Тема: "Вступ"


Скачати 141.59 Kb.
НазваТема: "Вступ"
Дата02.04.2013
Розмір141.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
тести

Тема: "Вступ" (6) 
1 (1)Запитання: 
Визначте,яка наука займається вивченням грибів: 
Відповіді: 
1.ботаніка 
2.мікологія 
3.теріологія 
4.ентомологія 
Правильна відповідь: 

2 (2)Запитання: 
Явище кругообігу речовин і енергії, що відбувається за участю живихорганізмів, вивчають на рівні: 
Відповіді: 
1. Біосферному 

2. Біогеоценотичному 
3. Популяційно-видовому 
4. Організменному 
Правильна відповідь: 

3 (3)Запитання: 
Основоположником вчення пробіосферу є 
Відповіді: 
1) В. Докучаєв 
2) Е. Геккель 
3) В. Вернадський 
4) Ч. Дарвін 
Правильна відповідь: 

4 (4)Запитання: 
Біогеоценоз – цесукупність 
Відповіді: 
1) живих організмів ікомпонентів неживої природи, пов’язаних 
перетворенням енергії іобміном речовин на замкненій території 
2) живих організмів різних видів 
3) живих організмів одноговиду, що мешкають на одній території і 
вільно схрещуються однез одним на певній території 
4) компонентів неживоїприроди 
Правильна відповідь: 

5 (5)Запитання: 
За визначенням В.І. Вернадськогопровідна роль в створенні ноосфери належить 
Відповіді: 
1) бактеріям 
2) рослинам 
3) космосу 
4) людині 
Правильна відповідь: 

6 (6)Запитання: 
З'ясуйте, як називаєтьсянауковообґрунтованеприпущення, яке висувають для пояснення факту, який безпосередньо неспостерігається: 
Відповіді: 
1.факт 
2.гіпотеза 
3.закон 
4.правило 

Правильна відповідь: 

Тема:"Молекулярний рівень організації життя" (17) 

1 (7)Запитання: 
Фізіологічнийкритерій виду проявляється в тому, що у всіхособинспостерігається подібність: 
Відповіді: 
1)хімічного складу 
2)внутрішньої будови 
3)усіх процесівжиттєдіяльності 
4)зовнішньої будови 

Правильна відповідь: 

2 (8)Запитання: 
Молекула АТФ містить: 
Відповіді: 
1)аденін, рибозу і три залишкифосфорної кислоти 
2)гуанін, рибозу і тризалишки фосфорної кислоти 
3)аденозин, рибозу і двазалишки фосфорної кислоти 
4)гуанін, дезоксирибозу татри залишки фосфорної кислоти 
Правильна відповідь: 

3 (9)Запитання: 
Неклітинною формою життя є: 
Відповіді: 
1) бактерія 
2) циста амеби 
3) синьо-зелені водорості 
4) вірус 
Правильна відповідь: 

4 (10)Запитання: 
Пришвидшувачами реакційметаболізму клітини є: 
Відповіді: 
1) нуклеїнові кислоти 
2) вітаміни 
3) ферменти 
4) гормони 
Правильна відповідь: 

5 (11)Запитання: 
Залози внутрішньої секреціївиробляють 
Відповіді: 
1) ферменти 
2) вітаміни 
3) антитіла 
4) гормони 
Правильна відповідь: 

6 (12)Запитання: 
Недостатність сонячного світлапорушує вироблення у дітей вітаміну 
Відповіді: 
1) А і приводить до курячоїсліпоти 
2) D і приводить до рахіту 
3) С і приводить до цинги 
4) В1 і викликає судоми іатрофію м’язів 
Правильна відповідь: 

7 (13)Запитання: 
Рівень глюкози в крові людинипідвищує гормон підшлункової залози 
Відповіді: 
1) інсулін 
2) тироксин 
3) адреналін 
4) глюкагон 
Правильна відповідь: 

8 (14)Запитання: 
Бактеріофаг – це: 
Відповіді: 
1) найпростіші, фагоцитуючі бактерії 
2) бактерія, що займаєтьсяфагоцитозом 
3) вірус, вражаючий бактерії 
4) одноклітинний гриб, щохарчується бактеріями 
Правильна відповідь: 

9 (15)Запитання: 
У відповідності з принципом компліментарностіаденінв молекулі ДНК утворює пару з
Відповіді: 
1) цитозином 
2) тиміном 
3) гуаніном 
4) урацилом 
Правильна відповідь: 
10 (16)Запитання: 
Рівень глюкози в крові людинизнижується гормоном підшлункової залози: 
Відповіді: 
1) інсулін 
2) тироксин 
3) адреналін 
4) глюкагон 
Правильна відповідь: 

11 (17)Запитання: 
Інфузорії рухаються за допомогою 
Відповіді: 
1) джгутиків 
2) псевдоподій 
3) ундулюючої мембрани 
4) війок 
Правильна відповідь: 

12 (18)Запитання: 
В процесі травлення у людини вротовій порожнині починається розщеплення 
Відповіді: 
1) білків 
2) жирів 
3) вуглеводів 
4) нуклеїнових кислот 
Правильна відповідь: 
13 (19)Запитання: 
При повному розщепленні 1 г жиру вивільнюється 
Відповіді: 
1) 17,2 кДж енергії 
2) 14,6 кДж енергії 
3) 39,1 кДж енергії 
4) 42,3 кДж енергії 
Правильна відповідь: 

14 (20)Запитання: 
Інсулін – це гормон 
Відповіді: 
1) гіпофізу 
2) статевих залоз 
3) підшлункової залози 
4) щитоподібної залози 
Правильна відповідь: 

15 (21)Запитання: 
Мономерами білків є 
Відповіді: 
1) ДНК і р-РНК 
2) моносахариди 
3) амінокислоти 
4) нуклеотиди 
Правильна відповідь: 

16 (22)Запитання: 
Адреналін – це гормон 
Відповіді: 
1) підшлункової залози 
2) статевих залоз 
3) гіпофіза 
4) наднирників 
Правильна відповідь: 

17 (23)Запитання: 
Простими вуглеводами називаються 
Відповіді: 
1) олігосахариди 
2) дисахариди 
3) моносахариди 
4) полісахариди 
Правильна відповідь: 
Тема: "Клітинний рівень організаціїжиття" (31) 

1 (24)Запитання: 
Основні положення «Клітинноїтеорії» сформували: 
Відповіді: 
1) Т. Шванн, М Шлей ден 
2) А. Левенгук, Р. Гук 
3) Гуго де Фріз, Ф. Крік 
4) Г. Мендель, Т. Морган 
Правильна відповідь: 

2 (25)Запитання: 
До одномембраннихорганоїдів клітини відносяться: 
Відповіді: 
1) мітохондрія 
2) ядро 
3) хлоропласт 
4) ендоплазматична сітка 
Правильна відповідь: 

3 (26)Запитання: 
В анафазімітозу відбувається: 
Відповіді: 
1) розходженнядвохроматидних хромосом до полюсівклітини 
2) спіралізація хромосом 
3) розходження хроматид дополюсів клітини 
4) деспіралізація хромосом 
Правильна відповідь: 

4 (27)Запитання: 
Чутливі нейрони: 
Відповіді: 
1)сприймають подразнення 
2)забезпечують зв'язок міжпроміжними і руховими нейронами 
3)передають імпульси відспинного і головного мозку до м’язів та органів 
4)забезпечують зв’язок головного та спинногомозку 
Правильна відповідь: 

5 (28)Запитання: 
В результаті фотосинтезуутворюється: 
1) ДНК 
2) глюкоза 
3) РНК 
4) вуглекислий газ і вода 
Правильна відповідь: 

6 (29)Запитання: 
В якій фазімейозу відбувається розходження хромосом дополюсів клітини: 
Відповіді: 
1) в профазі I 
2) в метафазі II 
3) в анафазі I 
4) в телофазі I 
Правильна відповідь: 

7 (30)Запитання: 
Двомембранні органоїди клітини,що мають складки внутрішньої мембрани — кристи, називаються 
Відповіді: 
1) пластиди 
2) апарат Гольджі 
3) ендоплазматична сітка 
4) мітохондрії 
Правильна відповідь: 

8 (31)Запитання: 
Кров – це один з видів тканин: 
Відповіді: 
1) сполучної 
2) м’язової 
3) епітеліальної 
4) нервової 
Правильна відповідь: 

9 (32)Запитання: 
Опорно-руховий апарат складаєтьсяз: 
Відповіді: 
1) кісток скелету 
2) сукупність твердихтканин, що служать опорою та захистом 
3) кісткової і м’язовоїсистеми 
4) м’язової системи 
Правильна відповідь: 

10 (33)Запитання: 
Органоїди в яких відбуваєтьсяфотосинтез 
Відповіді: 
1) мітохондрії 
2) рибосоми 
3) вакуолі 
4) пластиди 
Правильна відповідь: 

11 (34)Запитання: 
Поділ соматичних клітин, врезультаті якого з однієї материнської клітини утворюється дві ідентичні їйдочірні клітини з однаковим набором хромосом, називається 
Відповіді: 
1) мейоз 
2) мітоз 
3) амітоз 
4) інтерфаза 
Правильна відповідь: 

12 (35)Запитання: 
Двомембранні органела, щозустрічається в рослинних клітинах, називається 
Відповіді: 
1) мітохондрія 
2) пластида 
3) ендоплазматична сітка 
4) рибосома 
Правильна відповідь: 

13(36)Запитання: 
В соматичних клітинах здоровоїлюдини знаходиться 
Відповіді: 
1) 32 хромосоми 
2) 46 хромосом 
3) 21 хромосома 
4) 23 хромосоми 
Правильна відповідь: 

14 (37)Запитання: 
Тканина, утворена клітинами нейронами, називається 
Відповіді: 
1) м’язова 
2) епітеліальна 
3) нервова 
4) сполучна 
Правильна відповідь: 

15 (38)Запитання: 
Формений елемент крові, щоприймає участьу процесі згортаннякрові, називається: 
Відповіді: 
1) еритроцит 
2) гранулоцит 
3) тромбоцит 
4) лімфоцит 
Правильна відповідь: 

16 (39)Запитання: 
Клітинний центр виявлений вклітинах 
Відповіді: 
1) тільки рослин 
2) тільки тварин 
3) всіх тварин і нижчихрослин 
4) всіх організмів 
Правильна відповідь: 

17 (40)Запитання: 
Процес захоплення лейкоцитамибактеріальних часток, їх поглинання і перетравлення називають: 
Відповіді: 
1) лейкоцитозом 
2) фагоцитозом 
3) плазмолізом 
4) денатурацією 
Правильна відповідь: 

18 (41)Запитання: 
Черговість стадій в мітозі є: 
1) телофаза, профаза,анафаза, метафаза 
2) профаза, анафаза,метафаза, телофаза 
3) профаза, метафаза,анафаза, телофаза 
4) метафаза, телофаза,профаза, анафаза 
Правильна відповідь: 

19 (42)Запитання: 
Функцією ядра є: 
Відповіді: 
1) утворення лізосом імітохондрій 
2) захист клітин відшкідливих речовин 
3) синтез і транспортбілків, ліпідів та вуглеводів 
4) зберігання генетичноїінформації 
Правильна відповідь: 

20 (43)Запитання: 
Синтез білку в клітинізабезпечують 
Відповіді: 
1) мітохондрії 
2) пластиди 
3) рибосоми 
4) лізосом 
Правильна відповідь: 

21 (44)Запитання: 
Більш тривалим в життєвому цикліклітини є: 
Відповіді: 
1) синтетична фаза 
2) інтерфаза 
3) профаза 
4) анафаза 
Правильна відповідь: 

22 (45)Запитання: 
Тканина – це 
1) група клітин, подібних забудовою, походженням і виконанню 
подібних функцій 
2) група поряд розташованихклітин 
3) сукупність міжклітинноїречовини 
4) група клітин, відміннихза будовою, але виконуючих схожі 
Функції 
Правильна відповідь: 

23 (46)Запитання: 
Нервовий імпульс є 
Відповіді: 
1) механічною хвилею 
2) хімічною речовиною 
3) електричною хвилею 
4) оптичним явищем 
Правильна відповідь: 

24 (47)Запитання: 
Клітини рослин мають на відмінувід грибів 
Відповіді: 
1) хітинову клітинну стінку 
2) виділене ядро 
3) пластиди 
4) здатність до розмноження 
Правильна відповідь: 

25 (48)Запитання: 
Вміст клітинного ядра називається 
1) каріоплазма 
2) цитоплазма 
3) клітинний сік 
4) гіалоплазма 
Правильна відповідь: 

26 (49)Запитання: 
Нові мітохондрії утворюються вклітинів результаті 
Відповіді: 
1) поділу і росту іншихмітохондрій 
2) поділу і росту лізосом 
3) синтезу, що проходить вядерці 
4) випинання мембран апаратуГольджі 
Правильна відповідь: 

27 (50)Запитання: 
Лізосоми утворюються 
Відповіді: 
1) шляхом самостійногоподілу 
2) на каналах ЕПС 
3) на ядерній мембрані 
4) в апараті Гольджі 
Правильна відповідь: 

28 (51)Запитання: 
В мейозі материнська клітинаутворює 
Відповіді: 
1) дві дочірні диплоїдніклітини 
2) чотири гаплоїдні дочірніклітини 
3) чотири диплоїдні дочірніклітини 
4) дві статеві гаплоїдніклітини 
Правильна відповідь: 

29 (52)Запитання: 
Кисень виділяється в процесіфотосинтезу в 
Відповіді: 
1) світлу фазу 
2) підготовчу фазу 
3) темну фазу 
4) завершаючи фазу 
Правильна відповідь: 

30 (53)Запитання: 
Лейкоцити – це 
Відповіді: 
1) червоні кров’яні клітини 
2) білі кров’яні клітини 
3) кров’яні пластинки 
4) білки плазми крові 
Правильна відповідь: 

31 (54)Запитання: 
Побічним продуктом реакціїфотосинтезу є 
Відповіді: 
1) білок 
2) крохмаль 
3) кисень 
4) глюкоза 
Правильна відповідь: 

Тема: " Організмовий рівеньорганізації життя" (36) 

1 (55)Запитання: 
В своїх експериментах Г. Мендельзастосовувавметод: Відповіді: 
Відповіді: 
1) гібридологічний 
2) цитологічний 
3) близнюків 
4) генеалогічний 
Правильна відповідь: 

2 (56)Запитання: 
Із зиготи розвинеться дівчинка,якщо в ній опиниться хромосомний набір: 
Відповіді: 
1) 44 аутосоми + XX 
2) 23 аутосоми + X 
3) 44 аутосоми + XY 
4) 22 аутосоми + Y 
Правильна відповідь: 

3 (57)Запитання: 
Мутагенними факторами неявляються: 
Відповіді: 
1) біологічні 
2) фізичні 
3) хімічні 
4) технічні 
Правильна відповідь: 

4 (58)Запитання: 
Здатністьорганізмів набувати нових ознак називається: 
Відповіді: 
1)спадковість 
2)онтогенез 
3)мінливість 
4)філогенез 
Правильна відповідь: 

5 (59)Запитання: 
Пристосування живих організмів досередовища існування є результатом: 
Відповіді: 
1)тренування органів 
2)дія штучного добору 
3)мутацій 
4)відбір випадковихспадковиз змін 
Правильна відповідь: 

6 (60)Запитання: 
Методи отримання нових сортівкультурних рослин розробляє наука: 
Відповіді: 
1) ботаніка 
2) генетика 
3) селекція 
4) біогеографія 
Правильна відповідь: 

7 (61)Запитання: 
В результаті заплідненняутворюється зигота в якій: 
Відповіді: 
1) утворюється гаплоїднийнабір хромосом 
2) утворюється триплоїдний набір хромосом 
3) відновлюється диплоїднийнабір хромосом 
4) число хромосом незмінюється 
Правильна відповідь: 

8 (62)Запитання: 
Ген – це ділянка: 
1) РНК 
2) ДНК 
3) білку 
4) ліпіду 
Правильна відповідь: 

9 (63)Запитання: 
Яка хвороба людини – результатгенної мутації? 
Відповіді: 
1) серповидно клітиннаанемія 
2) грип 
3) малярія 
4) дизентерія 
Правильна відповідь: 
10 (64)Запитання: 
Корови одної і тої ж породи врізних умовах утримання дають різні надої молока. Це прояв: 
Відповіді: 
1) хромосомна мутація 
2) модифікаційноїмінливості 
3) генної мутації 
4) комбінативноїмінливості 

Правильна відповідь: 

11 (65)Запитання: 
Вірус складається з: 
Відповіді: 
1) ліпідної оболонки,молекул ДНК та РНК 
2) білкової оболонки,молекул ДНК чи РНК 
3) хітинової оболонки,білків та молекул АТФ 
4)полісахаридної оболонки тамолекул РНК 
Правильна відповідь: 

12 (66) Розуміння 
Запитання: 
При схрещуванні чорної морськоїсвинки (Аа) з чорним самцем (Аа) в поколінні F1 отримаємо 
Відповіді: 
1) 50% білих і 50% чорнихгібридів 
2) 25% чорних і 75% білихгібридів 
3) 75% чорних і 25 % білихгібридів 
4) 100% чорних морськихсвинок 
Правильна відповідь: 

13 (67) Запитання: 
44. Модифікаційна мінливість навідміну від мутацій 
Відповіді: 
1) передаєтьсянаступним поколінням 
2) приводить до загибеліособини 
3) пов’язана зі змінами вхромосомах 
4) не передається наступнимпоколінням 
Правильна відповідь: 

14 (68) Запитання: 
Бластула – це 
Відповіді: 
1) клітина 
2) личинка 
3) статева клітина 
4) зародок 
Правильна відповідь: 

15 (69) Запитання: 
Метод, який не застосовують вдослідженні генетики людини, називається: 
Відповіді: 
1) генеалогічний 
2) близнюків 
3) біохімічний 
4) гібридологічний 
Правильна відповідь: 

16 (70) Запитання: 
При несприятливих умовахбільшість найпростіших 
Відповіді: 
1) гинуть 
2) утворюють речовини, щопідвищують стійкість до нових умов 
3) активно розмножуються 
4) переходять в стан цисти 
Правильна відповідь: 

17 (71) Запитання: 
Зараження людини свинячимціп’яком відбувається при вживанні: 
Відповіді: 
1) некип’яченої води 
2) немитих овочів 
3) погано провареної риби 
4) погано просмажене м'ясо 
Правильна відповідь: 

18 (72) Запитання: 
Організм , в тілі якогоутворюються чоловічі і жіночі статеві гормони, називаються 
Відповіді: 
1) клон 
2) мутант 
3) гермафродит 
4) різностатевий 
Правильна відповідь: 

19 (73) Запитання: 
Гетерозиготними називаютьсяорганізми 
Відповіді: 
1) що несуть тількирецесивні гени 
2) що утворюють декількатипів гамет 
3) що несуть тільки домінантнігени 
4) що утворюють один типгамет 
Правильна відповідь: 

20 (74) Запитання: 
Для визначення генотипу особинипроводять схрещування 
Відповіді: 
1) дигібрид не 
2) аналізуючи 
3) проміжне 
4) полігібридне 
Правильна відповідь: 

21 (75) Запитання: 
Із заплідненої яйцеклітиниутворюється 
Відповіді: 
1) ендосперм 
2) екзосперм 
3) зародок 
4) насінина 
Правильна відповідь: 

22 (76) Запитання: 
Зараження вірусом імунодефіцитулюдини відбувається при 
Відповіді: 
1) користуванні посудомхворого 
2) використанні одягувірусоносія 
3) переливанні крові відхворого 
4) потисканні руки з хворим 
Правильна відповідь: 

23 (77) Запитання: 
Преваги статевого розмноженняперед безстатевим полягає в тому, що 
Відповіді: 
1)утворені нащадки більш пристосовані 
2) спадкові ознаки обохбатьків перекомбінуються 
3) утворені нащадки невідрізняються від батьків 
4) закріплюються не спадковіознаки 
Правильна відповідь: 

24 (78) Розуміння 
Запитання: 
При схрещуванні двох довгошерстихморських свинок отримали 25% короткошерстих особин. Це означає, що батьківськіособини були 
Відповіді: 
1) гомозиготними подомінантному гену 
2) одна особина домінантною,а друга гетерозиготною 
3) гетерозиготними 
4) гомозиготними порецесивному гену 
Правильна відповідь: 

25 (79) Запитання: 
Відбір, що проводиться людиноюбез певної цілі, називається 
Відповіді: 
1) стихійним 
2) масовим 
3) методичним 
4) статевий 
Правильна відповідь: 

26 (80) Запитання: 
Розвиток організму тварини, якевключає зиготу, бластулу, гаструлу, нейрулу і органогенез, називають 
Відповіді: 
1) личинковим 
2) з повним перетворенням 
3) ембріональним 
4) з неповним перетворенням 
Правильна відповідь: 

27 (81) Запитання: 
Парні гени, що контролюють прояводної і тої ж ознаки і розташовані в гомологічних хромосомах, називаються 
Відповіді: 
1) домінантними 
2) рецесивними 
3) зчепленими 
4) аллельними 
Правильна відповідь: 

28 (82) Запитання: 
Синдром Дауна викликаний 
Відповіді: 
1) моносомією по 21хромосомі 
2) трисомією по Х-хромосомі 
3) трисомією по 21 хромосомі 
4) моносомією по Х-хромосомі 
Правильна відповідь: 
29 (83) Запитання: 
Особин, що утворюють гаметиодного сорту, в потомстві яких не відбувається розщеплення, називають 
Відповіді: 
1) аллельними 
2) гетерозиготними 
3) неаллельними 
4) гомозиготними 
Правильна відповідь: 
30 (84) Запитання: 
Впершев 1892 р. описав властивості вірусу та бачноїмозаїки 
Відповіді: 
1) Д. І. Івановський 
2) Т. Г. Морган 
3) С. Г. Навашин 
4) Я. Г. Мендель 
Правильна відповідь: 

31 (85) Запитання: 
Генотип – це сукупність 
Відповіді: 
1) всіх генів виду 
2) всіх генів організму 
3) всіх генів, розташованихв ядрі клітини 
4) всіх генів популяції 
Правильна відповідь: 

32 (86)Розуміння 
Запитання: 

В сім’ї4 дитини. Всі вони мають різні групи крові.Які групи крові у батьків? 
1) І(0) і ІІ (А:А) 
2) ІІ (А:0) і ІІІ (В:0) 
3) ІV(А:В) і ІІІ (В:В) 
4) І (0) і ІІІ (В:В) 
Правильна відповідь: 

33 (87)Запитання: 
Розмноженням називають процес 
Відповіді: 
1) вигнання плода з матки 
2) відтворення собі подібних 
3) розвиток організму 
4) злиття сперматозоїда зяйцеклітиною 
Правильна відповідь: 

34 (88)Запитання: 
Для розмноження необхідна клітинадругого організму 
Відповіді: 
1) рослинам 
2) вірусам 
3) лишайникам 
4) грибам 
Правильна відповідь: 

35 (89)Розуміння. 
Запитання: 
У собаки народились вісімцуценят, шість з них мали чорну шерсть, а двоє сіру шерсть, що свідчить про 
Відповіді: 
1) закон розщеплення 
2) щепленої спадковості 
3) закону одноманітності 
4) правила домінування 
Правильна відповідь: 

36 (90)Запитання: 
Більшість мутацій рецесивні, тому 
Відповіді: 
1) зачіпають всі ознакиорганізму 
2) завжди шкідливі 
3) фенотипово непроявляються 
4) завжди проявляєтьсяфенотипові 
Правильна відповідь: 


Тема: "Над організмові рівніорганізації життя " (16) 

1 (91)Запитання: 
Одною з головних причин скорочення видового різноманіттяживих організмів в теперішній час є: 
Відповіді: 
1)міжвидова боротьба 
2)руйнування середовищаіснуванняживих істот 
3)надмірне розмноженняхижаків 
4)виникнення глобальних пандемій 
Правильна відповідь: 

2 (92)Запитання: 
В біосфері 
Відповіді: 
1) біомаса рослин дорівнюєбіомасі тварин 
2) біомаса тварин у багаторазів перевищує біомасу рослин 
3) біомаса рослин у багаторазів перевищує біомасу тварин 
4) співвідношення біомасирослин і тварин постійно 
змінюються 
Правильна відповідь: 

3 (93)Запитання: 
Нижчими рослинами є: 
Відповіді: 
1) мохи 
2) плавуни 
3) водорості 
4) папороті 
Правильна відповідь: 

4 (94)Запитання: 
Показником процвітання популяціїв екосистемі є: 
Відповіді: 
1) її висока чисельність 
2) тісний зв'язок міжособинами в популяції 
3) маятникоподібні зміничисельності популяції 
4) зв'язок з іншимипопуляціями цього виду 
Правильна відповідь: 

5 (95)Запитання: 
Абіотичний фактор – це 
Відповіді: 
1) поїдання хижаком жертви 
2) вирубка лісів 
3) будівництво людиною дамб 
4) зміна температури води врічці по сезонах року 
Правильна відповідь: 

6 (96)Запитання: 
Методика вироблення умовнихрефлексів була розроблена 
Відповіді: 
1) І. П. Павловим 
2) В. І. Вернадським 
3) І. М. Сєченовим 
4) І.І. Мечніковим 
Правильна відповідь: 

7 (97)Запитання: 
В теперішній час найбільші змінив біосфері визивають фактори 
Відповіді: 
1) біотичні 
2) абіотичні 
3) антропогенні 
4) космічні 
Правильна відповідь: 

8 (98)Запитання: 
Чисельність популяціїколорадського жука в Європі набагато перевищила його чисельність на такій жетериторії в Америці із-за: 
Відповіді: 
1) більш теплих зим 
2) більш вологого клімату 
3) більш багатої харчовоїбази 
4) відсутність природнихворогів 
Правильна відповідь: 

9 (99)Запитання: 
Фактори неживої природи такожназивається: 
Відповіді: 
1) абіотичними факторами 
2) біотичними факторами 
3) антропогенними факторами 
4) обмежуючими факторами 
Правильна відповідь: 

10 (100)Запитання: 
На кожен наступний харчовий рівеньпереходить енергії: 
1) 1% 
2) 50% 
3) 10% 
4) 100% 
Правильна відповідь: 

11 (101)Запитання: 
Життя на Землі неможливе безкругообігу речовин, в якому рослини виконують: 
Відповіді: 
1) руйнівників органічнихречовин 
2) джерело мінеральнихречовин 
3) виробників органічнихречовин 
4) споживачів органічнихречовин 
Правильна відповідь: 

12 (102)Запитання: 
В природі нараховується біля 350тис. видів рослин і більше 1,5 млн. тварин, які розглядають як 
Відповіді: 
1) причину еволюції 
2) наслідок еволюції 
3) рушійні сили еволюції 
4) напрям еволюції 
Правильна відповідь: 

13 (103)Запитання: 
Виберіть правильно побудованийхарчовий ланцюг 
Відповіді: 
1) гусінь – горобець – листя – яструб 
2) яструб – горобець –гусінь – листя 
3) листя – горобець – яструб– гусінь 
4) листя – гусінь – горобець– яструб 
Правильна відповідь: 

14 (104)Запитання: 
Біосфераявляє собою глобальну екосистему,складовими частинами якої є 
Відповіді: 
1) типи тварин 
2) біогеоценози 
3) популяції 
4) відділи рослин 
Правильна відповідь: 

15 (105)Запитання: 
Найвищим рівнем організації живихсистем є 
Відповіді: 
1) організменний 
2) молекулярний 
3) біосферний 
4) біогеоценотичний 
Правильна відповідь: 

16 (106)Запитання: 
В біосфері біомаса тварин 
Відповіді: 
1) в багато разів перевищуєбіомасу рослин 
2) дорівнює біомасі рослин 
3) в багато разів меншебіомаси рослин 
4) в окремі періодиперевищує біомасу рослин, а в інші ні 
Правильна відповідь: 

Тема:"Історичний розвиток органічного світу" (10) 

1 (107)Запитання: 
Втрата зору тваринами, щомешкають в ґрунті – є прикладом 
Відповіді: 
1) біологічного регресу 
2) дегенерації 
3) біологічного прогресу 
4) ідіоадаптації 
Правильна відповідь: 

2 (108)Запитання: 
Серед рушійних сил еволюції, щоведуть до виникнення пристосувань у живих організмів до середовища існування,спрямовуючий характер має: 
Відповіді: 
1) боротьба за існування 
2) штучний добір 
3) природний добір 
4) життєві хвилі 
Правильна відповідь: 

3 (109)Запитання: 
Результатом еволюції є 
Відповіді: 

1) створення нових штамівмікроорганізмів 
2) з’явлення новихпосухостійких сортів рослин 
3) виникнення нових видівтварин 
4) виведення більшпродуктивних порід скота 
Правильна відповідь: 

4 (110)Запитання: 
Макроеволюція веде до: 
Відповіді: 
1) утворення нових видів 
2) над видові перетворення,формування родів, сімей, рядів і т.д. 
3) зміна генофонду популяції,її ізоляція і утворення нових підвидів та рас 
4) зміна генотипів у окремихособинвеликих ссавців 
Правильна відповідь: 

5 (111)Запитання: 
В природі нараховується біля 350тис. видів рослин і більше 1,5 млн. тварин, які розглядають як 
Відповіді: 
1) причину еволюції 
2) наслідок еволюції 
3) рушійні сили еволюції 
4) напрям еволюції 
Правильна відповідь: 

6 (112)Запитання: 
Фактор еволюції, що полягає увиникненні перепон до вільного схрещування особин, називається 
Відповіді: 
1) модифікацією 
2) ізоляцією 
3) популяційними хвилями 
4) природним добором 
Правильна відповідь: 

7 (113)Запитання: 
Зараження вірусом СНІДу можевідбутися при 
Відповіді: 
1) використання шприця, якимкористувався хворий 
2) знаходження з хворим водному приміщенні 
3) використання знарядьпраці хворого 
4) використання погановимитого посуду вірусоносія 
Правильна відповідь: 

8 (114)Запитання: 
Кров, насичену киснем, називають 
Відповіді: 
1) венозною 
2) легеневою 
3) капілярною 
4) артеріальною 
Правильна відповідь: 

9 (115)Запитання: 
До палеонтологічних доказівеволюції належать 
Відповіді: 
1) народження людей з густим волосянимпокривом на тілі 
2) подібність зародківтварин на ранніх стадіях розвитку 
3) залишок третьої повіки улюдини 
4) скам’янівші залишки молюсків 
Правильна відповідь: 

10 (116)Запитанная: 
Єднання всіх людських рас, якпредставників одного виду « Людина розумна», доводить 
Відповіді: 
1) існування єдиного центру походження рас 
2) однаковий час виникненнявсіх рас 
3) сукупність анатомічних іфізіологічних ознак 
4) можливість плідних браківміж представниками різних рас 
Правильна відповідь:

Схожі:

КУРСОВА РОБОТА Транспортні договори, їх система та правове регулювання ЗМІСТ Вступ
Вступ с. 3-5
ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО
Вступ
Курс лекцій. ВСТУП   ТЕМА 7 КРИМІНАЛЬНО
...
П Л А Н
Тема. Вступ. Медична інформатика та її завдання. Методи оброблення медичної інформації
Тема Вступ до курсу господарсько-процесуального права. Система, структура...

Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
ТЕМА Вступ до курсу економічної теорії
Визначення ціни і об’єму виробництва в короткостроковому періоді на ринку монополістичної конкуренції
Тема Вступ до психолого-педагогічної підготовки
Напрям психології, предметом вивчення якого є особистість як унікальна цілісна система, здатна до самоактуалізації
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
ЛЕКЦІЯ Тема: Вступ. Державотворча роль мови. Стилі, типи і форми мовлення
Розглянуто на засіданні предметної (циклової) комісії викладачів української філології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка