Розділ


Скачати 61.34 Kb.
НазваРозділ
Дата23.03.2013
Розмір61.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Аналіз

регуляторного впливу

(впливу регуляторного акта)
Назва регуляторного акта: Рішення обласної ради "Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.05.2008 № 19/13

"Про порядок видачі спеціальних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань"

Регуляторний орган: Обласна рада
Розробник документа: Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Волинській області
Відповідальна особа: Тимощук Вікторія Євгеніївна - заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, планування та аналізу
Контактний телефон, e-mail: 8 0332 281738, eco@voleco.gov.ua№ з/п
Розділ


Опис

1

2

3

1.

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

- опис проблеми та її проявів

- причини та умови виникнення проблеми
- обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою ринкових механізмів


- обґрунтування неможливості її розв’язання за допомогою чинних регуляторних актів

- удосконалення Порядку видачі спеціальних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, приведення його окремих пунктів у відповідність до вимог чинного законодавства

- прийняття Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України
- встановлення ставок збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів відповідно до пункту 331.11 статті 331 Податкового кодексу України належить до компетенції обласних рад
- рішення з даного питання, яке є регуляторним актом, потребує удосконалення, розпорядження голови ОДА з питання встановлення ставок збору за заготівлю втратило чинність

2.

Цілі державного регулювання:

що передбачається зробити для вирішення проблеми


- прийняття обласною радою рішення з порушеного питання


3.

Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання - наводяться не менше 2-х альтернатив, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання:

- причини відмови від застосування альтернативних способівВідсутні


- наявність способу досягнення мети шляхом правового регулювання на місцевому рівні локальним нормативно-правовим актом4.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи:

- опис механізму досягнення цілей державного регулювання


- основні заходи, які будуть вжиті
- підготовка матеріалів щодо внесення змін до Порядку видачі спеціальних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань
- проведення аналізу регуляторного впливу, подання на пленарне засідання обласної ради проекту рішення для його розгляду та затвердження

5.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:
- оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта з визначенням та порівнянням позитивних і негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог акта

- оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта органами влади, фізичними та юридичними особами


- характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта
- зазначається періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта


- можливість відхилення проекту акта при публічному обговоренні

- затверджене обласною радою рішення щодо внесення змін до Порядку видачі спеціальних дозволів і встановлення лімітів на заготівлю другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових користувань, яке буде розміщене в мережі Інтернет і опубліковане в засобах масової інформації, є обов’язковим для виконання усіма учасниками орендних правовідносин
- шкода відсутня

- щоквартально

6.

Визначення очікуваних результатів прийняття акта:


- надходження до відповідних бюджетів коштів від збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів


7.

Обґрунтування строку дії акта:

- здійснюється з урахуванням достатності цього строку для розв’язання проблеми та досягнення цілей регулювання


- необмежений

8.

Визначення показників результативності акта –показники, за допомогою яких через певний період часу можливо перевірити, чи досягає регуляторний акт задекларованих цілей, чи ні.

Прогнозні значення цих показників встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності актом, можуть бути виражені у кількісній формі, у разі неможливості обчислення розмірів тієї чи іншої вигоди/витрати наводиться текстовий опис результативності регуляторного акта.

Обов’язковими серед показників результативності повинні бути:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта
- кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта
- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта


- очікуване збільшення обсягу доходів відповідних бюджетів за рахунок надходження коштів від збору за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань та використання корисних властивостей лісів


- прогнозний обсяг надходжень до відповідних бюджетів на 2011 рік становить 1900,0 тис. гривень
- на усіх постійних, тимчасових лісокористувачів та заготівельників –фізичних та юридичних осіб

- розміщення тексту акта в мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації


9.

Визначення заходів з відстеження результативності акта:

- зазначаються строки базового та повторного відстеження результативності акта

- зазначається вид даних, які використовуються для відстеження (статистичні, наукові дослідження, опитування)

- вказується, хто проводить ці заходи та хто готує зведений результат


- базове відстеження - до набрання чинності регуляторного акта, повторне – через рік після набрання чинності
- статистичні


- обласна державна адміністрація або уповноважений нею структурний підрозділ відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 1.15 рішення обласної ради від 29.03.2005 № 19/4 «Про делегування окремих повноважень обласної ради обласній державній адміністрації»


Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку,

планування та аналізу Державного управління охорони

навколишнього природного середовища у Волинській

області В.Є. Тимощук

Схожі:

ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ І. Сутність і основні поняття валютного законодавства...
Валютне законодавство України базується на принципах, які є вихідними нормативно-керівними положеннями основи механізму державного...
«Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для...
В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ XI канд юрид наук, доцент — розділ II (§ 1, 2) канд юрид наук, доцент — розділ XVI канд...
Доктора юридичних наук, професора, завідуючої кафедри
Колектив авторів: Саніахметова Н. О. — д ю н., професор (розділ 1, питання 1-3, 5, 8-Ю, 14,17-21, 23, 27, 29, 32-37, 41-69,113-132,...
ПРИВАТНЕ ПРАВО
Білоусов Є. М. – канд юрид наук., доц. – розділ ІІ; §3 розділу ІV, розділ V, VI, §§1-3, 5-8 глави VIІ (у співавторстві з Жуковим...
РІЧНИЙ ПЛАН роботи Карабинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
РОЗДІЛ Організаційно-педагогічне забезпечення загальної середньої освіти (ст. 7-10)
Розділ Економічна суть, класифікація та оцінка товарно-матеріальних цінностей
Розділ Організація і методика обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції Розділ 3
Програма на вивчення розділу відводить 24 години. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа Розділ 4
Програма на вивчення розділу відводить 64 години. Тут передбачається вивчення таких тем
Уроки математики в 6 класі Розділ Звичайні дроби Розділ 2
Програма на вивчення розділу відводить 30 годин. Тут пе­редбачається вивчення таких тем
В ІДДІЛ ОСВІТИ ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ...
Розділ виставки. Програмно-цільове та навчально-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка