисловлювання з опорою на таблиці
Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні,...
Урок №16 Тема. Теорема Фалеса
Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати фор­мулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач...
Тема: "Вступ"
Явище кругообігу речовин і енергії, що відбувається за участю живихорганізмів, вивчають на рівні: 
Розділ Вступ до курсу «Міжнародне оподаткування» відмиванням "брудних"...
Значна увага звернена, в даному аспекті, на практичні заходи, які здійснюються в міжнародному вимірі, на регіональному рівні і на...
IV. КОНФЛІКТИ Урок 7
Б59 Усі уроки до курсу «Людина і світ». 11 клас. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X. Вид група «Основа», 2011. — 301...
Урок №54 Тема
Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Обсяг та розподілення інвестицій як основа економічного розвитку країни Анотація
Для практичного застосування запропонована модель сприяє підвищити рентабельність інвестицій при високому рівні інфляції від 1% до...
1. ПОНЯТТЯ І МЕТОДИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
Централізовані – формуються на рівні держави забезпечують виконання її завдань(держ бюджет, місц бюджет,пенсійні фонди); Децентралізовані...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка